De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bibob en vergunningen op grond van de Huisvestingswet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bibob en vergunningen op grond van de Huisvestingswet"— Transcript van de presentatie:

1 Bibob en vergunningen op grond van de Huisvestingswet
Matthijs IJzerman Marie-Claire Breet Adviseurs Landelijk Bureau Bibob 7 oktober 2014 Landelijk Bureau Bibob| 7 oktober 2014

2 Onderwerpen I Wet Bibob: Algemene uitleg
II Wet Bibob en vergunningen op grond van de Huisvestingswet Landelijk Bureau Bibob| 7 oktober 2014

3 Weigeringsgronden uit artikel 3 Wet Bibob
“Ernstig gevaar” op Benutten van vermogen dat is verkregen uit strafbare feiten (a-grond) Plegen van strafbare feiten (b-grond) Nb: strafbare feiten ter verkrijging van de vergunning (artikel 3 lid 6 Wet Bibob)

4 a-grond Benutten vermogen dat is verkregen uit strafbare feiten
Relevant: strafbare feiten uit verleden waarmee geld kan worden verdiend Hoe groter het voordeel, hoe groter het gevaar Eenmaal ontnomen: geen gevaar

5 b-grond Plegen van strafbare feiten
Gevaar neemt toe naarmate meer strafbare feiten in het verleden Samenhang met vergunningactiviteiten

6 Rol van derden (artikel 3 lid 4 Wet Bibob)
Relevante Bibob-relaties Financier Leidinggever (bijv bestuurder) Zeggenschap (bijv aandeelhouder) Zakelijk samenwerkingsverband Gevolg: antecedenten werken tegen vergunningaanvrager

7 Vermoeden van betrokkenheid strafbare feiten
Niet alleen veroordelingen Ook vermoedens van betrokkenheid bij strafbare feiten Bijv lopende strafzaken, sepots Maar: vermoeden moet ernstig zijn, er moet het begin van bewijs zijn

8 Bibob-procedure Eigen onderzoek bestuursorgaan, bijvoorbeeld
Open bronnen Bibob-vragenlijst Politie en justitiele gegevens Bibob-advies Uitvoerig onderzoek Advies over mate van gevaar op a- en b-grond Besluit Alle belangen afwegen Weigering/intrekking proportioneel aan ernst van de feiten? Landelijk Bureau Bibob | 7 oktober 2014

9 Bibob in de Huisvestingswet
Lobby G4 Amendement Bontes Landelijk Bureau Bibob| 7 oktober 2014

10 Fenomeen huisjesmelkerij
Algemeen: het exploiteren van woonruimte, al dan niet met vergunning, met als enige doel een zo hoog mogelijke opbrengst. Daarbij is vaak sprake van: te hoge huren, onrechtmatig gebruik, overbewoning, achterstallig onderhoud, brandonveiligheid en bewoning door illegalen.

11 Welke vergunningen? Huisvestingsvergunning Onttrekkingsvergunning
Samenvoegingsvergunning Omzettingsvergunning Splitsingsvergunning Nieuw: vergunning voor woningvorming, Huisvestingswet 2014 Landelijk Bureau Bibob | 7 oktober 2014

12 De a-grond De a-grond wordt voor vergunningen in het kader van de Huisvestingswet niet anders beoordeeld dan thans het geval is ten aanzien van andere vergunningen die onder de Wet Bibob vallen. Indien sprake is van (vermoedens van) gepleegde strafbare feiten waarmee (groot) financieel voordeel is behaald, dan kan dit leiden tot het advies van een ernstig gevaar op de a-grond. Landelijk Bureau Bibob | 7 oktober 2014

13 De b-grond Bij de beoordeling van de mate van gevaar op de b-grond, moet naast gepleegde strafbare feiten ook sprake zijn van ‘samenhang’ tussen de strafbare feiten en de desbetreffende Huisvestingswetvergunning. Dat wil zeggen: De strafbare feiten moeten zijn gepleegd bij activiteiten die overeenkomen of samenhangen met de beschikkingsactiviteiten. Landelijk Bureau Bibob | 7 oktober 2014

14 Casus omzettingsvergunning
De heer Jansen is woonachtig in de gemeente X. Hij is eigenaar van een pand aan de Turfmarkt 2 in gemeente X. Het pand staat leeg en meneer Jansen wil er een kamerverhuurpand van maken. Hiervoor vraagt hij een omzettingsvergunning aan bij de gemeente X. Over de heer Jansen is bekend dat hij eigenaar is van nog vele andere (kamer)verhuurpanden in de gemeente X. Hij staat bekend als ‘malafide huisjesmelker’ in wiens panden in het verleden al vaker misstanden zijn geconstateerd. Landelijk Bureau Bibob | 7 oktober 2014

15 Beoordeling mate van gevaar
Geweldsdelicten - a-grond: nee, want geen financieel voordeel - b-grond: samenhang? Ja, indien de heer Jansen de geweldsdelicten heeft gepleegd bij activiteiten overeenkomen met (kamer)verhuur. Bv. Mishandelen/bedreigen van huurders. Overtreden Belastingwetgeving - a-grond: ja - b-grond: samenhang? Ja, indien sprake is van bedrijfsmatige kamerverhuur Landelijk Bureau Bibob | 7 oktober 2014

16 Beoordeling mate van gevaar
Handelen in strijd met de Woningwet (onderhoud, brandonveiligheid kamerverhuurpanden) a-grond: nee, want geen financieel voordeel b-grond: samenhang? Ja, de vergunning ziet toe op pandgebruik, terwijl de strafbare feiten in datzelfde kader hebben plaatsgevonden. Huisvesten van illegalen a-grond: ja, indien financieel voordeel b-grond:samenhang? ja, want de activiteit waarop de omzettingsvergunning toeziet, kan het huisvesten van illegalen faciliteren. Landelijk Bureau Bibob | 7 oktober 2014

17 Implementeren Wet Bibob: Stappenplan
Stap 1. Bestuurlijke besluitvorming Stap 2. Instellen projectgroep Stap 3. Uitvoering Plan van aanpak: verkrijgen van inzicht Stap 4. Uitvoering Plan van aanpak: opstellen beleidslijn Stap 5. Uitvoering Plan van aanpak: inrichten organisatie Stap 6. Uitvoering Plan van aanpak: opleiden en voorlichting Landelijk Bureau Bibob | 7 oktober 2014

18 Indicatorenlijst Landelijk Bureau Bibob | 7 oktober 2014
Aanvraag heeft betrekking op pand in kwetsbaar gebied Zonder vergunning splitsen, onttrekken, samenvoegen of omzetten van woonruimte (o.a. illegale kamerverhuur, huurders in pand waar geen woonbestemming op rust) Geen inschrijvingen in de GBA op een adres Opkopen van veel panden of recente wisseling van pandeigenaar Handelen in strijd met Belastingwetgeving Intimidatie en bedreiging van huurders Prijs aankoop vastgoed (voorafgaand aan vergunningaanvraag) is niet marktconform Overtredingen ogv Woningwet, Bouwbesluit/Bouwverordening, Huisvestingswet, Opiumwet (overbewoning, brandonveiligheid, achterstallig onderhoud, huisvesting van illegalen, hennepkwekerij, onvergund woonruimte in gebruik geven) Bestuurlijke boete, last onder dwangsom, bestuursdwang, aanschrijving Woningwet Te hoge huurprijzen in rekening brengen Klachten of meldingen van omwonenden Overige aangetroffen misstanden Landelijk Bureau Bibob | 7 oktober 2014

19 Vragen of opmerkingen? Landelijk Bureau Bibob | 7 oktober 2014

20 Contact Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk Bureau Bibob Turfmarkt DP Den Haag Landelijk Bureau Bibob | 7 oktober 2014


Download ppt "Bibob en vergunningen op grond van de Huisvestingswet"

Verwante presentaties


Ads door Google