De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VIER INSPECTEREN VOOR VERZEKERAARS (?) Rens Brandsema.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VIER INSPECTEREN VOOR VERZEKERAARS (?) Rens Brandsema."— Transcript van de presentatie:

1

2 VIER INSPECTEREN VOOR VERZEKERAARS (?) Rens Brandsema

3 Doelstellingen Hoofddoel: Draagvlak voor VIER stimuleren Subdoelen • Informeren over de VIER-methode • Mogelijke vooroordelen wegnemen • Uw vragen over VIER beantwoorden • Op tijd deze lezing afsluiten in verband met lunch VIER: inspecteren voor verzekeraarsRens Brandsema

4 Programma • Over iKeur • Aanleiding tot ontwikkeling van VIER • Kenmerken VIER • VIER versus NEN 3140 • Erkenningsregeling • Cursus • FAQ • De verzekerde als winnaar • Uitsmijter VIER: inspecteren voor verzekeraarsRens Brandsema

5 Over iKeur • Wat is iKeur? • Wat wil iKeur? • Wat doet iKeur? VIER: inspecteren voor verzekeraarsRens Brandsema

6 Wat is iKeur? • Vereniging van onafhankelijke inspectiebedrijven • Platform voor haar leden • Aanspreekpunt voor de markt VIER: inspecteren voor verzekeraarsRens Brandsema

7 Wat wil iKeur? • Vakkennis en deskundigheid van haar leden bevorderen • Standaarden bieden die kwaliteit, objectiviteit en deskundigheid waarborgen. • Belanghebbenden vertrouwen geven dat leden van iKeur deskundige oplossingen bieden. VIER: inspecteren voor verzekeraarsRens Brandsema

8 Wat doet iKeur? • Netwerk van belanghebbenden onderhouden en uitbreiden • Organiseren van meerdere ledenvergaderingen en seminars per jaar • Actief bijdragen aan normontwikkeling in Nederland • Controleren van haar leden met betrekking tot kwalificaties • (Mede) ontwikkelen van relevante producten zoals certificatieschema’s en erkenningsregelingen. VIER: inspecteren voor verzekeraarsRens Brandsema

9 Waar komen we vandaan? • Summiere clausule in de brandverzekering • NEN 3140 is de oplossing! • Nee, NEN 3140 werkte niet voor terugdringen brandrisico: • Andere focus • Onduidelijk • Te duur • Geen opvolging • Verzekeraars ontwikkelen eigen inspectieproducten. • Moeilijk beheersbaar door verzekeraars VIER: inspecteren voor verzekeraarsRens Brandsema

10 VvV en iKeur • Verschillende inspectieproducten van verzekeraars hebben sterke overeenkomsten. • Een aantal iKeur-leden hebben indertijd inspectieproducten mede ontwikkeld. • Verzekeraar wil een landelijke erkenningsregeling voor E-inspecties, gericht op brandrisico. • Verzekeraar wil dat de markt deze zelf onderhoudt en zelf inspecteurs opleidt. • Verzekeraar wil betrokken zijn bij totstandkoming en instandhouding van erkenningsregeling. VIER: inspecteren voor verzekeraarsRens Brandsema

11 Kenmerken VIER 1.Stimuleren bewustwording opdrachtgever • Inventarisatiegesprek vooraf • Evaluatie inspectieresultaten 2.De aanpak is risico gestuurd • Risico = kans x effect • Groot (brand)risico, veel aandacht; Klein (brand)risico, weinig aandacht 3.De rapportage is oplossingsgericht • Expliciet taalgebruik voor niet-technici • Heldere herstelmaatregelen • Aantoonbaar effectief door gebruik van de herstelverklaring VIER: inspecteren voor verzekeraarsRens Brandsema

12 VIER versus NEN 3140 VIER: inspecteren voor verzekeraarsRens Brandsema NEN 3140 INSPECTIE: • Geïnitieerd vanuit Arbowetgeving • Primair doel: mensveiligheid • Gebaseerd op E-specificaties • Gericht op het vaststellen van fouten • Rapportage biedt foutenoverzicht • Rapportage is het eindstation INSPECTIE VOLGENS VIER: • Geïnitieerd vanuit verzekeringspolis • Primair doel: brandveiligheid • Gebaseerd op intakegesprek • Gericht op het vaststellen van risico’s • Rapportage biedt oplossingen • Herstelverklaring maakt de cirkel rond

13 VIER erkenning • VIER erkenningsregeling wordt beheerd door iKeur • VIER erkenning is niet exclusief voor iKeur-leden • VIER inspecteur moet aantoonbaar aan voorwaarden voldoen • Initiële erkenning is drie jaar geldig • Verlenging van de erkenning met steeds drie jaar VIER: inspecteren voor verzekeraarsRens Brandsema

14 VIER erkenning Criteria initiële erkenning: • Inspecteur heeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring; • Inspecteur is in bezit van geldig Stipel certificaat ILS of geldig iKeur certificaat ILS • Inspecteur is in bezit van geldig ITC certificaat Level 1 Thermografie of geldig iKeur certificaat ITH • Inspecteur heeft de VIER-cursus gevolgd en het VIER-examen met goed gevolg afgelegd. • Inspecteur gaat akkoord met de toepassing van het VIER-reglement. VIER: inspecteren voor verzekeraarsRens Brandsema

15 VIER erkenning Criteria verlenging erkenning: • Inspecteur is in bezit van geldig Stipel certificaat ILS of geldig iKeur certificaat ILS • Inspecteur is in bezit van geldig ITC certificaat Level 1 Thermografie of geldig iKeur certificaat ITH • Inspecteur heeft het VIER-examen met goed gevolg afgelegd. • Inspecteur heeft in periode van 3 jaar minimaal 2 keer de jaarlijkse VIER-seminar van iKeur bijgewoond. • Inspecteur voert minimaal 20 VIER-inspecties per jaar uit. VIER: inspecteren voor verzekeraarsRens Brandsema

16 VIER cursus Module 1: Taalkundig en juridisch juist rapporteren • Individueel op basis van E-learning; • Leert taalgebruik dat door niet-technici te lezen en begrijpen is. Module 2: Verzekeringsrecht en verzekeringstechniek • Klassikaal gedurende 2 dagdelen; • Leert denkwijze, technische verzekeringsaspecten en risicogerichte aanpak. Module 3: Inspectiemethode • Klassikaal gedurende 2 dagdelen; • Leert protocol, methodiek en communicatie met verzekerde. VIER: inspecteren voor verzekeraarsRens Brandsema

17 De verzekerde als winnaar! Preventie is het sleutelwoord, want niet alle schade wordt door de brandverzekering gedekt: • Emotionele schade door verlies van eigendom: verdriet, angst • Fysieke schade door letsel: arbeidsongeschikt • Economische schade door verlies van klanten: alsnog failliet. VIER verlaagt risicoprofiel en verhoogt brandveiligheid. Een beperkte investering met een groot rendement! VIER: inspecteren voor verzekeraarsRens Brandsema

18 FAQ Methode of product? Werkgarantie? Is iKeur opleider? Is VIER af? VIER: inspecteren voor verzekeraarsRens Brandsema

19 FAQ Vragen? VIER: inspecteren voor verzekeraarsRens Brandsema

20 Uitsmijter: Safety Deal! • Doel: Vergroten brandveiligheid elektrische installaties en - apparaten • Onderschrijven VIER erkenningsregeling; • Inspanning om VIER-regeling nader in te vullen en te verbeteren; • Werken naar onafhankelijke en vrij toegankelijke opleidingen; • Inrichten onafhankelijke examencommissie; • Streven naar borging door certificering, mogelijk onder accreditatie. • Andere belanghebbende partijen betrekken bij Safety Deal; • Actief de Safety Deal uitdragen; VIER: inspecteren voor verzekeraarsRens Brandsema


Download ppt "VIER INSPECTEREN VOOR VERZEKERAARS (?) Rens Brandsema."

Verwante presentaties


Ads door Google