De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuur Plaatselijke Besturen - Gesubsidieerde Werken 18 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuur Plaatselijke Besturen - Gesubsidieerde Werken 18 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Bestuur Plaatselijke Besturen - Gesubsidieerde Werken 18 maart 2013

2 Wie zijn we?

3 Onze missie Verlenen aan de gemeenten via de subsidiëring van investeringen.

4 Onze plicht Instaan voor het naleven van de wettelijke en reglementaire bases voorgeschreven in het kader van de driejaarlijkse investerings- en ontwikkelingsdotaties.

5 De Ordonnantie van 16 juli 1998 regelt het merendeel van de investeringssubsidies bestemd voor de lokale besturen. Andere gelijkaardige teksten hebben hiernaast bestaan … (scholen, kinderdagverblijven, sociale woningen, …) En bestaan misschien nog hiernaast… Welke reglementering voor welke subsidie?

6 Vandaag hebben we het over de Ordonnantie van 16-07-1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen!!!

7 Welke werken zijn subsidieerbaar uit hoofde van deze Ordonnantie? •Openbare ruimten (art. 16) •Gebouwen (art. 17) •Saneringswerken (art. 18) Minimum 75.000,00 € BTW inbegrepen (behalve studies) •Studies noodzakelijk voor deze projecten (art. 19)

8 Van idee tot subsidie Scharniermomenten met het oog op het bekomen van de subsidie : Formuleren van zijn ideeën Instemmen met het principe (Beslissing van het Gewest) Goedkeuren van de subsidietoekenning (Beslissing van het Gewest) Informeren over de bestelling en bekomen van een voorschot van 20% Tonen van de realisatie Eindafrekening D.I.P. P.A.T.S. T.S. B.O. & S.V. V.O. E.A.

9 1. Formuleren van zijn ideeën (D.I.P.) Hoe ? Via een Driejarig Investeringsprogramma (D.I.P.) Dat alle projecten herneemt die u wenst te realiseren (u bent niet verplicht om deze uit te voeren!)

10 Alle modaliteiten zijn toegelicht in de Ordonnantie of de uitvoeringsbesluiten! - Aan wie het D.I.P. richten? - Hoe opstellen? - Welke inhoud? - … 1. Formuleren van zijn ideeën (D.I.P.)

11 Nuttig om weten: -Een D.I.P. mag worden gewijzigd tijdens de driejarige periode, - Enkel de projecten opgenomen in het D.I.P. zijn subsidieerbaar. 1. Formuleren van zijn ideeën (D.I.P.)

12 2. Instemmen met het principe (P.A.T.S.) Wanneer de ideeën uitgeschreven zijn, kan een PrinciepsAkkoord voor de Toekenning van een Subsidie (P.A.T.S.) worden gevraagd, en dit voor elk project afzonderlijk ! (VERPLICHT voor het vervolg van de procedure!)

13 Wanneer kan een P.A.T.S. worden aangevraagd? •Ten vroegste: voor de gemeenten de dag van indiening van het D.I.P., en 180 dagen erna voor de andere instanties bedoeld door de Ordonnantie (o.m. de intercommunales, … de aanvraag van het O.C.M.W. gebeurt via de gemeente) •Ten laatste: 50 dagen voor het einde van de driejarige periode, en dus ten laatste op dinsdag 10 november 2015. 2. Instemmen met het principe (P.A.T.S.)

14 Wanneer moet een P.A.T.S. worden aangevraagd? •NA het bekomen van alle gewestelijke vergunningen noodzakelijk voor de uitvoering van de werking (o.m. voorstel van de voorwaarden van de opdracht voorgelegd aan het Toezicht, stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, …) & •VOOR het starten van de concretisering van het project (uitspelen van de marktconcurrentie, verwerven van het goed,…) 2. Instemmen met het principe (P.A.T.S.)

15 Eenmaal de P.A.T.S. bekomen, dient de principiële instemming in praktijk te worden omgezet en dit met het oog op het bekomen van de goedkeuring van de Toekenning van de Subsidie (T.S.). Hoe? Meedelen aan de Administratie van de eerste fases van het project: Voorstel tot aanwijzing van de aannemer, ontwerp van verwervingsakte, enz. 3. Goedkeuren van het Principe (T.S.)

16 Eenmaal de subsidie goedgekeurd (T.S.), kunnen de bestelling worden geplaatst, de officiële documenten worden ondertekend, ….Ze worden aan de Administratie meegedeeld via een Betekening van de Opdracht (B.O.). Na ontvangst van deze betekening en van een volgens de voorschriften opgestelde schuldvordering (S.V.) wordt 20% van de subsidie uitbetaald. 4. Informeren over de bestelling (B.O.)& bekomen van een voorschot van 20% (S.V.)

17 Voor investeringen van meer dan 2.500.000€ en waarvan de kostprijs van de uitgevoerde werken reeds 60% van de totale kostprijs bedraagt, kan de uitbetaling van een tussenschijf van 40% van de subsidie worden aangevraagd. Nuttig om weten!

18 Eenmaal de gesubsidieerde werken beëindigd, dient een Voorlopige Oplevering (V.O.) te worden voorzien om de conforme uitvoering van de werken die het voorwerp uitmaken van de subsidie na te gaan. De Administratie dient hiervan ten minste 15 dagen op voorhand te worden verwittigd, zoniet  5. Tonen van de realisatie (V.O.)

19 Binnen de 180 dagen volgend op de V.O. deelt de aanvrager aan de Administratie zijn EindAfrekening (E.A.) mee. Indien de aanvrager en de aannemer het niet eens zijn, kan een voorlopige eindafrekening E.A. worden opgesteld. Het saldo van de subsidie wordt uitbetaald op basis van de E.A. Het dossier wordt hierdoor afgesloten. 6. Eindafrekening (E.A.)

20 Samengevat,  Plannen van zijn investering over 3 jaar via een D.I.P.  Aanvraag van de principiële instemming met de subsidie (P.A.T.S.) na het bekomen van alle gewestelijke vergunningen.  Het starten kan pas gebeuren na het bekomen van de P.A.T.S.  Aanvraag van de goedkeuring van de subsidie (T.S.)  de opdracht kan worden toegewezen.  Informeren dat de werken werden besteld via het versturen van de betekening (B.O.) en indien men 20% voorschot wenst, voegt men een schuldvordering toe (S.V.)  Uitnodigen van de Administratie bij de voorlopige oplevering (V.O.) om het einde van de werken te tonen (verplicht!).  Opstellen van zijn eindafrekening (E.A.) met alle gevraagde verantwoordingsstukken. En men respecteert de opgelegde termijnen!!!

21 DRIEJARIGE PERIODE D.I.P. (30 dagen om te analyseren) P.A.T.S. (50 dagen om te antwoorden) (eventueel 100 dagen T.S. (50 dagen om te antwoorden) B.O. (180 dagen om 20% uit te betalen) V.O. (de Administratie 15 dagen ervoor inlichten) E.A. (180 dagen voor uitbetaling) 1X verlengbaar op voorafgaandelijke aanvraag 1X verlengbaar op voorafgaandelijke aanvraag - - - GEEN AFWIJKING MOGELIJK

22 Geen paniek. Deze voorstelling evenals check-lists zullen op een USB-sleutel als geheugensteun worden uitgedeeld tijdens de individuele contacten met de dossierbeheerders. Het noorden kwijt?

23 Het team •Annick Vandecappelle (verantwoordelijke van de Administratieve Eenheid), •Marc Libotte (budgetbeheer), •Françoise Beirens, Thierry Henry, Olivier Khassime et Yvan Malikian (ingenieurs), •Cynthia Callewaert, Christine Frere et Charles Huon (secretariaat), … staat tot uw dienst bij eventuele vragen.

24 Vragen ? Reacties ?

25 Merci Bedankt


Download ppt "Bestuur Plaatselijke Besturen - Gesubsidieerde Werken 18 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google