De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennisbasis voor de schoolvakken. NRC weekblad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennisbasis voor de schoolvakken. NRC weekblad."— Transcript van de presentatie:

1 Kennisbasis voor de schoolvakken

2

3

4 NRC weekblad

5

6

7

8

9 taak formatgroep kennisbasis sturen en monitoren van ontwikkelproces bij de redactieteams; ontwikkelproces kent drie dimensies: - context - proces - product

10 product de kennisbasis richt zich op realiseren van DD1; om de kennisbasis voor een vak- vormingsgebied adequaat te kunnen omschrijven is een format nodig waarin alle domeinen en elementen benoemd staan die beschrijving behoeven platentektoniek, hanteren van atlas/kaarten

11 wat valt buiten de doelstelling DD2, toepassing kennis en inzicht; in dat kader is PCK-benadering leidend (Pedagogical Content Knowledge) toelichting: De kunst van het goed onderwijzen is om in een bepaalde context het op elkaar betrekken van inhoudelijke kennis en pedagogisch-didaktische kennis. Onderdelen van PCK zijn: - de eigen benadering van de werkelijkheid van een vak (de methode) - de leerproblemen die vaak bij bepaalde onderdelen ontstaan - de misconcepties die vaak voortvloeien uit de voorwetenschappelijke beelden van kinderen platentektoniek, aardbeving, tsunami, actualiteit, instructie, beleving, gespreksvormen

12 DD3, oordeelsvorming toelichting: De leerkracht is in staat te verantwoorden wat hij doet. Hij betrekt daarin relevante theorie, de context en zijn professionele identiteit. platentektoniek, Piaget: (pre-operationeel/formeel), duiden van actualiteit, toegevoegde kennis

13 Terug naar format DD1 vakinhoudelijke kennis/vaardigheden declaratieve en procedurele kennis die aan de kerndoelen ten grondslag ligt (parate kennis, beschikbaar repertoire) Bij Maasbracht staat een elektriciteits-centrale. Waarom staat die juist daar ? (kerndoelen 47 en 50)

14

15 vakinhoudelijke kennis/vaardigheden declaratieve en procedurele kennis die aan de kerndoelen ten grondslag ligt (parate kennis, beschikbaar repertoire) vakconcepten/big ideas die grondslag voor een discipline vormen en de zich daaronder bevindende kernconcepten in een hiërarchische structuur, waarin verbindingen tussen de verschillende kernconcepten mogelijk zijn. Als je op de kaart van Nederland de elektriciteits-centrales intekent en daarover een kaart legt met de grote rivieren zie je dat die steeds in elkaar nabijheid voorkomen (ruimtelijke spreiding, kerndoel 49).

16

17 (vak)didaktische en psychologische kennis vakdidaktische kennis; didaktiek die specifiek voor een vak- vormingsgebied geldt hanteren van atlas en globe, van 3D naar 2D, schaal transfer algemene didaktiek; kunnen aanpassen van algemene didaktische kennis in de context van een vak- vormingsgebied instructie over schaalbegrip leer- en ontwikkelingspsychologische kennis; verdieping van kennis/modellen binnen een vak- vormingsgebied Piaget: abstraheren, kaart representeert werkelijkheid

18 proces In drie interactieve sessies format ontwikkelen voor de kennisbases rol formatgroep: aandragen van inzichten, verwerken van feed-back rol redactiegroepen: eigen maken van inzichten, toetsen op bruikbaarheid voor eigen vak- vormingsgebied, geven van feed-back

19 Ik wens u veel wijsheid


Download ppt "Kennisbasis voor de schoolvakken. NRC weekblad."

Verwante presentaties


Ads door Google