De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fietspad. •Bevelen van de bevoegde personen •Rangorde van de verkeersvoorschriften •Overtredingen •overtredingen in graden •overtredingen in verband met.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fietspad. •Bevelen van de bevoegde personen •Rangorde van de verkeersvoorschriften •Overtredingen •overtredingen in graden •overtredingen in verband met."— Transcript van de presentatie:

1 fietspad

2 •Bevelen van de bevoegde personen •Rangorde van de verkeersvoorschriften •Overtredingen •overtredingen in graden •overtredingen in verband met het rijbewijs •snelheidsovertredingen •rijden onder invloed: alcohol en drugs Inhoud

3 Arm recht omhoog

4 Arm of armen horizontaal

5 Het heen en weer zwaaien met een rood licht: bestuurders moeten stoppen. Het op en neer bewegen van hand en arm: snelheid verminderen. Een draaiende beweging van de arm: sneller rijden. Een fluitsignaal: geen bevel, het trekt de aandacht van de bestuurder. Andere bevelen bevoegd persoon

6 •Federale en lokale politie •Brugwachter •Douanebeambte •Belgische militaire politie •Bevoegd personeel van het openbaar vervoer en spoorwegen •Brandweer en civiele bescherming Belangrijke bevoegde personen

7 Kunnen aanwijzingen geven - bord C3 op stokje Soorten: - gemachtigde militairen - gemachtigde signaalgevers - gemachtigde opzichters - wegkapiteins - groepsleiders - werfopzichters - begeleiders en coördinatoren bij uitzonderlijk vervoer Gemachtigde personen

8 Rangorde verkeersvoorschriften

9 Soorten: - verkeersovertredingen van de 1 ste, 2 de, 3 de en 4 de graad - overtredingen i.v.m. het rijbewijs - snelheidsovertredingen - rijden onder invloed Overtredingen van de 1ste graad zijn alle overtredingen die niet tot de andere graden behoren (behalve overtredingen betreffende snelheid, rijden onder invloed en het rijbewijs). Overtredingen van de 2de graad brengen de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar. Overtredingen van de 3de graad brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar. Overtredingen van de 4de graad brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar en leiden bij een ongeval bijna onvermijdelijk tot fysieke schade. Soorten overtredingen

10 Alle overtredingen die niet tot de andere graden behoren (behalve snelheid, rijden onder invloed en het rijbewijs). Voorbeelden – de gordel niet dragen – de richtingaanwijzers niet gebruiken wanneer dat verplicht is – 's nachts zonder verlichting fietsen – onrechtmatig op een busstrook rijden – onrechtmatig op een pechstrook rijden Straffen – onmiddellijke inning van 50 euro – boete van 55 tot 1 375 euro Overtredingen van de 1 e graad

11 Brengen de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar. Voorbeelden – een vast oranje verkeerslicht negeren – als bestuurders bellen met de gsm in de hand – rechts inhalen waar dit verboden is – de achtermistlichten niet aanzetten wanneer dit verplicht is – bepaalde gevallen van gevaarlijk en/of hinderlijk parkeren – onrechtmatig parkeren op plaatsen voor personen met een handicap Mogelijke straffen – een onmiddellijke inning van 100 euro – een boete van 110 tot 1 375 euro – een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs – een mogelijk verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar – bij herhaling binnen het jaar worden de boetes verdubbeld Overtredingen van de 2 e graad

12 Brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar. Voorbeelden – een rood verkeerslicht negeren – een inhaalverbod niet naleven – tripleren waar dit verboden is – inhalen nabij een oversteekplaats voor voetgangers of fietsers – voetgangers of fietsers in gevaar brengen – de regels betreffende het kruisen niet naleven Mogelijke straffen – een onmiddellijke inning van 150 euro – een boete van 165 tot 2 750 euro – een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs – een mogelijk verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar – bij herhaling binnen het jaar worden de boetes verdubbeld Overtredingen van de 3 e graad

13 Brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar en leiden bij een ongeval bijna onvermijdelijk tot fysieke schade. Voorbeelden – een stopbevel van een bevoegd persoon negeren – links inhalen op een helling of in een bocht wanneer dit verboden is – andere bestuurders aansporen tot overdreven snel rijden – verkeerstekens op een overweg negeren – rechtsomkeer maken op de autosnelweg – straatraces houden Mogelijke straffen – een boete van 220 tot 2 750 euro – een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs – een verplicht verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar – bij herhaling binnen het jaar worden de boetes verdubbeld Overtredingen van de 4 e graad

14 Dit zijn vooral: -overtredingen betreffende het rijbewijs, bv.: -rijden zonder (voorlopig) rijbewijs -rijden na intrekking van het rijbewijs -rijden ondanks rijverbod -een valse verklaring afleggen om een rijbewijs te verkrijgen Mogelijke gevolgen: -onmiddellijke intrekking rijbewijs of voorlopig rijbewijs -geldboete, verschillend naargelang de ernst van de overtreding -gevangenisstraf -verval van het recht een voertuig te besturen -immobilisering of zelfs verbeurdverklaring van een voertuig Overtredingen i.v.m. het rijbewijs

15 Mogelijke straffen • onmiddellijke inning: – tot 10 km/uur: 50 euro – + 10 km/uur: 50 euro + 10 euro/km • geldboete: van 55 tot 2 750 euro • onmiddellijke intrekking van het rijbewijs: + 20 km/uur • verval van het recht tot sturen (8 dagen tot 5 jaar): – mogelijk vanaf + 20 km/uur – verplicht vanaf + 30 km/uur Andere wegen 50 euro 50 euro + 5 euro/km van 55 tot 2 750 euro + 30 km/uur vanaf + 30 km/uur vanaf + 40 km/uur Snelheidsovertredingen

16 Wie? -De vermoedelijke dader van een verkeersongeval en ieder die het mee heeft kunnen veroorzaken. - Ieder die op een openbare plaats een voertuig of rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt bij de scholing. -Ieder die aanstalten maakt om op een openbare plaats een voertuig of rijdier te besturen of een bestuurder te begeleiden bij de scholing. Een wachttijd van 15 minuten 1. ademtest 2. ademanalyse3. bloedproef Rijden onder invloed: alcoholcontrole

17 Gevolgen S: geen gevolg A: alarm  ademanalyse P: positief  ademanalyse Ademtest

18 Gevolgen vanaf 0,22 mg/l: - rijverbod voor 3 uur - afgeven rijbewijs voor 3 uur - geldboete 0,35 mg/l en meer of weigeren: - rijverbod voor 6 uur - afgeven rijbewijs voor 6 uur - mogelijke onmiddellijke intrekking rijbewijs - geldboete - … Ademanalyse

19 Wanneer? - Als de ademtest en de ademanalyse niet kunnen uitgevoerd worden. -Als de ademtest ten minste 0,22 mg alcohol per liter uitgeademde lucht aangeeft en de ademanalyse niet kan worden verricht. -Op verzoek van de betrokken persoon. Bloedproef

20 Wie? -De vermoedelijke dader van een verkeersongeval en ieder die het mede heeft kunnen veroorzaken. - Ieder die op een openbare plaats een voertuig of rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt bij de scholing. -Ieder die aanstalten maakt om op een openbare plaats een voertuig of rijdier te besturen of een bestuurder te begeleiden bij de scholing. 1. speekseltest 3. bloedproef 2. speekselanalyse Rijden onder invloed: drugscontrole

21 Meer dan de toegelaten waarde: - rijverbod voor 12 uur - afgeven rijbewijs voor 12 uur - mogelijk onmiddellijk intrekken van het rijbewijs - speekselanalyse - na 12 uur een nieuwe speekseltest Speekseltest

22 Meer dan de toegelaten waarde: - geldboete - bij herhaling binnen 3 jaar gevangenisstraf van een maand tot twee jaar - mogelijk verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar - mogelijk verplichting tot slagen voor examen(s) Speekselanalyse

23 -Als de speekseltest niet kan uitgevoerd worden. -Als de speekselanalyse niet kan uitgevoerd worden. -Op verzoek van de betrokken persoon. Wanneer? Bloedproef


Download ppt "Fietspad. •Bevelen van de bevoegde personen •Rangorde van de verkeersvoorschriften •Overtredingen •overtredingen in graden •overtredingen in verband met."

Verwante presentaties


Ads door Google