De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

F – C u r s u s PROBUILD NOVEMBER 2010 Docent Ronald Herrema

Verwante presentaties


Presentatie over: "F – C u r s u s PROBUILD NOVEMBER 2010 Docent Ronald Herrema"— Transcript van de presentatie:

1 F – C u r s u s PROBUILD NOVEMBER 2010 Docent Ronald Herrema

2 Je bent door de vereniging aangewezen
Je hebt een warm hart voor de basketball- sport Je bent er ook van overtuigd dat een wedstrijd niet zonder scheidsrechters gespeeld kan worden Je bent er ook van overtuigd dat een wedstrijd niet zonder gemotiveerde scheidsrechters gespeeld kan worden Je ambitie is om (wellicht) een goede scheidsrechter te worden en zelfs landelijk te gaan fluiten Van F naar E naar D en vervolgens landelijk

3 F - Cursus 1. a l g e m e n e o r g a n i s a t i e

4 Wat heb je zoal nodig voor een basketbalwedstrijd ????

5 Zaal / veld 2 teams bal baskets scheidsrechters tafel / wedstrijdklok / bel,signaal / 5 fouten bordje / (24 seconden klok time out klok / pijl jury scoresheet spelregels , reglementen

6 het ontstaan van enkele regels
3 seconden tegen lange spelers goal tending tegen lange spelers 5, 8 en 24 seconden tegen tijdrekken 5 fouten regel beperken persoonlijk contact en fouten U- en D-fout terugdringen hard spel 24 seconden regel goed verdedigen belonen coachbox duidelijker zicht jury en minder lastig vallen overhandigen bal controle over de wedstrijd

7 wedstrijdvoorbereiding
spelregels regelmatig doornemen Fysiek goed uitgerust en niet met volle maag op tijd aanwezig zijn contact met je collega kennismaken en afspraken maken warming-up warmlopen, stretchen e.d. correcte kleding grijs shirt zwarte broek zwarte schoenen en sokken geen sieraden en horloge

8 Plichten, bevoegdheden en taken van de scheidsrechter:
De hoofdscheidsrechter (art. 5): De tweede scheidsrechter (art. 6) Taken na een inbreuk (art. 7):

9 algemene regels handelingen voor de wedstrijd scheidrechters spelers
fouten overtredingen signalen handelingen voor de wedstrijd scheidrechters spelers vervangingen aanvoerder aanvang / einde wedstrijd sprongbal speeltijd / pauzes baskets, ballen, veld scoresheet timeouts

10 fouten persoonlijke fouten spelers dubbelfouten technische fouten
algemene regels fouten overtredingen signalen persoonlijke fouten spelers dubbelfouten technische fouten spelers coach “c” , “b” bank onsportieve fouten spelers diskwalificerende fouten spelers coach

11 lopen tijdregels overtredingen goaltending terugspelen uitbal voetbal
algemene regels fouten overtredingen signalen lopen tijdregels goaltending terugspelen uitbal voetbal second dribbel bij vrije worpen bij sprongbal

12

13

14 Thuisspelende ploeg bezoekende ploeg

15

16

17

18

19

20 20 minuten voor aanvang op het veld
Ideaal: (op distrikt - niveau bijna niet haalbaar) 20 minuten voor aanvang op het veld De hoofdscheidsrechter ziet erop toe dat het sheet wordt ingevuld. controleert veld, tafel, klokken en baskets kiest een bal (de thuisclub dient 2 goede ballen aan te bieden) geeft voor zover nodig instructies aan de tafel

21 10 minuten voor aanvang: De hoofdscheidsrechter ziet erop toe dat de startende vijf spelers op het sheet staan.

22 6 minuten voor aanvang: Line-up 3 minuten voor aanvang: signaal ‘nog 3 minuten’ 1½ minuut voor aanvang: iedereen van het veld

23 handelingen voor de wedstrijd
(controle materiaal) de thuisploeg moet tenminste twee gebruikte ballen ter beschikking stellen controle bal: onderzijde bal op 1.80m van de grond. de bal moet stuiteren tussen de 1.20m en 1.40m gemeten vanaf de bovenzijde van de bal torens: de middens van de voorkanten van de borden staan 1.20m in het veld, gemeten van het midden van de binnenzijde van de eindlijnen (zie tekening) baskethoogte: bovenkant ring 3.05 meter boven de grond controleer de geluidssignalen en de aanwezigheid van bordjes voor spelersfouten en ploegfouten

24 handelingen voor de wedstrijd (taak van de scorer)
wedstrijdformulier: namen en nummers van de stratende spelers en vervangers bijhouden. bij inbreuk op de regels de dichtstbijzijnde scheidsrechter waarschuwen bijhouden score van velddoelpunten en vrije worpende fouten noteren time-outs doorgeven aan de scheidsrechter en deze time-outs noteren het aantal fouten, begaan door spelers, met genummerde bordjes aangeven, zichtbaar voor beide coaches nadat een ploeg haar 4e fout gemaakt heeft, als de bal levend wordt, het rode bordje plaatsen vervangingen uitvoeren bij vergissingen in het bijhouden van de score, wachten tot de bal dood is en dan een signaal geven om de scheidsrechter te waarschuwen de wedstrijd stil te leggen

25 handelingen voor de wedstrijd (taak van de tijdwaarnemer
bijhouden speeltijd en onderbrekingen ruim op tijd ‘3 minuten’ aangeven voor aanvang 1e periode time out: na 50 seconden een signaal geven signaal geven voor het verstrijken van de speeltijd van iedere periode of verlenging als signaal weigert of niet gehoord wordt, andere middelen gebruiken het signaal maakt de bal dood en zet de wedstrijdklok stil. Echter: het signaal maakt de bal niet dood wanneer de bal in de lucht is voor een doelpoging

26 de wedstrijdklok wordt aangezet
bij sprongbal: na hoogste punt legaal getikt door een springer na mislukte vrije worp: als de bal de eerste speler in het veld raakt tijdens inworp: bal raakt eerste speler in het veld de wedstrijdklok wordt stopgezet: einde van elke periode of verlenging scheidsrechter fluit (24 seconden signaal gaat) na score tegen de ploeg die een time-out heeft aangevraagd tijdens de laatste 2 minuten van de 4e periode en elke verlenging: na iedere score

27 ploegen niet meer dan 12 speelbevoegde spelers
een coach en indien gewenst een assistent coach een aanvoerder (een van de spelers) maximaal 5 ploegbegeleiders (bijv. manager, arts, fysiotherapeut, statisticus, tolk)

28 balbezit een speler heeft balbezit als:
- hij een levende bal vasthoudt of ermee dribbelt - hij de bal ter beschikking heeft voor een inworp een ploeg heeft balbezit als: - een speler van die ploeg balbezit heeft - een levende bal wordt overgespeeld tussen ploeggenoten balbezit eindigt als: - de tegenstander balbezit krijgt - de bal dood wordt - bij een schot of vrije worp, de bal uit de hand van de schutter is

29 speeltijd, gelijke stand, verlengingen
wedstrijd: 4 perioden van 10 minuten tussen 1e en 2e periode, tussen 3e en 4e periode en voorafgaand aan elke verlenging: pauze van 2 minuten als de stand aan het einde van de 4e periode gelijk is, dan de wedstrijd voortzetten met een verlenging van 5 minuten of zoveel speeltijden van 5 minuten om de gelijke stand op te heffen tijdens de verlengingen spelen de ploegen op dezelfde baskets als in de 3e en 4e periode, dus niet wisselen van baskets)

30 verbeurd verklaarde wedstrijd
een wedstrijd wordt verbeurd verklaard als: een ploeg weigert te spelen na opdracht van de hoofdscheidsrechter een ploeg voorkomt dat de wedstrijd gespeeld kan worden, door acties een ploeg niet in staat is om 15 minuten na de geplande aanvangstijd, 5 spelers op te stellen die klaar zijn om te spelen straf: de wedstrijd wordt toegekend aan de tegenstanders de score wordt 20-0 de in gebreke zijnde ploeg ontvangt 0 punten in de rangschikking

31 verbeurd verklaarde wedstrijd
een ploeg verliest een wedstrijd wanneer tijdens een wedstrijd het aantal veldspelers van een ploeg minder dan 2 is (dus 1 of 0) als de ploeg die winnaar verklaard wordt voorstaat, dan is de bereikte stand de eindstand als de ploeg die winnaar verklaard wordt voorstaat, dan wordt als uitslag genoteerd de verliezer ontvangt 1 punt in de rangschikking


Download ppt "F – C u r s u s PROBUILD NOVEMBER 2010 Docent Ronald Herrema"

Verwante presentaties


Ads door Google