De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De opheffing van het bordeelverbod: gevolgen voor mensenhandel? Annelies Daalder, WODC

Verwante presentaties


Presentatie over: "De opheffing van het bordeelverbod: gevolgen voor mensenhandel? Annelies Daalder, WODC"— Transcript van de presentatie:

1 De opheffing van het bordeelverbod: gevolgen voor mensenhandel? Annelies Daalder, WODC www.wodc.nl a.daalder@minjus.nl www.wodc.nl

2 Hypothesen achter de wetswijziging ► Voor de niet-strafwaardige vormen van prostitutie: vergunningplicht met eisen  controle/handhaving  naleving van de regels zal worden bevorderd  gesaneerde en transparantere branche  verbetering positie van prostituees + bredere acceptatie van de prostituee in de samenleving. ► Bovendien zou een sanering van de branche een ontvlechting van prostitutie met criminele randverschijnselen met zich meebrengen.

3 Hypothesen achter de wetswijziging ► Voor de strafwaardige vormen van exploitatie van prostitutie: ► 1: Veronderstelling: deel van de branche gereguleerd  handhavings- en opsporingscapaciteit voor mensenhandel kan gerichter worden ingezet  verhoogde handhavings- en opsporingscapaciteit  toename pakkans. 2: Strafbaarstelling verscherpt Hypothese: combinatie van een vergrote pakkans en de verhoging van straffen zou kunnen leiden tot een afname van deze vormen van criminaliteit.

4 Wetswijziging ► Schrappen van verbod op exploitatie. ► Aanscherping wetgeving op onaanvaardbare vormen van prostitutie. Dit in tegenstelling tot gangbare internationale visie op NL beleid. Situatie lijkt liberaler geworden, maar is dat zo? ► 250a  273f WvStr: Strafmaat verhoogd en reikwijdte verbreed (VOOR een ander + andere feitelijkheid). ► 248b WvStr en 245 WvStr (bescherming minderjarigen). ► Uitbreiding gemeentewet art 151a (identificatieplicht mogelijk).

5 Evaluatie 2006/2007 In 2006 drie deelonderzoeken door: ► Intraval: niet-legale prostitutie: o.a. interviews met 190 informanten, observaties en analyse mensenhandelregistraties en internet. ► Regioplan: sociale positie prostituees vergunde sector: interviews met 354 prostituees en 49 exploitanten. ► DSP-groep: gemeentelijk prostitutiebeleid, regulering en handhaving. Enquête alle gemeenten, respons 84% plus extra. Verdieping met o.a. 67 interviews met informanten. ► Onder regie WODC plus overkoepelend rapport WODC.

6 Vergunde aanbod

7 Actoren en relaties pooier exploitant klant overheid prostituee crimi-org

8 Handhaving ► Paradox: er wordt meer gehandhaafd dan in de situatie waarin meer verboden was. ► Politie veel ingezet bij controles in kader van bestuurlijk toezicht  minder capaciteit voor controle niet-vergunde bedrijven en opsporing. Vergunde bedrijven vaker gecontroleerd dan niet-vergunde  ondermijnt bereidheid exploitanten en compliceert aanpak mensenhandel.

9 Gemeentelijke sancties bij vergunde locatiegebonden seksinrichtingen waar een overtreding is geconstateerd (N= 346 inrichtingen) Waarschuwing78% Sluiting seksinrichting 13% Intrekken vergunning 7% Opleggen dwangsom 2% Totaal 100%

10 Illegaal? minderjarigheid dwang illegaal verblijf niet-vergundlegaal vergundillegaal

11 Onvrijwilligheid ► Moeilijk te constateren, geen conclusies over af- dan wel toename mogelijk. ► Zorgwekkend:  prostituees met pooier niet afgenomen. ► Dwang vooral bij ramen, escort en thuis. ► Complicerend: beleid gericht op exploitanten en prostituees, niet op foute vriendjes/pooiers. Vergund ≠ zonder dwang. ► Bewustzijn breed lijkt toegenomen. ► Kleine successen in opsporing: Schijn bedriegt via M. ► Signalen in geringe mate aangetroffen. Van prost in vergunde sector 8% onder enige vorm van dwang begonnen. ► Uitstapbeleid: slechts 6% gemeenten, desgevraagd.

12 Minderjarigen ► Van minderjarigheid nauwelijks sprake. ► Ook bij controles slechts zeer incidenteel. ► Wel prostituees vanaf 18e verjaardag, net als dwang vooral escort, ramen en thuis.

13 Prostituees zonder geldige verblijfsvergunning Verscherpte controles en handhaving  afname van illegale prostituees. (Signalen o.a.: afname aanbod vrouwen en bemiddelaars bij clubs, afname bij controles, zichtbare afname). Deels overgenomen door vrouwen uit Oost-Europa die onder de EER vallen. Van vormen van illegaliteit is deze meest eenvoudig te controleren.

14 Positie prostituees ► Arbeidsverhoudingen in vergunde bedrijven nauwelijks veranderd. Zogenaamd zelfstandig, maar bemoeienis exploitanten alom  feitelijke gezagsverhouding. Rechtspositie niet best. Prostituees kennen nadelen van zelfstandig ondernemerschap zonder de voordelen. ► Bewustzijn en belangenbehartiging laag pitje.

15 Gevolgen wetswijziging ► Daling illegaal verblijvende prostituees, deels opgevangen door prostituees uit Oost-Europa. ► Verder nauwelijks verbeteringen / verslechteringen: eeuwenoud verschijnsel met zo veel actoren met eigen regels: wijzig je niet met een wetswijziging alleen. ► Bovendien: mensenhandel vaak georganiseerd en grensoverschrijdend: niveau activiteiten hoger dan niveau regelgeving, handhaving en opsporing. Verplaatsingen tussen regio’s, met name bij niet-locatiegebonden bedrijven: bijv. escort Amsterdam en Eindhoven. Plus opkomst moeilijk te controleren sectoren (sauna’s, parencl). Uitsluitend lokaal gerichte aanpak niet voldoende voor met name niet-locatiegebonden bedrijven.

16 Oplossingsrichtingen ??? ► Meer eenheid in vergunningenbeleid en handhaving. Bijv. landelijk escort overal onder vergunningpl. (kaderwet). ► Bestuurlijke controletaken die bij politie liggen, over laten nemen door anderen (bijv Arbeidsinspectie of gemeentelijke diensten). ► Effectieve aanpak breder overnemen, bijvoorbeeld de hotelprocedure van Eindhoven. ► Meer gebruik maken van info uit de branche zelf, zowel van exploitanten als van klanten. Campagne Schijn bedriegt: 78 meldingen in eerste helft 2006. ► Uitbreiding mogelijkheden convenant dagbladen, maanden geleden gebeurd. Werkt alleen als er gecontroleerd wordt. ► Evt meer gebruik van wet BIBOB? Uitkoop??? ► Meer aandacht voor uitstapmogelijkheden. Bewustwording/belangenbehartiging prostituees. ► Niet: polariseren.

17 Verder onderzoek ► Aanpak mensenhandel: Barbra van Gestel en Maite Verhoeven, WODC ► Psychologische factoren (bijv. attachment, PTSD, TAS-20, CTQ, …): Annelies Daalder, promotie-onderzoek, in samenwerking met VU, UvT, KUL, WODC.


Download ppt "De opheffing van het bordeelverbod: gevolgen voor mensenhandel? Annelies Daalder, WODC"

Verwante presentaties


Ads door Google