De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het belang van onzeker weten Martin Stam Lector outreachend werken en innoveren 26 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het belang van onzeker weten Martin Stam Lector outreachend werken en innoveren 26 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Het belang van onzeker weten Martin Stam Lector outreachend werken en innoveren 26 november 2013

2

3 Is er een menselijker verzorgingsstaat mogelijk, die meer effectieve steun, aanmoediging en oplossingen biedt (voor minder geld)?

4 Transitie van verzorgingsstaat: wat betekent dat voor burgers in precaire posities (BIPP)? •Gewend aan abstracte solidariteit = Gesellschaft: ‘ik heb er recht op’ •Met soms nog sterke trekken van concrete solidariteit van Gemeinschaft: helpen in eigen kring is plicht. Vaak ook niet. •Vb van BIPP: van de ouderen die in A’dam een persoonlijk alarm aanvragen kan 1/3 geen contactpersoon opgeven.

5 Wat betekent transitie voor Yes-we- can Doe-het-zelvers? Lukt het de ‘glocal’ innovaties en de netwerksamenleving van deze creative class te laten convergeren met de behoeften van BIPP tot een nieuw type waarborgstaat of draagt hun ondernemingszin bij tot vergroting van de 2- deling in de samenleving?

6 ‘De economische orde moet weer dienstbaar zijn aan maatschappelijke doelstellingen, i.p.v. andersom’. (Melkert)

7 Citizens coming out of their clients, customers or consumers cocoons •Vereist investeren in nulde en 1e lijn (= het sociale domein) •DUS minder in tweede lijn = medische, psychologische, psychiatrische, juridische, economische oplossingsstrategieën •Erken de betrekkelijke waarde van de indicatie-logica van de 2 e lijn, met instrumenten als ZRM’s, ZZP’s en PL’s. Schadelijk zelfs: Pygmalioneffect!

8 Van zorgen voor -> samen zorgen dat vergt drie simultane kantelingen A.Van binnenuit i.p.v. buitenaf (= meer vanuit behoeften leef- en minder vanuit systeemwereld). B.Van onderaf i.p.v. bovenaf (richt werk niet in vanuit ‘zeker weten’ maar vanuit ‘onzeker weten’). C.Samen i.p.v. apart (deelnemers aan zulke praktijken erkennen het belang van verschillende soorten expertise).

9 Ad. A. Van binnenuit = responsabilisering door uitgaan van leef- en belevingswereld  Wie geen deel uitmaakt van het probleem kan ook geen deel uitmaken van de oplossing.  “Whatever you do for me without me, you do against me.” (Gandhi)  Uitdaging: hoe breek je Berlijnse muur af tussen actieven en inactieven?

10 Hoe werkt dat primaat bij het sociale = leef- en belevingswereld? Veel spanningen van burgers in precaire posities komen voort uit schaarste: te weinig talenten, middelen, steun, ontwikkeling. Sociaal werkers starten bij acute problemen, beseffen dat mensen meer zijn dan hun probleem. Zij werken nauw samen met informele krachten: in cyclische processen van aanklooien en uitproberen,van vertrouwen winnen en zelfvertrouwen krijgen waarbij crises en storingen aan de orde van de dag zijn en de kring steeds groter wordt.

11

12 Ad B. Van onderaf: neem het onzekere voor het zekere •Van bovenaf: onvermogen om van mensen hun capaciteiten te erkennen -> •Zet werkprocessen niet vanuit tekentafel maar vanuit keukentafel op •Van onderaf: ga uit van het onvoorspelbare, unieke, (Tolstoi). •Crises en frustraties bieden uitzicht op onvermoede oplossingen.

13 Van onderaf werken vraagt veel slimheid top-down De kloof dichten tussen de systeemwereld met zijn voorschriften en procedures, en de leefwereld van burgers in precaire posities, vraagt top-down versterking, facilitering, ondersteuning en kaderstelling van werkprocessen bottom- up.

14 Ad. C: cocreatie = de kring groter maken •Als niemand het weet, laten we samen naar een oplossing zoeken. •Vergt wederkerig denken en doen: elkaar benutten en versterken geldt voor alle deelnemers. •Richt werkprocessen zo in dat ieder aan deze nieuwe rol kan wennen. •Wie grijpt in als deelnemers zich verschansen in machtsposities? Gemeente?

15 Sturen vanuit het BOS-principe = T- shaped cocreatie •De T-shaped professional zet zijn eigen expertise in en doet dat zo dat de expertise van de ander beter tot zijn recht komt. •Cocreatie gaat in tegen werkrelaties die verkokerd en verticaal zijn ingericht, waar professionals met de ruggen naar elkaar toe, en de professionals boven de klant staan.

16 Van classificatie naar cocreatie •Vanuit het BOS-principe heeft alle ‘zeker weten’-kennis betrekkelijke waarde. Zeker weten belemmert cocreatie. •Sociale werkelijkheid van BIPP is slootwater, niet gedistilleerd. •Werken vanuit cocreatie vereist het ambigue accepteren en leren handelen vanuit ‘onzeker weten’.

17 Voorbeeld: met bril op van generatie- armoede zie je andere mogelijkheden •Veel classificatie (MPG, ADHD) is a-historisch en a-sociaal. •Hardnekkige armoede is vaak transgenerationeel. Doorbraak daar is de grootste uitdaging. Nu nog met minste resultaat. •Transgenerationele armoede zit niet in ons systeem in Nederland: geen zicht op (effecten van) sociale uitsluiting. •Inzet van ervaringsdeskundigen lijkt hier veelbelovend.

18 Hoe leren de deelnemers werken vanuit BOS-principe? In CoP’s en CoL’s! •Cocreatie moet gecreëerd worden. Vraagt vermogen tot... •hanteren van grenservaringen = negatieve emoties waarmee existentiële crisismomenten gepaard gaan. Daarbij stuit iemand (dat kan iedereen zijn, klant of werker, koning of pauper) op de grenzen van wie hij denkt dat hij is, wat hij kan. •Vaak lukt het samen productief maken van grenservaringen beter dan in je eentje. Daarom helpen ervaringsdeskundigen.


Download ppt "Het belang van onzeker weten Martin Stam Lector outreachend werken en innoveren 26 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google