De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toegevoegde waarde zeehavens (2009) Direct13 miljard euro Indirect27 miljard euro Werkgelegenheid zeehavens (2009) Direct227 duizend werknemers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toegevoegde waarde zeehavens (2009) Direct13 miljard euro Indirect27 miljard euro Werkgelegenheid zeehavens (2009) Direct227 duizend werknemers."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5 Toegevoegde waarde zeehavens (2009) Direct13 miljard euro Indirect27 miljard euro Werkgelegenheid zeehavens (2009) Direct227 duizend werknemers Indirect212 duizend werknemers Totale overslag 2010 646 miljoen ton Containeroverslag 2010 22,3 miljoen TEU Bronnen Nationale Bank België Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Erasmus Universiteit Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam Jaarverslagen havens

6

7 Vlaams Nederlandse Delta heeft een aandeel van: 20 procent van de totale overslag van de Europese zeehavens 25 procent van de totale Europese containeroverslag 10 procent van de toegevoegde waarde van de Europese chemische industrie 40 procent van de output van de chemische industrie (tonnen). Marktaandeel kan toenemen door samenwerking. Bronnen Universiteit Antwerpen/ITMMA/ING TU Eindhoven

8

9

10 In 2040 hebben Antwerpen en Rotterdam hun positie als global containerhubs behouden, is Zeebrugge de derde containerhaven, is sprake van groei, schaalvergroting en intermainport-verkeer.

11 Noodzakelijke acties: •Maritieme toegang op orde •Faciliteer inter-mainportverkeer tussen hubs Antwerpen- Rotterdam-Zeebrugge: •Spoor •Binnenvaarwegen •Shortsea terminals •Verkeersmanagement •Ruimtelijke kwaliteit / landschappelijke invulling •Waterkwaliteit •Draagvlak

12

13 In 2040 is sprake van een robuust en duurzaam intermodaal hinterland- netwerk gedreven door synchromodaliteit, aansluitend op TEN-T- netwerken.

14 Noodzakelijke acties: •Ontwikkel via IJzeren Rijn, Betuweroute en RoBel een robuust spoornetwerk. •Versterk vaarwegennetwerk •Sluit aan op TEN-T netwerken •Internalisatie externe kosten •Stimuleer shortsea shipping •Seine Nord kanaal

15

16 In 2040 zijn de Deltahavens hecht verbonden met een logistieke schil van distributieregio’s en intermodale terminals/ extended gateways (externe toegangspoorten) waar toegevoegde waarde activiteiten plaatsvinden.

17 Noodzakelijke acties: •Aansluiting distributieregio’s op intermodale infrastructuur; •Containertransferia •IT-netwerken voor logistiek faciliteren; •Rationele locatiekeuzes gericht op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit; •Gemeenschappelijk profiel Deltahavens voor internationale acquisitie.

18

19 In 2040 vormen Delta- havens één petrochemisch complex van wereldschaal dat zich onderscheidt door duurzaamheid, efficiency, ruimtelijke kwaliteit en kennis.

20 Noodzakelijke acties: •Versterk grensoverschrijdend pijpleidingnetwerk; •Private investeringen in pijpleiding-infrastructuur; •Sluit chemische complexen op intermodale infrastructuur aan; •Voer industrieel clusterbeleid op niveau Deltaregio; •Continueer investeringen in R&D voor duurzaamheid, efficiency, transitie; •Imagocampagne chemische industrie •Versterk ruimtelijke kwaliteit.

21

22 In 2040 is de succesvolle transitie naar een groen, duurzaam en biobased chemie- en energiecomplex in de Vlaams Nederlandse Delta voltooid: een ‘world class biobased cluster’ is ontstaan.

23 Noodzakelijke acties: •Duurzaamheiddoelen op niveau Delta •Energie-infrastructuur in de Delta met groene energie/ smart grids als input; •Gezamenlijke CCS-infrastructuur; •Ontwikkel handelsfunctie CCS/ CO2/biobased •Co-siting, industriële ecologie en energie-efficiencyprojecten; •Voer gemeenschappelijke duurzame investeringsstrategie; •Gemeenschappelijke aanpak duurzaamheidsmaatregelen; •Waterstofeconomie voor de Delta.

24

25 In 2040 is hooggeschoolde arbeid concurrentiefactor #1 van de industrieel- logistieke Deltaregio, resulterend in kennis- intensieve werkgelegenheid in slimme en groene logistiek/duurzame chemie en energie.

26 Noodzakelijke acties: •Ontwikkel een ‘Vlaams- Nederlands Deltaplan’ werken in haven/logistiek/industrie; •Versterk ‘Triple Helix’ in Delta; •Geef prioriteit aan topsectoren: energie, logistiek, water, chemie & hoofdkantoren; •Valoriseer kennis als ‘exportproduct’; •Faciliteer grensarbeid.

27

28 In 2040 is de verbondenheid van de Vlaams Nederlandse Delta voor personen, goederen èn informatie excellent, zowel in havengebieden, tussen knooppunten als met het hinterland.

29 Noodzakelijke acties: •Versterk openbaar vervoer in havenregio’s; •Bereikbaarheid openbaar vervoer tussen knooppunten in de Delta; •Proactieve strategie richting rekeningrijden; •Papierloze afhandeling en alle informatie beschikbaar op één scherm. •Internaliseer externe kosten; •Benut structurerende impact HSL.

30

31 In 2040 zijn Antwerpen en Rotterdam internationale Shipping centra met hoogwaardige kantoor- faciliteiten voor ketenregie, hoofdkantoren, handels- platformen en zakelijke dienstverleners.

32 Noodzakelijke acties: •Versterk vestigingsklimaat voor kenniswerkers; •Zet promotie op voor kantoorfunctie; •Ontwikkel aanpak shared service centra; •Fiscale mogelijkheden; •Trading platforms voor biofuels/CCS/CO2-handel.

33

34 In 2040 is sprake van een effectief functionerend overheidsnetwerk in de Delta. Flexibele coalities zijn in staat geweest om de regio voortdurend aan te passen aan nieuwe omgevingseisen.

35 Noodzakelijke acties: •Versnel vergunnings- procedures; •Ontwikkel meetinstrumenten op niveau Deltaregio; •Realiseer noodzakelijke infrastructurele werken voor duurzame transitie; •Doorberekenen van externe kosten; •Locatiekeuzes uitgaande van duurzaamheid; •Kaders voor samenwerking in Deltaregio.

36

37 In 2040 heeft de Vlaams Nederlandse delta als een magneet op talent gefungeerd: omvangrijke investeringsstromen en aantallen kenniswerkers hebben de positie van de Delta versterkt in Europa.

38 Noodzakelijke acties: •Daadwerkelijk samenwerken! •Imago Delta versterken; •Benadruk diversiteit van de Delta; •Een veilige en aantrekkelijke Delta met top woon-, werk- en recreatiemilieus.


Download ppt "Toegevoegde waarde zeehavens (2009) Direct13 miljard euro Indirect27 miljard euro Werkgelegenheid zeehavens (2009) Direct227 duizend werknemers."

Verwante presentaties


Ads door Google