De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Spelregelavond veldvoetbal Assistent-scheidsrechter PVCV 16 / 21 september 2011 Herman Wiss.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Spelregelavond veldvoetbal Assistent-scheidsrechter PVCV 16 / 21 september 2011 Herman Wiss."— Transcript van de presentatie:

1 1 Spelregelavond veldvoetbal Assistent-scheidsrechter PVCV 16 / 21 september 2011 Herman Wiss

2 2 agenda • Doel van deze avond • Regels 1 t/m 5 • Regel 6 • Regel 7 t/m 10 • Regel 11 • Regel 12 t/m 17

3 3 Doel van deze avond • U enthousiast maken voor de rol van assistent scheidsrechter. • De “angst” vrees weg nemen om deze rol te vervullen. • Als supporter respect krijgen voor het arbitrale trio.

4 4 Regel 1 Het speelveld • Veldoppervlak • Afbakening • Afmetingen • Het doelgebied • Het strafschopgebied • Hoekvlaggenstokken • Het hoekschopgebied • De doelen • Veiligheid

5 5 Regel 2 De bal • Eigenschappen en afmetingen • Vervanging van een onbruikbare bal

6 6 Regel 3 het aantal spelers • Aantal spelers (4:4 of 7:7 of 11:11) • Aantal wissels – Officiële competities – Andere wedstrijden • Wisselprocedure • Vervangen van de doelverdediger • Overtredingen/straffen • Spelers en wisselspelers die verwijderd zijn

7 7 Wisselprocedure • Een wissel kan alleen plaatsvinden wanneer het spel is onderbroken. • De assistent-scheidsrechter geeft aan dat er een wissel is aangevraagd. • De speler die gewisseld wordt krijgt toestemming van de scheidsrechter om het speelveld te verlaten, tenzij hij al buiten het speelveld is vanwege een reden die in overeenstemming is met de spelregels. • De scheidsrechter geeft de wisselspeler toestemming het speelveld te betreden. • Alvorens het speelveld te betreden, wacht de wisselspeler tot de speler die hij vervangt het speelveld heeft verlaten. • De speler die vervangen wordt hoeft het speelveld niet ter hoogte van de middenlijn te verlaten. • Toestemming om een wissel door te voeren kan worden geweigerd onder bepaalde omstandigheden, bv. wanneer de wisselspeler niet klaar is om het speelveld te betreden. • Een wisselspeler die de wissel nog niet heeft afgerond door het speelveld te betreden mag het spel niet hervatten door middel van een inworp of hoekschop. • Wanneer een speler die op het punt staat vervangen te worden, weigert het speelveld te verlaten, wordt er doorgespeeld. • Wanneer een wissel wordt toegepast gedurende de rust of voor de verlenging, dan moet de procedure worden afgerond voordat de beginschop wordt genomen.

8 8 Regel 4 de uitrusting van de spelers • Veiligheid • Standaarduitrusting • Scheenbeschermer • Kleuren • Overtredingen en straffen • Spelhervatting

9 9 Regel 5 de scheidsrechter • Het gezag van de scheidsrechter • Bevoegdheden en plichten • Beslissingen van de scheidsrechter

10 10 Regel 6 de assistent-scheidsrechter • Taken • Assistentie • Plichten en verantwoordelijkheden • Positie en samenwerking • Gebaren • Looptechniek • Vlagtechniek en samenwerking

11 11 Taken • Wanneer de bal geheel en al buiten het speelveld is geraakt. • Welke partij recht heeft op een hoekschop, doelschop of inworp. • Wanneer een speler bestraft kan worden omdat hij zich in buitenspelpositie bevindt. • Wanneer men een wisselspeler wenst in te zetten. • Wanneer onbehoorlijk gedrag of enig ander voorval heeft plaatsgevonden buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter. • Wanneer overtredingen hebben plaatsgevonden, indien de assistent- scheidsrechters een beter zicht op de situatie hebben dan de scheidsrechter (dit houdt, onder bijzondere omstandigheden, ook in bij overtredingen in het strafschopgebied) • Of, bij strafschoppen, de doelverdediger van de doellijn komt voordat de bal is getrapt en of de bal over de doellijn is gegaan.

12 12 Positie en samenwerking 1.Aftrap 2.Algemene positie gedurende de wedstrijd 3.Doelschop 4.De doelverdediger brengt de bal in het spel 5.Strafschop 6.Strafschoppenserie 7.Doelpunt – geen doelpunt situaties 8.Hoekschop 9.Vrije schop

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23 Vlagtechniek en samenwerking • Inworp • Hoekschop/doelschop • Buitenspel • Wissels • Overtredingen

24 24 Signalen van de assistent-scheidsrechter

25 25 Signalen van de assistent-scheidsrechter

26 26 Signalen van de assistent-scheidsrechter

27 27 Signalen van de assistent-scheidsrechter

28 28 Regel 7 de duur van wedstrijd • Speeltijd • De rust na de eerste helft • Bijtellen van verloren tijd • Strafschop • Gestaakte wedstrijd

29 29 Regel 8 het begin en de hervatting van het spel • Definitie van de aftrap • Procedure – Voor de aftrap bij het begin van de wedstrijd of verlening – De aftrap • Overtredingen en straffen • Definitie van een scheidsrechtersbal • Procedure • Overtredingen en straffen

30 30 Regel 9 de bal in en uit het spel • De bal uit het spel • De bal in het spel

31 31 Regel 10 hoe er wordt gescoord • Doelpunt • Winnende partij • Competitiereglementen

32 32 Regel 11 buitenspel • Buitenspelpositie • Strafbaar • Niet strafbaar • Overtredingen en straffen

33 33 Regel 11 buitenspel Buitenspelpositie • Buitenspel zijn als zodanig is geen overtreding. • Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien: – hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan de bal en de voorlaatste tegenstander. • Een speler bevindt zich niet in buitenspelpositie indien: – hij zich op zijn eigen speelhelft bevindt, of – hij gelijk staat met de voorlaatste tegenstander, of – hij gelijk staat met de laatste twee tegenstanders.

34 34 Regel 11 buitenspel Strafbaar Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij, op het moment dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een medespeler, naar het oordeel van de scheidsrechter, actief bij het spel is betrokken door: • in te grijpen in het spel, of • een tegenstander in diens spel te beïnvloeden, of • voordeel te trekken uit zijn buitenspelpositie.

35 35 Regel 11 buitenspel Niet strafbaar Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit: • een doelschop; • een inworp; • een hoekschop.

36 36 Regel 11 buitenspel Overtredingen en straffen In het geval van een strafbare buiten-spelpositie kent de scheidsrechter een indirecte vrije schop toe aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de “overtreding” plaatsvond.

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50 Regel 12 overtredingen en onbehoorlijk gedrag • Een directe vrije schop • Een indirecte vrije schop • Disciplinaire straffen

51 51 Regel 13 de vrije schoppen • Soorten vrije schoppen – De directe vrije schop – De indirecte vrije schop • Plaats van de vrije schop • Vrije schop genomen door een andere speler dan de doelverdediger • Vrije schop genomen door de doelverdediger

52 52 Regel 14 de strafschop • Positie van de bal en de spelers • Procedure • Overtredingen en straffen

53 53 Regel 15 de inworp • Procedure • Overtredingen en straffen

54 54 Regel 16 de doelschop • Procedure • Overtredingen en straffen • Doelschop genomen door een andere speler dan de doelverdediger • Doelschop genomen door de doelverdediger

55 55 Regel 17 de hoekschop • Procedure • Overtredingen en straffen • Hoekschop genomen door een andere speler dan de doelverdediger • Hoekschop genomen door de doelverdediger

56 56 Regel 17 de hoekschop

57 57 downloads op KNVB.nl • KNVB jeugdvoetbalwijzer 2011/12 • Printversie (dubbelzijdige A4) • Spelregels veldvoetbal 2009 -2010 • Spelregelwijzigingen 2010 – 2011 • Spelregelwijzigingen 2011 - 2012 • Bewaarnummer KNVB district West I 2011/'12

58 58 Bedankt voor uw aandacht Veel plezier met het vlaggen.


Download ppt "1 Spelregelavond veldvoetbal Assistent-scheidsrechter PVCV 16 / 21 september 2011 Herman Wiss."

Verwante presentaties


Ads door Google