De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Titeldia Halfjaarcijfers 2013 Rabobank Groep – persconferentie 22 augustus 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Titeldia Halfjaarcijfers 2013 Rabobank Groep – persconferentie 22 augustus 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Titeldia Halfjaarcijfers 2013 Rabobank Groep – persconferentie 22 augustus 2013

2 Titeldia Halfjaarcijfers 2013 – resultaten Piet Moerland, voorzitter raad van bestuur 22 augustus 2013

3 Titel met grote Tabel Rabobank Groep Daling winst bij aanhoudende recessie Bedragen in miljoenen euro’s30-jun-1330-jun-12Mutatie Rente4.4554.473 Provisies1.0461.169 Overige resultaten9441.241 Baten6.4456.883-6% Bedrijfslasten4.2434.391-3% Waardeveranderingen1.1061.096 Belastingen82180 Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten1.0141.216-17% Nettowinst van beëindigde bedrijfsactiviteiten9871 Nettowinst1.1121.287-14%

4 Eén kolom Tekst • Moeilijk economisch klimaat in Nederland • Internationaal profijt van strategische focus op food en agri • Robeco in juli verkocht • Nieuwe cao en overgang naar nieuwe pensioenregeling • LIBOR-onderzoeken Ontwikkelingen eerste helft 2013 (1)

5 Eén kolom Tekst Marktaandelen in Nederland 30-jun-13 31-dec-12 • Hypotheken31% (31%) • Sparen39% (39%) • Handel, industrie en dienstverlening44% (43%) Coöperatief dividend Ontwikkelingen eerste helft 2013 (2)

6 Titel met grote Tabel Balansontwikkelingen en ratio’s Sterke posities Bedragen in miljarden euro’s30-jun-1330-jun-12 Core tier 1-ratio12,9%12,7% Tier 1-ratio16,9% Kapitaalratio18,7%17,6% Liquiditeitspositie131159 Loan-to-depositratio1,351,38 Kredietportefeuille private cliënten454462 Toevertrouwde middelen340341

7 Binnenlands retailbankbedrijf Nettowinst 615 miljoen euro; -3% • Gedeeltelijk herstel spaarmarge • Toename innovatiekosten • Geringe stijging waardeveranderingen 635 215 307 218 305 615 • Kredietportefeuille 305 miljard euro; -0,5% • Toevertrouwde middelen 218 miljard euro; +1,7%

8 Wholesale en internationaal retail Nettowinst 496 miljoen euro; -9% • In eerste helft 2012 verkoop Yes Bank • Lagere resultaten bij Global Financial Markets en Rabo Private Equity • Daling waardeveranderingen in Ierland 543 496 118 108 120 105 • Kredietportefeuille 105 miljard euro; -2,0% • Portefeuille bestaat voor 50% uit food en agri • Toevertrouwde middelen 120 miljard euro; +1,7% • IDB-spaargeld 27 miljard euro; +12%

9 Leasing Nettowinst 232 miljoen euro; +21% • Toename rentewinst • Beperkte toename waardeveranderingen 191 232 29,6 30,2 • Leaseportefeuille 30,2 miljard euro; +2,0% • Portefeuille bestaat voor 30% uit food en agri

10 Vastgoed Nettoverlies Rabo Vastgoedgroep 198 miljoen euro • Hoge(re) afwaarderingen op grondposities • Afbouw MAB Development • Toename waardeveranderingen 47 -198 7341 17200 8982 17800 • Aantal verkochte woningen 1.749; -30% • Kredietportefeuille 19,3 miljard euro; +0,5% • Beheerd vermogen 5,7 miljard euro; +4% 19,2 5,5 5,7 19,3

11 Titeldia Halfjaarcijfers 2013 – analyse Bert Bruggink, CFO 22 augustus 2013

12 Eén kolom Tekst Kredietportefeuille 454 miljard euro; -0,8% • Krimp bij lokale Rabobanken en Rabobank International • Groei bij Obvion en De Lage Landen Kredietverlening +0%-1,2%-1,9%

13 Woninghypotheken in Nederland Woninghypotheken 210 miljard euro • Weinig woningtransacties, gewijzigde fiscale regelgeving en extra aflossingen • 46% van totale kredietverlening • Loan-to-value 83% • 20% portefeuille gefinancierd met NHG 209,6 113 68 210,1 Waardeveranderingen 6 basispunten • 6% van totale waardeveranderingen • Circa 7.000 of 0,56% klanten betalingsachterstand van 90 dagen of meer • Circa 2.800 of 0,23% klanten herstel niet meer mogelijk

14 Titel met grote Tabel Commercieel vastgoed in Nederland (1) 6% van kredietverlening; 26% van waardeveranderingen In miljoenen euro’sPortefeuille Onvolwaardige kredieten Voorzieningen Waarde- veranderingen 30-jun-13 Beleggingsvastgoed26.1202.922913212 Projectontwikkeling3.03573434481 31-dec-12 Beleggingsvastgoed26.3052.384728326 Projectontwikkeling3.113644269121

15 Eén kolom Tekst Commercieel vastgoed in Nederland (2) Afboekingen versus waardeveranderingen

16 Eén kolom Tekst Toevertrouwde middelen 340 miljard euro; +1,6% • Particuliere spaargelden 156 miljard euro; +4,3% • Uitgegeven schuldpapier 198 miljard euro; -25 miljard euro • NSFR 102% en LCR 131% Funding Toevertrouwde middelen en uitgegeven schuldpapier

17 Titel met grote Tabel Eigen vermogen In miljarden euro’s Eigen vermogen per 31-dec-1242,3 Nettowinst1,1 Betalingen ledencertificaten, hybride vermogen en belangen van derden-0,5 Reserveringscapaciteit0,6 Herwaardering verplichting pensioenrechten-0,7 Aflossing hybride vermogen en mutatie ledencertificaten-0,5 Overige mutaties (o.a. wisselkoers en IAS19R voor Robeco en ACCBank)-1,0 Eigen vermogen per 30-jun-1340,7

18 Titel met grote Tabel Balans In miljarden euro’s30-jun-1331-dec-1230-jun-1331-dec-12 Geldmiddelen en kasequivalenten 4568Toevertrouwde middelen 340334 Kredieten aan cliënten 479485Uitgegeven schuldpapier 198223 Financiële activa63 Schulden aan andere banken 1927 Vorderingen op andere banken 3435Derivaten en overige handelsverplichtingen 5975 Derivaten4865Overige verplichtingen 4149 Overige activa2935Eigen vermogen4142 Totaal activa698751Totaal passiva698751

19 Kapitaalstrategie Rabobank ingehouden winst & reserves 9,9% ingehouden winst & reserves ca 12% Kapitaalstructuur in % van risicogewogen activa leden- certificaten 3% leden- certificaten circa 2% hybride vermogen circa 3,5% hybride vermogen 4% T2 1,8% T2 >2,5% Core tier 1 12,9% Core tier 1 14% Tier 1 17,5% Tier 1 16,9% Kapitaalratio >20% Kapitaalratio 18,7%

20 Eén kolom Tekst • Waardeveranderingen 49 bp; langjarig gemiddelde 28 bp • Toename vooral bij lokale Rabobanken en Rabo Vastgoedgroep • Afname bij Rabobank International Waardeveranderingen

21 Winstontwikkeling Rabobank Groep

22 Ontwikkeling vermogensratio’s * Exclusief impact verkoop Robeco op 1 juli 2013

23 Titeldia Halfjaarcijfers 2013 – actualiteiten Piet Moerland, voorzitter raad van bestuur 22 augustus 2013

24 Eén kolom Tekst Lichte verbetering wereldwijde groei Wereldeconomie wint iets aan kracht • Groei opkomende markten beperkt • Vooruitzichten Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk aanmerkelijk beter • Eurozone worstelt zich uit recessie Nederlandse groei tegengehouden door daling binnenlandse bestedingen • Hogere uitvoergroei in vooruitzicht door hogere groei VS en VK en terugkeer groei eurozone • Overheid blijft op rem staan met bezuinigingen en lastenverzwaringen • Consumptie huishoudens blijft dalen door verdere daling reëel beschikbaar inkomen • Hoop is gericht op opleving woningmarkt Economische vooruitzichten

25 Eén kolom Tekst • Bedrijfseconomisch toezicht op lokale Rabobanken al 90 jaar oud. • Toezichtrol is wettelijk verankerd en opgedragen aan Rabobank Nederland. • Rabobank Groep kent 136 zelfstandige lokale Rabobanken: de basis van de Rabobank- organisatie. Elke lokale Rabobank is zelfstandig en heeft eigen bankvergunning. • Lokale banken staan in voor elkaars verplichtingen en kunnen terugvallen op hun gezamenlijke bedrijf Rabobank Nederland. • Gedelegeerd toezicht namens DNB bestaat al sinds begin jaren '50. Toezicht betreft een beheerste en integere bedrijfsvoering, solvabiliteit en liquiditeit. • Het is de lijn dat elke lokale bank goed presteert. Wanneer een bank minder presteert, is er voor de betreffende lokale Rabobank vanuit Rabobank Nederland extra begeleiding. Dat is een normaal onderdeel van de continue verbetering die de lokale Rabobanken nastreven. • Gemiddeld krijgt 5-10% van de lokale Rabobanken extra begeleiding. RN toezicht op lokale banken

26 Eén kolom Tekst • De wereld en het gedrag van klanten is sterk aan het veranderen. • Klanten hebben behoefte aan eenvoudige en transparante financiële dienstverlening en willen altijd en overal hun geldzaken kunnen regelen. • We stroomlijnen processen, vereenvoudigen het productportfolio en zorgen voor zelfbediening via internet en mobiel. • Bij dit bedieningsmodel past een efficiënte inrichting met een structureel hogere rentabiliteit. • Van 28.000 naar 20.000 arbeidsplaatsen en van 136 naar 100 lokale Rabobanken. • Hiermee daalt ons kostenniveau met 1 miljard euro. • Aantal kantoren halveert tot circa 400, maar de Rabobank heeft dan nog steeds het dichtste kantorennet van Nederland. • De Rabobank ziet er in 2016 anders uit, maar is en blijft de coöperatieve, solide en duurzame bank voor haar klanten. Visie 2016

27 Titeldia Halfjaarcijfers 2013 Bedankt voor uw aandacht

28 Titeldia Halfjaarcijfers 2013


Download ppt "Titeldia Halfjaarcijfers 2013 Rabobank Groep – persconferentie 22 augustus 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google