De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 1 Nieuwe spelregels –Ingangsdatum 1 januari 2006 –Geldt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 1 Nieuwe spelregels –Ingangsdatum 1 januari 2006 –Geldt."— Transcript van de presentatie:

1 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 1 Nieuwe spelregels –Ingangsdatum 1 januari 2006 –Geldt voor alle teams behalve de pupillen

2 Supplier van KNZB Waterpolo 2 De wijzigingen spelregels waterpolo 2005-2009 District 2

3 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 3 WP 1 Speelveld en wedstrijdmateriaal De 4 en 7 meter wordt vervangen door de 5 meter. –doellijn wit –2-meterlijn rood –5-meterlijn geel –middellijnwit Het speelveld voor dames wedstrijden heeft een maximale lengte van 25 meter.

4 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 4 WP 4 Mutsen –De veerkrachtige oorbeschermers van de mutsen moeten dezelfde kleuren hebben als de mutsen zelf. De oorbeschermers van de doelman mogen rood zijn. –De mutsen moeten op beide zijkanten genummerd zijn met cijfers die 0.10 meter hoog zijn. De doelverdediger draagt mutsnummer 1 en de overige mutsen zijn genummerd van 2 tot en met 13. Een vervangende doelverdediger moet een rode muts met nummer 13 dragen. Laatste punt neemt de KNZB nog niet over!

5 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 5 WP 5 Ploegen en vervangers –Het is de coach toegestaan met de aanval mee te lopen tot de 5 meterlijn. –De ploegen wisselen van speelhelft na de tweede periode en voor de tweede periode van een eventuele verlenging. (District 2 neemt dit niet over, dus wisselen na iedere periode) –Scheidsrechters wisselen van speelhelft na de eerste en derde periode en voor de eerste periode van een mogelijk verlenging (zie hier boven)

6 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 6 WP 11 Spelduur van de wedstrijd –De spelduur van een periode gaat van 7 minuten naar 8 minuten. –De rustperiode tussen de 2e en 3e periode wordt 5 minuten. De KNZB neemt deze wijzigingen (nog) niet over.

7 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 7 WP 11 Spelduur van de wedstrijd –Voor de eerste verlenging is er een rusttijd van 5 minuten. –Tussen de eerste en tweede verlenging is er een rusttijd van 2 minuten. –Bij het verlengen van de wedstrijd is de procedure aangepast, onder andere met een mogelijke strafworpenserie. voor een uitgebreide beschrijving zie hiervoor de spelregels. (Website KNZB)

8 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 8 WP 12 Time-out –Na de time-out wordt het spel hervat met een vrije worp op de middenlijn of daarachter. –Na een doelpunt kan er direct een time-out worden aangevraagd door de coach van de ploeg welke de bal midden uit moet nemen. –Na 45 seconden mogen de spelers hun positie op de helft van de tegenstander innemen.

9 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 9 WP 14 Het maken van een doelpunt –De maximale aanvalstijd is 30 seconden (voorheen 35 seconden) –Een doelpunt mag worden gemaakt door een speler die van buiten het 5-metergebied direct op doel schiet, nadat aan zijn ploeg buiten de 5-meter een vrije worp is toegekend.

10 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 10 WP 16 Doelworpen –De doelworp mag door iedereen binnen de 2-meter worden genomen. –De speler die het dichtst bij de bal ligt neemt de doelworp

11 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 11 WP 17 Hoekworpen –Een hoekworp ontstaat als de bal via de doelverdediger over of naast het doel gaat óf wanneer een verdediger de bal opzettelijk over de achterlijn speelt.

12 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 12 Bal over de zijlijn Wanneer een schot geblokt wordt en de bal gaat over de zijlijn is het een vrije worp voor de verdedigende ploeg

13 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 13 WP 21 Uitsluitingsfouten WP 21.6 –Een poging doen om buiten het 5-meter gebied een schot met twee handen/armen te blokken of te spelen. –De verdedigende speler die met twee handen/armen een schot probeert te blokken om zo een mogelijk doelpunt te voorkomen, wordt bestraft met een uitsluiting. Speler hoeft de bal niet aan te raken.

14 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 14 WP 22 Strafworpfouten WP 22.2 –Het door een verdedigende speler bewust spelen of pogen de bal te spelen, of een schot met twee handen/armen te blokkeren binnen de 5 meter gebied –het door een verdedigende speler bewust blokkeren of pogen te blokkeren van een worp met twee handen/armen binnen de 5 meter gebied Binnen de 5 meter mag er dus uitsluitend met 1 hand/arm boven water worden verdedigd!

15 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 15 WP 21 Uitsluitingsfouten –Bij UZV (21.11) mag een uitgesloten speler na 4 minuten (zuivere speeltijd) worden vervangen. De jury geeft dit aan door zowel een vlag met de kleur van de uitgesloten speler als een gele vlag op te steken als terugkom teken. –De UZV wordt aangevuld met het geven van een strafworp aan de tegenpartij. –Bij een gelijktijdige UZV: eerste strafworp wordt genomen door de ploeg welke in balbezit was, daarna de andere strafworp gevolgd door een neutrale inworp op de middenlijn!

16 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 16 WP 21 Uitsluitingsfouten –Bij een wederzijdse uitsluiting (U20); –De wedstrijd wordt hervat met een vrije worp aan de ploeg welke in het bezit van de bal was op het moment van onderbreking.

17 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 17 WP 21 Uitsluitingsfouten WP 21.10 Het gebruik van onacceptabele taal, gewelddadig of aanhoudend foutief spel, het weigeren gehoor te geven aan of tonen van gebrek aan eerbied voor de scheidsrechter of official, onoorbaar gedrag tegenover de waterpolospelregels of aanzetten tot het in diskrediet brengen van het waterpolospel. De overtreder wordt voor de verdere duur van de wedstrijd uitgesloten, met vervanging. En:

18 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 18 WP 21 Uitsluitingsfouten WP 21.10 Opmerking: Wanneer een lid van de ploeg zo’n fout begaat gedurende de rustperioden, tijdens de time- out, of nadat zijn ploeg een doelpunt heeft gemaakt, wordt de betreffende speler uitgesloten aan de verdere wedstrijd deel te nemen en een vervanger is toegestaan, na de onderbreking, aan het spel deel te nemen wanneer de ploeg van de uitgesloten speler balbezit heeft heroverd (dat betekent controle over de bal heeft), of in andere situaties waar in WP 21.3 wordt verwezen.

19 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 19 WP 21 Uitsluitingsfouten Onjuist terug komen na een uitsluiting bij –Balbezit van de ploeg, uitsluiting en vrije worp tegenpartij –geen balbezit uitsluiting en een strafworp tegenpartij Nb.in beide gevallen wordt er 1P genoteerd!

20 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 20 WP 23 Strafworpen –Strafworp wordt genomen op de 5 meter lijn –Doelverdediger ligt op de doellijn.

21 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 21 WP 22.2 Strafworpfouten –Bij een strafworp in de laatste minuut ( ook van de verlenging) mag de coach voor een vrije worp kiezen in plaats van een strafworp. De 30 seconde klok gaat naar nul. De persoonlijke fout wordt genoteerd. Geldt niet bij een gelijktijdige UZV, dan moeten er strafworpen genomen worden.

22 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 22 Bijlage B: Tekens van de officials Figuur h: het teken van strafworp –Dit moet met vijf opgestoken vingers gebeuren.

23 Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 23 Gele en rode kaarten –District 2 voert per 1 januari 2006 het gebruik van gele en rode kaarten in.


Download ppt "Supplier van KNZB Waterpolo Taakgroep Scheidsrechterszaken - Waterpolo District 2 - November 2005 1 Nieuwe spelregels –Ingangsdatum 1 januari 2006 –Geldt."

Verwante presentaties


Ads door Google