De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiatiecursus voor kandidaat-scheidsrechters - apr P.L. /G.F.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiatiecursus voor kandidaat-scheidsrechters - apr P.L. /G.F."— Transcript van de presentatie:

1 Initiatiecursus voor kandidaat-scheidsrechters - apr. 2013 P.L. /G.F.
Regel XI Buitenspel Initiatiecursus voor kandidaat-scheidsrechters - apr P.L. /G.F.

2 Buitenspelpositie Buitenspelpositie als zodanig is geen overtreding
Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan de bal en de voorlaatste tegenspeler Een speler bevindt zich niet in buitenspelpositie indien: hij zich op zijn eigen speelhelft bevindt of hij gelijk staat met de voorlaatste tegenspeler of hij gelijk staat met de laatste twee tegenspelers Verduidelijking: “Dichter bij de doellijn van de tegenpartij” betekent dat om het even welk deel van hoofd, lichaam of voeten dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan zowel de bal als de voorlaatste tegenspeler. De armen zijn hierbij niet inbegrepen.

3 Strafbaar Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij, op het moment dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een ploegmaat, naar het oordeel van de scheidsrechter, actief bij het spel is betrokken door: in te grijpen in het spel of een tegenspeler in diens spel te beïnvloeden of voordeel te halen uit zijn buitenspelpositie

4 “Ingrijpen in het spel”
betekent het spelen of raken van de bal die door een ploegmaat is gespeeld of geraakt Aanval Verdediging

5 “Een tegenspeler in diens spel beïnvloeden”
betekent voorkomen dat een tegenspeler de bal kan spelen of in staat is te spelen door duidelijk het gezichtsveld of de bewegingen van de tegenspeler te blokkeren Aanval Verdediging

6 “Een tegenspeler in diens spel beïnvloeden”
betekent het maken van een gebaar of beweging die, naar het oordeel van de scheidsrechter, een tegenspeler misleidt of afleidt Aanval Verdediging

7 “Voordeel halen uit de buitenspelpositie”
betekent het spelen van de bal die terugkaatst van de doelpaal of doellat terwijl hij zich op het moment van spelen in buitenspelpositie bevindt Aanval Verdediging

8 “Voordeel trekken uit de buitenspelpositie”
betekent het spelen van de bal die terugkaatst van een tegenspeler terwijl hij zich op het moment van spelen in buitenspelpositie bevindt Aanval Verdediging

9 Niet strafbaar Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit een: doelschop inworp scheidsrechtersbal hoekschop pass van een tegenspeler

10 Doelschop Geen buitenspel

11 Inworp Geen buitenspel

12 Scheidsrechtersbal Geen buitenspel Verdediging Aanval

13 Hoekschop (1) Geen buitenspel Blauw is in de aanval

14 Hoekschop (2) Buitenspel Blauw is in de aanval

15 Hoekschop (3) Buitenspel Blauw is in de aanval

16 Pass van de tegenspeler
Geen buitenspel

17 Overtredingen en straffen
Bij een strafbare buitenspelpositie kent de scheidsrechter een indirecte vrije schop toe aan de tegenpartij op de plaats van de overtreding (zie Regel 13 – Plaats van de overtreding). Signalisatie:

18 Bijzonderheden Indien een verdedigende speler voor om het even welke reden, zonder toelating van de scheidsrechter, het speelveld verlaat, zal hij, voor elke buitenspelsituatie, tot bij de volgende spelonderbreking aanzien worden als zijnde op zijn doellijn of op de zijlijn. Indien de speler vrijwillig het speelveld verlaat, moet hij bij de eerste spelonderbreking een waarschuwing krijgen. Het is op zich geen overtreding wanneer een speler die zich in buitenspelpositie bevindt buiten het speelveld stapt om zodoende de scheidsrechter aan te geven dat hij niet actief bij het spel betrokken is. Als de scheidsrechter echter van oordeel is dat de speler het veld om tactische redenen verlaat en oneerlijk voordeel haalt door het veld opnieuw te betreden, dan moet de speler een waarschuwing ontvangen wegens onsportief gedrag. De speler moet toestemming aan de scheidsrechter vragen om terug op het speelveld komen.

19 Indien een aanvaller onbeweeglijk in het doel ligt op het ogenblik dat de bal de doellijn overschrijdt, moet het doelpunt toegekend worden. Indien de aanvaller evenwel een tegenspeler afleidt, zal het doelpunt afgekeurd worden, zal de speler een waarschuwing krijgen voor onsportief gedrag en zal het spel hervat worden met scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was op het ogenblik van de spelonderbreking, tenzij het spel werd stilgelegd in het doelgebied. In dit geval zal de scheidsrechter de bal laten vallen op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt met de doellijn en op een plek zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

20 Analyse via diagrammen

21 Diagram 1 Aanvaller nr.9 trapt de bal naar een ploegmaat. Buitenspel?

22 Antwoord diagram 1 Ja. De ploegmaat staat dichter bij de doellijn van de tegenspeler dan de bal en de voorlaatste verdediger, waardoor hij voordeel zou kunnen halen uit zijn positie.

23 Diagram 2 Aanvaller nr.8 trapt de bal naar een ploegmaat Buitenspel?

24 Antwoord diagram 2 Neen. De ploegmaat staat op dezelfde hoogte als de voorlaatste verdediger op het moment dat de bal naar hem getrapt wordt.

25 Diagram 3 Aanvaller nr.7 stuurt de bal naar een ploegmaat Buitenspel?

26 Antwoord diagram 3 Neen. De ploegmaat staat op dezelfde hoogte als de voorlaatste verdediger op het moment dat de bal naar hem getrapt wordt.

27 Diagram 4 Aanvaller nr.11 voert een inworp uit in de richting van een ploegmaat Buitenspel?

28 Antwoord diagram 4 Neen. De ploegmaat wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft omdat hij de bal rechtstreeks ontvangt uit een inworp.

29 Diagram 5 Aanvaller nr.3 trapt de bal rechtstreeks naar doel.
Staat zijn ploegmaat nr. 9 buitenspel? N°3

30 Antwoord diagram 5 Ja. De ploegmaat nr.9 hindert de doelverdediger in zijn bewegingen.

31 Diagram 6 Aanvaller nr.8 trapt de bal rechtstreeks naar doel.
Zijn ploegmaat valt op dat moment neer in het doelgebied. Staat (ligt) zijn ploegmaat buitenspel? N°8

32 Antwoord diagram 6 Neen. De ploegmaat die in het doelgebied ligt, neemt niet actief deel aan het spel en hindert de doelverdediger niet in zijn bewegingen.

33 Diagram 7 Aanvaller nr.10 trapt de bal rechtstreeks naar doel.
Mag zijn ploegmaat nr.7 bestraft worden voor buitenspel? N°7 N°10

34 Antwoord diagram 7 Neen. De ploegmaat bevindt zich wel in buitenspelpositie maar hij neemt niet actief deel aan het spel en haalt geen voordeel uit deze positie. N°7

35 Diagram 8 Aanvaller nr.6 trapt de bal naar doel maar deze ketst af op een doelpaal en wijkt af in de richting van ploegmaat nr.10. Wordt ploegmaat nr.10 bestraft voor buitenspel? N°10 N°6

36 Antwoord diagram 8 Ja. De buitenspelpositie van ploegmaat nr.10 wordt bestraft omdat hij actief deelneemt aan het spel en voordeel haalt uit deze positie op het moment dat de bal gespeeld wordt door een ploegmaat. N°10

37 Diagram 9 Aanvaller nr.10 trapt de bal recht naar doel maar deze wordt door de doelverdediger afgeweerd in de richting van aanvaller nr.8, die deze positie reeds innam voor de trap naar het doel. Wordt ploegmaat nr.8 bestraft voor buitenspel? N°10 N°8

38 Antwoord diagram 9 Ja. De buitenspelpositie van ploegmaat nr.8 wordt bestraft omdat hij actief deelneemt aan het spel en voordeel haalt uit deze positie op het moment dat de bal gespeeld wordt door een ploegmaat. N°8

39 Diagram 10 Geen buitenspel!
De aanvaller met nr.9 wordt de bal toegespeeld. De doelverdediger van de verdedigende ploeg onderschept de bal en trapt hem uit. Speler nr.9 keert terug om een correcte positie in te nemen. Wordt speler nr.9 alsnog bestraft voor buitenspel? N°9 Doelverdediger Geen buitenspel!

40 Diagram 11 Geen buitenspel!
Speler nr.3 trapt de bal naar ploegmaat nr.7 die als aanvaller op de flank staat De buitenspelpositie van aanvaller nr. 9 wordt niet bestraft omdat hij geen enkel voordeel kan halen uit zijn positie. N°3 N°7 N°9 Geen buitenspel!

41 Diagram 12 Geen buitenspel !
Een verdediger speelt de bal terug op zijn doelverdediger. Een aanvaller verplaatst zich richting deze laatste om de bal te onderscheppen. Verdediger Aanvaller Doelman Geen buitenspel !

42 Dynamische toepassingen

43 Diagram 1

44 Buitenspel Beslissing diagram 1

45 Diagram 2

46 Geen buitenspel Beslissing diagram 2

47 Diagram 3

48 Geen buitenspel Beslissing diagram 3

49 Diagram 4

50 Buitenspel Beslissing diagram 4

51 Diagram 5

52 Buitenspel Beslissing diagram 5

53 Diagram 6

54 Buitenspel Beslissing diagram 6

55 Belangrijk Voor een gedetailleerde versie van Regel 11 verwijzen we naar volgende brochures: F.I.F.A.-Regels van het Voetbalspel Aanvullingen bij de “Regels van het Voetbalspel” Te downloaden via: 55 55


Download ppt "Initiatiecursus voor kandidaat-scheidsrechters - apr P.L. /G.F."

Verwante presentaties


Ads door Google