De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spelregelwedstrijdje Ameland 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spelregelwedstrijdje Ameland 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Spelregelwedstrijdje Ameland 2011

2 KNVB Academie // Beïnvloedingsfactoren en Weerstanden 2 // www.knvb.nl
Deelnemers krijgen een invullijstje om een X te zetten bij het juiste antwoord. ( vermeld even je naam op dit invul- lijstje) Er worden 10 spelregelvragen gesteld via meerkeuze- systeem. Er zijn leuke prijzen te winnen De vraag wordt gedurende 15 seconden op het scherm getoond. Daarna komen de 4 keuze – mogelijkheden korte tijd in beeld. Zet een X in het juiste vakje KNVB Academie // Beïnvloedingsfactoren en Weerstanden 2 // 2

3 Vraag 1 De scheidsrechter onderbreekt het spel, nadat hij een verdediger het speelveld zag verlaten en een wisselspeler die zich aan het warm lopen was een klap gaf. Hoe zal de scheidsrechter nu moeten handelen?

4 Antwoorden vraag 1 Hij toont de verdediger de gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal nabij de zijlijn. Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop wegens het slaan, op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken

5 Vraag 2 Terwijl de bal op het middenveld in het spel is, werpt een speler die kwaad is, nabij de zijlijn een graspol naar zijn trainer, die in de instructiezone langs de zijlijn staat. De scheidsrechter ziet dit en onderbreekt het spel. Hoe zal hij verder dienen te handelen?

6 Antwoorden vraag 2 Hij toont de speler de rode kaart en laat het spel hervatten met een directe vrije schop op de plaats waar de werpende speler stond. Hij toont de speler de rode kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de werpende speler stond. Hij toont de speler de rode kaart en laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Hij toont de speler de rode kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

7 Vraag 3 Een speler komt vlak na rust terug als het spel weer is begonnen. Bij een aanval op zijn doel loopt hij zonder toestemming van de scheidsrechter het veld op en brengt in zijn eigen strafschopgebied een tegenstander onvoorzichtig ten val. Wat beslist de scheidsrechter?

8 Antwoorden vraag 3 Strafschop.
Strafschop en een gele kaart voor deze speler. Hij toont deze speler een gele kaart wegens onbehoorlijk gedrag en laat hervatten met een indirecte vrije schop. De speler wordt weggezonden (twee waarschuwingen – onsportief gedrag en onreglementair ten val brengen) door het tonen van de gele en vervolgens de rode kaart. Het spel wordt hervat met een strafschop.

9 Vraag 4 De doelverdediger van partij A en een aanvaller hebben ruzie. Plotseling gooit de doelverdediger, staande in zijn eigen strafschopgebied, doch niet in het doelgebied, opzettelijk en met kracht de bal tegen het hoofd van de aanvaller aan, die één meter achter de doellijn naast het doel staat. De scheidsrechter stuurt de doelverdediger van het speelveld door het tonen van de rode kaart. Hoe wordt het spel hervat?

10 Antwoorden vraag 4 Strafschop.
Indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar de doelverdediger stond, toen hij de bal gooide. Hoekschop. Scheidsrechtersbal op de plaats waar de doelverdediger stond, toen hij de bal gooide.

11 Vraag 5 Een speler wisselt buiten het speelveld van schoeisel. Wanneer en waar mag hij tijdens het spel het speelveld weer betreden?

12 Antwoorden vraag 5 Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter vanaf elke plek op de zijlijn. Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter alleen ter hoogte van de middenlijn. Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter vanaf iedere willekeurige plaats Nooit, omdat het spel moet zijn onderbroken.

13 Vraag 6 Een indirecte vrije schop ter hoogte van de strafschopstip, te nemen door de aanvallende partij, wordt zo uitgevoerd, dat een aanvaller de bal aanraakt, waardoor deze even beweegt. Een tweede aanvaller schiet nu de bal op het doel. Wat beslist de scheidsrechter als de bal rechtstreeks in het doel wordt geschoten?

14 Antwoorden vraag 6 Hij laat de vrije schop overnemen.
Hij keurt het doelpunt af en hervat met een doelschop. Hij keurt het doelpunt af en hervat met een indirecte vrije schop tegen de aanvallende partij wegens onsportief gedrag. Hij keurt het doelpunt goed.

15 Vraag 7 Op het moment dat een speler binnen het speelveld voorbij komt lopen, gooit een gewisselde speler vanaf de bank een voorwerp naar deze speler. Hoe hervat de scheidsrechter het spel nadat hij dit heeft onderbroken en de gooiende speler een rode kaart heeft getoond?

16 Antwoorden vraag 7 Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler werd geraakt. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Met een directe vrije schop op de plaats waar de speler werd geraakt.

17 Vraag 8 Welk team mag na rust de aftrap nemen?

18 Antwoorden vraag 8 Het team dat de toss heeft gewonnen.
Het team dat de toss heeft verloren. Het team dat voor staat. Het team dat achter staat.

19 Vraag 9 Een speler die van het speelveld is gezonden om zich voor een blessure te laten behandelen, komt zonder toestemming van de scheidsrechter weer in het speelveld en speelt nabij de zijlijn de bal met de hand. Wat beslist de scheidsrechter als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

20 Antwoorden vraag 9 Hij vermaant deze speler en hervat met een directe vrije schop. Hij toont deze speler de gele kaart en hervat met een directe vrije schop. Hij toont deze speler de gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop. Hij toont deze speler de gele kaart, direct gevolgd door de rode kaart. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop.

21 Vraag 10 Welk teken of welke tekens moet de scheidsrechter geven bij het nemen van een indirecte vrije schop?

22 Antwoorden vraag 10 Een fluitsignaal of een teken.
Een fluitsignaal en een arm omhoog. Een fluitsignaal of een teken en een arm omhoog. Een arm omhoog.

23 Antwoorden spelregelwedstrijd
1.B 2.D 3.B 4.B 5.D 6.D 7.C 8.A 9.B 10.C


Download ppt "Spelregelwedstrijdje Ameland 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google