De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspectie Verkeer en Waterstaat TE Goederenvervoer G.J. Krol.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspectie Verkeer en Waterstaat TE Goederenvervoer G.J. Krol."— Transcript van de presentatie:

1 Inspectie Verkeer en Waterstaat TE Goederenvervoer G.J. Krol

2

3 Taak Inspectie Verkeer en Waterstaat  De inspectie verkeer en waterstaat bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers.  Dit wordt onder andere gedaan door controles langs de weg en bedrijfsinspecties.  Wanneer de regels overtreden worden door een werkgever, werknemer of zelfstandig ondernemer, legt de inspectie verkeer en waterstaat in een aantal gevallen een bestuurlijke boete op of maakt een proces-verbaal op.

4 IV&W Relevante Wetgeving De toezichteenheid goederenvervoer van de inspectie Verkeer en Waterstaat is onder meer belast met het toezicht op de naleving van: –Wet goederenvervoer over de weg; –Wet vervoer gevaarlijke stoffen; –Arbeidstijdenwet / arbeidstijdenbesluit vervoer.

5 Wettelijke Instrumenten  Strafrecht (rechter).  Boete.  Vrijheidsstraf.  Algemene wet bestuursrecht.  Bestuursdwang.  Last onder dwangsom.  Bestuurlijke boete.  De wet personenvervoer en de arbeidstijdenwet- arbeidstijdenbesluit vervoer worden inmiddels volgens de AWB gehandhaafd.

6 Legitimatiebewijs verplicht Gebruik bevoegdheden slechts voor zover nodig ( proportionaliteit ) Betreden plaatsen Vorderen inlichtingen Art. 5:12 Awb: Art. 5:13 Awb: Art. 5:15 Awb: Art. 5:16 Awb: Belangrijkste bepalingen AWB

7 Vorderen zakelijke gegevens en bescheiden Onderzoek van zaken Onderzoek vervoermiddelen Medewerkingsplicht en geheimhouding. Art. 5:17 Awb: Art. 5:18 Awb: Art. 5:19 Awb: Art. 5:20 Awb:

8 Art. 5:32 Awb: Last onder dwangsom Strekking: - overtreding ongedaan maken - verdere overtreding / herhaling voorkomen Alternatief middel Evenredigheid tussen: - zwaarte geschonden belang - beoogd effect dwangsom. Afdeling 5.4 Awb: Dwangsom

9 Tarieven -Misbruik: voor de werkgever: € 1320; -Misbruik: voor de werknemer: € 440; -Schijf niet tijdig wisselen: € 220; -Te korte rusttijd: € 110 tot € 1980; -Geen schijven van voorgaande dagen: € 550; -Geen bestuurderskaart gebruiken: € 1100; -Geen bestuurderskaart bij zich hebben: € 550.

10 Bestuurlijke Boete Stapsgewijs  Constatering beboetbaar feit;  Boeterapport wordt opgemaakt;  Boeteoplegger bepaalt de voorgenomen boete;  14 dagen om de zienswijze kenbaar te maken;  Boeteoplegger stuurt de boetebeschikking;  Bezwaar binnen 6 weken bij boeteoplegger;  Beroep binnen 6 weken bij de bestuursrechter;  Hoger beroep bij de Raad van State.  Er wordt geen verklaring meer opgenomen!

11 De digitale tachograaf

12 Digitale tachograaf Besluit van de Europese Commissie De volgende voertuigen moeten vanaf mei 2006 zijn voorzien van een digitale tachograaf: - alle nieuwe bussen (meer dan 8 personen - alle vrachtauto’s (incl. aanhangers) met een toegestaan maximum gewicht van meer dan 3500 kg Dit Europese Besluit geldt voor alle lidstaten binnen de Europese Unie

13 Waarom de digitale tachograaf?  Doel: –meer veiligheid door beter inzicht rij- en rusttijden; –minder oneerlijke concurrentie door: • uniforme wetgeving • harmonisatie van handhaving • snellere/betere controle • minder fraudegevoelig • lidstaten kunnen elkaars resultaten controleren.

14 Voordeel  Geen registratiebladen tachograaf meer gebruiken;  Meer duidelijkheid over gewerkte uren;  Gegevens kunnen gebruikt worden voor bedrijfsadministratie;  Waarschuwing bij overschrijding maximale rijtijd;  Controles verlopen sneller.

15 Digitale tachograaf - Elektronische unit met display en twee openingen voor een tachograafkaart - een printer - een sensor die is aangesloten op de versnellingsbak de digitale tachograaf registreert - rij- en rusttijden - overige werkzaamheden - snelheid voertuig - gereden afstand - onregelmatigheden

16 Voertuigunit Voertuigunit (VU) leesvensterwaarschuwingssignaalprinter In de VU Geheugen Tijdklok Kaartopeningen Aansluitpunt

17 Waarschuwingslicht/signaal •Waarschuwingslicht en signaal, tijdens: - storingsmeldingen - snelheids overschrijdingen - rijden zonder kaart - maximum rijtijd

18 Beveiliging DT  De beveiliging DT door fabrikant ingebracht. Bij iedere inbrenging danwel uitname van kaarten moet de VU o.a. opslaan: –gegevens kaart (zoals naam/nummer); –datum en tijd van handeling.

19 Gegevensopslag  Chauffeurskaart 28 dagen registratie van rij- en rusttijden;  In het geheugen van de Digitale tachograaf 365 dagen;  Registratie van snelheid per seconde over de laatste 24 uur;  Registratie van overschrijding (langer dan 1 minuut) van instelsnelheid van snelheidsbegrenzer.

20 Digitale Tachograaf Vier soorten tachograafkaarten - bestuurderskaart - bedrijfskaart - werkplaatskaart - controlekaart. Opgeslagen gegevens kunnen worden ge- download of afgedrukt. Kosten: € 69,00 per kaart Aanvragen bij IVW in Den Haag.

21 Tachograafkaarten Chauffeurskaart Bedrijfskaart Controlekaart Werkplaatskaart

22 Digitale Tachograaf Aanvraag bestuurderskaart;  Via internet of call-center;  Controle door IVW;  handtekening en foto toevoegen en naar IVW terug- sturen;  Persoonlijk afhalen op postkantoor.

23 Digitale Tachograaf Bestuurderskaart:  Is persoonlijk;  Registreert rij- en rusttijden van chauffeur;  Houdt gegevens 28 dagen bij;  Is 5 jaar geldig; Voorwaarden:  Chauffeur heeft een geldig Nederlands rijbewijs;  Woont minimaal 185 dagen per kalenderjaar in Nederland;  Heeft geen andere bestuurderskaart.

24 Echtheidskenmerken fijne complexe lijnpatronen

25 pasfoto m.u.v. bedrijfskaart tachograafkaarten fijne complexe lijnpatronen

26 persoonlijke gegevens tachograafkaarten pasfoto m.u.v. bedrijfskaart fijne complexe lijnpatronen

27 microtekst/kinegram tachograafkaarten fijne complexe lijnpatronen pasfoto m.u.v. bedrijfskaart persoonlijke gegevens

28 kaartnr tachograafkaarten microtekst/kinegram fijne complexe lijnpatronen pasfoto m.u.v. bedrijfskaart persoonlijke gegevens

29 bovenzijde bij invoeren tachograafkaarten

30 Niet EU chauffeurs  Beschikt over een geldig chauffeursattest;  Beschikt over een geldige tewerkstellingsvergunning;  Is nog niet in het bezit van een chauffeurskaart;  Beschikt over een geldig rijbewijs;  Geldigheid van de chauffeurskaart is beperkt door de geldigheid van chauffeursattest of tewerkstellingsvergunning

31 Digitale Tachograaf Bedrijfskaart: •Niet persoonlijk; •Vermeldt gegevens van de onderneming; •Maakt downloaden van rij- en rusttijdgegevens mogelijk; •Is 5 jaar geldig; •Inschrijving van de onderneming in KvK is noodzakelijk; •Maximaal 62 kaarten per onderneming.

32 Digitale Tachograaf Aanvraag bedrijfskaart:  Via internet of call-center;  Controle door IVW;  Inschrijving in KvK is noodzakelijk;  Geen pasfoto;  Wordt per post verzonden.

33 Digitale Tachograaf Werkplaatskaart.  Voor installateurs en reparateurs;  Is persoonlijk;  Is voorzien van een pincode;  Mag de werkplaats niet verlaten;  Compatible met elke voertuigunit;

34 Digitale Tachograaf Voorwaarden aanvraag werkplaatskaart: •Bij aanvraag diplomanummer en keuringsinstantie- nummer vermelden; •Installateur bezit installateurdiploma digitale tachograaf; •Installateur werkt bij een erkende werkplaats; •Installateur bezit (nog) geen geldige werkplaatskaart; •Kaart persoonlijk afhalen bij postkantoor.

35 Werkplaatskaart aanvragen  Aanvraag door werkplaats of installateur (gezagsverhouding)  In behandeling wanneer aanvraag compleet is (incl. betaling)  NAW gegevens in overeenstemming GBA  Installateur 1 kaart per werkplaats  Kan wel meerder kaarten hebben voor andere werkplaatsen.  Werkgever kan voor meerdere installateurs een werkplaatskaart aanvragen.

36 Digitale Tachograaf Controlekaart:  Is persoonlijk;  Alleen voor toezichthouders Atb-v;  Uitlezen voertuigunit;  Uitlezen bestuurderskaart;  5 jaar geldig.

37 Vervanging/verlenging  Bij verlies/diefstal:  Binnen 7 kalenderdagen nieuw aanvragen  Alleen via Callcenter  Vervanging binnen 5 werkdagen  Geldigheid als oude kaart  Laatste 0 (origineel) wordt 1 (of hoger)

38 Afgifte tachograafkaarten  Bedrijfs- en controlekaart naar postadres aanvrager  Bestuurders- en werkplaatskaart ophalen postkantoor (face to face)  Aanvrager tekent voor ontvangst  Bewijs door IVW gescand en in dossier  Kaartregistratie bij RDW

39 Digitale tachograaf Vervanging Wanneer een analoge tachograaf onherstelbaar * defect raakt na mei 2006, dan zijn er twee mogelijkheden - voertuig geregistreerd vóór 1 januari 1996: de tachograaf mag worden vervangen door eenzelfde analoge versie - voertuig geregistreerd op of na 1 januari 1996: de defecte tachograaf moet worden vervangen door een digitale De vervoeder mag vanaf mei 2006 ook vrijwillig een digitale tachograaf installeren * impulsgever, verbindingskabel en tachograaf

40 Wijziging Na Invoering digitach  Huidige situatie: registratiebladen lopende week en de laatste voorafgaande week;  Nieuwe situatie: Schijf van de dag van controle, de lopende week en voorgaande 15 dagen;  Na 1 januari 2008 vindt toezicht plaats op periode van 28 dagen;  Zowel voor digitale als analoge tachograaf.  Deze wijzigingen leiden niet tot wijziging in handhaving.

41 Voor verdere informatie Vervoerinformatiecentrum Postbus 10700 2501HS Den Haag Telefoon: 070 456 24 44 Fax: 070 456 24 24 E-mail: vervoerinfo@ivw.nl Internet: www.ivw.nl


Download ppt "Inspectie Verkeer en Waterstaat TE Goederenvervoer G.J. Krol."

Verwante presentaties


Ads door Google