De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bibob en vergunningen op grond van de Huisvestingswet Matthijs IJzerman Marie-Claire Breet Adviseurs Landelijk Bureau Bibob 7 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bibob en vergunningen op grond van de Huisvestingswet Matthijs IJzerman Marie-Claire Breet Adviseurs Landelijk Bureau Bibob 7 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Bibob en vergunningen op grond van de Huisvestingswet Matthijs IJzerman Marie-Claire Breet Adviseurs Landelijk Bureau Bibob 7 oktober 2014

2 2 Onderwerpen I Wet Bibob: Algemene uitleg II Wet Bibob en vergunningen op grond van de Huisvestingswet

3 7 oktober 2014 Weigeringsgronden uit artikel 3 Wet Bibob “Ernstig gevaar” op Benutten van vermogen dat is verkregen uit strafbare feiten (a- grond) Plegen van strafbare feiten (b-grond) Nb: strafbare feiten ter verkrijging van de vergunning (artikel 3 lid 6 Wet Bibob) 3

4 7 oktober 2014 a-grond Benutten vermogen dat is verkregen uit strafbare feiten Relevant: strafbare feiten uit verleden waarmee geld kan worden verdiend Hoe groter het voordeel, hoe groter het gevaar Eenmaal ontnomen: geen gevaar 4

5 7 oktober 2014 b-grond Plegen van strafbare feiten Gevaar neemt toe naarmate meer strafbare feiten in het verleden Samenhang met vergunningactiviteiten 5

6 7 oktober 2014 Rol van derden (artikel 3 lid 4 Wet Bibob) Relevante Bibob-relaties Financier Leidinggever (bijv bestuurder) Zeggenschap (bijv aandeelhouder) Zakelijk samenwerkingsverband Gevolg: antecedenten werken tegen vergunningaanvrager 6

7 7 oktober 2014 Vermoeden van betrokkenheid strafbare feiten Niet alleen veroordelingen Ook vermoedens van betrokkenheid bij strafbare feiten Bijv lopende strafzaken, sepots Maar: vermoeden moet ernstig zijn, er moet het begin van bewijs zijn 7

8 7 oktober 2014 Bibob-procedure Eigen onderzoek bestuursorgaan, bijvoorbeeld Open bronnen Bibob-vragenlijst Politie en justitiele gegevens Bibob-advies Uitvoerig onderzoek Advies over mate van gevaar op a- en b-grond Besluit Alle belangen afwegen Weigering/intrekking proportioneel aan ernst van de feiten? 8

9 7 oktober 2014 Bibob in de Huisvestingswet -Lobby G4 -Amendement Bontes 9

10 7 oktober 2014 Fenomeen huisjesmelkerij Algemeen: het exploiteren van woonruimte, al dan niet met vergunning, met als enige doel een zo hoog mogelijke opbrengst. Daarbij is vaak sprake van: te hoge huren, onrechtmatig gebruik, overbewoning, achterstallig onderhoud, brandonveiligheid en bewoning door illegalen. 10

11 7 oktober 2014 Welke vergunningen? -Huisvestingsvergunning -Onttrekkingsvergunning -Samenvoegingsvergunning -Omzettingsvergunning -Splitsingsvergunning -Nieuw: vergunning voor woningvorming, Huisvestingswet 2014 11

12 7 oktober 2014 De a-grond De a-grond wordt voor vergunningen in het kader van de Huisvestingswet niet anders beoordeeld dan thans het geval is ten aanzien van andere vergunningen die onder de Wet Bibob vallen. Indien sprake is van (vermoedens van) gepleegde strafbare feiten waarmee (groot) financieel voordeel is behaald, dan kan dit leiden tot het advies van een ernstig gevaar op de a-grond. 12

13 7 oktober 2014 De b-grond Bij de beoordeling van de mate van gevaar op de b-grond, moet naast gepleegde strafbare feiten ook sprake zijn van ‘samenhang’ tussen de strafbare feiten en de desbetreffende Huisvestingswetvergunning. Dat wil zeggen: De strafbare feiten moeten zijn gepleegd bij activiteiten die overeenkomen of samenhangen met de beschikkingsactiviteiten. 13

14 7 oktober 2014 Casus omzettingsvergunning De heer Jansen is woonachtig in de gemeente X. Hij is eigenaar van een pand aan de Turfmarkt 2 in gemeente X. Het pand staat leeg en meneer Jansen wil er een kamerverhuurpand van maken. Hiervoor vraagt hij een omzettingsvergunning aan bij de gemeente X. Over de heer Jansen is bekend dat hij eigenaar is van nog vele andere (kamer)verhuurpanden in de gemeente X. Hij staat bekend als ‘malafide huisjesmelker’ in wiens panden in het verleden al vaker misstanden zijn geconstateerd. 14

15 7 oktober 2014 Beoordeling mate van gevaar Geweldsdelicten - a-grond: nee, want geen financieel voordeel - b-grond: samenhang? Ja, indien de heer Jansen de geweldsdelicten heeft gepleegd bij activiteiten overeenkomen met (kamer)verhuur. Bv. Mishandelen/bedreigen van huurders. Overtreden Belastingwetgeving - a-grond: ja - b-grond: samenhang? Ja, indien sprake is van bedrijfsmatige kamerverhuur 15

16 7 oktober 2014 Beoordeling mate van gevaar Handelen in strijd met de Woningwet (onderhoud, brandonveiligheid kamerverhuurpanden) a-grond: nee, want geen financieel voordeel b-grond: samenhang? Ja, de vergunning ziet toe op pandgebruik, terwijl de strafbare feiten in datzelfde kader hebben plaatsgevonden. Huisvesten van illegalen a-grond: ja, indien financieel voordeel b-grond:samenhang? ja, want de activiteit waarop de omzettingsvergunning toeziet, kan het huisvesten van illegalen faciliteren. 16

17 7 oktober 2014 Implementeren Wet Bibob: Stappenplan Stap 1. Bestuurlijke besluitvorming Stap 2. Instellen projectgroep Stap 3.Uitvoering Plan van aanpak: verkrijgen van inzicht Stap 4.Uitvoering Plan van aanpak: opstellen beleidslijn Stap 5.Uitvoering Plan van aanpak: inrichten organisatie Stap 6.Uitvoering Plan van aanpak: opleiden en voorlichting 17

18 7 oktober 2014 Indicatorenlijst Aanvraag heeft betrekking op pand in kwetsbaar gebied Zonder vergunning splitsen, onttrekken, samenvoegen of omzetten van woonruimte (o.a. illegale kamerverhuur, huurders in pand waar geen woonbestemming op rust) Geen inschrijvingen in de GBA op een adres Opkopen van veel panden of recente wisseling van pandeigenaar Handelen in strijd met Belastingwetgeving Intimidatie en bedreiging van huurders Prijs aankoop vastgoed (voorafgaand aan vergunningaanvraag) is niet marktconform Overtredingen ogv Woningwet, Bouwbesluit/Bouwverordening, Huisvestingswet, Opiumwet (overbewoning, brandonveiligheid, achterstallig onderhoud, huisvesting van illegalen, hennepkwekerij, onvergund woonruimte in gebruik geven) Bestuurlijke boete, last onder dwangsom, bestuursdwang, aanschrijving Woningwet Te hoge huurprijzen in rekening brengen Klachten of meldingen van omwonenden Overige aangetroffen misstanden 18

19 7 oktober 2014 Vragen of opmerkingen? 19

20 7 oktober 2014 Contact Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk Bureau Bibob Turfmarkt 147 2311 DP Den Haag www.justis.nl/bibob bibob@minvenj.nl 070-3704600 20


Download ppt "Bibob en vergunningen op grond van de Huisvestingswet Matthijs IJzerman Marie-Claire Breet Adviseurs Landelijk Bureau Bibob 7 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google