De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scheidsrechterscursus Module IV: Algemene voorzieningen + administratie. Departement Scheidsrechters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scheidsrechterscursus Module IV: Algemene voorzieningen + administratie. Departement Scheidsrechters."— Transcript van de presentatie:

1 Scheidsrechterscursus Module IV: Algemene voorzieningen + administratie. Departement Scheidsrechters

2 Inleiding  Het verschil tussen de officiële spelregels en het huishoudelijk reglement  Waarom bestaan de “statuten”?  www.basketbalvlaanderen.org

3 Inleiding  Voorbeelden van afwijkingen –borst- en rugnummering ( art. 293 ) –kleur van de truien ( art. 293 ) –afmetingen terrein –speeltijd –grootte van de bal –beginuur van de wedstrijd –geen verlenging in jeugdcompetitie

4 Normale gang van zaken  Aankomst in de club –Aankomst scheidsrechters 30 minuten voor de wedstrijd (art. 216 ) –Afgevaardigde / kleedkamer ( art. 229 ) –Het wedstrijdblad ( art. 248 ) •inschrijving voorgift bij bekerwedstrijden

5

6 VERGUNNINGEN  Spelers  Coaches  Assistent – coaches  Terreinafgevaardigden  Tafelofficiëlen  Alle personen op de spelersbank –Scouter –Tolk –Manager –Dokter –Kinesist

7 Vergunning Spelers Iedere speler MOET een vergunning hebben van zijn club Uitzondering: Bij tornooi of vriendenwedstrijd kan er een speler van een andere ploeg meespelen op voorwaarde dat hij in het bezit is van een toestemming van zijn oorspronkelijke club (art. 283.4)

8 Vergunning Coach en Assistent Zij moeten in het bezit zijn van ofwel : • een vergunning van de club • een technische vergunning A – B – C - Z A Nationale seniors heren en dames B Alle Landelijke afdelingen C Jeugdreeksen Z Seniors provinciaal + microben + premicroben

9 Vergunning Tafelofficiëlen Zij moeten in het bezit zijn van een vergunning van eender welke club Vergunning personen spelersbank Zij MOETEN in het bezit zijn van een vergunning van de club met uitzondering van de DOKTER en de KINESIST die in het bezit moeten zijn van een vergunning van eender welke club Vergunning Terreinafgevaardigde Zij MOETEN in het bezit zijn van een vergunning van de club

10 IDENTITEITSKAARTEN  Spelers  Coaches  Assistent – coaches  Terreinafgevaardigden  Tafelofficiëlen  Alle personen op de spelersbank Iedereen dient deze te tonen met uitzondering van de spelers JONGER DAN 15 JAAR

11 MEDISCHE ATTESTEN ALLE spelers dienen in het bezit te zijn van een medisch attest Elk medisch getuigschrift is geldig op voorwaarde dat het dezelfde gegevens vermeldt als deze welke op het formulier van de Federatie opgenomen zijn.

12 LIJST INGESCHREVEN SPELERS Wanneer een club meer dan één ploeg heeft van dezelfde categorie dienen zij in het bezit te zijn van een lijst met daarop de spelers die mogen aantreden met die betreffende ploeg. De deelname van spelers uit de andere ploeg(en) is beperkt. Deze lijst moet gecontroleerd worden bij wedstrijden die aanleiding geven tot stijgen en dalen en bij Bekerwedstrijden (art 217 pt d)

13 Controle documenten ( art. 217 en 279 )

14 ONTBREKENDE DOCUMENTEN

15 • Wanneer de Bondsvergunning ontbreekt van een persoon ingeschreven op het wedstrijdblad : • Een medisch attest ontbreekt van een speler : • Een speler niet voorkomt op de spelerslijst : • Een persoon in het spelersbankgebied geen identiteitskaart kan voorleggen : ZAL MEN op de achterzijde van het wedstrijdblad laten noteren 1.Naam en voornaam 2.Geboortedatum en plaats 3.Handtekening WANNEER ALLE DOCUMENTEN ONTBREKEN ZAL ENKEL DE KAPITEIN OP DE ACHTERZIJDE VAN HET WEDSTRIJDBLAD ZIJN GEGEVENS NOTEREN

16 ONTBREKENDE DOCUMENTEN UITZONDERING WANNEER IEMAND VAN DE PLOEGBEGELEIDERS GEEN BONDSVERGUNNING KAN VOORLEGGEN ZAL DE SCHEIDSRECHTER HEM VERBIEDEN PLAATS TE NEMEN OP DE SPELERSBANK

17 Normale gang van zaken  Aankomst op het terrein –Kennismaking met tafelofficials –Controle terrein ( lijnen, baskets ) –Controle benodigdheden wedstrijdtafel ( spelregels + art. 245 ) –De bal( len ) –Keuze van de baskets / opwarming van de ploegen

18 Vrije worp gebied

19 Borden

20 Basketsteunen

21 Bescherming van het bord

22 Basket = ring + net

23 Normale gang van zaken  De wedstrijd –Taak van de aantekenaar –Taak van de tijdopnemer –Taak van de 24’’-operator –Taak van de 1ste scheidsrechter / 2de scheidsrechter

24 De scheidsrechters  Scheidsrechters moeten een tenue dragen dat bestaat uit: •Zwarte basketbalschoenen •Zwarte sokken •Lange zwarte broek •Scheidsrechtersshirt  Er kan niet genoeg de nadruk op worden gelegd dat beide scheidsrechters voor een bepaalde wedstrijd op geen enkele wijze gebonden mogen zijn aan de partijen.

25 De scheidsrechters  Ook een goed fluitje is van belang: Uw fluitsignaal moet: •Kort •Krachtig •Duidelijk •Overtuigend klinken

26 Taken nadat een inbreuk is begaan  Nadat een overtreding of fout is begaan moet de scheidsrechter fluiten en tegelijk het juiste teken geven om de wedstrijdklok te laten stoppen, waarop de bal dood wordt.  De scheidsrechters moeten niet fluiten na een geslaagd velddoelpunt of een benutte vrije worp of op het moment dat de bal levend wordt.

27 Tijd en plaats voor beslissingen  De scheidsrechters zijn bevoegd beslissingen te nemen betreffende overtredingen van de regels begaan binnen of buiten de grenslijnen, inclusief de jurytafel, de spelersbanken en de gebieden direct achter de lijnen.  Geen van de scheidsrechters heeft de bevoegdheid beslissingen van de ander, genomen in het kader van diens bevoegdheid zoals omschreven in deze regels, te negeren of in twijfel te trekken.

28 Tijd en plaats voor beslissingen  De bevoegdheden beginnen zodra scheidsrechters op het speelveld aanwezig zijn, 20 min. voor het geplande aanvangstijdstip, en eindigen op het moment dat de speeltijd verstreken is, vastgesteld door de scheidsrechters.  De goedkeuring en het ondertekenen van het wedstrijdformulier aan het einde van de wedstrijd door de hoofdscheidsrechter beëindigt de relatie van de scheidsrechters met de wedstrijd.

29 Plichten en bevoegdheden van de hoofdscheidsrechter  De hoofdscheidsrechter moet al het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de wedstrijd, inspecteren en goedkeuren.  Hij mag geen van de spelers toestaan voorwerpen te dragen die een verwonding kunnen veroorzaken.  De hoofdscheidsrechter gooit de bal op in het midden bij het begin van de 1ste periode en laat de inworp uitvoeren bij het begin van alle andere periodes..  Hij kan bepalen dat een ploeg de wedstrijd verliest in het geval dat de ploeg weigert te spelen nadat hij opdracht heeft gegeven om te spelen, of in het geval als de ploeg door diens handelswijze voorkomt dat de wedstrijd gespeeld kan worden.

30 Plichten en bevoegdheden van de hoofdscheidsrechter  Hij kan een wedstrijd stoppen als de omstandigheden het vereisen.  Aan het einde van de wedstrijd en op ieder moment dat hij dit nodig oordeelt moet hij het scoreformulier nauwkeurig controleren en de stand goedkeuren.  Het is steeds de hoofdscheidsrechter die de definitieve beslissing moet nemen telkens wanneer dit noodzakelijk blijkt of wanneer er onenigheid is tussen de officials.  De hoofdscheidsrechter is bevoegd te beslissen in alle gevallen waarin deze regels niet voorzien.

31 Scheidsrechter gekwetst  Indien een scheidsrechter gekwetst geraakt of niet in staat is binnen 5 minuten na het ongeval zijn taak te hervatten, moet de wedstrijd worden hervat. De andere scheidsrechter dient de wedstrijd alleen ten einde te voeren, tenzij het mogelijk is de gekwetste scheidsrechter door een bevoegde andere scheidsrechter te vervangen. Na overleg met de commissaris, indien aanwezig, beslist de overgebleven scheidsrechter (deze wordt automatisch eerste scheidsrechter) omtrent de vervanging.

32 Tijdwaarnemer  Hij houdt de speeltijd en perioden van onderbreking daarvan bij.  De tijdwaarnemer moet de ploegen en de scheidsrechters meer dan drie minuten voor de aanvang van de eerste en derde periode in kennis (laten) stellen.  Voor een belaste time-out moet de tijdwaarnemer een time-out klok aanzetten en dient hij het signaal te gebruiken nadat 50 seconden van de time-out verstreken zijn.  De tijdwaarnemer moet met een erg luid signaal het verstrijken van de speeltijd van iedere periode of verlenging aangeven. Indien het signaal van de tijdwaarnemer weigert of niet gehoord wordt, moet de tijdwaarnemer andere middelen gebruiken om de hoofdscheidsrechter onmiddellijk te waarschuwen.

33 24” operator  Zet apparaat in gang bij balbezit op het terrein.  Stopt apparaat bij fluitsignaal en wanneer de bal de ring raakt bij een doelpoging

34 24” operator Reset  Wanneer de bal de ring raakt bij een doelpoging, terug in gang wanneer eerste speler op terrein balbezit heeft  Wanneer de andere ploeg balbezit op het terrein verwerft  Wanneer fout gefloten wordt. Pas resetten na aanduidingen van de scheidsrechter !  Voor overtreding zoals voetbal (scheidsrechter geeft teken)  Voor spelonderbreking niet veroorzaakt door ploeg in balbezit

35 24” operator Niet Resetten:  Voor overtreding zoals bal buiten  Voor spelonderbreking veroorzaakt door ploeg in balbezit  Voor dubbelfout waarbij ploeg in balbezit mag inwerpen  Voor sprongbalsituatie waarbij ploeg in balbezit mag inwerpen

36 Scorer en assistent-scorer  Wedstrijdblad: –Namen en nummers –Fouten •Aantal per speler •Ploegfouten –Time-outs –Lopende score  Vervangingen: De scorer mag zijn signaal alleen dan geven als de bal dood is en voordat de bal weer levend wordt. Het signaal van de scorer onderbreekt noch de wedstrijdklok noch de wedstrijd. Ook maakt dit signaal de bal niet dood.

37 De lopende score  Vrije worp  2 punten  3 punten  einde periode  einde wedstrijd

38 Noteren van time-outs en ploegfouten

39  Persoonlijke fout« P »  Onsportieve fout« U »  Diskwalificerende fout« D »  Technische fout speler« T »  Technische fout coach« C »  Technische fout vervanger of ploegbegeleider« B »  Vechten*« F » Fouten Hoe worden fouten genoteerd ?

40 Fouten Al deze aanduidingen van de Technische fout gelden eveneens als deze gefloten worden tijdens onderbrekingen ( vóór de wedstrijd, tussen periodes, tijdens de rust of vóór een verlenging ). Als deze gefloten wordt tegen een speler dan wordt deze genoteerd achter de naam van de in overtreding zijnde speler en telt deze mee voor de ploegfouten. Wordt ze echter gefloten tegen de Coach, Assistent coach of ploegbegeleider dan komt deze ten laste van de Coach en telt niet mee voor de ploegfouten.

41 Vijf fouten  Een speler die 5 fouten heeft begaan, hetzij technische of persoonlijke, moet daarvan op de hoogte worden gesteld, en moet onmiddellijk het speelveld verlaten en vervangen worden binnen 30 seconden.  Een fout begaan door een speler die reeds zijn 5de fout begaan had, wordt aan de coach belast en een ‘B’ zal worden genoteerd op het wedstrijdformulier.

42 Ploegfouten - Bestraffing  Definitie: Een ploeg krijgt te maken met de ploegfoutenregel nadat deze vier (4) ploegfouten in een periode heeft begaan.  Alle ploegfouten die plaatsvinden tijdens een onderbreking van de wedstrijd worden beschouwd als te behoren bij de periode of verlenging die daar op volgt.  Alle ploegfouten die plaatsvinden tijdens verlengingen, worden beschouwd als te behoren bij de vierde periode.

43 Ploegfouten - Bestraffing  Regel: Indien een ploeg zich in de situatie bevindt dat de ploegfoutenregel toegepast moet worden, moeten alle volgende spelersfouten begaan tegen een speler die niet bezig was met een doelpoging worden bestraft met twee vrije worpen in plaats van balbezit voor een inworp. Indien een persoonlijke fout wordt begaan door een speler van de ploeg die een levende bal in bezit heeft of die recht heeft op een inworp, dan wordt die fout niet bestraft met twee vrije worpen. (“aanvallende fout”)

44 Fouten en bijhorende straffen PFOp speler in terrein Op doelend speler, bal naast Op doelend speler, bal binnen Inworp of 2 VW 2 of 3 VW 2 of 3 ptn. + bonus VW PFDoor ploeg in balbezitInworp UF en DFOp speler in terrein Op doelend speler, bal naast Op doelend speler, bal binnen 2 VW + inworp middenlijn 2 of 3 VW + inworp middenlijn 2 of 3 ptn + bonus + inworp mid. TFSpeler Coach, assistent-coach, vervanger of ploegbegeleider 2 VW + inworp middenlijn DubbelfoutPloeg in balbezit Geen ploeg in balbezit Geen ploeg in balbezit, maar geldig doelpunt gescoord Inworp ploeg in balbezit Sprongbal Doel telt, inworp eindlijn

45 Fouten in speciale situaties  Elke fout moet opgetekend worden en alle straffen moeten bepaald worden. De volgorde waarin de fouten begaan zijn, moet vastgesteld worden.  Alle gelijke straffen tegen beide ploegen en alle straffen ten gevolge van een dubbelfout dienen gebruikt te worden om elkaar op te heffen. Nadat de gelijke straffen zijn weggestreept, wordt wat overblijft uitgevoerd.  Het recht op balbezit als onderdeel van de laatste straf welke nog steeds uitgevoerd moet worden heft alle eerdere rechten op balbezit op.

46 Fouten in speciale situaties  Vanaf het moment dat de bal levend wordt bij de eerste of enige vrije worp of bij een inworp voor de uitvoering van een straf kan die straf niet meer worden gebruikt om de bestraffing van een andere fout op te heffen.  De resterende straffen worden uitgevoerd in de volgorde waarin de bijbehorende fouten plaatsvonden.

47 Vrije worpen: Wanneer een persoonlijke fout gefloten wordt en de straf is het toekennen van vrije worp(en):  Moet de speler tegen wie de fout is begaan de vrije worp(en) nemen.  Indien er een wissel is aangevraagd voor deze speler dan moet hij eerst de vrije worp(en) nemen voordat hij vervangen mag worden.  Indien de aangewezen speler het veld moet verlaten wegens letstel, vijf fouten of uitsluiting, dan is het zijn vervanger die de vrije worp(en) moet nemen. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, mag om het even welke ploegmaat de vrije worp(en) nemen.

48 Vrije worpen: De speler die de vrije worp(en) moet nemen:  Moet een plaats innemen vlak achter de vrije worplijn en binnen de halve cirkel.  Het staat hem vrij gelijk welke manier van werpen te gebruiken, mits hij op zo'n wijze schiet dat de bal, zonder de grond te raken,van boven door de basket gaat of de bal de ring raakt.

49 Vrije worpen: De speler die de vrije worp(en) moet nemen:  Moet binnen de 5 sec. nadat de bal hem door één van de scheidsrechters ter beschikking is gesteld een doelpoging ondernemen.  Mag de vrije worplijn of het veld voorbij de vrije worplijn niet aanraken, voordat de bal door de basket is gegaan of de ring geraakt heeft.  De nemer van de vrije worp is in overtreding als hij een schijnbeweging maakt gedurende het nemen van de vrije worp.

50 De spelers in de plaatsen langs het vrije worpgebied:  Maximaal vijf spelers (max. 3 verdedigers en max. 2 aanvallers) mogen de voor hen bestemde plaatsen langs het vrije worpgebied innemen, welke één meter diep worden beschouwd.  Spelers mogen enkel de plaatsen innemen die voor hen bestemd zijn.

51 De spelers in de plaatsen langs het vrije worpgebied: • Mogen het beperkte gebied en de neutrale zone niet betreden of hun plaats verlaten voordat de bal de hand(en) heeft verlaten van de nemer van de vrije worp. • Mogen niet van onderen door de basket reiken en de bal aanraken. • Mogen, nadat de bal levend geworden is voor de vrije worp, niet meer afwijken van de door hun ingenomen posities totdat de bal de hand(en) van de nemer verlaten heeft.

52 Een tegenstander van de nemer van de vrije worp mag niet: 1. De bal of de basket aanraken terwijl de bal zich in de basket bevindt. 2. De nemer van de vrije worp afleiden. 3. Veroorzaken dat het bord of de ring gaat trillen, terwijl de bal onderweg is, op een zodanige manier dat de bal verhinderd wordt in de basket te gaan, naar het oordeel van de scheidsrechter. De vrije worp zal als gelukt beschouwd worden en aan de ploeg wordt één punt toegekend.

53 Alle spelers die zich niet bevinden langs het vrije worp gebied  Moeten zich te bevinden achter het verlengde van de vrije worplijn en achter de driepuntlijn totdat de bal de ring raakt of de vrije worp beëindigd is.  Mogen de nemer van de vrije worp niet trachten af te leiden.

54 Vrije worpen  Een vrije worp en de daarmee gepaard gaande activiteiten worden beschouwd te zijn beëindigd wanneer de bal: –Direct van boven door de basket gaat en daarin blijft of er doorheen gaat. –Niet meer de mogelijkheid heeft om direct of nadat de bal de ring geraakt heeft, door de basket te gaan. –Legaal wordt aangeraakt door een speler nadat de bal de ring geraakt heeft. –De vloer raakt. –Dood wordt.

55 Tijdens vrije worp(en) die gevolgd zullen worden door volgende groep(en) vrije worp(en) of door een inworp of een sprongbal:  Mogen de spelers geen plaatsen innemen langs het vrije worpgebied.  Moeten alle spelers zich achter het verlengde van de vrije worplijn en achter de driepuntlijn bevinden.

56 Normale gang van zaken  Na de wedstrijd –Afsluiting van het wedstrijdblad –Vertrek uit de installaties

57 ALLES GAAT FOUT!

58 OPLOSSING : Ken je rechten en plichten, gebruik je gezond verstand en onderneem actie

59 ALLES GAAT FOUT !  Bij aankomst in de club –Geen wedstrijdblad ( art. 248 ) –Geen bezochte afgevaardigde –Geen kleedkamer –Geen truitjes of gelijk gekleurde truitjes ( art. 293 ) –Geen nummers op de truitjes –Afwezigheid van 1 ploeg, van beide ploegen

60 ALLES GAAT FOUT !  Bij aankomst in de club (2) –Ploeg te laat –Scheidsrechter te laat ( art. 216, 221, 2-4, 222 en 223) –Scheidsrechter(s) afwezig ( art. 202, 219, 221 en 222) –Ontbrekende documenten ( art. 217 en 279) –Vervalste documenten ( art. 216.10 ) –Vervalsing spelerslijst ( art. 217 )

61  Bij aankomst op het terrein –Geen tafelofficials –Geen ballen / 1 bal –Geen wedstrijdklok –Geen 24’’-apparaat ( art. 226 ) ALLES GAAT FOUT !

62  Bij aankomst op het terrein (2) –Terrein onbespeelbaar •Weersomstandigheden (art. 216, 270 en 272) •extreme koude of hitte ( art. 272 ) •baskets niet conform ( art. 272, 429 ) •ontbrekende lijnen –3-puntslijn –middenlijn –zij- of eindlijnen –vrije worplijn ( 4m60 / 4m00 ) –spelersbankzone

63 ALLES GAAT FOUT !  Bij aankomst op het terrein (3) –bord breekt tijdens opwarming •tijdslimiet •mogelijkheid om te verhuizen ( art. 272 )

64 ALLES GAAT FOUT !  Tijdens de wedstrijd - Vergissing van de 24” operator (interpret. FIBA) –Fout op het wedstrijdblad •te corrigeren (spelregels, art. 226) •niet te corrigeren ( art. 249 ) –Herhaalde fouten van tafelofficials –Onregelmatige coaching ( art. 238 ) –Onenigheid tussen de scheidsrechters –Licht valt uit ( art. 249 en 429 )

65 ALLES GAAT FOUT !  Tijdens de wedstrijd (2) –Bord breekt ( art. 249 ) •tijdslimiet 30 minuten –Vloer wordt onbespeelbaar –Protest ( art 249 ) –Uitsluitingen ( art. 220 ) –Incidenten met spelers / met publiek ( art. 220 en 229 ) –Opgelet! De wedstrijd duurt 40 minuten!

66 HET OPMAKEN VAN VERSLAGEN

67 VERSLAGEN • Wie ?  Beide scheidsrechters ! • Wanneer  Stopzetten van wedstrijden uitgezonderd bij weersomstandigheden  Bij uitsluitingen  Bij incidenten tijdens en na de wedstrijd  Wanneer de scheidsrechter denkt er één te moeten opmaken

68 VERSLAGEN • Hoe ?  Op formulier van de VBL (downloaden)  Vermeld alle gegevens over betrokken personen, tijdstip, score e.d.  Vermeld de feiten, geef geen persoonlijke commentaar  Stuur de groene copie van het wedstrijdblad mee op

69 VERSLAGEN Verslag opmaken en binnen de 72 uur mailen naar : Provinciale wedstrijden  Provincie Limburg Schevenels Valère Secr. Provinciale Rechterlijke Raad Limburg Boomkensstraat 22 3500Hasselt 011 27 27 70 valere.schevenels@skynet.be

70 Voor Antwerpen Verswijver Patrick Oudstrijderslaan 43 2660 Hoboken 0486 16 23 14 patrick.verswijver@telenet.be

71 Voor Vlaams Brabant Roland Hollevoet Nieuwstraat 32/3 1730 Asse GSM: 0472/57.78.48 E-mail(p): roland.hollevoet@skynet.be E-mail(b): roland.hollevoet@tarl.beroland.hollevoet@skynet.beroland.hollevoet@tarl.be

72 Voor West Vlaanderen Frank Herman Plantenstraat 8, 8400 Oostende Tel. 059/50 02 02 e-mail : fa362061@skynet.befa362061@skynet.be

73 Voor Oost Vlaanderen Vancaeneghem Jan Kortrijkseheerweg 14 9700 Oudenaarde tel. 055/31 59 76 PRR.OVL@telenet.be PRR.OVL@telenet.be

74  Na de wedstrijd –Fout op het wedstrijdblad –Scheidsrechters niet betaald –Incidenten in cafetaria ALLES GAAT FOUT !

75  Scheidsrechtersverslag –Opmaken verslag ( groen wedstrijdblad, art. 220) –Termijn voor insturen –Procedure op de Rechterlijke Raad •minnelijke schikking •verschijning ( art. 445 A en B ) •beroep ( art. 432 beperking voor scheidsrechter )

76 SUCCES !

77 Info  www.basketbelgium.be  www.basketbalvlaanderen.org  www.fiba.com

78 Wanneer een Coach 2 technische fouten krijgt wegens onsportief gedrag van hemzelf wordt hij uitgesloten en dient hij de zaal te verlaten Technische Fout

79 Wanneer een Coach 3 technische fouten krijgt wegens onsportief gedrag van de personen op de spelersbank zal hij eveneens uitgesloten worden en dient hij de zaal te verlaten

80 Ook in de volgende gevallen zal de coach uitgesloten worden en de zaal dienen te verlaten

81 Diskwalificerende Fout A5 krijgt een diskwalificerende fout De tegenstrever heeft recht op 2 vrijworpen + balbezit aan de zijlijn ter hoogte van de middenlijn BESLISSING

82 Speler A5 krijgt een diskwalificerende fout terwijl hij op de spelersbank zit De tegenstrever heeft recht op 2 vrijworpen + balbezit aan de zijlijn ter hoogte van de middenlijn BESLISSING

83 Speler A5 krijgt een diskwalificerende fout terwijl hij op de spelersbank zit met 5 fouten De tegenstrever heeft recht op 2 vrijworpen + balbezit aan de zijlijn ter hoogte van de middenlijn BESLISSING

84 Assistent coach krijgt een diskwalificerende fout De tegenstrever heeft recht op 2 vrijworpen + balbezit aan de zijlijn ter hoogte van de middenlijn BESLISSING

85 Alle fouten begaan door beide ploegen, waarvan de straffen aan elkaar gelijk zijn en weggestreept zijn moeten worden aangegeven door toevoeging van een kleine “c” naast de ‘P’, ‘U’, ‘D’, ‘T’, ‘C’ of ‘B’.

86 Diskwalificerende fouten in speciale gevallen Artikel 52 - Vechten

87 Als enkel de coach wordt gediskwalificeerd zal dit als volgt genoteerd worden

88 Als enkel de assistent coach wordt gediskwalificeerd zal dit als volgt genoteerd worden

89 Als zowel de coach als de assistent coach worden gediskwalificeerd zal men dit als volgt noteren

90 Indien een speler op de bank met minder dan 4 fouten wordt gediskwalificeerd zal men de resterende vakjes opvullen met een « F » en een technische fout voor de bank noteren bij de coach

91 Indien een speler op de bank met 4 fouten wordt gediskwalificeerd zal men het vijfde vakje opvullen met een « F » en een technische fout voor de bank noteren bij de coach

92 Indien een speler op de bank met 5 fouten wordt gediskwalificeerd zal men een « F » plaatsen achter de laatste fout en een technische fout voor de bank noteren bij de coach

93 In alle gevallen waarin een ploegbegeleider wordt gediskwalificeerd zal men een technische fout voor de bank noteren bij de coach en verslag opmaken tegen die betreffende persoon


Download ppt "Scheidsrechterscursus Module IV: Algemene voorzieningen + administratie. Departement Scheidsrechters."

Verwante presentaties


Ads door Google