De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland. Hoorzitting Gezondheidsraad 30 januari 2012; Gewasbescherming en omwonenden Gebruik Captan in griendhoutteelt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland. Hoorzitting Gezondheidsraad 30 januari 2012; Gewasbescherming en omwonenden Gebruik Captan in griendhoutteelt."— Transcript van de presentatie:

1 Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

2 Hoorzitting Gezondheidsraad 30 januari 2012; Gewasbescherming en omwonenden Gebruik Captan in griendhoutteelt in Neerijnen Maarten Visschers Gelderse Natuur en Milieufederatie Mede namens omwonenden

3 Gelderse Natuur en Milieufederatie • 100 aangesloten lokale natuur en milieuorganisaties • Vraag Helpdesk Groep omwonenden bij percelen griendhout bedrijf Van Aalsburg • Irenestraat Noord, Neerijnen • 13 woningen/gezinnen op 30,60,90, 120…400m afstand. Alle 13 betrokken; een kontaktpersoon. 1. Organisatie

4 •Zie www.griendhouthandel.nl -> Van Aalsburg, 100 ha.www.griendhouthandel.nl •Totale sector 2000-3000 ha. Uitbreidende sector. Steeds grootschaliger. •Produkten: schuttingen, zinkstukken en beschoeiingen Griendhoutbedrijf Van Aalsburg

5 •Spuitarmen op hefinstallatie achter tractor, 6 meter hoogte •Neerwaartse spuit •‘Moderne’ teelt, grootschalig •Rechte hout als enthout naar veiling tbv export; krom hout voor zinkstukken •NAK-B gekeurd •Toegepast bestrijdingsmiddel Captan, mogelijk Decis. Mogelijk illegalen middelen uit Oost-Europa. •Captan: EPA-> waarschijnlijk kankerverwekkend •Bespuiting ca 1 maal per week, mei-december; zonder emissiescherm. Bij insectenplaag meerdere bespuitingen per week ongeacht de windsnelheid- en richting. Zelfgebouwde spuitinstallatie

6 •10 hectare (in rode cirkel) ten noord-westen van Irenestraat Noord. Van Aalsburg wil daar nieuwbouw plegen. Inclusief huisvesting seizoensarbeiders. •In 2012 uitbreiding met 10 ha; direct ten oosten van rode cirkel. Plangebied tov bebouwde kom Hellouw

7 • Onjuist gebruik spuit met Captan in griendhoutteelt bedrijf Van Aalsburg. • Geen handhavingsmaatregelen AID en Waterschap Rivierenland • Percelen zijn vrij toegankelijk; ook voor kinderen. 2. Belangrijkste zorgen

8 • In zomer 2011 raakte omwonende raakte bedwelmd in nevel met als gevolg felle allergische reactie; • vage, niet te herleiden klachten: ontstekingen, vermoeidheid, irritatie op luchtwegen, neusverstoppingen. Klachten al vanaf 1995. • Angstig gedrag. Versterkt als er wordt gespoten. 3. Gezondheidsklachten

9 • Bedrijf spuit zonder spuitflap of driftbeperking. • Bedrijf spuit ook wanneer de maximale windsnelheid wordt overschreden. • Ondernemer intimideert omwonenden. • Mensen doen ramen dicht als ze huis verlaten in verband met mogelijke bespuitingen. Omwonenden passen hun gedrag aan bespuitingen aan. • Vroeger werd griendhoutteelt met vliegtuig bespoten (gele lantaarnpalen). Griendhoutbedrijf Van Schaik uit Ingen(www.vanschaiksalix.nl ) gaat veel zorgvuldiger om met bespuitingen.www.vanschaiksalix.nl 4. Onzorgvuldig gebruik

10 •in gebruiksvoorschriften griendhoutteelt gelijkstellen aan fruitteelt; griendhoutteelt niet onder boomteelt laten vallen. •driftbeperkende maatregelen (emissiescherm, spuitflappen) zoals in de fruitteelt verplicht stellen. •percelen griendhout alleen toestaan op grote afstand van bebouwing. •Adequate handhaving AID en Waterschap op toegestane middelen, maximaal toegestane windsnelheid, driftbeperkende maatregelen. •Percelen afsluiten voor spelende kinderen. Waarschuwing met ikoonplaatjes dat percelen worden bespoten. •Periodieke bodembemonstering percelen. •Onderzoek naar gezondsheidseffecten en risico`s door Gezondheidsraad 5.Te nemen maatregelen

11 •Controlerapport bespuiting met Captan op 2 juli 2011 •Beroep GNMF tegen afwijzen handhavingsverzoek dd 29 november 2012. •Zet de Wro in ter bescherming van de gezondheid van omwonenden. Milieu en Recht, november 2011. Mr. H. Harberink. •Artikel uit Environmental Research 2004: Pesticide gebruik en borstkanker. Captan beoordeeld als waarschijnlijk kankerverwekkend (tabel 1 pagina 209). •Artikel uit Environmental Health Perspectives, 2001: Prioritering pesticide gebruik bij studie naar kanker bij kinderen (kankerrisico Captan Tabel 4 pagina 1074) 6. Bronnen of informatie

12 Zie te nemen maatregelen: Advies met betrekking tot: • aanscherping voorschriften (griendhoutteelt gelijkstellen aan fruitteelt) • driftbeperkende maatregelen griendhoutteelt (emissiescherm, spuitflappen ed) • Afstand percelen griendhout tot bebouwing. • Afsluiten percelen voor spelende kinderen. • Adequate handhaving AID en Waterschap op toegestane middelen, maximaal toegestane windsnelheid, driftbeperkende maatregelen. 8. Zaken in op te stellen advies

13 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland. Hoorzitting Gezondheidsraad 30 januari 2012; Gewasbescherming en omwonenden Gebruik Captan in griendhoutteelt."

Verwante presentaties


Ads door Google