De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET GEBED. • Adem / lucht • Eten en drinken • Training / beweging / werk • Rust.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET GEBED. • Adem / lucht • Eten en drinken • Training / beweging / werk • Rust."— Transcript van de presentatie:

1 HET GEBED

2 • Adem / lucht • Eten en drinken • Training / beweging / werk • Rust

3 • Eerste uiting nieuw leven (Hd 9:11) • Wordt door de Heer gehoord • Geen gave • Geen cursus • Doen! • Bid ik als klant van God of als kind van God?

4 • Gebed is reukwerk voor God (Ps 141:2) • We worden ertoe aangespoord (Mt 7:7; Fp 4:6-7) • God laat Zich verbidden (7x: Gn 25:21; 2Sm 21:14; 24:25; 1Kr 5:20; 2Kr 33:13,19; Ea 8:23; Js 19:22) • God staat klaar om te verhoren (Js 65:24) • Bescherming in de strijd (Ef 6:18; Ko 4:12) • Bewaart voor vallen in verzoeking (Mt 6:13;26:41) • Vrede van God (Fp 4:6-7)

5 • Vervuld worden met de kennis van Gods wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht (Ko 1:9; 4:12) • De geest van wijsheid en openbaring in de kennis van God (Ef 1:17) • Dat Christus door het geloof in de harten zal wonen (Ef 3:17) • Alle mensen (1Tm 2:1)

6 • Gebeden –David • Smekingen – Ezra, Nehemia, Daniël • Voorbiddingen – Abraham • Dankzegging – Josafat

7 • De Vader – dagelijkse dingen • De Heer Jezus – dienst • (Geen jaloersheid tussen de Vader en de Zoon) • NIET: tot de Heilige Geest – staat nergens in de Bijbel; De Heilige Geest wijst altijd op de Heer Jezus

8 • Te druk met studie, verkering, jezelf, hobby • Nut of noodzaak er niet van inzien • Ervaren als een last i.p.v. verlichting en voorrecht • Menen in een bepaalde stemming te moeten zijn

9 • Geloof en gezindheid van vergeving (Mk 11:22-25) • Verslagenheid van geest (Lk 18:9-14) • Rechtvaardig zijn (Jk 5:16-18) • In de naam van de Heer (Jh 14:13-14; 15:16; 16:23) • Aanhoudend bidden (Mt 7:8; Lk 18:1-8; 1Th 5:17) • Verhoring na oponthoud (Dn 10:12-14)

10 • Niet bidden (Jk 4:2b) • Verkeerd bidden, d.i. zelfzuchtig, met een verkeerd doel (Jk 4:3) • Zonde in het leven (Js 59:1-2; Ps 66:18) • Twijfel, gebrek aan geloof (Jk 1:6-7; Hb 11:6) • Verkeerde man – vrouw verhouding (1Pt 3:7)

11 • Ontbreken vergevingsgezindheid (Mk 11:25) • Ontbreken volhardend gebed (Mt 7:7-11;1Th 5:17) • Geloof in eigen gerechtigheid (Lk 18:14) • Geen barmhartigheid bewijzen (Sp 21:13) • Verkeerde gezindheid (Js 58:4)

12 • Gods huis, de gemeente, heeft gebed als hoogste prioriteit (1 Tm 2:1) • Kenmerk eerste gemeente (Hd 1:14; 2:42; 3:1; 4:23- 31; 12:5) • Bidden (en vasten) voor de dienst (Hd 6:6; 13:3; 14:23)

13 • MAAK EEN LIJST MET NAMEN, VERZAMEL EN DEEL INFORMATIE EN -> BID IN GELOOF! • Begin met lofprijzen van de Vader en de Zoon • Gemeente – groei: diepte en breedte • Vervolgde gemeente – meelijden (Hb 13:3) >>>

14 • Werk van de Heer – evangelie, onderwijs, herderlijke zorg, kinderwerk, ouderenzorg e.d. • Omgeving – broeders en zusters, familie, vrienden, buren, collega’s, medeleerlingen • Persoonlijke dingen – geestelijke ontwikkeling (1Jh 2:12-18), opleiding, carrière, vriendschap e.d.


Download ppt "HET GEBED. • Adem / lucht • Eten en drinken • Training / beweging / werk • Rust."

Verwante presentaties


Ads door Google