De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwstenen voor Gemeenterelaties Vergeving: Wat en Hoe?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwstenen voor Gemeenterelaties Vergeving: Wat en Hoe?"— Transcript van de presentatie:

1 Bouwstenen voor Gemeenterelaties Vergeving: Wat en Hoe?

2 Vergeving Gods oplossing voor verstoorde relaties  Verstoorde relaties: een vaak voorkomend probleem – 1Cor. 3 – Fil. 4:2  Verstoorde relaties: een ernstig probleem – Basisprobleem: zonde  Verstoorde relaties: een oplosbaar probleem – Gods oplossing: vergeving

3 Vergeving  Wat is vergeving?  Wat is het gevolg van gebrek aan vergeving?  Wat is de relatie tussen vergeving in de horizontale en de verticale verhouding  Matt. 5:7, 23,24  Matt. 6:12  Matt. 18:21-35  Marc. 11:25-26  Ef. 4:32  Ef. 5:1  Col. 3:12-13  Ps. 86:5

4 Mattheüs 18:21-35  Hoe vaak? – Rabbijnen: 3x – Petrus 7x – Jezus: 70x7x > onbeperkt!  Luc. 17:3,4  Waarom? – Juridisch gelijk <> moreel ongelijk – Onze schuld t.o.v. God is altijd groter!

5 Wat deed God voor ons?  Droeg zelf de straf en de gevolgen  Gedenkt niet meer – Houdt het niet in gedachten – Dit is geen vergeten  Het staat de relatie niet meer in de weg wanneer er berouw is

6 De noodzaak van berouw  Berouw – Besef ik doe God en de ander te kort – Innerlijk weten – overtuiging  Spijt – Slachtofferrol – Het komt omdat……..

7 Wanneer u benadeeld bent  In liefde zwijgen – Ef. 4:2,32 – Col. 3:12-13 – 1Petr. 2:21-24  In liefde vermanen (Mt. 18:15; Rom. 12:18) – U kunt het niet vergeten – De Naam van Jezus wordt schade berokkend – Uw broeder of zuster lijdt schade – Altijd de eerste stap zetten

8 Vergeving schenken  Schade rapport maken  Bitterheid opruimen  Keuze de gevolgen zelf te dragen  Overgave aan God – Het “recht” op oordeel is in Gods hand  1Petr. 2  Er alles aan doen de relatie te herstellen

9 Vergeving schenken is de belofte om:  Zonde niet meer naar boven te halen  Er niet meer met anderen over te spreken  De zonde niet meer in het geheugen terug te halen  Het oordeel over te laten aan God

10 Gevolg van niet vergeven  Matt. 18:21-35 – 34,35God kan ons niet vergeven  Marcus 11:25,26

11 Reden van vergeving  Wij vergeven omdat God ons vergeven heeft  Vergelijking met liefde – 1Joh. 4:11,19  Onvoorwaardelijk – Ongeacht de houding van de ander

12 Wanneer u de ander benadeeld hebt  Tot inkeer komen – Besef iets verkeerd gedaan te hebben – Bereidheid eigen verantwoording te dragen – Berouw <> spijt of verdriet  Heb. 12:7; 2Cor. 7:8-10; Ps. 51:3-5  Zonde belijden – Aan God en aan de ander – Wees concreet en duidelijk – Uw broeder of zuster lijdt schade – Altijd de eerste stap zetten

13 Vergeving <> Verzoening  Voorwaarde: berouw  Matt. 18  Luc. 17:3-10  Kwestie van gehoorzaamheid  Een nieuwe relatie opbouwen – Ef. 4:32-5:1

14 Bouwstenen voor Gemeenterelaties Vergeving: Wat en Hoe?


Download ppt "Bouwstenen voor Gemeenterelaties Vergeving: Wat en Hoe?"

Verwante presentaties


Ads door Google