De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verenigingscursus Basketbalspelregels 2 e bijeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verenigingscursus Basketbalspelregels 2 e bijeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 Verenigingscursus Basketbalspelregels 2 e bijeenkomst

2 Vragen naar aanleiding van eerste bijeenkomst? Handelingen voor de wedstrijd? Levende en dode bal, balbezit? Wedstrijdklok? Minuten -en secondenregels? Overtredingen en fouten? Sprongbal? Lopen? Bal uit/innemen van bal? Terugspelen eigen helft? Score?

3 Nu: tweede bijeenkomst 1.Fouten Pauze 2.Vrije worpen 3.Taakverdeling scheidsrechters

4 Fouten Inbreuk op regels met persoonlijk contact; “non-contact” sport Algemene beginselen: •Legale verdedigende positie •Verticaliteit (cilinder principe) •Hoofd- schouder principe Typen persoonlijk contact •Ongeoorloofd gebruik van handen •Blokkeren •Overmatig gebruik ellebogen •Vasthouden •Duwen •Doordringen

5 Legale verdedigende positie Beide voeten op grond, lichte spreidstand, face to face met tegenstander, op moment van contact stilstaan. Meebewegen in baan tegenstander toegestaan: NIET in baan stappen!

6 Verticaliteit (cilinder principe) Ruimte binnen denkbeeldige cilinder inclusief boven speler. Beperkt: •aan voorkant door handpalmen, •aan achterkant door achterste, en •aan zijkanten door buitenzijde armen en benen.

7 Hoofd- schouder principe Dribbelende speler met hoofd en schouder voorbij tegenstander: tegenstander is het meest verantwoordelijk. Speler uit meest ongunstige positie is verantwoordelijk voor contact.

8 Bal? Speler met bal moet verwachten verdedigd te worden. Voorbereid zijn op stoppen of veranderen richting bij legaal verdedigende positie. Speler zonder bal heeft recht op iedere positie die niet al is ingenomen.

9 Ongeoorloofd gebruik van handen Aanraken tegenstander met hand(en). Contact mag niet bewegingsvrijheid beperken: fout.

10 Blokkeren Ongeoorloofd persoonlijk contact (Vooral bij screening)

11 Overmatig gebruik ellebogen

12 Vasthouden Bewegingsvrijheid wordt belemmerd. Vasthouden kan met elk deel van het lichaam plaatsvinden.

13 Duwen Met enig lichaamsdeel tegenstander, met of zonder bal, (proberen) weg te duwen.

14 Doordringen Mét bal tegen romp tegenstander duwen/bewegen.

15 Dubbelfout Twee tegenstanders begaan ongeveer gelijktijdig fouten tegen elkaar.

16 Straf Niet-doelende speler: inworp buiten speelveld dichtst gelegen bij plaats fout. Tenzij ploegfoutenregel van toepassing. Doelende speler: vrije worp(en). •doelpoging geslaagd: doelpunt telt, één extra vrije worp; •afhankelijk van plaats 2 of 3 vrije worpen

17 Doelende speler Speler onderneemt, NAAR OORDEEL SCHEIDSRECHTER doelpoging. Tweetellen ritme niet schotpoging (armbeweging). Poging duurt TOT DE SPELER WEER MET BEIDE BENEN OP DE GROND STAAT. Fluitsignaal tijdens poging voordat bal door ring: score telt als bal daarna door basket gaat.

18 Ploegfouten Vanaf vierde fout in periode: –Fout tegen niet-doelende speler: twee vrije worpen. –Fout door speler in balbezit: inworp door tegenstander.

19 Aangeven fouten

20 Technische fout Opzettelijke of herhaaldelijke vorm gebrek aan samenwerking, of niet houden aan geest van regel. Veldspeler (T) Coach (C) Bank (B) 2 Tc óf 3 Tb (waarvan één Tc) is D! Straf (niet doelende speler): 2 vrije worpen en balbezit zijlijn Vooraf/in pauze Eerst 2 vrije worpen; starten met sprongbal (wedstrijd) of beurtelings balbezit (periode)

21 Onsportieve fout Persoonlijke fout, naar oordeel scheidsrechter geen legitieme poging uitsluitend bal volgens geest en bedoeling spelregels te spelen. Straf Fout noteren (U), vrije worpen en balbezit zijlijn Twee vrije worpen en balbezit (niet doelende speler) Interpretatie Gedurende heel de wedstrijd hetzelfde!

22 Diskwalificerende fout Iedere ernstige onsportieve actie begaan door speler, vervanger, uitgesloten speler, coach, assistent-coach of ploegbegeleider. Twee onsportieve fouten: speler Twee Tc óf 3 Tb (waarvan één Tc): coach! Straf Naar kleedkamer of gebouw verlaten! Fout noteren (D), vrije worpen en balbezit zijlijn Twee vrije worpen en balbezit (niet doelende speler)

23 Stapelen van fouten Alle fouten belasten, alle straffen uitvoeren. Volgorde waarin fouten plaatsvonden bepalend. Gelijkwaardige straffen wegstrepen. Balbezit laatste straf?

24 Pauze

25 Vrije worpen Eén vrije worp als doelpoging slaagt én •fout tegen DOELENDE SPELER in 3- of 2-puntszone. •U of D tegen DOELENDE SPELER in 3- of 2-puntszone. Daarna balbezit middenlijn

26 Vrije worpen Twee vrije worpen •na de 5 de teamfout als doelpoging niet slaagt. •fout tegen doelende speler in 2-puntszone, doelpoging mis. Twee vrije worpen + balbezit middenlijn: •T-fout veldspeler, coach of iemand op de bank. •U of D, doelpoging mis (geen).

27 Vrije worpen Drie vrije worpen: •fout op doelende speler in de 3-puntszone; doelpoging mis. Drie vrije worpen + balbezit middenlijn: • U of D op doelende speler in 3-puntszone, doelpoging mis. Balbezit ter hoogte van middenlijn: terugspelen eigen helft mag!

28 Vrije worpen, overtredingen Schutter: •5 seconden: poging vervalt •Lijnfout: op of over lijn voordat de bal ring of bord raakt. Bij laatste vrije worp zijlijn; anders volgende vrije worp. •schot naast de ring (bij laatste vrije worp) zijlijn. Medespeler •bal of basket voordat die de ring raakt: nooit een doelpunt •instappen voor bal uit de hand van schutter: score telt. Mis: zijlijn. •verkeerde schutter: punt(en) afkeuren, juiste speler opnieuw Tegenstander •bal of basket aanraken voordat de ring raakt: punt •instappen voor bal uit hand schutter: score telt. Mis: opnieuw.

29 Vrije worpen, overtredingen Gelijktijdige overtreding: overtreding van de nemer van de vrije worp overheerst!. Score telt. Mis, dan beurtelings balbezit Zijlijn: altijd ter hoogte van de vrije worplijn. Per ongeluk vrije worpen op verkeerde basket: opnieuw op de juiste nemen. Het te vroeg instappen in de 40 cm neutrale zone is ook een overtreding.

30

31 Taakverdeling scheidsrechters

32

33

34 Derde bijeenkomst Praktijkles: 1 uur Examen: 1 uur 20 goed/fout vragen 10 meerkeuze vragen


Download ppt "Verenigingscursus Basketbalspelregels 2 e bijeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google