De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakmanschap, leiderschap en eigenaarschap in het HBO Marc Vermeulen, 11 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakmanschap, leiderschap en eigenaarschap in het HBO Marc Vermeulen, 11 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Vakmanschap, leiderschap en eigenaarschap in het HBO Marc Vermeulen, 11 mei 2012

2 Staat: Ambtenaar- bureaucraat Markt: Intra-preneur M.O.: De gedrevene..en in de 21ste eeuw? Welke professional past? Tot eind jaren zeventig Verstatelijking vh onderwijs Jaren tachtig en negentig: decentralisering en new public management

3 Leven met weak science Verklaarde variantie van levenslopen 35% –Waarvan • 1/3 genen; •1/3 gezin; •1/3 school –Waarvan –1/3 leraar; –1/3 klassamenstelling; –1/3 al het andere

4 4

5 Smart en clever: begrotingstekort Slimmer & zuiniger Bron 1990-2007 CBS; 2008-2010 Min. Financiën; 2011-2015 CPB Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven de overheid. De overheid bestaat uit het Rijk, gemeenten en provincies.

6 Arbeidsintensief onderwijs: slimmer werken in de kenniseconomie •Krachtige leeromgening is bewerkelijk •Arbeid is duur en schaars: de wet van Baumol •Er moet dus een arbeidsproductiviteitssprong gemaakt worden –Inzet van technologie, ICT in het leerproces –Verhoog de leraar/leerling ratio –Vervang dure arbeid door goedkope arbeid –Outsourcing en Insourcing –etc.

7 Robots, robots, robots…..

8 So is this the future……? Lesrobot Tiro (Zuid Korea, 2005) geeft Engelse les gedurende 30 minuten

9 In een glazen huis…

10

11 Verandering in politieke landschap •Verharding van het discours •Dramademocratie •Lokalisme vs globalisme •Diplomademocratie •Afnemend vertrouwen in politieke instituties •Verdwijnen van politieke midden 19772010 cpn <>sp1%10% bp <> pvv1%16% midden98%74%

12

13 Van Veldhoven, M. (2012). Over knipogen, badkuipen en kampeertenten. Arbeidsgedrag als fundament voor strategisch HRM Tilburg (TiU, oratie) Individuele context: persoonlijkheid, privesituatie, levensfase, waarden etc. Organisatiecontext: historie, cultuur, wetgeving, conjunctuur etc. Ervaren eisen & hulpbronnen in het werk organisatie individu Inspanningen t.b.v. doelen organisatie SHRM (AMO) Organisatie- prestaties

14 Van Veldhoven, M. (2012). Over knipogen, badkuipen en kampeertenten. Arbeidsgedrag als fundament voor strategisch HRM Tilburg (TiU, oratie) Strategisch gedrag organisatie individu Individueel voordeel Ervaren Bijdrage en kosten Inspanningen t.b.v. doelen werknemer Shall the twain ever meet ?

15 ?

16 masterclass 3 Albeda16 Ervaren eisen & hulpbronnen in het werk organisatie individu Inspanningen t.b.v. doelen organisatie SHRM (AMO) Organisatie- prestaties Strategisch gedrag organisatie individu Individueel voordeel Ervaren Bijdrage en kosten Inspanningen t.b.v. doelen werknemer

17 Van optimaliseren over 2 assen….. efficientie effectiviteit

18 Naar optimaliseren over 3 assen efficientie effectiviteit efficacy

19 doeltreffenddoelmatig professioneel zelfvertrouwen hoog topteam hier klopt alles in de goede onderlinge samenhang. Er wordt hard gewerkt, successen geboekt en de professionals ervaren dit als een voorrecht om erbij te mogen zijn. Het versterkt gevoelens van trots en competentie. Verspilling en slack treden niet op maximale inzet van beschikbare hulpbronnen om successen verder uit te bouwen. Kenniscirculatie is optimaal, innovaties komen goed van de grond. Organisatie vernieuwd zichzelf hooglaaghoogatelier Organisatie en professionals komen ver met elkaar, maar zouden wellicht meer kunnen bereiken met minder energie. Risico van uitputting dreigt, kleine kwaliteit kan gaan ‘schrijnen’, financiële uitglijders zijn mogelijk. hoog laag productief bedrijf Dit is de machinebureaucratie: waarschijnlijk gaat het om werk dat weinig persoonlijke inspiratie vergt, dat afgeraffeld kan worden, zonder dat dit de kwaliteit ondermijnt. hooglaag dwangarbeid Het lijkt een totale institutie (Goffman). Doelen zullen vermoedelijk niet al te hoog gesteld zijn en daarom gehaald worden. Energieverlies zowel bij de organisatie als bij de professionals. Cynisme ondermijnt verbeteringen. laaghoog strak geleide hobbyclub De organisatie wordt waarschijnlijk bevolkt door mensen die het prettig vinden in strakke kaders te opereren. Het zijn de bureaucraten die bezig zijn processen te optimaliseren waarvan niemand zich meer afvraagt waarop ze aan het optimaliseren zijn. laag hooghobby club De mutual admiring society: veel zelfbevestigend gedrag, elkaar complimentjes geven, maar volledig uit het oog verloren waar het omgaat. Ontkoppeling van professionaliteit en missie/visie laaghooglaag beheersfetisji sme Over de top geschoten bureaucratie, die mensen tot regelbare elementen maakt. Paarse krokodil laag schei maar uit organisatie in crisis, de koers kwijt, mensen zijn cynisch, afgekoppeld en doen maar wat. Sowjet Unie achtig

20 Prestatie/kwaliteit tijd Nieuwe aanpak Bestaande aanpak Mulgan,G. (2007), Ready or Not? Taking innovation in the public sector seriously, London (NESTA);www.nesta.org.uk Oude doet het beter dan nieuwe Innovators dilemma Gevolgen voor self efficacy ?

21 Opgaven voor de toekomst •In onderwijs –vakmanschap in maatwerk –academisering & verantwoording (evidence based) –arbeidsproductiviteit/ICT/ resultatengerichtheid – •In de maatschappelijke context –great risk shift en lokale vernetwerking –transparantie en het glazen huis: drama democratie –variatie en tolerantie –aanhoudend politiek turbulent> onzekerheid en risicomijding 21

22 VanNaar Hr ManagementHr Development Onder toezichtVerantwoord vakmanschap TevredenheidBetrokkenheid Role takingRole making VervreemdingEigenaarschap ManagementGedeeld leiderschap Vermeende gelijkheidConstructieve ongelijkheid Know howKnow why Local professionalCosmo professional Binnen de organisatieGrenzeloos InspanningsgerichtResultaat gericht, High Performance O.b.v. kennisO.b.v. kennis & kennissen (Yenta) Leren/cursusOnderzoeken/co-creatie Reflective practioner Een HR-agenda voor het onderwijs

23 Leidinggeven in de toekomst •Weinig administratief gedoe •Variatie in ideeën •Fouten maken mag •Ruimte voor persoonlijke passie (‘hobby’) •Is zelf deskundige onder de deskundigen (Goffee R. and G.Jones (2007) 'Leading Clever People' in: harvard business review march 2007 pp 1-7 (reprint)) •Pedagogisch/ethisch feilloos •Politiek passend incorrect •Beheersmatig geheel op orde •Ten minste evidence informed •Sluitende coalitie bestuur, docenten, leerlingen/ouders 23 Leiding geven aan professionals: wel doen! Bewust ondeugend = Maatschappelijk ondernemerschap

24 Enige hoofdbrekens •24/7 public servants: walk your talk. –Mag een motoragent in Belgie plankgas rijden? –Mag een leraar in zijn vrije tijd pornofilmpjes maken voor internet (betaalsite…) •Wat is je grens: je organisatie, je systeem, de samenleving (Schools cannot compensate for society, Berstein 1970!) •Vakmanschap als ideaal om los te laten, maar wat als maar een minderheid daaraan voldoet? 24


Download ppt "Vakmanschap, leiderschap en eigenaarschap in het HBO Marc Vermeulen, 11 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google