De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Congres Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten Knelpunten en belangen Steven Krauwer & Wouter Los 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Congres Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten Knelpunten en belangen Steven Krauwer & Wouter Los 1."— Transcript van de presentatie:

1 Congres Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten Knelpunten en belangen Steven Krauwer & Wouter Los 1

2 What do they want from our infrastructure? Scientists are your worst enemies 2

3 Thema’s voor informatie en discussie 1.Categorieën van onderzoeksinfrastructuren Implicaties voor constructie, operations en toegankelijkheid 2.De missie van een onderzoeksinfrastructuur Service for Excellence. Wat en hoe? Hoe gaan belanghebbenden hiermee om? 3.Stabiliteit en sustainability Hoe te overleven in een cultuur van projectfinanciering uit verschillende bronnen? 3

4 1. Categorieën van onderzoeksinfrastructuren Technologie gestuurd Onderzoeksvraag gestuurd Single sited Gedistribueerd Fysieke faciliteit Virtuele faciliteit 4

5 Enkele voorbeelden: Elettra Synchroton Trieste 5

6 Samenwerking van bestaande hoge magneetvelden laboratoria in Europa • Laboratoire National des Champs Magnétiques Intense (Grenoble & Toulouse) • Hochfeld-Magnetlabor (Dresden) • High Field Magnet Laboratory (Nijmegen) 6

7 Nieuwe gedistribueerde faciliteiten in één juridische organisatie ELI-Beamlines Facility in Tsjechië ELI-Attosecond Faciliteit in Hongarije ELI-Nuclear Physics Facility in Romanië 7

8 Square Kilometer Array Artist's impression of the SKA dishes. Credit: SPDO/TDP/DRAO/Swinburne Astronomy Productions. 8

9 COPAL Metingen vanuit vliegtuigen voor multidisciplinaire experimenten Heavy-payload (> 10 tons) and long endurance (> 10 hours ) aircrafts with capabilities for European scientists 9

10 Infrastructuur en faciliteiten voor onderzoek naar natuurlijke systemen www.sics.se 10

11 CLARIN Virtual Language Observatory 11

12 E-Infrastructure 12

13 Uitdagingen voor alle faciliteiten • Opereer en excelleer op the Europees/internationale schaal • Onderzoeksinfrastructuren zijn in toenemende mate gekoppeld • Sevices voor remote access -> relatie met e-infrastructuren En dan ook: • Passend bestuur& management • Juridische structuren • Financieel ondernemen 13

14 2. De missie van een onderzoeksinfrastructuur Service for Excellence. Wat en hoe? Hoe gaan belanghebbenden hiermee om? 14

15 Implicaties van de sleutelmissie • Bied service aan gebruikende onderzoekers • Adverteer; en selecteer de beste plannen voor gebruik • Zorg voor gevanceerde apparatuur, voorzieningen en ondersteuning • Breng infrastructuur-operators en gebruikende onderzoekgroepen bijeen • Kijk vooruit naar nieuwe wensen en vereisten; plan bijtijds Fijn dat je hier was. Kunnen we verder helpen? Wow, Nature publicatie en prijs dankzij jullie 15

16 Het perspectief van de infrastructuur • Gericht op excellentie and nieuwe kennis • Service voor gebruikers; bied open toegang • Opereren op het wetenschappelijke en technische front • Bevorderen van innovatie Maar ook: • Werken met vaak onzekere financiën voor de lange termijn • Houd alle belangengroepen te vriend • Houd ook rekening met andere niet-kern doelen 16

17 Het perspectief van belanghebbenden • Onderzoekers – Vragen gratis toegang – Hopen op financiële ondersteuning van de faciliteit • Universiteiten – Willen de faciliteiten vlak in hun buurt – Verwachten infrastructuurvoorzieningen voor studenten • Industrie – Infrastructuren kunnen innovatie en competitieve positie ondersteunen – Sectoren en bedrijven willen eigen (beschermde) toegang • Beleid – Beschouwt onderzoeksinfrastructuren als dure hobby – Prioriteit voor eigen onderzoekvolk; “de buitenlandse gebruiker betaalt” – Land of stad verwachten nationale / locale economische uitstraling en voordelen 17

18 18

19 Knelpunten • Bottom-up vs top-down • Nationaal vs internationaal • Hoe bestuur je een onderzoeksfaciliteit 19

20 Bottom-up vs top-down • Initiatieven voor onderzoeksfaciliteiten zijn meestal bottom-up en komen voort uit het onderzoeksveld • Het mobiliseren van collega’s is gemakkelijk … • … en die hebben wensen en verwachtingen, maar geen geld • Een onderzoeksfaciliteit, hoe briljant en nuttig ook, heeft alleen kans wanneer er een plaats voor is op de agenda van de funding agencies – en die wordt gemaakt op basis van de kennis van de beleidsmakers en hun adviseurs • Daarom: ga in een heel vroeg stadium met ze praten, zodat ze bij het opstellen van hun agenda op de hoogte zijn van je plannen • Besteed veel aandacht aan het onderhouden van dit contact, want ook zij hebben er belang bij dat je onderneming slaagt 20

21 Nationaal vs internationaal Internationaal is complexer dan nationaal, maar is soms noodzakelijk door bv. – De omvang van de investeringen (te duur voor 1 land) – De locatie van de faciliteit (groot oppervlak, schone atmosfeer) – De aard van de faciliteit (Europese academische netwerken) – De aard van het onderzoek (bv biodiversiteit, taal, maatschappelijke ontwikkelingen) 21

22 Nationaal vs internationaal • Soms ook meer opportunistisch: – Toegang tot struktuurfondsen – Keuze tussen competitie en samenwerking – Wens van landen om mee te profiteren van economische impact • Belangrijk als je voor internationaal gaat: funding agencies praten gemakkelijker met elkaar dan met kennisinstellingen in andere landen 22

23 Bestuursvorm • Nationaal: stichting ligt vaak erg voor de hand • Internationaal: – Funders vaak huiverig om geld te sturen naar nationale rechtspersonen buiten eigen land – ERIC (European Research Infrastructure Consortium) kan, als consortium van landen (dus niet universiteiten), uitkomst bieden (wanneer er geen sprake is van commerciele exploitatie), maar is makkelijker voor EU landen dan daarbuiten 23

24 Bestuur – wie is de baas • Grootste betaler heeft de meeste stemmen vs • Iedereen heeft evenveel stemrecht Dit ligt gevoeliger naarmate er meer centraal geld te verdelen is. En dus ook de kwestie van wie budget beheert. • Iedereen stort zijn bijdrage in een centrale pot vs • Ieder beheert zijn eigen bijdrage 24

25 Wat is dan de juiste performance? Of: wat moet in de jaarverslagen staan? • Wetenschappelijke en technologische cutting edge en excellentie – Gebruikers toegelaten na peer review; publicaties, erkende doorbraken, etc • Overduidelijke (nationale / Europese / wereldwijde) toegevoegde waarde – Wat is de unieke niche van de faciliteit en afgezet tegenover anderen? • Optimale service aan gebrukers – Aantallen en satisfactie • Vermogen tot aanpassing, vernieuwing en upgrading – Inspelen op nieuwe technologie en wensen + implementatie • Innovatie en spin-off – Interactie met bedrijfsleven; nieuwe bedrijvigheid; impact op (locale) economie • Management – Vermogen tot verandering; interactie met belangen; internationale zichtbaarheid Verschillen in de fasen van de levenscyclus van een onderzoeksinfrastructuur 25

26 3. Stabiliteit en sustainability Hoe te overleven en dit te managen? 26

27 Conception Negotiation Construction Operation Levenscyclus infrastructuur Major upgrade Decommission 27

28 Geld • Constructie (short term commitment) vs operatie (long term commitment) • Neiging van overheden om op projectbasis te financieren (via competitive calls), en liefst eenmalig • Wie betaalt wat? • Voor wie zijn de financiele risico’s? • Dekking van operationele kosten zal dan voornamelijk van gebruikers moeten komen; maar hoe? • Academisch vs commercieel gebruik 28

29 Bronnen van inkomsten • Nationale overheid / overheden • Regionale / locate overheden • Research councils • EU Structuurfondsen (investeringen, geen running costs) • Gebruikers (research councils, organisaties, individuen) • Private sector • Contractenvoor opdrachten Uitdagingen voor het management • Financial engineering met de mix aan inkomstenbronnen • Leningen om budgetaire onevenwichtigheden in de tijd te effenen • Voldoende reserves aanhouden • Besluitvorming in het spanningsveld van bestuur, reviews, personeel, audits 29

30 Managing distributed research infrastructures How to secure stability and sustainability? Hub and spokes with dependent operational relations. But spokes are not necessarily “owned” by the hub. Multiple sites infrastructure, with different places of operation and a single management. Single site infrastructure; with single place of operation and management. • Construction contracts • Service-level-Agreements 30


Download ppt "Congres Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten Knelpunten en belangen Steven Krauwer & Wouter Los 1."

Verwante presentaties


Ads door Google