De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Generatief Leiderschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Generatief Leiderschap"— Transcript van de presentatie:

1 Generatief Leiderschap
Een organische benadering van mens, team en organisatie

2 “Generativiteit” ‘wat beweegt de mens?’
Houdt zich bezig met een gebied, dat zich uitstrekt van: ‘wat beweegt de mens?’ tot ‘hoe zet ik mensen in beweging?’

3 Daar moet je gevoel voor hebben, maar is dat gebied ook in kaart te brengen?
Pas wanneer de mens iets ‘in kaart’ kan brengen, kan hij er ook naar ‘kijken’! Vier benaderingen: De ‘heilige orde’ benadering De mechanische benadering De ‘informatica’ benadering De ‘levend veld’ benadering

4 De ‘heilige orde’ benadering...
Rangen en standen, die ‘van boven’ zijn ‘gegeven’. Gehoorzamen en gehoorzaamd worden. ‘Hierarchie’ De ‘heilige orde’ benadering kwam onder druk te staan door de verlichting, en vond z’n einde in de Franse revolutie. Maar… ze leeft nog steeds voort!

5 ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ leidden tot....
De mechanische benadering… De mens is een mechanisch wezen, met ‘uitwisselbare’ eigenschappen (en gedrag). De verschillen ontstaan uit belangentegenstellingen, en draaien om ‘survival of the fittest’: het dialectische denken. Het mechanische denken eindigde in twee wereldoorlogen……. maar het werkt nog steeds door, bijv. in het onderwijs, in het idee… ‘kennisoverdracht’!

6 Maar er ontstaat een nieuw soort machine...
En een nieuw soort ‘denken’: het informaticadenken! Presentatie Proces Data

7 ? Presentatie Proces Data Maar pást dat ‘informaticadenken’ ook…
op de mens? (of op menselijke organisaties?) Presentatie ? Proces Data

8 Verstand Presentatie Beleving Proces Natuur Data Enigszins wel.
Maar toch ook weer niet! Want.. Verstand Presentatie Beleving Proces Natuur Data

9 Verstand Presentatie Beleving Proces Natuur Data Enigszins wel.
Maar toch ook weer niet! Want.. De ‘werkelijkheid’ van de mens is dynamisch..! organisch..! (zelf-ontvouwend) Verstand Presentatie Beleving Proces Natuur Data

10 Generativiteit! Impliciete orde!
Want een ‘levend veld’ representeert een ander soort ‘systeem’: een ‘systeem’ van Machines en computers zijn waarden-neutraal - levende systemen bevatten impliciete (ingevouwen) waarden; en behoeven dus een ontvouwende orde! Impliciete orde! Generativiteit! De ‘ontvouwende orde’

11 Generativiteit: Een organisch systeem ontwikkelt zich in haar interactieve ‘veld’ op basis van haar impliciete waarden! in kaart:

12 Generatieve zelf-ontvouwing INDIVIDUATIE INTEGRATIE IDENTIFICATIE
Creativiteit Individualiteit INDIVIDUATIE Actie Reactie Expressie Adaptatie Zichtbaar maken wat er in je speelt Inspelen op wat je ziet Vertrouwen Integriteit CONCEPTATIE INTEGRATIE DIFFERENTIATIE Vraag Aanbod Verlangen ‘Realiteit’ Wat wil je bereiken? Wat wil je bieden? Bezieling Identiteit IDENTIFICATIE Motieven Affiniteiten Verbanden Inwerkingen Behoeften Kwaliteiten Initiatief (zaadje)

13 Conclusies en consequenties:
Ieder ‘levend veld’ (mens, cultuur, organisatie, situatie) vertegenwoordigt een impliciet (ingevouwen) waardensysteem. Dat systeem is interactief (wederkerig) opgebouwd, en kan zich dus ook alleen interactief ontvouwen (generativiteit). Generativiteit vereist een wederkerige zelfherkenning tussen vorm en inhoud, tussen persoon en systeem (verbondenheid). Generatief management is: het managen van die verbondenheid. Verbindend leiderschap is daarin: het opnemen van de waarden van de ander(en) in het (eigen) grotere systeem. Generatief leiderschap is dan: het ‘richten’ van de ontvouwing! En dat doe je met… *** ! *** aandacht!


Download ppt "Generatief Leiderschap"

Verwante presentaties


Ads door Google