De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FORUM ASSURALIA 28/09/2007 “ De problematiek van stress op het werk in de verzekeringsondernemingen"

Verwante presentaties


Presentatie over: "FORUM ASSURALIA 28/09/2007 “ De problematiek van stress op het werk in de verzekeringsondernemingen""— Transcript van de presentatie:

1 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 “ De problematiek van stress op het werk in de verzekeringsondernemingen"

2 2 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA Overzicht 1. Inleiding 2. Aanpak van de stressproblematiek binnen de onderneming 3. Actieprogramma 4. Conclusies

3 3 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 1.Inleiding  De situatie bij AXA inventariseren  Door informatie op het terrein te verzamelen  Via de bestaande kanalen  Met gegevens die gemakkelijk beschikbaar en bruikbaar zijn  Om de nadruk te leggen op bepaalde best practices door ze te verbeteren  En meer doelgerichte en specifieke acties op het getouw te zetten Stressbeheer bij AXA

4 4 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA 2.Aanpak van de stressproblematiek binnen de onderneming  Doel van onze aanpak  Gebruikte methode  Informatiebronnen  Vaststellingen

5 5 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA  Doel van onze aanpak:  Op het terrein concrete informatie verzamelen over het welzijn (gezondheid, stress, pesterijen en geweld op het werk), om stressfactoren en -situaties op te sporen  Op welbepaalde momenten  In overleg met de leden van het CPBW om hun regelmatig feedback te geven en maatregelen voor te stellen om beter om te gaan met deze problematiek  En hiermee complexe en zware officiële enquêtes vermijden

6 6 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA  Gebruikte methode  Informatie verzamelen via 3 informatiebronnen, namelijk: 1. gerichte interventies van de verpleegsters of de permanentie van het Wit-Gele Kruis 2. arbeidsgeneeskundige onderzoeken 3. vragenlijsten over pesterijen en geweld op het werk in het kader van de risicoanalyse

7 7 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA  Informatiebronnen:  1ste informatiebron: gerichte interventies van de verpleegsters of de permanentie van het Wit-Gele Kruis  Informatie over stress verzamelen  Maandelijkse “stress-statistieken” opstellen die tijdens het CPBW toegelicht worden  Inhoud van de statistieken aantal werknemers per directie, per entiteit aantal interventies per directie, per entiteit Is stress de reden van de raadpleging? zo ja  gaat het over stress op het werk?  stress in het privé-leven? Andere oorzaak

8 8 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA Voorbeeld van een maandtabel met “stress- statistieken” voorgelegd in CPBW

9 9 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA Voorbeeld van een tabel met maandelijkse statistieken 13416313418 Totalen / Totaux: 010011 1 DIENST B1882DIRECTIE B 003331 1 DIENST T1619DIRECTIE T 003331DIENST P3998DIRECTIE P 001111DIENST P2610DIRECTIE P 511671 3 DIENST P1435DIRECTIE P 001111DIENST O7177DIRECTIE O 000111DIENST O6163DIRECTIE O 301341DIENST O5150DIRECTIE O 100111DIENST O476DIRECTIE O 001111DIENST O374DIRECTIE O 100111DIENST O234DIRECTIE O 201331 7 DIENST O14DIRECTIE O 011111 1 DIENST Z1604DIRECTIE Z 101222DIENST Y2940DIRECTIE Y 002222 4 DIENST Y1900DIRECTIE Y 1102211DIENST X 1890DIRECTIE X oorzaak onbeken d oorzaak privé oorzaak profess. stress = reden van de raadpleging Aantal interventies Aantal pat. per dienst Aantal patiënte n per dir. Dienst / ServiceNr. Directie / Direction

10 10 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA 63 %30 %Periodiek 10 %18 %Spontaan 15 %19 %Herhaald Jaar 2006 % stress Jaar 2005 % stress Soort medisch onderzoek  Informatiebronnen (vervolg 1):  2 de informatiebron: arbeidsgeneeskundige onderzoeken  Informatie verzameld tijdens de zesmaandelijkse balans over de gezondheidstoestand van de werknemers. Stresscijfers van Attentia

11 11 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA  Informatiebronnen (vervolg 2):  3 de informatiebron: vragenlijst betreffende pesterijen en geweld op het werk (360 van de 1760 personen hebben geantwoord à 20 %).  Inhoud van de vragen: • Bent u voldoende op de hoogte van de wetgeving? • Bij wie kunt u terecht? • Zou u contact opnemen met deze personen? • Bent u of denkt u het slachtoffer geweest te zijn? • Weet u wat de reden zou kunnen zijn van dit gedrag? • Welke zijn de risicofactoren op de arbeidsplaatsen? • Hoe kan een dergelijke situatie opgelost worden?  Stress op het werk wordt gezien als een belangrijke factor die aanleiding kan geven tot gedragingen die zouden kunnen leiden tot pesterijen of geweld

12 12 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA.  Vaststellingen  Ongeveer 35 % van het personeel zegt te kampen te hebben met een probleem van stress op het werk  Het is vaak moeilijk een onderscheid te maken tussen stress op het werk en thuis. Toch wordt vaker melding gemaakt van stress op het werk  Er zijn verschillende oorzaken van stress op het werk. De vaakst genoemde zijn: • organisatie van het werk, inhoud van het werk, tijdsdruk • de betrokkenheid van het personeel • sociale ondersteuning, steun van de hiërarchie en van de collega’s • communicatie, informatie • veranderingen, klimaat van onzekerheid • Enz. …

13 13 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA 3.Actieprogramma  Beleid feel good@work  Opleidingsacties  Externe ondersteuning  Communicatie: Integratiebarometer  “Job Center”  Pilootproject “telewerk”

14 14 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA  Beleid feel good@work Dit beleid is bedoeld om structuren te implementeren die de medewerker in staat stellen zijn privé- en beroepsleven beter met elkaar te verzoenen en zo verschillende moeilijkheden die een bron van stress kunnen zijn, voorkomen:  Deze structuren zijn organisatorisch van aard: • Deeltijds arbeidsstelsel • Stelsel van 4,5 op 5 of 9 dagen op 10 • Glijtijden • Stelsel van tijdskrediet • Werk in een “gedelokaliseerde” vestiging: voor van specifieke IT-functies, mogelijkheid om 2 of 3 dagen per week in een vestiging te werken die dichter bij zijn woonplaats ligt

15 15 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA.  Beleid feel good@work (vervolg 1)  Deze structuren beantwoorden aan de specifieke behoeften van de personeelsleden • Structuren die de opvang en de begeleiding van kinderen tijdens de schoolvakanties mogelijk maken • Sport- en ontspanningsactiviteiten • Derdebetalersysteem bij gebruik van het openbaar vervoer • CAO geografische mobiliteit: voorziet in allerlei voordelen in geval van geografische mobiliteit

16 16 FORUM ASSURALIA 28/09/2007  Beleid feel good@work (vervolg 2)  Deze structuren zijn van medische of psychologische aard • Preventie inzake gezondheid: medische check-up, inentingscampagne • Aanwezigheid van een medisch-sociaal team (sociale verpleegster en maatschappelijk werkster) • Op basis van de informatie die op het terrein verzameld werd, overleg tussen het MST, het management, de HR-consultants, de syndicale vertegenwoordigers voor meer doelgerichte acties: –Opleidingsacties (zie volgende slide) –Omscholingsacties (zie volgende slide) –Gespreksgroepen (Communication Center) –Individueel gesprek met het oog op coaching Stressbeheer bij AXA

17 17 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA  Opleidingsacties ALC (AXA Learning Center) heeft twee opleidingsmodules uitgewerkt rond 2 krachtlijnen  Module voor alle medewerkers  Module voor de managers

18 18 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA  Opleidingsacties  Module voor alle medewerkers Het is de bedoeling de stressproblematiek in een context te plaatsen: • opnieuw een definitie geven van stress • de tekens van stress goed begrijpen • beheerstools geven die thuis en op het werk gebruikt kunnen worden  Tot nu toe hebben meer dan 450 medewerkers deze module al gevolgd

19 19 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA  Opleidingsacties (vervolg 1)  Nieuwe module voor de managers  “Human Efficiency”: deze module kadert binnen het ontwikkelingstraject van elke nieuwe manager (ook toegankelijk voor elke manager die dat wenst).  De module bestaat uit 2 luiken:  Personal & Team Efficiency: de efficiëntie van een team hangt af van de praktische en operationele organisatie en van het welzijn van de individuen  Stressbeheer  Zich bewust worden van de impact van stress op de efficiëntie op het werk, stress bij medewerkers opsporen, de invloed van de eigen stress op die van het team begrijpen  De actiemiddelen bepalen om zijn eigen stress te beheren en de stress van uw teams te temperen en ze performanter te maken

20 20 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA  Dienst vertrouwelijke bijstand verleend door ICAS:  Het gaat erom psychologische steun te bieden aan alle medewerkers:  via een telefonische hulplijn  24 uur/dag, 7 dagen/week bereikbaar  In de taal van zijn keuze: Nederlands, Frans, Engels  Vertrouwelijk  Anoniem indien gewenst  8 oproepen/moeilijkheid/jaar  Enkel de naam van de maatschappij wordt gevraagd  Op professioneel en/of privé-vlak  Specifieke steun voor managers mogelijk bij herinschakeling van een langdurig afwezige medewerker, bij verschillende moeilijkheden (conflictsituaties, werkingsprobleem, …)  Aangeboden door de werkgever

21 21 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA  Dienst vertrouwelijke bijstand verleend door ICAS (vervolg 1)  Met de dienstverlening van deze externe partner kan het welzijn opgekrikt worden, d.w.z.:  een beter evenwicht tussen beroepsleven en privéleven  de oorzaken van stress identificeren en verminderen  stress beter beheren  Deze verbetering van het welzijn staat synoniem voor:  Een betere werksfeer  Gemotiveerd en tevreden personeel  Verlaagd absenteïsme  Verlaagd “presenteïsme”  Een beter rendement op het werk

22 22 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA Enkele voorbeelden Emotioneel welzijn Depressie Opvoeding van een kind of adolescent Stress en angst Rouw en verlies Relatieproblemen Leven als koppel Conflictsituaties Fysiek en/of moreel misbruik Leven op het werk Loopbaanplanning Stress beheren Niet-gewelddadige communicatie  Dienst vertrouwelijke bijstand verleend door ICAS (vervolg 2)

23 23 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA  Communicatie:  Integratiebarometer  Specifiek communicatieplan bij een verhuizing naar een nieuw vestiging

24 24 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA  Integratiebarometer  Doelstelling: Bij de medewerkers peilen naar de perceptie van de integratie AXA-Winterhur om: → het integratieproces te optimaliseren → het begrip van de verschillende processen te bevorderen → de medewerkers verzekeren dat het proces een succes zal zijn en hen stimuleren om eraan mee te werken  Tool: Elektronische enquête

25 25 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA  Integratiebarometer (vervolg)  Vragen over 3 thema's → Integratie: perceptie en evaluatie van de succesfactoren → Communicatie (inhoud van de berichten, frequentie, media) → Management (rol van het management, begeleiding van de medewerker in het veranderingsproces)  Actieplannen Uitwerking en implementatie van actieplannen

26 26 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA  Specifiek communicatieplan bij een verhuizing naar een nieuwe vestiging  Creatie van een specifieke website op het intranet  Regelmatige publicatie en update van info over verschillende thema's:  Toegang: gebouw, parking, mobiliteit  Omgeving: plan van de verdiepingen, vergaderzalen, liften, materiaal, restauratie ….  Diensten: logistiek, HR, veiligheid, goede adressen, varia  Creatie van een “FAQ”  Oprichting van een specifieke werkgroep binnen het CPBW

27 27 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA  Herinschakeling “Job Center”  Principe: Procedure voor interne reconversie om constructieve oplossingen te vinden om medewerkers de kans te geven een vaste functie te vinden door hun inzetbaarheid te vergroten - enerzijds door hen ervaring te laten opdoen in verschillende werkomgevingen - anderzijds door hen opleidingen te laten volgen  Paritaire omkadering van het proces : Het Proces wordt omkaderd door een Comité bestaande uit vakbondsafgevaardigden en leden van de Directie (ze krijgen info over de dossiers, worden op de hoogte gebracht van reconversies …)

28 28 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA  Pilootproject “telewerk”  Vaststelling  De activiteiten van ondernemingen worden steeds vaker gecentraliseerd in grootsteden  Stadscentra steeds moeilijker bereikbaar • Tijdverlies bij verplaatsing • Mobiliteitsproblemen • Moeilijk om het beroeps- en het privéleven met elkaar te verzoenen  Al deze elementen vormen belangrijke stressfactoren  Voor bepaalde taken, functies, moet er niet 5 dagen op 5 op zetel van de onderneming gewerkt worden

29 29 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA  Pilootproject “telewerk”  Modaliteiten van het project  Vaste dagen vastleggen, op weekbasis  Minimum 3 dagen per week op de vestiging  Bepaling van het referentiekader op het niveau van de werktijd  Technische middelen ter beschikking stellen en tussenkomst van de werkgever  Toekenningsprocedure  Juridisch kader  Begeleiding van de medewerker en de manager

30 30 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA 4.Conclusies  Stress is een factor waar rekening mee gehouden moet worden op de werkvloer  Om de problematiek goed te begrijpen is een multidisciplaire en paritaire aanpak nodig  Wij proberen op verschillende manieren structuren te implementeren om het welzijn van de medewerkers te vergroten  Wij moeten nog nadenken over bepaalde aspecten, gezien de fusieperiode en dus de veranderingen die wij meemaken

31 31 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 Stressbeheer bij AXA DANK VOOR UW AANDACHT! No stress!


Download ppt "FORUM ASSURALIA 28/09/2007 “ De problematiek van stress op het werk in de verzekeringsondernemingen""

Verwante presentaties


Ads door Google