De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sancties Brecht Vermeulen Directeur De Mandel. 6 soorten Schrapping uit inschrijvingsregister Vergoeding wegens onderbezetting Ontbinding van de huurovereenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sancties Brecht Vermeulen Directeur De Mandel. 6 soorten Schrapping uit inschrijvingsregister Vergoeding wegens onderbezetting Ontbinding van de huurovereenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 Sancties Brecht Vermeulen Directeur De Mandel

2 6 soorten Schrapping uit inschrijvingsregister Vergoeding wegens onderbezetting Ontbinding van de huurovereenkomst tijdens proefperiode bij negatieve evaluatie Opzeg van de huurovereenkomst tijdens en na de proefperiode Opleggen administratieve maatregelen t.o.v. huurder en verhuurder door toezichthouder Opleggen van administratieve geldboeten door toezichthouder

3 1. Schrapping uit inschrijvingsregister Zie artikel 12 kaderbesluit sociale huur Zie hoofdstuk II.8 Intern huurreglement De Mandel

4 1. Schrapping uit inschrijvingsregister gebeurt wanneer de k-h de aangeboden woning heeft aanvaard de k-h niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarden op het moment van de actualisatie de k-h bij aanbod van een woning niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden de k-h bij de inschrijving met opzet verkeerde of onvolledige gegevens heeft opgegeven de k-h schriftelijk om schrapping verzoekt bij de tweede weigering of bij de tweede keer dat een kandidaat-huurder niet reageert als een woning hem wordt aangeboden die overeenkomt met zijn woonwensen. de brief die De Mandel stuurt voor de actualisering of voor het aanbieden van een woning onbestelbaar terugkeert. meerdere k-h onder hetzelfde inschrijvingsnummer waren ingeschreven, maar later beslissen om apart kandidaat te zijn, terwijl meer dan een van de kandidaat-huurders de inschrijving willen behouden.

5 2. Vergoeding wegens onderbezetting Artikel 50 kaderbesluit sociale huur Hoofdstuk III.4 van Intern huurreglement

6 2. Vergoeding wegens onderbezetting Wanneer woning door minder dan minimaal aantal bewoners wordt bewoond Enkele uitzonderingen 25 euro x (minimaal aantal bewoners – werkelijk aantal bewoners) per maand Enkel toepasbaar als :  huurder weigert om k-h te worden voor aangepaste woning  2 x aangepaste woning in dezelfde omgeving weigert

7 3. Ontbinding huurovereenkomst tijdens proefperiode (bij negatieve evaluatie) Zie artikel 32 kaderbesluit sociale huur Zie artikel 92 § 1, eerste lid, 3° - 6° - 8° Vlaamse Wooncode

8 3. Ontbinding huurovereenkomst tijdens proefperiode (bij negatieve evaluatie) Negatieve beoordeling Voorafgaand  Huurder moet gehoord worden  Voldoende aangemaand  Eventueel begeleid  Aantonen beroep gedaan OCMW als Y huurder < € 16.200

9 3. Ontbinding huurovereenkomst tijdens proefperiode (bij negatieve evaluatie) Huurder moet minstens 3 maanden voor einde proefperiode op de hoogte zijn van beslissing Ook bij niet naleven voorwaarden van :  Taalbereidheid  Inburgering Ontbinding geldt tegenover alle huurders

10 4. Opzeg van de huurovereenkomst tijdens en na de proefperiode Zie artikel 33 kaderbesluit sociale huur

11 4. Opzeg van de huurovereenkomst tijdens en na de proefperiode In de volgende gevallen  Woning in binnen- of buitenland  Bouwperceel in binnen- of buitenland  Ernstige of blijvende tekortkomingen mbt verplichtingen  Door opzet onrechtmatig verkregen voordelen  3 jaar na elkaar basishuurprijs + Y 3 jaar na elkaar 2 x inkomensgrens inschrijving Opzegtermijn 6 maand 5 jaar 3 maand 12 maand

12 5. Opleggen administratieve maat- regelen t.o.v. huurder en verhuurder door toezichthouder Zie artikel 53 kaderbesluit sociale huur Zie artikel 102 bis Vlaamse Wooncode

13 5. Opleggen administratieve maat- regelen t.o.v. huurder en verhuurder door toezichthouder 2 soorten  De stopzetting, de uitvoering of het opleggen van werken, handelingen of activiteiten  Het verbod opleggen op het gebruik van installaties, toestellen of het houden van dieren als die overmatige hinder veroorzaken Toezichthouder schriftelijk bekendmaken Binnen termijn Desnoods ambtshalve uitvoering

14 6. Opleggen van administratieve geldboeten door toezichthouder Zie artikel 54 kaderbesluit sociale huur Zie artikel 102 bis §3 Vlaamse Wooncode

15 6. Opleggen van administratieve geldboeten door toezichthouder Voorafgaand moet huurder ingebreke gesteld+ aangemaand verplichtingen uit te voeren Vervolgens per aang. brief uitgenodigd verweermiddelen te laten kennen Beslissing tot opleggen administratieve geldboete, varierend van 25 euro tot 5000 euro Niet indien :  Reeds eerder voor hetzelfde geldboete  Strafrechter uitspraak in 1ste aanleg deed

16 6. Opleggen van administratieve geldboeten door toezichthouder Bij niet-betaling van administratieve boete  Leidend amtenaar van Inspctie RWO is belast met viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangbevelen


Download ppt "Sancties Brecht Vermeulen Directeur De Mandel. 6 soorten Schrapping uit inschrijvingsregister Vergoeding wegens onderbezetting Ontbinding van de huurovereenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google