De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de presentatie over Woning- en Kamerbemiddelingsbureaus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de presentatie over Woning- en Kamerbemiddelingsbureaus."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de presentatie over Woning- en Kamerbemiddelingsbureaus

2 B EMIDDELINGSBUREAUS Doelgroep Werkwijze

3 R EGELS Landelijk - Woningwet Gemeente Amsterdam - Verordening

4 L ANDELIJK ( WET ) Wetgeving - Woningwet (WonW) Beleid - VROM

5 A MSTERDAM ( VERORDENING ) Belangrijke begrippen Verbod op bemiddeling & vrijstelling Verplichtingen van vergunninghouders

6 B EGRIPPEN Woonruimte - Zelfstandig/ onzelfstandig Huurprijs - Netto & servicekosten Bemiddeling - Tussen persoon met aanbieden woonruimte Woning- en kamerbemiddeling - Natuurlijk persoon

7 V ERBOD OP BEMIDDELING & VRIJSTELLING De toegelaten instelling: - Woningbouwcorporaties Vrijgestelde instellingen - Leden NVM - Leden MVA

8 V ERPLICHTINGEN VAN VERGUNNINGSHOUDERS Bemiddelingsvoorwaarden - Kosten bemiddeling Bemiddeling na inschrijving / betaling - Geld terug indien geen (reëel) aanbod Correcte Huurprijs - Verbod All-in Toestemming eigenaar & toetsing huisvestigingsvergunning

9 H ANDHAVEN D IENST W ONEN 4 stappen van handhaven - vermanen - waarschuwing - dwangsom - vergunning intrekken Wanneer handhaven - geen vergunning - tarieven onduidelijk - incorrect administratie - toestemming eigenaar ontbreekt - voldoet niet aan huisvestigingsvergunning - geen reactie op DW

10 W AT KAN HET WSW ONEN Herkennen bemiddelingsbureau Vergunning controleren Overtreding constateren Melding maken M eldpunt O ngewenst V erhuurgedrag

11 Is er sprake van bemiddeling? Is er een 3 e partij betrokken bij de tot- standkoming van de huurovereenkomst? Zijn er bemiddelingskosten betaald? Te hoge huur en/of servicekosten? Ja Melding maken! Er zijn regels overtreden Nee Niks aan de hand Aan welke regels moeten ze zich houden?

12 U ITSPRAAK H OGE R AAD Mandelbaum arrest + gevolgen Aansprakelijk stellen Brief ingebrekestelling

13 A ANBEVELINGEN 1) Medewerkersbrochure maken over bemiddelingsbureaus 2) Een cursus en/of toelichtende presentatie met toelichting op deze brochure. 3) Duidelijke registratie op eigen WSWonen van woningen/kamers die zijn bemiddeld. 4) Actief bewoners aanschrijven waar bemiddelingsbureau actief is geweest. 5) Actief woningen opsporen die bemiddeld (gaan) worden.

14 V RAGEN ?


Download ppt "Welkom bij de presentatie over Woning- en Kamerbemiddelingsbureaus."

Verwante presentaties


Ads door Google