De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ik zing een loflied voor mijn Koning

Verwante presentaties


Presentatie over: "ik zing een loflied voor mijn Koning"— Transcript van de presentatie:

1 ik zing een loflied voor mijn Koning
De psalmen en brieven van Moeder Mazzarello

2 Omdat Hij van Mij houdt zal Ik hem redden; Ik bescherm hem, want hij eert mijn naam.
Ps. 91, 14 “Goede moed. Werk graag voor Jezus en wees er gerust in dat alles wat u doet en lijdt rijkelijk beloond zal worden...” Br.16

3 Ik zing een lied van liefde en recht, een psalm, Heer, om U te eren
Ik zing een lied van liefde en recht, een psalm, Heer, om U te eren. Het is mijn zorg om de zuivere weg te gaan. Ps. 101, 1-2 Wat men met het voorbeeld onderricht, blijft dieper in het hart gegrift en doet veel meer goed. Br.17

4 De Heer overstelpt je bestaan met geluk: je jeugd herleeft als een arend. Ps. 103, 5
Heb groot vertrouwen in God en een flinke dosis misprijzen tegenover uzelf en u zult zien dat alles goed gaat.. Br.17, 4

5 Blijf uitzien naar de macht van de Heer, houd niet op zijn gelaat te zoeken. Denk aan de wonderen die Hij verrichtte, aan zijn machtig woord, van tekens vergezeld. Ps. 105, 4-5 Ik raad u enkel aan om de vurigheid die de Heer in uw hart deed ontbranden, nooit te laten uitdoven. Denk erom dat één iets noodzakelijk is: uw ziel redden. Br.18. 3

6 Gelukkig de mens die de Heer vreest en steeds vreugde vindt in zijn geboden.
Ps. 112, 1 Zorg ervoor dat je steeds een voorbeeld van deugd, nederigheid, christelijke liefde en gehoorzaamheid bent. Daar de Heer naar het hart kijkt, is het nodig die deugden echt met het hart te beoefenen, meer nog dan met uiterlijke daden. Br. 19, 1

7 De Heer heb ik lief: Hij heeft mijn bidden en smeken gehoord
De Heer heb ik lief: Hij heeft mijn bidden en smeken gehoord. Aandachtig heeft Hij geluisterd op het moment dat ik tot Hem riep. Ps. 116, 1-2 Spreek weinig, nog minder met de schepselen, maar spreek daarentegen veel met de Heer, Hij zal u de ware wijsheid schenken. Br. 26, 10

8 De Heer, mijn kracht, de Heer, mijn beschermer, de Heer is mijn redder gebleken.
Ps. 118, 14 ...leer de innerlijke taal met God te spreken. Hij zal u de kennis bijbrengen hoe u heilig kunt worden en dat is de enige ware kennis. Br.22, 12

9 Laat mij zien hoe ik uw wetten moet bewaren, onderhouden met heel mijn hart. Ps. 119, 34
Werk steeds voor de Heer, denk aan het Paradijs dat ons wacht en geef in alles het goede voorbeeld. Br. 22, 14

10 Ik strek mijn handen naar U uit als een land dat hunkert naar regen. Ps. 143, 6
Jezus moet geheel uw kracht zijn. Met Jezus worden de lasten licht om te dragen, de moeiten zacht en de doornen veranderen in zoetigheden. Br.22,21

11 Laat mij, Heer, uw genade ervaren, uw heil, zoals U hebt beloofd
Laat mij, Heer, uw genade ervaren, uw heil, zoals U hebt beloofd. Ps Verlies nooit de moed, welke moeilijkheden u ook mag tegenkomen. Vertrouw altijd in Jezus, onze geliefde Bruidegom, en in de H. Maria, die altijd onze liefste Moeder is. Br.34, 2

12 Ik zeg tot de Heer: “Heer, U bent mijn God!” Ps. 140, 7
Dat niets ons dus store, want alles kan dienen om het ware geluk te verwerven. Br.26, 7

13 Prijs de Heer, die aan ons dacht toen wij verden vernederd – zijn liefde kent geen grenzen-. Ps. 136, 23 We mogen geen enkele gelegenheid laten voorbijgaan zonder ons in iets te versterven. En laten we vooral onze wil versterven... Br.27, 7

14 De weg van uw geboden verblijdt mij meer dan rijkdom en overvloed. Ps
En nog iets dat ik u aanbeveel: wees steeds blij en opgeruimd; de droefheid is de moeder van de lauwheid. Br. 27, 11

15 Mijn mond spreekt de lof van de Heer.
Ps. 145, 21 Bewaar de geest van eenheid met God zoveel u kunt. Leef voortdurend in zijn tegenwoordigheid. Br. 23, 3

16 Wijs mij Heer, de weg van uw wetten en ik zal hem volgen tot het einde
Wijs mij Heer, de weg van uw wetten en ik zal hem volgen tot het einde. Ps. 119, 33 Moed mijn dochters, dit leven gaat vlug voorbij en in het uur van onze dood blijven slechts onze werken over. Het voornaamste is dat ze goed verricht werden. Br

17 amen

18 sr. Alba Vernazza fma Foto’s uit Mornese


Download ppt "ik zing een loflied voor mijn Koning"

Verwante presentaties


Ads door Google