De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Generatief Leiderschap Een organische benadering van mens, team en organisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Generatief Leiderschap Een organische benadering van mens, team en organisatie."— Transcript van de presentatie:

1 Generatief Leiderschap Een organische benadering van mens, team en organisatie

2 “Generativiteit” Houdt zich bezig met een gebied, dat zich uitstrekt van: ‘wat beweegt de mens?’ tot ‘hoe zet ik mensen in beweging?’

3 Daar moet je gevoel voor hebben, maar is dat gebied ook in kaart te brengen? Vier benaderingen: •De ‘heilige orde’ benadering •De mechanische benadering •De ‘informatica’ benadering •De ‘levend veld’ benadering Pas wanneer de mens iets ‘in kaart’ kan brengen, kan hij er ook naar ‘kijken’!

4 De ‘heilige orde’ benadering... •Rangen en standen, die ‘van boven’ zijn ‘gegeven’. •Gehoorzamen en gehoorzaamd worden. •‘Hierarchie’ De ‘heilige orde’ benadering kwam onder druk te staan door de verlichting, en vond z’n einde in de Franse revolutie. Maar… ze leeft nog steeds voort!

5 ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ leidden tot.... De mechanische benadering… De mens is een mechanisch wezen, met ‘uitwisselbare’ eigenschappen (en gedrag). De verschillen ontstaan uit belangentegenstellingen, en draaien om ‘survival of the fittest’: het dialectische denken. Het mechanische denken eindigde in twee wereldoorlogen……. maar het werkt nog steeds door, bijv. in het onderwijs, in het idee… ‘ kennisoverdracht ’!

6 Maar er ontstaat een nieuw soort machine... En een nieuw soort ‘denken’: het informaticadenken! Data Proces Presentatie

7 Maar pást dat ‘informaticadenken’ ook… Data Proces Presentatie op de mens?(of op menselijke organisaties?) ?

8 Data Proces VerstandPresentatie Beleving Natuur Enigszins wel.Maar toch ook weer niet! Want..

9 organisch..! Data Proces VerstandPresentatie Beleving Natuur Enigszins wel.Maar toch ook weer niet! De ‘werkelijkheid’ van de mens is dynamisch..! (zelf-ontvouwend)

10 Want een ‘levend veld’ representeert een ander soort ‘systeem’: een ‘systeem’ van Impliciete orde! Generativiteit! Machines en computers zijn waarden- neutraal - levende systemen bevatten impliciete (ingevouwen) waarden; en behoeven dus een ontvouwende orde! De ‘ontvouwende orde’

11 Generativiteit: Een organisch systeem ontwikkelt zich in haar interactieve ‘veld’ op basis van haar impliciete waarden! in kaart:

12 INDIVIDUATIE IDENTIFICATIE CONCEPTATIEINTEGRATIEDIFFERENTIATIE Vertrouwen Integriteit Identiteit Bezieling Affiniteiten Kwaliteiten Motieven Behoeften AanbodVraag Wat wil je bereiken?Wat wil je bieden? Individualiteit Creativiteit Inspelen op wat je ziet Zichtbaar maken wat er in je speelt VerbandenInwerkingen Verlangen‘Realiteit’ ExpressieAdaptatie ActieReactie Generatieve zelf-ontvouwing Initiatief (zaadje)

13 Conclusies en consequenties: •Ieder ‘levend veld’ (mens, cultuur, organisatie, situatie) vertegenwoordigt een impliciet (ingevouwen) waardensysteem. •Dat systeem is interactief (wederkerig) opgebouwd, en kan zich dus ook alleen interactief ontvouwen (generativiteit). •Generativiteit vereist een wederkerige zelfherkenning tussen vorm en inhoud, tussen persoon en systeem (verbondenheid). •Generatief management is: het managen van die verbondenheid. •Verbindend leiderschap is daarin: het opnemen van de waarden van de ander(en) in het (eigen) grotere systeem. •Generatief leiderschap is dan: het ‘richten’ van de ontvouwing! •En dat doe je met… *** ! *** aandacht!


Download ppt "Generatief Leiderschap Een organische benadering van mens, team en organisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google