De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

gelaagd en betekenisvol

Verwante presentaties


Presentatie over: "gelaagd en betekenisvol"— Transcript van de presentatie:

1 gelaagd en betekenisvol
Kennisbasis p.o. gelaagd en betekenisvol

2

3 In de Jan Tooropstraat, Amsterdam
Basisschool voorgezet onderwijs IPABO

4 Enkele cijfers schooltype aantal scholen aantal leerlingen
basisonderwijs voortgezet onderwijs hbo

5 principe onder ruimtelijke spreiding van onderwijsvoorzieningen
spreiding van basisscholen; wijkvoorziening klein verzorgingsgebied; veel bewoners maken vaak gebruik van deze voorzieningen, zoals bushalte, buurtsuper, e.d.

6 principe onder ruimtelijke spreiding van onderwijsvoorzieningen
spreiding van scholen voor voortgezet onderwijs; stadsdeel of kleine gemeente middelgroot verzorgingsgebied; deel bewoners maakt gebruik van voorziening of veel bewoners maken met enige regelmaat gebruik van deze voorzieningen, zoals huisarts, restaurant, e.d.

7 principe onder ruimtelijke spreiding van onderwijsvoorzieningen
spreiding van hbo-instellingen groot verzorgingsgebied; deel bewoners maakt gebruik van deze voorziening of veel bewoners af en toe, zoals academische boekhandel, kwaliteitswarenhuis, effectenbeurs, e.d.

8

9 ruimtelijke spreiding van pabo’s over 1e en 2e orde CP: 100 %
1e orde CP 2e orde CP Amsterdam Leeuwarden Rotterdam Groningen Den Haag Zwolle Utrecht Enschede/Hengelo Deventer Alkmaar Haarlem Arnhem Nijmegen Dordrecht Middelburg/Vlissingen Breda Tilburg Den Bosch Eindhoven Maastricht

10 ruimtelijke spreiding van pabo’s over 2e en 3e orde CP
3e orde CP 4e orde CP met pabo: 50 % met pabo: 10 % Assen Hoofddorp Emmen Zeist Meppel Ede Almere Doetinchem Leiden Veghel Amersfoort Helmond Gouda Terneuzen Venlo Roermond Sittard Heerlen zonder pabo: zonder pabo: 10 plaatsen 63 plaatsen

11 vanuit CP-theorie: aanwezigheid pabo’s in 3e/4e orde CP niet vanzelfsprekend; vereisen sterke profilering demografische teruggang vergroot druk op bestaan pabo’s in 3e/4e CP’s

12

13 Functie van de kennisbasis
de leraar p.o. is meester van voorwaardelijke kennis en vaardigheden die nodig zijn om de kerndoelen basisonderwijs voor een vak- of vormingsgebied te realiseren

14 kennisbasis kent grondslag in Dublin Descriptor 1:
Heeft aantoonbare kennis van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op het niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied is vereist

15 een vakgebied: verzorgen van onderwijs in een vak- of vormingsgebied in het basisonderwijs conceptualisering van niveau van beheersing: Pedagogical Content Knowledge (PCK) kennis van de eigen benadering van de werkelijkheid van een vak- of vormingsgebied kennis van de leerstrategieën die het vak vereist om het stapsgewijs te bemeesteren kunnen hanteren van voorwetenschappelijke beelden van kinderen en/of misconcepties

16 Dublin Descriptor 2 Gericht op verzorgen van onderwijs
Dublin Descriptor 2 Gericht op verzorgen van onderwijs. Centraal staan kennis en gebruik/transfer van (vak)didaktiek en leerpsychologische inzichten. Dublin Descriptor 3 Oordelsvorming. Kunnen verantwoorden van een gekozen onderwijsaanpak. DD2 en DD3 behoren tot de verantwoordelijkheid van elke individuele opleiding. Dit geldt ook voor de opbouw van het opleidingsprogramma en de toetsing.

17 Terug naar DD1, kennisbasis
Gaat om vakkennis en vakvaardigheden Taxonomie van Romiszowski: KENNIS feitelijke kennis (de effectenbeurs staat in Amsterdam) begripsmatige kennis (kennis van ruimtelijke vraagstukken) VAARDIGHEDEN cognitieve vaardigheden (analyse van spreiding van pabo’s) reactieve vaardigheden (bewondering voor Berlage als schepper van de beurs) psychomotorische vaardigheden (een kaart van de wijk tekenen) interactieve vaardigheden (samen onderzoek doen) n.b.: elke mentale, motorische of creatieve activiteit is mix van kennis en vaardigheden !

18 KENNIS feitelijke kennis
beschikken over de nodige parate kennis; wordt verder aangeduid als CONTEXT Keuze van ‘verplichte’ context is veelal arbitrair, zie canondiscussies. begripsmatige kennis gaat erom ‘boven de stof te staan’; geschiedt als leraar de ‘big ideas’, concepten, paradigma’s, het vakeigene van een vak kent en wendbaar kan toepassen

19 basisconcepten aardrijkskunde
geografisch besef | | | | geografische Kennis/inzicht ruimtelijke geografische wereldbeeld vraagstukken benadering - theorie van CP’s - etc.

20 basisschool is bijzonder domein; gaat om stimuleren en begeleiden van leren van 4- tot 12-jarigen
kinderen doorlopen ontwikkelingsfasen (cognitief, moreel, motorisch, etc.) cognitief: Piaget senso-motorische fase (0-2 jaar) tasten, voelen, pakken pre-operationele fase (2-7 jaar) dingen vanuit eigen standpunt kunnen zien concreet operationele fase (7-12 jaar) redeneren is gebonden aan concrete processen formeel-operationele fase (vanaf 12 jaar) vermogen tot generaliseren, abstraheren

21 Tot de vakkennis behoort kennis van de
ontwikkelingsfasen die kinderen voor dat vak- vormingsgebied doorlopen: kennis van voorwetenschappelijke beelden/ misconcepties kennis van sequentering leerstof (zie TULE)

22 construeren kennisbasis:
hierarchisch gelaagd en betekenisvol netwerk van concepten met daaraan verbonden context elke redactiegroep doorloopt de volgende 6 stappen: bepaal specifieke van vakgebied voor ontwikkeling van kind werk dat uit in een aantal kernconcepten werk kernconcepten zonodig uit in onderschikkende concepten bepaal context per concept (referentie kerndoelen/TULE) beschrijf ontwikkelingsfase van een basisschoolleerling bepaal representaties voor verschillende ontwikkelingsfasen

23 bepaal specifieke van vakgebied voor ontwikkeling van kind aardrijkskunde geografisch besef geschiedenis historisch besef muziek muzikaal/culturele ontwikkeling werk dat uit in een aantal kernconcepten aardrijkskunde ruimtelijke vraagstukken geschiedenis continuïteit en verandering muziek klank, vorm, betekenis

24 werk kernconcepten zonodig uit in onderschikkende concepten aardrijkskunde theorie Centrale Plaatsen geschiedenis bestaansdimensies muziek klankduur, -hoogte, -sterkte, -kleur bepaal context per concept (referentie kerndoelen/TULE) aardrijkskunde voorzieningen in de buurt in kaart brengen geschiedenis hofstelsel en horigheid muziek samenklank en melodieën

25 beschrijf ontwikkelingsfase van een basisschoolleerling aardrijkskunde
beschrijf ontwikkelingsfase van een basisschoolleerling aardrijkskunde fasen Piaget (werkelijkheid, 3D, 2D -kaart-) geschiedenis fasen Egan (de mytische fase) muziek van Oers (’in the mood’, objectivering) bepaal representaties voor verschillende ontwikkelingsfasen Aardrijkskunde mental map van een wijk geschiedenis voorstelling van leefwijze van verzamelaar muziek karaktertekening van dieren in muziek

26 omvang kennisbasis document van maximaal 15 pagina’s met:
verbinding tussen concepten en context literatuurverwijzingen


Download ppt "gelaagd en betekenisvol"

Verwante presentaties


Ads door Google