De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scheidsrechterscursus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scheidsrechterscursus"— Transcript van de presentatie:

1 Scheidsrechterscursus
Landelijke vorming scheidsrechter Scheidsrechterscursus Module IV: Algemene voorzieningen + administratie. Departement Scheidsrechters 7 oktober 2002. 30 oktober 2003 28 oktober 2004 Scheidsrechterscursus administratie

2 Landelijke vorming scheidsrechter
Inleiding Het verschil tussen de officiële spelregels en het huishoudelijk reglement Waarom bestaan de “statuten”? Scheidsrechterscursus administratie

3 Landelijke vorming scheidsrechter
Inleiding Voorbeelden van afwijkingen borst- en rugnummering ( art. 293 ) kleur van de truien ( art. 293 ) afmetingen terrein speeltijd grootte van de bal beginuur van de wedstrijd geen verlenging in jeugdcompetitie Scheidsrechterscursus administratie

4 Normale gang van zaken Aankomst in de club
Aankomst scheidsrechters 30 minuten voor de wedstrijd (art. 216 ) Afgevaardigde / kleedkamer ( art. 229 ) Het wedstrijdblad ( art. 248 ) inschrijving voorgift bij bekerwedstrijden

5 Landelijke vorming scheidsrechter
ADMINISTRATIE WEDSTRIJDBLAD WIT voor de federatie GROEN voor de federatie of scheidsrechter GEEL voor de bezoekers ROZE voor de thuisploeg SCHUTBLAD (karton) Enkel de aantekenaar mag op het wedstrijdblad schrijven. Geen fraude! Na elke periode fouten aflijnen en score onderstrepen en van kleur veranderen. Daarom 4 kleuren nog beter dan 2. Invullen 20 minuten voor de wedstrijd. 10 minuten voor de wedstrijd duidt de coach de starters aan met een kruisje en parafeert voor akkoord. 1 minuut voor aanvang, wanneer de spelers op het terrein stappen, trekt de aantekenaar een cirkeltje rond het kruisje van de starters. Wat met de oude boeken? Scheidsrechterscursus administratie

6 Landelijke vorming scheidsrechter
VERGUNNINGEN Spelers Coaches Assistent – coaches Terreinafgevaardigden Tafelofficiëlen Alle personen op de spelersbank Scouter Tolk Manager Dokter Kinesist a. De vergunning van alle personen die op het wedstrijdblad vermeld staan (aantekenaar, tijdopnemer, operator 24", terreinafgevaardigden, coach, assistent-coach, spelers), evenals van de andere personen die plaatsnemen, binnen het gebied van de spelersbank (zie punt 8). (1) de vergunning van coaches en assistent-coaches kan vervangen worden door een technische vergunning om te coachen (zie VCD art. 231). (2) met uitzondering van het geval voorzien in VCD art. 279 en VCD art. 283 moeten de spelers toegewezen zijn aan de club waarvoor zij spelen. (3) de terreinafgevaardigden moeten toegewezen zijn aan de club die zij vertegenwoordigen. (4) alle andere personen moeten niet noodzakelijk toegewezen zijn aan de clubs welke de wedstrijd betwisten. In geval van overtreding zullen de eventuele sancties ten laste vallen van de clubs aan dewelke de betrokkene zijn diensten verleende. Scheidsrechterscursus administratie

7 Vergunning Spelers Iedere speler MOET een vergunning hebben van zijn club Uitzondering: Bij tornooi of vriendenwedstrijd kan er een speler van een andere ploeg meespelen op voorwaarde dat hij in het bezit is van een toestemming van zijn oorspronkelijke club (art )

8 Vergunning Coach en Assistent
Zij moeten in het bezit zijn van ofwel : een vergunning van de club een technische vergunning A – B – C - Z A Nationale seniors heren en dames B Alle Landelijke afdelingen C Jeugdreeksen Z Seniors provinciaal + microben + premicroben

9 Vergunning Terreinafgevaardigde
Zij MOETEN in het bezit zijn van een vergunning van de club Vergunning Tafelofficiëlen Zij moeten in het bezit zijn van een vergunning van eender welke club Vergunning personen spelersbank Zij MOETEN in het bezit zijn van een vergunning van de club met uitzondering van de DOKTER en de KINESIST die in het bezit moeten zijn van een vergunning van eender welke club

10 Landelijke vorming scheidsrechter
IDENTITEITSKAARTEN Spelers Coaches Assistent – coaches Terreinafgevaardigden Tafelofficiëlen Alle personen op de spelersbank b. De identiteitskaart of het paspoort van de spelers ouder dan 15 jaar, de coaches, assistent-coaches en van de andere personen die plaats nemen in het gebied van de spelersbank (zie punt 8). Iedereen dient deze te tonen met uitzondering van de spelers JONGER DAN 15 JAAR Scheidsrechterscursus administratie

11 Landelijke vorming scheidsrechter
MEDISCHE ATTESTEN ALLE spelers dienen in het bezit te zijn van een medisch attest Elk medisch getuigschrift is geldig op voorwaarde dat het dezelfde gegevens vermeldt als deze welke op het formulier van de Federatie opgenomen zijn. c. Het medisch attest van de spelers. Elk medisch attest, afgeleverd, getekend en gestempeld met het RIZIV nr, door een geneesheer, is geldig op voorwaarde dat het dezelfde gegevens vermeld als deze welke op het formulier van de VBL opgenomen zijn. Scheidsrechterscursus administratie

12 LIJST INGESCHREVEN SPELERS
Landelijke vorming scheidsrechter LIJST INGESCHREVEN SPELERS Wanneer een club meer dan één ploeg heeft van dezelfde categorie dienen zij in het bezit te zijn van een lijst met daarop de spelers die mogen aantreden met die betreffende ploeg. De deelname van spelers uit de andere ploeg(en) is beperkt. Deze lijst moet gecontroleerd worden bij wedstrijden die aanleiding geven tot stijgen en dalen en bij Bekerwedstrijden (art 217 pt d) De acht ingeschreven spelers mogen niet spelen in een lager geklasseerde ploeg. Andersom mag wel. Scheidsrechterscursus administratie

13 Controle documenten ( art. 217 en 279 )
Landelijke vorming scheidsrechter Controle documenten ( art. 217 en 279 ) Scheidsrechterscursus administratie

14 ONTBREKENDE DOCUMENTEN
Landelijke vorming scheidsrechter ONTBREKENDE DOCUMENTEN 2. Indien de vergunning ontbreekt van een persoon die op het wedstrijdblad is ingeschreven, dan noteert de scheidsrechter een “ L ” naast de naam van de betrokkene en zal deze laatste zijn naam, voornaam, geboortedatum en -plaats op de keerzijde van het wedstrijdformulier noteren en zijn handtekening plaatsen. Indien na controle door het bevoegd Departement of Comité blijkt dat de betrokkene geen vergunning heeft, dan wordt het forfait uitgesproken en een boete, voorzien in de TTB opgelegd voor deze wedstrijd. dat de betrokkene wel degelijk een vergunning heeft, maar deze enkel niet voorlegde, wordt een boete voorzien in de TTB opgelegd. Indien de vergunningen van alle spelers ontbreken, dan noteert de scheidsrechter een “ L ” naast de naam van de betrokkene. Enkel de kapitein noteert zijn naam, voornaam, geboortedatum en – plaats op de keerzijde van het wedstrijdformulier en plaatst zijn handtekening. Scheidsrechterscursus administratie

15 ONTBREKENDE DOCUMENTEN
Landelijke vorming scheidsrechter ONTBREKENDE DOCUMENTEN Wanneer de Bondsvergunning ontbreekt van een persoon ingeschreven op het wedstrijdblad : Een medisch attest ontbreekt van een speler : Een speler niet voorkomt op de spelerslijst : Een persoon in het spelersbankgebied geen identiteitskaart kan voorleggen : ZAL MEN op de achterzijde van het wedstrijdblad laten noteren Naam en voornaam Geboortedatum en plaats Handtekening 4. Indien de identiteitskaart of het paspoort ontbreekt, zal de scheidsrechter een “ I ” noteren naast de naam van de betrokkene en deze zal zijn naam, voornaam, geboortedatum en -plaats op de keerzijde van het wedstrijdformulier noteren en zijn handtekening plaatsen. De boete voorzien in de TTB zal toegepast worden. 5. Indien het medisch attest ontbreekt of niet volledig is (zie 1 c.) zal de scheidsrechter een “A” noteren naast de naam van de betrokkene. Indien het medisch attest niet bestaat zal een forfait uitgesproken worden en een boete opgelegd, zoals voorzien in de TTB Indien het medisch attest vergeten is, dan wordt enkel de boete opgelegd. Het medisch attest wordt beschouwd als niet-bestaande indien het niet wordt voorgelegd bij de eerste officiële wedstrijd van betrokken speler. Als officiële wedstrijd wordt beschouwd een wedstrijd van een bekercompetitie (landelijk of provinciaal) of een wedstrijd waar stijgen of dalen mee gemoeid is. Voor de jeugd zijn dit de wedstrijden van de reguliere jeugdcompetitie en de bekerwedstrijden (Landelijk en provinciaal). Indien de medische attesten van alle spelers ontbreken, dan noteert de scheidsrechter een “A ” naast de naam van de betrokkene. Enkel de kapitein noteert zijn naam, voornaam, geboortedatum en adres op de keerzijde van het wedstrijdformulier en plaatst zijn handtekening. 1.     Indien de lijst van de ingeschreven spelers ontbreekt dan noteert de scheidsrechter een “ R ” naast de naam van de club. De kapitein van de betrokken club noteert op de keerzijde van het wedstrijdformulier « de lijst van de ingeschreven spelers ontbreekt », plaatst zijn handtekening en noteert zijn naam, voornaam, geboortedatum en adres. Indien een speler niet voorkomt op de lijst van de ingeschreven spelers dan noteert de scheidsrechter een “ R ” naast de naam van de betrokkene. Deze plaatst zijn handtekening op de keerzijde van het wedstrijdformulier en noteert zijn naam, voornaam, geboortedatum en adres. Indien na controle door het bevoegd Departement of Comité blijkt dat de lijst van de ingeschreven spelers niet bestaat of de speler niet op de lijst voorkomt dan wordt een forfait uitgesproken en een boete voorzien in de TTB opgelegd voor deze wedstrijd. blijkt dat de lijst van de ingeschreven spelers wel degelijk bestaat maar deze enkel niet voorgelegd werd, dan wordt enkel een boete voorzien in de TTB opgelegd. Indien, na controle blijkt dat een speler toch op de lijst voorkomt, maar deze enkel niet werd voorgelegd, dan wordt enkel de boete 7. Voor de vergunningen, medische attesten en de lijst van de ingeschreven spelers zijn kopies toegelaten. 8. Alle personen met speciale verantwoordelijkheden voorzien in de Officiële Basketballregels Art. 12 en die zich in het gebied van de spelersbank bevinden van een club MOETEN in het bezit zijn van een vergunning van deze club met uitzondering van de geneesheer en de kinesist. Deze laatsten moeten in het bezit zijn van een vergunning. Opmerking : De houder van een technische C en D vergunning mag in geen geval de functies van coach of van assistent-coach uitoefenen of zich in het gebied van de spelersbank bevinden van een seniors ploeg waaraan hij niet is toegewezen. WANNEER ALLE DOCUMENTEN ONTBREKEN ZAL ENKEL DE KAPITEIN OP DE ACHTERZIJDE VAN HET WEDSTRIJDBLAD ZIJN GEGEVENS NOTEREN Scheidsrechterscursus administratie

16 ONTBREKENDE DOCUMENTEN
UITZONDERING WANNEER IEMAND VAN DE PLOEGBEGELEIDERS GEEN BONDSVERGUNNING KAN VOORLEGGEN ZAL DE SCHEIDSRECHTER HEM VERBIEDEN PLAATS TE NEMEN OP DE SPELERSBANK

17 Normale gang van zaken Aankomst op het terrein
Kennismaking met tafelofficials Controle terrein ( lijnen, baskets ) Controle benodigdheden wedstrijdtafel ( spelregels + art. 245 ) De bal( len ) Keuze van de baskets / opwarming van de ploegen

18 Landelijke vorming scheidsrechter
Vrije worp gebied Artikel 2.4.3: Vrije worplijn Een vrije worplijn moet evenwijdig aan elke eindlijn worden getrokken. De buitenkant van deze lijn moet 5.80 m verwijderd zijn van de binnenzijde van de eindlijn, de lengte moet 3.60 m bedragen, terwijl het midden ervan moet liggen op de lijn die de middens van beide lijnen verbindt. Drie seconden gebieden De drie seconden gebieden worden begrensd door de eindlijnen, de vrije worplijnen en lijnen, die beginnen op de eindlijnen, met hun buitenkant 3 m verwijderd van de middens van deze lijnen, en eindigen aan de uiteinden van de vrije worplijnen. Deze lijnen, exclusief de eindlijnen, maken deel uit van het drie seconden gebied. Indien de binnenzijde van de drie seconden gebieden geschilderd is, dient deze dezelfde kleur te hebben als die van de middencirkel. Vrije worpgebieden De vrije worpgebieden bestaan uit de drie seconden gebieden, elk uitgebreid, met een in het speelveld uitstekende halve cirkel met een straal van 1.80 m, waarvan het middelpunt ligt op het midden van de vrije worplijn. De plaatsen langs de vrije worpgebieden De plaatsen langs de vrije worpgebieden, die tijdens het nemen van vrije worpen door de spelers gebruikt worden, moeten als volgt worden aangegeven: De eerste lijn wordt getrokken op 1.75 m, gemeten langs de lijn aan de zijkant van het vrije worpgebied, vanaf de binnenkant van de eindlijn. De eerste plaats wordt begrensd door een lijn die 85 cm verderop ligt. Naast deze lijn ligt een neutraal gebied met een breedte van 40 cm en is in zijn geheel voorzien van dezelfde kleur als de andere lijnen. De tweede plaats ligt daarnaast en is ook 85 cm breed. Naast de grenslijn van de tweede plaats ligt de derde plaats, deze is ook 85 cm breed. Alle lijnen welke gebruikt worden om deze plaatsen aan te geven moeten 10 cm lang zijn en staan loodrecht op de zijlijn van het vrije worpgebied en lopen van het vrije worpgebied af. Scheidsrechterscursus administratie

19 Landelijke vorming scheidsrechter
Borden Artikel 3.1 Borden 3.1.1: De borden moet vervaardigd zijn van een geschikt doorzichtig materiaal (bij voorkeur gehard veiligheidsglas), uit één stuk. Indien zij gemaakt zijn van andere niet doorzichtige materia(a)l(en), dan dienen zij wit geschilderd te zijn. 3.1.2: De afmetingen van de borden dienen 1.80 m horizontaal en 1.05 m verticaal zijn. 3.1.3: Alle lijnen op de borden dienen als volgt getrokken te zijn: Wit, indien de borden transparant zijn, Zwart, in alle andere gevallen, 5 cm breed. 3.1.4: De voorkant moet vlak zijn en achter de ring moet met lijnen van 5 cm breedte een rechthoek worden aangebracht. De buitenste afmetingen van deze rechthoek dienen horizontaal 59 cm en vertikaal 45 cm te zijn. De bovenste rand van de onderste horizontale lijn en de bovenkant van de ring moeten op hetzelfde niveau liggen. De randen van de borden moeten worden aangegeven met een 5 cm brede lijn. De randen van de borden en de aangebrachte rechthoeken moeten dezelfde kleur hebben. 3.1.5: De borden moeten stevig worden vastgezet aan ieder einde van het speelveld, evenwijdig aan de eindlijnen. De middens van de borden moeten liggen in de loodlijnen opgericht in de punten die 1.20 m in het veld liggen vanaf de middelpunten van de binnenkant van de eindlijnen. Scheidsrechterscursus administratie

20 Landelijke vorming scheidsrechter
Basketsteunen Artikel 3.1.7: Basketsteunen De steunen (inclusief de beschermlaag op deze steunen) waaraan de borden zijn bevestigd moeten op een afstand van tenminste 2m van de buitenkant van de eindlijnen staan. De steunen moeten zodanig van kleur zijn, afstekend tegen de achtergrond, zodat ze duidelijk zichtbaar zijn voor de spelers. De basketsteunen moeten aan de vloer bevestigd zijn opdat er geen beweging mogelijk is. Elke basketsteun achter het bord dient voorzien te zijn van een beschermlaag tot 1.20 m vanaf de voorkant van het bord. De beschermlaag moet minimaal 5 cm dik zijn en moet dezelfde dichtheid hebben als die van de beschermlaag op de borden. Alle basketsteunen moeten volledig van een beschermlaag zijn voorzien tot een minimum hoogte van 2.15 m aan de kant van de speelvloer. De beschermlaag moet minimaal 10 cm dik zijn. 3.1.8: De beschermlaag als zodanig moet zodanig voorkomen dat ledematen klem kunnen raken. De hoogte van de doelen is 2m60 voor PM, Mk en Bj. Scheidsrechterscursus administratie

21 Bescherming van het bord
Landelijke vorming scheidsrechter Bescherming van het bord Artikel 3.1.6: Aan de onderkant en de zijkanten van de borden moet de beschermlaag de onderkant en de zijkanten van het bord minimaal 35 cm van de rand bedekken. De voor- en achterkant, aan de onderkant van het bord, worden minimaal 2 cm vanaf de rand bedekt. De beschermlaag moet minimaal 2 cm dik zijn. De beschermlaag aan de onderkant van het bord moet minimaal 5 cm dik zijn. Scheidsrechterscursus administratie

22 Landelijke vorming scheidsrechter
Basket = ring + net Artikel 3.2 Baskets Onder de baskets worden de ringen en de netten verstaan. 3.2.1 De ringen moeten van massief staal gemaakt zijn met een inwendige diameter van minimaal 45 cm en maximaal 45,7 cm en oranje geschilderd zijn. Het metaal van de ring dient een minimale doorsnede te hebben van 16 mm en een maximale doorsnede van 20 mm, waarbij aan de onderzijde van de ring een voorziening is aangebracht ter bevestiging van het net, zodanig dat voorkomen wordt dat vinger(s) klem kunnen raken. De netten dienen op 12 verschillende plaatsen, op gelijke afstand van elkaar, aan de ring bevestigd te worden. De bevestigingsmogelijkheden voor de netophanging mogen geen scherpe randen of ruimten hebben, waar vingers doorheen zouden kunnen. De ringen dienen op een dusdanige manier bevestigd te zijn aan het geraamte van het bord dat op geen enkele wijze de kracht afkomstig van de ring zich voortplant op het bord. Dit houdt in dat er geen direct contact is tussen de ring, het bevestigingsmechanisme en het bord (glas of elk ander doorzichtig materiaal). De ruimtes in de ring ter bevestiging van het netje aan de ring dienen zo klein te zijn dat het niet mogelijk is er met een vinger in te geraken. De bovenste rand van de ring moet 3.05 m boven de vloer geplaatst zijn, op gelijke afstand van beide verticale randen van het bord. Het dichtstbijzijnde punt van de binnenkant van de ring moet 15 cm van het voorvlak van het bord verwijderd zijn. (Hoogte microben en benjamins: 2.60 m) 3.2.2 Klapringen mogen gebruikt worden. 3.2.3 De netten dienen gemaakt te zijn van wit koord. Zij moeten aan de ringen hangen en zo gemaakt zijn dat ze de bal een moment tegen houden als deze door de basket gaat. De netten moeten niet minder dan 40 cm en niet meer dan 45 cm lang zijn. Het net dient 12 lussen te hebben ter bevestiging aan de ring. Het bovenste deel van het net dient zodanig stug te zijn dat voorkomen wordt dat het net terugkaatst door de ring, waardoor het net mogelijk verstrikt zou raken of dat de bal verstrikt raakt in het net of teruggekaatst wordt uit het net. Scheidsrechterscursus administratie

23 Normale gang van zaken De wedstrijd Taak van de aantekenaar
Taak van de tijdopnemer Taak van de 24’’-operator Taak van de 1ste scheidsrechter / 2de scheidsrechter

24 Landelijke vorming scheidsrechter
De scheidsrechters Scheidsrechters moeten een tenue dragen dat bestaat uit: Zwarte basketbalschoenen Zwarte sokken Lange zwarte broek Scheidsrechtersshirt Er kan niet genoeg de nadruk op worden gelegd dat beide scheidsrechters voor een bepaalde wedstrijd op geen enkele wijze gebonden mogen zijn aan de partijen. Artikel 4: De scheidsrechters zijn een hoofdscheidsrechter en een 2de scheidsrechter. Zij worden bijgestaan door de juryleden en, indien aanwezig, een commissaris. De juryleden zijn een tijdwaarnemer, een scorer, een assistent-scorer en een 24-seconden-operator. Ook kan er een commissaris aanwezig zijn. Hij dient plaats te nemen tussen de scorer en de tijdwaarnemer. De taak van de commissaris bestaat tijdens de wedstrijd voornamelijk uit het toezicht houden op het werk van de juryleden en het ondersteunen van de scheidsrechters in de probleemloze voortgang van de wedstrijd. De scheidsrechters, de juryleden en de commissaris moeten de wedstrijd laten verlopen in overeenstemming met deze regels en zijn niet bevoegd akkoord te gaan met veranderingen in de regels. Bij de belangrijke officiële competities van FIBA dienen de juryleden uniform gekleed te zijn. Scheidsrechterscursus administratie

25 Landelijke vorming scheidsrechter
De scheidsrechters Ook een goed fluitje is van belang: Uw fluitsignaal moet: Kort Krachtig Duidelijk Overtuigend klinken FOX’40 : eigen fluitje om hygiënische redenen. Durven fluiten. Scheidsrechterscursus administratie

26 Taken nadat een inbreuk is begaan
Landelijke vorming scheidsrechter Taken nadat een inbreuk is begaan Nadat een overtreding of fout is begaan moet de scheidsrechter fluiten en tegelijk het juiste teken geven om de wedstrijdklok te laten stoppen, waarop de bal dood wordt. De scheidsrechters moeten niet fluiten na een geslaagd velddoelpunt of een benutte vrije worp of op het moment dat de bal levend wordt. 47.7: Indien een mondelinge uiteenzetting noodzakelijk is om een beslissing duidelijk te maken, dient dit voor internationale wedstrijden te geschieden in de Engelse taal. Scheidsrechterscursus administratie

27 Tijd en plaats voor beslissingen
Landelijke vorming scheidsrechter Tijd en plaats voor beslissingen De scheidsrechters zijn bevoegd beslissingen te nemen betreffende overtredingen van de regels begaan binnen of buiten de grenslijnen, inclusief de jurytafel, de spelersbanken en de gebieden direct achter de lijnen. Geen van de scheidsrechters heeft de bevoegdheid beslissingen van de ander, genomen in het kader van diens bevoegdheid zoals omschreven in deze regels, te negeren of in twijfel te trekken. Artikel 46.10: Wanneer er voorafgaande aan de 20 minuten voordat de wedstrijdtijd is vastgesteld of gedurende het tijdsinterval tussen het einde van de speeltijd en de ondertekening van het scoreformulier sprake is van onsportief gedrag van de zijde van de spelers, coaches, hulpcoaches of ploegbegeleiders, dient de hoofdscheidsrechter dit op de achterzijde van het scoreformulier te vermelden. Bovendien moet de hoofdscheidsrechter er dan zorg voor dragen dat een gedetailleerd rapport wordt ingediend bij degenen onder wier verantwoordelijkheid de wedstrijd is gespeeld. Scheidsrechterscursus administratie

28 Tijd en plaats voor beslissingen
Landelijke vorming scheidsrechter Tijd en plaats voor beslissingen De bevoegdheden beginnen zodra scheidsrechters op het speelveld aanwezig zijn, 20 min. voor het geplande aanvangstijdstip, en eindigen op het moment dat de speeltijd verstreken is, vastgesteld door de scheidsrechters. De goedkeuring en het ondertekenen van het wedstrijdformulier aan het einde van de wedstrijd door de hoofdscheidsrechter beëindigt de relatie van de scheidsrechters met de wedstrijd. Artikel 47   Situation: (FIBA 2001/03) An official is injured and there is no possibility of replacing him. Interpretation: The other official will officiate alone. Should the injured official recover, he may continue officiating at any time. Situation 1: (FIBA 2001/03) A4 is fouled in the act of shooting when, at the same time, the game clock sounds to end the fourth period. The shot is unsuccessful. A4 will have two (2) free throws with no playing time left. Immediately before administering the first free throw, A4 flagrantly insults the official. The score at this time is A 60 : B 70. Shall A4 be penalised with a disqualifying foul and the free throws awarded to his substitute? The officials' power ends with the end of playing time. Therefore no more technical or disqualifying fouls may be called. A4 will shoot his two (2) free throws. The incident shall be reported to the organising body of the competition. Situation 2: A4 is fouled in the act of shooting when, at the same time, the game clock sounds to end the fourth period. The shot is unsuccessful. A4 will have two (2) free throws with no playing time left. Immediately before administering the first free throw, A4 flagrantly insults the official. The score at this time is A 68 : B 70. Shall A4 be penalised with a disqualifying foul and the free throws awarded to his substitute? A4 will shoot his two (2) free throws. If both free throws are successful, A4 shall then be disqualified because A4's foul has occurred during an interval of play. Team B shall shoot two (2) free throws before the opening jump ball of the extra period. Scheidsrechterscursus administratie

29 Plichten en bevoegdheden van de hoofdscheidsrechter
Landelijke vorming scheidsrechter Plichten en bevoegdheden van de hoofdscheidsrechter De hoofdscheidsrechter moet al het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de wedstrijd, inspecteren en goedkeuren. Hij mag geen van de spelers toestaan voorwerpen te dragen die een verwonding kunnen veroorzaken. De hoofdscheidsrechter gooit de bal op in het midden bij het begin van de 1ste periode en laat de inworp uitvoeren bij het begin van alle andere periodes.. Hij kan bepalen dat een ploeg de wedstrijd verliest in het geval dat de ploeg weigert te spelen nadat hij opdracht heeft gegeven om te spelen, of in het geval als de ploeg door diens handelswijze voorkomt dat de wedstrijd gespeeld kan worden. Artikel 46 Hij moet de officiële wedstrijdklok, 24-secondenapparaat en stopwatch aanwijzen en de juryleden erkennen. Scheidsrechterscursus administratie

30 Plichten en bevoegdheden van de hoofdscheidsrechter
Landelijke vorming scheidsrechter Plichten en bevoegdheden van de hoofdscheidsrechter Hij kan een wedstrijd stoppen als de omstandigheden het vereisen. Aan het einde van de wedstrijd en op ieder moment dat hij dit nodig oordeelt moet hij het scoreformulier nauwkeurig controleren en de stand goedkeuren. Het is steeds de hoofdscheidsrechter die de definitieve beslissing moet nemen telkens wanneer dit noodzakelijk blijkt of wanneer er onenigheid is tussen de officials. De hoofdscheidsrechter is bevoegd te beslissen in alle gevallen waarin deze regels niet voorzien. Artikel 46 (vervolg) Situation: (FIBA 2001/03) If the ball rolls far away from the court following a basket in the last two (2) minutes of the fourth period or of any extra period, should the nearest official blow his whistle to notify the timekeeper to stop the game clock? Interpretation: The nearest official shall not blow his whistle but let the game continue, the reason being the ball becomes dead and the game clock is stopped when a field goal is scored in the last two (2) minutes of the fourth period and any extra period. The team against whom the field goal is scored may substitute or request a time-out. However, if the official were to blow his whistle, both teams would be able to substitute or request a time-out and this is not in the spirit of this rule. Scheidsrechterscursus administratie

31 Scheidsrechter gekwetst
Indien een scheidsrechter gekwetst geraakt of niet in staat is binnen 5 minuten na het ongeval zijn taak te hervatten, moet de wedstrijd worden hervat. De andere scheidsrechter dient de wedstrijd alleen ten einde te voeren, tenzij het mogelijk is de gekwetste scheidsrechter door een bevoegde andere scheidsrechter te vervangen. Na overleg met de commissaris, indien aanwezig, beslist de overgebleven scheidsrechter (deze wordt automatisch eerste scheidsrechter) omtrent de vervanging.

32 Landelijke vorming scheidsrechter
Tijdwaarnemer Hij houdt de speeltijd en perioden van onderbreking daarvan bij. De tijdwaarnemer moet de ploegen en de scheidsrechters meer dan drie minuten voor de aanvang van de eerste en derde periode in kennis (laten) stellen. Voor een belaste time-out moet de tijdwaarnemer een time-out klok aanzetten en dient hij het signaal te gebruiken nadat 50 seconden van de time-out verstreken zijn. De tijdwaarnemer moet met een erg luid signaal het verstrijken van de speeltijd van iedere periode of verlenging aangeven. Indien het signaal van de tijdwaarnemer weigert of niet gehoord wordt, moet de tijdwaarnemer andere middelen gebruiken om de hoofdscheidsrechter onmiddellijk te waarschuwen. Artikel 49 Scheidsrechterscursus administratie

33 24” operator Zet apparaat in gang bij balbezit op het terrein.
Stopt apparaat bij fluitsignaal en wanneer de bal de ring raakt bij een doelpoging

34 24” operator Reset Wanneer de bal de ring raakt bij een doelpoging, terug in gang wanneer eerste speler op terrein balbezit heeft Wanneer de andere ploeg balbezit op het terrein verwerft Wanneer fout gefloten wordt. Pas resetten na aanduidingen van de scheidsrechter ! Voor overtreding zoals voetbal (scheidsrechter geeft teken) Voor spelonderbreking niet veroorzaakt door ploeg in balbezit

35 24” operator Niet Resetten: Voor overtreding zoals bal buiten
Voor spelonderbreking veroorzaakt door ploeg in balbezit Voor dubbelfout waarbij ploeg in balbezit mag inwerpen Voor sprongbalsituatie waarbij ploeg in balbezit mag inwerpen

36 Scorer en assistent-scorer
Landelijke vorming scheidsrechter Scorer en assistent-scorer Wedstrijdblad: Namen en nummers Fouten Aantal per speler Ploegfouten Time-outs Lopende score Vervangingen: De scorer mag zijn signaal alleen dan geven als de bal dood is en voordat de bal weer levend wordt. Het signaal van de scorer onderbreekt noch de wedstrijdklok noch de wedstrijd. Ook maakt dit signaal de bal niet dood. Artikel 48: De scorer dient het officiële wedstrijdformulier te gebruiken. 48.1: De scorer houdt boek van de namen en nummers van de spelers die de wedstrijd beginnen en van alle vervangers die aan het spel gaan deelnemen. Als er sprake is van een inbreuk op de regels ten aanzien van het opstellen van de vijf startende spelers, vervangingen of de nummers van de spelers, moet hij de dichtstbijzijnde scheidsrechter hiervan in kennis stellen zo spoedig mogelijk nadat de inbreuk ontdekt wordt. De scorer moet een chronologisch overzicht bijhouden van de punten die gemaakt zijn en noteert de velddoelpunten en benutte vrije worpen. Hij noteert de persoonlijke en technische fouten die worden toegekend aan iedere speler. Hij dient de hoofdscheidsrechter onmiddellijk te waarschuwen als aan een speler een 5de fout is toegekend. Op dezelfde wijze noteert hij de technische fouten die worden toegekend aan elke coach en dient hij de hoofdscheidsrechter onmiddellijk te waarschuwen wanneer een coach gediskwalificeerd is en de wedstrijd dient te verlaten. 48.1: Hij moet de gevallen noteren waarin aan een ploeg 'time-out' wordt belast en dient middels een scheidsrechter de coach te waarschuwen als deze geen time-out meer kan gebruiken tijdens de periode of verlenging. Ook moet hij het aantal fouten aangeven welke begaan zijn door elke speler. Telkens als een speler een fout begaat, moet de scorer duidelijk zichtbaar voor beide coaches dat genummerde bordje opsteken wat het totale aantal fouten aangeeft dat door de betrokken speler begaan heeft. Op het moment waarop de bal levend wordt na de vierde spelersfout, persoonlijke of technische, van een ploeg in een periode, dient het rode bordje te worden aangebracht op dat deel van de scoretafel dat het dichtst is bij de spelersbank van de betreffende ploeg. Hij dient de vervangingen uit te laten voeren. 48.3: De assistent-scorer dient het scorebord te bedienen en ondersteunt de scorer. In het geval er enig verschil wordt geconstateerd tussen het scorebord en het officiële wedstrijdformulier welke niet kan worden opgelost, dan weegt de informatie op het officiële wedstrijdformulier het zwaarst en dient het scorebord dientengevolge aangepast worden. 48.4: De volgende beduidende vergissingen kunnen worden gemaakt met betrekking tot het bijhouden van de score op het wedstrijdformulier: Een drie-punts velddoelpunt is gescoord doch maar twee punten zijn toegevoegd aan de totaalscore. Een twee-punts velddoelpunt is gescoord doch drie punten zijn toegevoegd aan de totaalscore. Wordt tijdens de wedstrijd de vergissing ontdekt door de scorer, dan dient deze te wachten tot het eerste moment dat de bal dood wordt, waarop hij zijn signaal gebruikt en de aandacht van de scheidsrechters vraagt om de wedstrijdstil te leggen en dient hij er op toe te zien dat de vergissing wordt hersteld. Wordt de vergissing ontdekt na het einde van de wedstrijd, terwijl het wedstrijdformulier wordt gecontroleerd door de hoofdscheidsrechter, maar voordat het formulier getekend is door de scheidsrechters, dan moet de hoofdscheidsrechter de vergissing herstellen en, mogelijk, de uitslag van de wedstrijd, indien deze beïnvloed wordt door deze vergissing. Wordt de vergissing ontdekt nadat het wedstrijdformulier getekend is door de scheidsrechters, dan mag de vergissing niet meer door de hoofdscheidsrechter gecorrigeerd worden. De hoofdscheidsrechter moet naar de organiserende instantie een rapport sturen waarin hij melding maakt van het voorval. Commentaar:             Een speler heeft zijn 5de fout begaan en wordt hiervan niet op de hoogte gesteld. Hij blijft in het speelveld en blijft deelnemen aan de wedstrijd of doet later alsnog mee aan de wedstrijd. In dit geval mag de scheidsrechter bij ontdekking van bovenstaand, onmiddellijk de wedstrijd stilleggen, zolang dit gebeurt zonder dat een van beide ploegen daarbij benadeeld wordt. Wordt de vergissing ontdekt door de scorer, dan dient deze te wachten tot het eerste moment dat de bal dood wordt, waarop hij zijn signaal gebruikt en de aandacht van de scheidsrechters vraagt om de wedstrijd stil te leggen. Bovenstaande situatie is een onjuiste toepassing van de regels door de scheidsrechters en juryleden. De betrokken speler met 5 fouten wordt derhalve niet bestraft. Alle beslissingen die hebben plaatsgevonden voordat de vergissing is ontdekt zoals gescoorde punten, bestrafte fouten, verspeelde tijd enz. blijven geldig. In dit speciale geval geldt: volgende door een speler begane fouten met 5 fouten worden genoteerd als spelersfout(en), tellen mee bij de ploegfouten en worden als zodanig gestraft. Examples: (FIBA 2000/09) A4 maakt een fout op B4. Dit is de 5e fout van A4 en de 2e ploegfout van ploeg A. De aantekenaar reageert te laat om het foutenbordje te tonen. De scheidsrechter verzuimt visueel contact te verwezenlijken met de aantekenaar. Hij brengt de bal te snel in het spel en de wedstrijd wordt voortgezet. Na een tijdje gebeurt één van de volgende dingen: A4 scoort een basket B4 scoort een basket A4 onderneemt een velddoelpoging en wordt foutief geraakt door B4. De bal gaat naast. A4 onderneemt een velddoelpoging en wordt foutief geraakt door B4. De bal gaat binnen. A4 begaat een fout op B4 en dit is voor ploeg A de 5e ploegfout A4 begaat een fout op B4 en dit is voor ploeg A de 3e ploegfout A4 begaat een fout op een doelend speler B4. De bal gaat naast A4 begaat een fout op een doelend speler B4. De bal gaat binnen. Interpretaties: In alle gevallen moet A4 onmiddellijk het speelveld verlaten vanaf het ogenblik dat de vergissing opgemerkt wordt en het spel als gevolg daarvan is gestopt. A4 wordt daarvoor niet bestraft. Het spel gaat door als volgt: De basket gescoord door A4 wordt toegekend. De basket gescoord door B4 wordt toegekend. De vervanger van A4 mag 2 (of 3) vrije worpen nemen en het spel gaat gewoon verder. De basket van A4 wordt toegekend. De vervanger van A4 neemt 1 bonus vrije worp en het spel gaat gewoon verder. B4 mag 2 vrije worpen nemen en het spel gaat gewoon verder. Ploeg B krijgt de bal toegewezen voor een inworp. B4 mag 2 (of 3) vrije worpen nemen en het spel gaat gewoon verder. De basket van B4 wordt toegekend. B4 mag nog 1 bonus vrije worp nemen en het spel gaat gewoon verder. Echter, wanneer een speler die reeds van het veld gezonden was vanwege 5 fouten opnieuw het veld betreedt als een vervanger en aan het spel deelneemt, dan wordt dit beschouwd als een technische fout en ten laste gebracht van de coach. Bovendien, volgende door een speler begane fouten met 5 fouten worden genoteerd als spelersfout(en), tellen mee bij de ploegfouten en worden zodanig bestraft. A4 heeft 5 fouten begaan en heeft het speelveld verlaten. Na zekere tijd, gedurende een belaste time-out, komt A4 terug op het veld als vervanger. Dit wordt ontdekt: Vooraleer het spel hervat wordt. Nadat het spel is hervat op het ogenblik dat A4 een fout maakt op een doelend speler B4. De bal gaat naast. Interpretatie: In beide gevallen moet A4 onmiddellijk het speelveld verlaten vanaf het ogenblik dat de inbreuk opgemerkt wordt. Een technische fout wordt opgelegd aan de coach van ploeg A Deze technische fout wordt opgetekend als “C”. Ploeg B mag 2 vrije worpen nemen. Daarna krijgt ploeg B de bal toegewezen voor een inworp aan de zijlijn ter hoogte van de middenlijn. Speler B4 mag 2 (of 3) vrije worpen nemen. Daarna krijgt ploeg B de bal toegewezen voor een inworp aan de zijlijn ter hoogte van de middenlijn. Scheidsrechterscursus administratie

37 Landelijke vorming scheidsrechter
De lopende score Vrije worp 2 punten 3 punten einde periode einde wedstrijd Scheidsrechterscursus administratie

38 Landelijke vorming scheidsrechter
Noteren van time-outs en ploegfouten BC Clubke 1234 6 2 x x x x x x x - 7 9 x x Enkel de scheidsrechters, aangeduid door het bevoegd comité, hebben recht op de reisvergoeding. Vakjes aankruisen; niet gebruikte ===== Scheidsrechterscursus administratie

39 Fouten Hoe worden fouten genoteerd ? Persoonlijke fout « P »
Onsportieve fout « U » Diskwalificerende fout « D » Technische fout speler « T » Technische fout coach « C » Technische fout vervanger of ploegbegeleider « B » Vechten* « F »

40 Landelijke vorming scheidsrechter
Fouten Al deze aanduidingen van de Technische fout gelden eveneens als deze gefloten worden tijdens onderbrekingen ( vóór de wedstrijd, tussen periodes, tijdens de rust of vóór een verlenging ). Als deze gefloten wordt tegen een speler dan wordt deze genoteerd achter de naam van de in overtreding zijnde speler en telt deze mee voor de ploegfouten. Wordt ze echter gefloten tegen de Coach, Assistent coach of ploegbegeleider dan komt deze ten laste van de Coach en telt niet mee voor de ploegfouten. Scheidsrechterscursus administratie

41 Landelijke vorming scheidsrechter
Vijf fouten Een speler die 5 fouten heeft begaan, hetzij technische of persoonlijke, moet daarvan op de hoogte worden gesteld, en moet onmiddellijk het speelveld verlaten en vervangen worden binnen 30 seconden. Een fout begaan door een speler die reeds zijn 5de fout begaan had, wordt aan de coach belast en een ‘B’ zal worden genoteerd op het wedstrijdformulier. Artikel 40. Scheidsrechterscursus administratie

42 Ploegfouten - Bestraffing
Landelijke vorming scheidsrechter Ploegfouten - Bestraffing Definitie: Een ploeg krijgt te maken met de ploegfoutenregel nadat deze vier (4) ploegfouten in een periode heeft begaan. Alle ploegfouten die plaatsvinden tijdens een onderbreking van de wedstrijd worden beschouwd als te behoren bij de periode of verlenging die daar op volgt.  Alle ploegfouten die plaatsvinden tijdens verlengingen, worden beschouwd als te behoren bij de vierde periode. Artikel 41. Scheidsrechterscursus administratie

43 Ploegfouten - Bestraffing
Regel: Indien een ploeg zich in de situatie bevindt dat de ploegfoutenregel toegepast moet worden, moeten alle volgende spelersfouten begaan tegen een speler die niet bezig was met een doelpoging worden bestraft met twee vrije worpen in plaats van balbezit voor een inworp. Indien een persoonlijke fout wordt begaan door een speler van de ploeg die een levende bal in bezit heeft of die recht heeft op een inworp, dan wordt die fout niet bestraft met twee vrije worpen. (“aanvallende fout”)

44 Fouten en bijhorende straffen
PF Op speler in terrein Op doelend speler, bal naast Op doelend speler, bal binnen Inworp of 2 VW 2 of 3 VW 2 of 3 ptn. + bonus VW Door ploeg in balbezit Inworp UF en DF 2 VW + inworp middenlijn 2 of 3 VW + inworp middenlijn 2 of 3 ptn + bonus + inworp mid. TF Speler Coach, assistent-coach, vervanger of ploegbegeleider Dubbelfout Ploeg in balbezit Geen ploeg in balbezit Geen ploeg in balbezit, maar geldig doelpunt gescoord Inworp ploeg in balbezit Sprongbal Doel telt, inworp eindlijn

45 Fouten in speciale situaties
Elke fout moet opgetekend worden en alle straffen moeten bepaald worden. De volgorde waarin de fouten begaan zijn, moet vastgesteld worden. Alle gelijke straffen tegen beide ploegen en alle straffen ten gevolge van een dubbelfout dienen gebruikt te worden om elkaar op te heffen. Nadat de gelijke straffen zijn weggestreept, wordt wat overblijft uitgevoerd. Het recht op balbezit als onderdeel van de laatste straf welke nog steeds uitgevoerd moet worden heft alle eerdere rechten op balbezit op.

46 Fouten in speciale situaties
Vanaf het moment dat de bal levend wordt bij de eerste of enige vrije worp of bij een inworp voor de uitvoering van een straf kan die straf niet meer worden gebruikt om de bestraffing van een andere fout op te heffen. De resterende straffen worden uitgevoerd in de volgorde waarin de bijbehorende fouten plaatsvonden.

47 Landelijke vorming scheidsrechter
Vrije worpen: Wanneer een persoonlijke fout gefloten wordt en de straf is het toekennen van vrije worp(en): Moet de speler tegen wie de fout is begaan de vrije worp(en) nemen. Indien er een wissel is aangevraagd voor deze speler dan moet hij eerst de vrije worp(en) nemen voordat hij vervangen mag worden. Indien de aangewezen speler het veld moet verlaten wegens letstel, vijf fouten of uitsluiting, dan is het zijn vervanger die de vrije worp(en) moet nemen. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, mag om het even welke ploegmaat de vrije worp(en) nemen. Artikel : Wanneer er voor een technische fout wordt gefloten mogen de vrijworpen worden genomen door een willekeurige speler van de andere ploeg, aangewezen door de aanvoerder. Scheidsrechterscursus administratie

48 Landelijke vorming scheidsrechter
Vrije worpen: De speler die de vrije worp(en) moet nemen: Moet een plaats innemen vlak achter de vrije worplijn en binnen de halve cirkel. Het staat hem vrij gelijk welke manier van werpen te gebruiken, mits hij op zo'n wijze schiet dat de bal , zonder de grond te raken,van boven door de basket gaat of de bal de ring raakt. Artikel Een inbreuk hiervan is een overtreding. Straf:           In het geval een overtreding wordt begaan door de nemer van de vrije worp wordt voorbij gegaan aan elke andere overtreding ervoor begaan, op datzelfde moment, of later, door enig andere speler. Er kunnen geen punt(en) worden toegekend. De bal wordt toegekend aan de tegenstanders voor een inworp van buiten het veld ter hoogte van het verlengde van de vrije worplijn, tenzij er verdere vrije worpen uitgevoerd dienen te worden. Scheidsrechterscursus administratie

49 Vrije worpen: De speler die de vrije worp(en) moet nemen:
Moet binnen de 5 sec. nadat de bal hem door één van de scheidsrechters ter beschikking is gesteld een doelpoging ondernemen. Mag de vrije worplijn of het veld voorbij de vrije worplijn niet aanraken, voordat de bal door de basket is gegaan of de ring geraakt heeft. De nemer van de vrije worp is in overtreding als hij een schijnbeweging maakt gedurende het nemen van de vrije worp.

50 De spelers in de plaatsen langs het vrije worpgebied:
Landelijke vorming scheidsrechter De spelers in de plaatsen langs het vrije worpgebied: Maximaal vijf spelers (max. 3 verdedigers en max. 2 aanvallers) mogen de voor hen bestemde plaatsen langs het vrije worpgebied innemen, welke één meter diep worden beschouwd. Spelers mogen enkel de plaatsen innemen die voor hen bestemd zijn. Artikel : De eerste plaatsen aan beide zijden van het beperkte gebied mogen bezet worden door tegenstanders van de nemer van de vrije worp. Scheidsrechterscursus administratie

51 De spelers in de plaatsen langs het vrije worpgebied:
Landelijke vorming scheidsrechter De spelers in de plaatsen langs het vrije worpgebied: Mogen het beperkte gebied en de neutrale zone niet betreden of hun plaats verlaten voordat de bal de hand(en) heeft verlaten van de nemer van de vrije worp. Mogen niet van onderen door de basket reiken en de bal aanraken. Mogen, nadat de bal levend geworden is voor de vrije worp, niet meer afwijken van de door hun ingenomen posities totdat de bal de hand(en) van de nemer verlaten heeft. Artikel Situatie: (FIBA 2000/09) Terwijl de bal in de lucht is voor de laatste of enige vrije worp, veroorzaakt een tegenstander van de vrije worpnemer dat het bord of de ring beginnen te trillen, in die mate dat de bal, naar het oordeel van de scheidsrechter, verhinderd wordt in de basket te gaan. Interpretatie: De vrije worp moet als gelukt beschouwd worden, een punt toegekend worden en een technische fout moet opgelegd worden aan de speler die deze overtreding beging. Scheidsrechterscursus administratie

52 Een tegenstander van de nemer van de vrije worp mag niet:
Landelijke vorming scheidsrechter Een tegenstander van de nemer van de vrije worp mag niet: De bal of de basket aanraken terwijl de bal zich in de basket bevindt. De nemer van de vrije worp afleiden. Veroorzaken dat het bord of de ring gaat trillen, terwijl de bal onderweg is, op een zodanige manier dat de bal verhinderd wordt in de basket te gaan, naar het oordeel van de scheidsrechter. De vrije worp zal als gelukt beschouwd worden en aan de ploeg wordt één punt toegekend. Artikel Straf:           Indien de vrije worp slaagde en de overtreding van 1, 2.1 , 2.2, 2.7 of 3.1 vindt plaats door een ploeggenoot, een tegenstander of door beide ploegen dan wordt de overtreding genegeerd en het punt toegekend. Indien de vrije worp niet slaagde en de overtreding van 1, 2.1, 2.2, 2.7 of 3.1 vindt plaats door: - een ploeggenoot van de nemer: dan wordt de bal toegekend aan de tegenstanders voor een inworp ter hoogte van het verlengde van de vrije worplijn. - een tegenstander van de nemer van de vrije worp dan wordt een vervangende vrije worp toegekend aan de nemer van de vrije worp. - Beide ploegen dan wordt de wedstrijd voortgezet met een inworp zoals voorzien in de regels. Indien de overtreding van 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2 of 3.3 plaatsvindt door: - Een ploeggenoot van de nemer van de vrije worp dan worden er geen punten toegekend en de bal wordt toegekend aan de tegenstanders voor een inworp ter hoogte van het verlengde van de vrije worplijn. - Een tegenstander van de nemer van de vrije worp dan wordt de vrije worp als geslaagd beschouwd en wordt er één punt toegekend. - Beide ploegen dan kunnen er geen punten worden gescoord en de wedstrijd wordt voortgezet met een inworp zoals voorzien in de regels.   Indien tijdens de laatste of enige vrije-worp Art wordt overtreden door een tegenstander van de nemer van de vrije worp dan wordt de vrije worp als geslaagd beschouwd, wordt één (1) punt toegekend en moet een technische fout gegeven worden aan de speler die de overtreding heeft begaan.   Indien meer dan één vrije-worp is genomen dan wordt de straf inworp alleen toegekend indien een overtreding plaatsvond tijdens de laatste of enige vrije worp. Interpretatie: Bij een gelukte vrije worp zal de scheidsrechter, een overtreding begaan door een andere speler dan de vrije worpnemer, verwaarlozen. Hij zal noch fluiten noch het signaal nr. 6 tonen (O.O.2314). Scheidsrechterscursus administratie

53 Alle spelers die zich niet bevinden langs het vrije worp gebied
Landelijke vorming scheidsrechter Alle spelers die zich niet bevinden langs het vrije worp gebied Moeten zich te bevinden achter het verlengde van de vrije worplijn en achter de driepuntlijn totdat de bal de ring raakt of de vrije worp beëindigd is. Mogen de nemer van de vrije worp niet trachten af te leiden. Artikel Een inbreuk op deze regel is een overtreding. Straf:         Zie hierboven, Straf. Scheidsrechterscursus administratie

54 Landelijke vorming scheidsrechter
Vrije worpen Een vrije worp en de daarmee gepaard gaande activiteiten worden beschouwd te zijn beëindigd wanneer de bal: Direct van boven door de basket gaat en daarin blijft of er doorheen gaat. Niet meer de mogelijkheid heeft om direct of nadat de bal de ring geraakt heeft, door de basket te gaan. Legaal wordt aangeraakt door een speler nadat de bal de ring geraakt heeft. De vloer raakt. Dood wordt. Een vrije worp is een gelegenheid geven aan een speler om één punt te maken uit een onbelemmerde doelpoging vanaf een plaats achter de vrije worplijn binnen de halve cirkel. Artikel : Een groep vrije worpen zijn alle vrije worpen welke voortvloeien uit één straf ten gevolge van één fout. 57.1.4: Tijdens de laatste of enige vrije worp verandert de status van de poging en wordt deze een twee-punts velddoelpunt indien, nadat de bal de ring geraakt heeft en deze legaal wordt aangeraakt door een aanvaller of verdediger, voordat de bal door de basket gaat. Scheidsrechterscursus administratie

55 Tijdens vrije worp(en) die gevolgd zullen worden
Landelijke vorming scheidsrechter Tijdens vrije worp(en) die gevolgd zullen worden door volgende groep(en) vrije worp(en) of door een inworp of een sprongbal: Mogen de spelers geen plaatsen innemen langs het vrije worpgebied. Moeten alle spelers zich achter het verlengde van de vrije worplijn en achter de driepuntlijn bevinden. Artikel Een inbreuk op deze regel is een overtreding. Straf:         Zie hierboven, Straf. Scheidsrechterscursus administratie

56 Normale gang van zaken Na de wedstrijd
Afsluiting van het wedstrijdblad Vertrek uit de installaties

57 ALLES GAAT FOUT!

58 Ken je rechten en plichten, gebruik je gezond verstand
OPLOSSING : Ken je rechten en plichten, gebruik je gezond verstand en onderneem actie

59 ALLES GAAT FOUT ! Bij aankomst in de club
Geen wedstrijdblad ( art. 248 ) Geen bezochte afgevaardigde Geen kleedkamer Geen truitjes of gelijk gekleurde truitjes ( art. 293 ) Geen nummers op de truitjes Afwezigheid van 1 ploeg, van beide ploegen

60 Landelijke vorming scheidsrechter
ALLES GAAT FOUT ! Bij aankomst in de club (2) Ploeg te laat Scheidsrechter te laat ( art. 216, 221, 2-4, 222 en 223) Scheidsrechter(s) afwezig ( art. 202, 219, 221 en 222) Ontbrekende documenten ( art. 217 en 279) Vervalste documenten ( art ) Vervalsing spelerslijst ( art. 217 ) Scheidsrechterscursus administratie

61 ALLES GAAT FOUT ! Bij aankomst op het terrein Geen tafelofficials
Geen ballen / 1 bal Geen wedstrijdklok Geen 24’’-apparaat ( art. 226 )

62 ALLES GAAT FOUT ! Bij aankomst op het terrein (2)
Terrein onbespeelbaar Weersomstandigheden (art. 216, 270 en 272) extreme koude of hitte ( art. 272 ) baskets niet conform ( art. 272, 429 ) ontbrekende lijnen 3-puntslijn middenlijn zij- of eindlijnen vrije worplijn ( 4m60 / 4m00 ) spelersbankzone

63 ALLES GAAT FOUT ! Bij aankomst op het terrein (3)
bord breekt tijdens opwarming tijdslimiet mogelijkheid om te verhuizen ( art. 272 )

64 ALLES GAAT FOUT ! Tijdens de wedstrijd
- Vergissing van de 24” operator (interpret. FIBA) Fout op het wedstrijdblad te corrigeren (spelregels, art. 226) niet te corrigeren ( art. 249 ) Herhaalde fouten van tafelofficials Onregelmatige coaching ( art. 238 ) Onenigheid tussen de scheidsrechters Licht valt uit ( art. 249 en 429 )

65 Landelijke vorming scheidsrechter
ALLES GAAT FOUT ! Tijdens de wedstrijd (2) Bord breekt ( art. 249 ) tijdslimiet 30 minuten Vloer wordt onbespeelbaar Protest ( art 249 ) Uitsluitingen ( art. 220 ) Incidenten met spelers / met publiek ( art. 220 en 229 ) Opgelet! De wedstrijd duurt 40 minuten! Scheidsrechterscursus administratie

66 HET OPMAKEN VAN VERSLAGEN

67 VERSLAGEN Wie ? Beide scheidsrechters ! Wanneer
Stopzetten van wedstrijden uitgezonderd bij weersomstandigheden Bij uitsluitingen Bij incidenten tijdens en na de wedstrijd Wanneer de scheidsrechter denkt er één te moeten opmaken

68 VERSLAGEN Hoe ? Op formulier van de VBL (downloaden)
Vermeld alle gegevens over betrokken personen, tijdstip, score e.d. Vermeld de feiten, geef geen persoonlijke commentaar Stuur de groene copie van het wedstrijdblad mee op

69 Landelijke vorming scheidsrechter
VERSLAGEN Verslag opmaken en binnen de 72 uur mailen naar : Provinciale wedstrijden Provincie Limburg Schevenels Valère Secr. Provinciale Rechterlijke Raad Limburg Boomkensstraat 22 3500Hasselt 1. Uiterlijk de derde dag na de wedstrijd, waarbij het postmerk als bewijs geldt, moeten de scheidsrechters verslag uitbrengen over al de onregelmatigheden die zich voordeden gedurende de wedstrijden die zij geleid hebben. 2.De scheidsrechters maken een verslag over elke uitsluiting en/of incident. Als een scheidsrechter geen getuige is van de feiten, zal hij in zijn verslag enkel vermelden dat hij niets gezien heeft. De scheidsrechters mogen naar aanleiding van een wedstrijd alle personen uitsluiten of laten verwijderen. 1.  Deze verslagen worden in één exemplaar opgemaakt en verzonden naar deJuridische coördinator voor de Landelijke Competitie en naar de Voorzitter van de PRR voor wat de Provinciale Competitie betreft . De verzendkosten van deze verslagen zijn terug te storten aan de scheidsrechters en komen ten laste van de verliezende partij. Het SG van de VBL zal het verslag van de scheidsrechter overmaken aan de Juridische Coördinator, die voor de verdere afhandeling zal instaan. 4.Indien het groene exemplaar van het wedstrijdblad niet wordt ingestuurd samen met het verslag van de scheidsrechters, kan er van niet-ontvankelijkheid van het verslag geen sprake zijn. De Rechterlijke Raad moet in dat geval zelf zorgen dat hij zo snel mogelijk het groene wedstrijdformulier in zijn bezit krijgt. Deze verslagen zullen alle nuttige inlichtingen vermelden : 1. juiste naam en voornamen van de uitgesloten of verwittigde spelers. 2. in geval van stopzetten van de wedstrijd, het juiste ogenblik waarop hij onderbroken werd, score, enz... Indien een verslag de Juridische Coördinator bereikt na een termijn van zeven kalenderdagen na de wedstrijd (poststempel geldt als bewijs) zal een Rechterlijke Raad beslissen over de opportuniteit van het er aan te geven gevolg. Iedere overtreding van deze voorschriften heeft voor de scheidsrechter de toepassing van een boete voor gevolg, die gelijk is aan het bedrag van de vergoeding die hem wordt toegekend. Scheidsrechterscursus administratie

70 Voor Antwerpen Verswijver Patrick Oudstrijderslaan 43 2660 Hoboken

71 Voor Vlaams Brabant Roland Hollevoet Nieuwstraat 32/ Asse GSM: 0472/ (p): (b):

72 Voor West Vlaanderen Frank Herman Plantenstraat 8, 8400 Oostende Tel. 059/

73 Voor Oost Vlaanderen Vancaeneghem Jan Kortrijkseheerweg Oudenaarde tel. 055/

74 ALLES GAAT FOUT ! Na de wedstrijd Fout op het wedstrijdblad
Scheidsrechters niet betaald Incidenten in cafetaria

75 ALLES GAAT FOUT ! Scheidsrechtersverslag
Opmaken verslag ( groen wedstrijdblad , art. 220) Termijn voor insturen Procedure op de Rechterlijke Raad minnelijke schikking verschijning ( art. 445 A en B ) beroep ( art. 432 beperking voor scheidsrechter )

76 Landelijke vorming scheidsrechter
SUCCES ! Scheidsrechterscursus administratie

77 Landelijke vorming scheidsrechter
Info Namen van scheidsrechters die tegen deze regels zondigen, mogen steeds aan de vorming doorgespeeld worden, zodat wij deze personen op de scheidsrechtersschool kunnen uitnodigen. Scheidsrechterscursus administratie

78 Technische Fout Wanneer een Coach 2 technische fouten krijgt wegens onsportief gedrag van hemzelf wordt hij uitgesloten en dient hij de zaal te verlaten

79 Wanneer een Coach 3 technische fouten krijgt wegens onsportief gedrag van de personen op de spelersbank zal hij eveneens uitgesloten worden en dient hij de zaal te verlaten

80 Ook in de volgende gevallen zal de coach uitgesloten worden en de zaal dienen te verlaten

81 Diskwalificerende Fout
A5 krijgt een diskwalificerende fout BESLISSING De tegenstrever heeft recht op 2 vrijworpen + balbezit aan de zijlijn ter hoogte van de middenlijn

82 Speler A5 krijgt een diskwalificerende fout terwijl hij op de spelersbank zit
BESLISSING De tegenstrever heeft recht op 2 vrijworpen + balbezit aan de zijlijn ter hoogte van de middenlijn

83 Speler A5 krijgt een diskwalificerende fout terwijl hij op de spelersbank zit met 5 fouten
BESLISSING De tegenstrever heeft recht op 2 vrijworpen + balbezit aan de zijlijn ter hoogte van de middenlijn

84 BESLISSING Assistent coach krijgt een diskwalificerende fout
De tegenstrever heeft recht op 2 vrijworpen + balbezit aan de zijlijn ter hoogte van de middenlijn

85 Alle fouten begaan door beide ploegen, waarvan de straffen aan elkaar gelijk zijn en weggestreept zijn moeten worden aangegeven door toevoeging van een kleine “c” naast de ‘P’, ‘U’, ‘D’, ‘T’, ‘C’ of ‘B’.

86 Diskwalificerende fouten in speciale gevallen
Artikel Vechten

87 Als enkel de coach wordt gediskwalificeerd zal dit als volgt genoteerd worden

88 Als enkel de assistent coach wordt gediskwalificeerd zal dit als volgt genoteerd worden

89 Als zowel de coach als de assistent coach worden gediskwalificeerd zal men dit als volgt noteren

90 Indien een speler op de bank met minder dan 4 fouten wordt gediskwalificeerd zal men de resterende vakjes opvullen met een « F » en een technische fout voor de bank noteren bij de coach

91 Indien een speler op de bank met 4 fouten wordt gediskwalificeerd zal men het vijfde vakje opvullen met een « F » en een technische fout voor de bank noteren bij de coach

92 Indien een speler op de bank met 5 fouten wordt gediskwalificeerd zal men een « F » plaatsen achter de laatste fout en een technische fout voor de bank noteren bij de coach

93 In alle gevallen waarin een ploegbegeleider wordt gediskwalificeerd zal men een technische fout voor de bank noteren bij de coach en verslag opmaken tegen die betreffende persoon


Download ppt "Scheidsrechterscursus"

Verwante presentaties


Ads door Google