De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennis in beweging Kennis in beweging onderzoek naar de leer- en ontwikkeldynamiek van oudere medewerkers Gebundelde presentaties Lectoraat Lerende Politieorganisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennis in beweging Kennis in beweging onderzoek naar de leer- en ontwikkeldynamiek van oudere medewerkers Gebundelde presentaties Lectoraat Lerende Politieorganisatie."— Transcript van de presentatie:

1 Kennis in beweging Kennis in beweging onderzoek naar de leer- en ontwikkeldynamiek van oudere medewerkers Gebundelde presentaties Lectoraat Lerende Politieorganisatie Juni 2010

2 Vergrijzing komt in beeld • Politie leeftijdsopbouw 2010 een kwart > 50; een derde 40 – 50 jaar • Langer doorwerken • Veranderingen in omgeving en politiewerk zelf • Diversiteit in werkbeleving

3 Verzilveren: van probleem naar kans • Vergrijzing is eerder een kenmerk dan een probleem • Ouderen kunnen en willen meer werken dan vroeger • Leren en veranderen blijft niet beperkt tot de eerste loopbaanhelft, maar ook in tweede en zelfs post-actief • Leren is ook een proces dat zinvol is in zichzelf, niet alleen als beroepsvoorbereiding

4 Uitgangspunt onderzoek • Veel meer oudere medewerkers willen blijven leren en veranderen dan nu het geval is binnen de politieorganisatie • Welke mogelijkheden en beperkingen zijn er in het stimuleren van de leerdynamiek bij oudere mensen?

5 Aanpak onderzoek •In 5 korpsen volgen we 15 medewerkers en hun leidinggevenden en pma/loopbaanadviseur gedurende circa 9 maanden •Deelnemende medewerkers zijn 45+, minimaal 8 jaar dezelfde functie, presteren op of boven niveau •Medewerkers hebben ‘verholen’ wens om te ontwikkelen of veranderen

6 Verschuivende focus van naar serieel parallel LerenWerkenRusten Leren Werken Rusten

7 Anders leren (tijdens werk) dan vroeger mechanisch organisch

8 Leren op meerdere niveaus situatie gedrag overtuigingen identiteit waar ben je wat doe je hoe denk je wie ben je

9 Invloed van beelden Jongeren zitten niet op je ‘wijze raad’ te wachten Als je iets anders wilt, zien je collega’s je als niet loyaal aan het ‘blauwe werk’ Als een mede- werker iets wil, zal hij wel meer geld willen Je kunt van leiding- gevenden niet verwachten dat ze tijd vrijmaken om te praten over wat jij wilt Oudere medewerkers kunnen op den duur het ‘blauwe werk’ (fysiek) niet meer aan Buiten de Politie zit niemand op je kennis en ervaring te wachten Ervaringen uit het verleden bepalen hoe anderen je zien (iedereen weet hier alles van je!) Anderen beoordelen wel wat je kwaliteiten zijn; jezelf ‘profileren’ is not-done

10 Invloed van beelden Jongeren zitten niet op je ‘wijze raad’ te wachten Als je iets anders wilt, zien je collega’s je als niet loyaal aan het ‘blauwe werk’ Als een mede- werker iets wil, zal hij wel meer geld willen Je kunt van leiding- gevenden niet verwachten dat ze tijd vrijmaken om te praten over wat jij wilt Oudere medewerkers kunnen op den duur het ‘blauwe werk’ (fysiek) niet meer aan Buiten de Politie zit niemand op je kennis en ervaring te wachten Ervaringen uit het verleden bepalen hoe anderen je zien (iedereen weet hier alles!) Anderen beoordelen wel wat je kwaliteiten zijn; jezelf ‘profileren’ is not-done Positieve voorbeelden: Gesprek aangaan om beelden bespreekbaar te maken, te verhelderen en bij te stellen; Benoemen van eigen kwaliteiten en waarde van eigen kennis en ervaring (vanwege wisselingen in en afstand tot leiding); Gesprek hierover zelf initieren en er het voortouw in nemen, geeft positieve reacties bij leidinggevenden.

11 Doortastend … afwachtend “Buiten” “Binnen” Daadkrachtig en doortastend Gedreven en trots op politiewerk Proactief, besluitvaardig, actie Eigen regelruimte nemen Inzet kennis en (levens)ervaring Vakbekwaam handelen Anticiperen op probleemsituaties Eenheid en uniformiteit Loyaal en collegiaal Bescheiden; je onderscheiden is ‘not-done’ Hiërarchiegevoelig Terughoudend in ‘voor jezelf opkomen’ Ontmoedigd na ‘blauwtje lopen’ Laten weerhouden door ‘beren op weg’; op zeker spelen ?? Regie over eigen loopbaan nemen ??

12 Doortastend … afwachtend “Buiten” “Binnen” Daadkrachtig en doortastend Gedreven en trots op politiewerk Proactief, besluitvaardig, actie Eigen regelruimte nemen Inzet kennis en (levens)ervaring Vakbekwaam handelen Anticiperen op probleemsituaties Eenheid en uniformiteit Loyaal en collegiaal Bescheiden; je onderscheiden is ‘not-done’ Hierarchie-gevoelig Terughoudend in ‘voor jezelf opkomen’ Ontmoedigd na ‘blauwtje lopen’ Laten weerhouden door ‘beren op weg’, op zeker spelen ?? Regie over eigen loopbaan nemen ?? Positieve voorbeelden: In ‘goed gesprek’: samen denken vanuit mogelijkheden (wat kan wel?); ‘Gewoon proberen’, en gaandeweg bijstellen op basis van ervaringen; In gesprek blijven met leidinggevenden; De leiding geeft meer ruimte dan verwacht; ‘Koudwatervrees’ overwinnen: daar word je groot en sterk van!

13 Behoefte aan support Teamchef? ………? Extern? Privé? Onafhankelijk persoon? Loopbaan adviseur? Collega’s? PMA?

14 Behoefte aan support Teamchef? ………? Extern? Privé? Onafhankelijk persoon? Loopbaan adviseur? Collega’s? PMA? Positieve voorbeelden: Onderzoek boorde latente behoefte aan ‘beweging’ aan: onderzoek als ‘legitimatie’ om nu echt iets te gaan doen; Support helpt bij reflecteren, stappen uitdenken en doorpakken; Zelf meest geschikte support zoeken: wie kan jou helpen? (is voor iedereen anders); Support van teamleiding is belangrijk! Maar kan niet de enige zijn…

15 De “papieren weg” • Regelingen en procedures: • Zitten in de “haarvaten” van de Politie; buiten is het vaak functioneel • Vooraf op schrift alles “afregelen en dichttimmeren”: Waar blijft de ruimte om iets te proberen en te ervaren (en daarvan te leren)? • POP = “Catch 22”: • Eerste obstakel waarop initiatieven al gauw stranden • “Gelijke monniken, gelijke kappen”: • Regelingen en procedures voorkomen het scheppen van precedenten (maar zijn ook beklemmend) • Hang naar beleid en regelingen: • Ergens “recht op hebben”. Maar gaat dit je echt helpen?

16 De “papieren weg” • Regelingen en procedures: • Zitten in de “haarvaten” van de Politie; buiten is het vaak functioneel • Vooraf op schrift alles “afregelen en dichttimmeren”: Waar blijft de ruimte om iets te proberen en te ervaren (en daarvan te leren)? • POP = “Catch 22”: • Eerste obstakel waarop initiatieven al gauw stranden • “Gelijke monniken, gelijke kappen”: • Regelingen en procedures voorkomen het scheppen van precedenten (maar zijn ook beklemmend) • Hang naar beleid en regelingen: • Ergens “recht op hebben”. Maar gaat dit je echt helpen? Positieve voorbeelden: Eerst gesprek, dan eventueel plan op schrift; Een gesprek plaatst leidinggevende meer in de rol van ‘meedenker’ dan ‘beoordelaar’; Als leidinggevende: kijken naar individuele ambitie en motivatie van medewerker. Wat wil iemand realiseren en waarom? Als medewerker: goed kunnen motiveren wat je wil en waarom, en wat dit toevoegt voor de organisatie / het team.

17 “Waan van de dag” Mede- werker Leiding- gevende Organisatie Weinig tijd en ruimte voor reflectie: wat wil ik zelf? “Geleefd worden” i.p.v. zelf keuzes maken Weinig tijd voor een “goed gesprek” Geen belang bij vertrek van een “goeie blauwe medewerker” Vergrijzingsthema is belangrijk, maar sneeuwt onder in dagelijkse hektiek

18 “Waan van de dag” Mede- werker Leiding- gevende Organisatie Weinig tijd en ruimte voor reflectie: wat wil ik zelf? “Geleefd worden” i.p.v. zelf keuzes maken Weinig tijd voor een “goed gesprek” Geen belang bij vertrek van een “goeie blauwe medewerker” Vergrijzingsthema is belangrijk, maar sneeuwt onder in dagelijkse hektiek Mede- werker Organisatie Weinig tijd en ruimte Voor reflectie: wat wil Ik zelf? Geen belang bij vertrek van een “goeie blauwe medewerker” Vergrijzingsthema is belangrijk, maar sneeuwt onder in dagelijkse hektiek Positieve voorbeelden: Onderzoek bood “vrije ruimte” voor reflectie en experimenteren: -Wat wil ik nu écht zelf? -Wil ik blijven hangen in routine? -Hoe blijf ik “met een frisse blik kijken”? -Hoe kan ik mezelf blijven uitdagen? -Dus: wat ga ik doen? Thema op agenda zetten én houden (op diverse niveaus en onder verschillende betrokkenen in de organisatie) is noodzakelijk!

19 Vastlopen of in beweging blijven Mate van uitdaging “Prikkel” & onzekerheid Zelfreflectie,fe edback, uitwisselen ervaringen Eigen motivatie voor leren Succes ervaring Zelfvertrouwen m.b.t. ‘blijven leren’ ‘In beweging’ blijven Support voor leren en ontwikkelen Doen waarmee vertrouwd (routine) Onzeker- heid bij veran- dering Weerstand/ lage motivatie voor leren Vasthouden aan vertrouwde Vastlopen Versmallen Regels, procedures, sturing Invloed van vanzelfsprekende wijzen van omgang en handelen Waardering op korte termijn Zelfver- trouwen o.b.v. ‘vertrouwd’

20 Creatiespriaal – Knoope 1998

21 Ambitiespiraal Wat wil ik met mijn meer- waarde? Wat is mijn ambitie? Uiten Verkennen Verbeelden Concreet maken Volhouden Kan dat wel Kan dat nog Belemmeringen - tijd, budget - regelingen - … -Wil ik het echt - neem ik het serieus - neem ik mezelf serieus Hoe krijg ik dat voor elkaar Wat doet de organisatie / mijn leidinggevende voor me Hoe / met wie heb ik het er over - komt het goed over - serieus genomen (In)formele regelruimte (On)afhankelijkheden

22 Kernpunten doorlopen ambitiespiraal -Kom/blijf bij jezelf, dwz je eigen waarde, die je wilt toevoegen aan de organisatie -Breng dit naar buiten: naar leidinggevende, naar anderen Gebruik interactie om ambitie aan te scherpen -Verken in welke richtingen je je meerwaarde wilt aanbieden / verder ontwikkelen Deel dit -Verken in welke richtingen er welke concrete mogelijkheden zijn en wat / wie er voor nodig is om hier concrete stappen in te zetten Blijf de verbinding met eigen bron / meerwaarde checken

23 Kernpunten doorlopen ambitiespiraal • Aandacht voor de interacties tussen meerdere betrokkenen • Bespreekbaarheid van beelden en verwachtingen • Vertrouwen is broos: vraagt aandacht en onderhoud • ‘In beweging komen’ kost (doorloop)tijd en is vooraf niet te plannen • Dips en overwinningen: support is belangrijk

24 Remmende dynamiek Beelden Zelf: angst & onzeker- heid Anderen: ‘zorg’ & problemen Onvoldoende vertrouwen én zelfvertrouwen om iets nieuws te proberen Blijven bij “wat je hebt” Gevoel van onvrede blijft Ervaringen vanuit verleden

25 Openende dynamiek Beelden Anderen Onvoldoende vertrouwen en zelfvertrouwen om iets nieuws te proberen Blijven bij “wat je hebt” Gevoel van onvrede blijft Ervaringen vanuit verleden Meerdere diepgaande gesprekken om beelden te bespreken / bij te stellen Initiatief & vasthoudend- heid mede- werker Support en “vrije ruimte” Toenemend wederzijds vertrouwen en zelfvertrouwen Ruimte om nieuwe/extra dingen op te pakken Waardering, uitdaging en voldoening Uitgaan van gedeeld belang (win-win) “Doen en laten zien” Zelf

26 Verschillende oriëntaties •eerst ambitie verkennen •dan realisatie- mogelijkheden niet te snel naar ‘de oplossing ’ eigen meerwaarde Oriëntatie op ambitie Leiding gevende collega P-/HRM-er onderzoeker Oriëntatie op realisatie

27 Dynamiek op verschillende niveaus • Dynamiek op individueel niveau • een aantal patronen; lijken op elkaar met op detailpunten verschillen • Dynamiek op systeemniveau = op ‘hoger’ niveau eenzelfde patroon: - ontdekken van eigen waarde (reflectief) - dit met anderen delen en verder verkennen  ruimte (en tijd) maken voor oriëntatie op ambitie en verkennen van richtingen waarin stappen gezet kunnen worden - ruimte en tijd om stappen te gaan realiseren in welke richtingen/volgorde, randvoorwaarden, …

28 Richtingen van beweging • Richtingen waarin oriëntaties en concrete stappen gezet kunnen worden Werk; taken Mensen; team Situatie; werkomgeving

29 Meerdere mobiliteits’samenstellingen’ • SituatieMensenWerk/taken • AndersAndersAnders • GelijkAndersAnders • AndersGelijkAnders • AndersAndersGelijk • AndersGelijkGelijk • GelijkAndersGelijk • GelijkGelijkAnders • GelijkGelijkGelijk

30 Regelruimte op leidinggevend niveau Werk organiseren Team runnen Resultaat Mensen&middelen Capaciteit&InzetbaarheidOnderhoud&Ontwikkeling sturen & verantwoorden Matchen met ambities Matchen met competenties Coachenbegeleiden Matchen met organisatie Matchen met omgeving

31 Regelruimte op leidinggevend niveau Werk organiseren Team runnen Resultaat Mensen&middelen Capaciteit&InzetbaarheidOnderhoud&Ontwikkeling sturen & verantwoorden Matchen met ambities Matchen met competenties Coachenbegeleiden Matchen met organisatie Matchen met omgeving Ambitie spiraal

32 Verwijzingspatroon Leiding- gevende Mede- werker HRM P&O Korps- leiding Past dat wat de mede- werker wil wel binnen de gestelde kaders en regelingen? De chef geeft het wel aan als we het over loopbaanstappen moeten hebben De medewerker is regisseur van zijn loopbaan en bespreekt dit met zijn leidinggevende HRM en de P-diensten zorgen voor beleid en instrumenten ter ondersteuning

33 Samenvatting SMS-generator seminar 9 juni 2009 • Wat versterkt de leerdynamiek van oudere medewerkers? • Zinvol werk, gedrevenheid, assertiviteit • Realistisch zelfbeeld met ambitie • Gezien, gehoord en gewaardeerd worden; plezier houden in je werk • Uitdaging zoeken in de verdieping. • Gezamenlijke verantwoordelijkheid en dialoog tussen medewerker, leidinggevende en P&)-ers • Erkenning en ondersteuning door leidinggevende en hoger. • Echt in gesprek gaan, verbinding met elkaar zoeken en maatwerk leveren • Aansluiten bij de ambities van oudere medewerkers; meer flexibiliteit in functie-inrichting / functie-eisen. • Creatieve ruimte zoeken en wat procedures en regels ter discussie stellen • Leidinggevenden zijn er niet klaar voor. We zitten in de waan van de dag met financiële druk en korte termijn prestatiedruk. • Geprikkeld worden om uit comfortzone te komen middels verplichte roulatie • Denk in onbeperkte mogelijkheden.

34 Samenvatting SMS-generator seminar 9 juni 2009 • Wat spreekt u aan in deze thema's (regie op loopbaan; beelden over wensen en werkelijkheid; praten en doen; uniformiteit, regels en ruimte voor maatwerk; zoeken naar balans in routine en verandering) ?: • Voor jezelf en met elkaar bewust nadenken over hoe we plezier in het werk houden en de werkomgeving leuk en interessant maken • Bezig zijn met verdieping en bezinning, gemotiveerd houden en blijven • In de huidige cultuur je eigen verantwoordelijkheid, regie nemen en initiatief ontplooien • Elkaar bevragen en elkaar perspectief ontdekken • Ontwikkelingsgericht met elkaar in gesprek gaan en ook ontwikkelingsgericht handelen • De balans zoeken tussen routine en verandering, tussen gewoonten en bewegen • De behoefte van de enior zelf tov behoefte van vitale organisatie • Dat dienders ook tevreden kunnen zijn in het werk dat ze doen en de ambitie wellicht in kwaliteit zoeken • Doorbreken van structuren; beeldenstorm • Dat er verschillende beelden bestaan over realiteit • Praat versus doecultuur • Prestaties leiden niet vanzelf tot ontwikkelingsafspraken • Dat er toch ontwikkeling is ondanks allerlei terminologie • Vele besproken ontwikkelingen, zoals flexibele werktijden, werken ook goed voor medioren en junioren • De aandacht voor loopbaanmogelijkheden en perspectieven; de rol van leidinggevenden hierbij

35 Obsoletie - ervaringsconcentratie • Obsoletie (verouderen, onbruikbaar worden) • Technische obsoletie: vermindering van fysieke of geestelijke vermogens • Economische obsoletie: achterhaalde kwalificaties door verandering van werk • Perspectivische obsoletie: achterhaalde opvattingen (beroepsmatige waarden en normen) • Minder obsoletie, wanneer: • Complex takenpakket met veel variatie; • Vermogen tot zelfsturing in werk, loopbaan en leren; • Omgeving stimuleert tot beweging en verandering • Ervaringsconcentratie: • Lang hetzelfde blijven doen in dezelfde werk- en taakomgeving; het verdiepen gaat over in versmallen; niet meer door hebben dat horizon klein geworden is

36


Download ppt "Kennis in beweging Kennis in beweging onderzoek naar de leer- en ontwikkeldynamiek van oudere medewerkers Gebundelde presentaties Lectoraat Lerende Politieorganisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google