De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitale tachograaf 1. 2 Leerdoelen;  De kandidaat kan de begrippen zoals arbeidstijd, rijtijd, pauze en rusttijd op de juiste manier toepassen. (kennisdoel)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitale tachograaf 1. 2 Leerdoelen;  De kandidaat kan de begrippen zoals arbeidstijd, rijtijd, pauze en rusttijd op de juiste manier toepassen. (kennisdoel)"— Transcript van de presentatie:

1 Digitale tachograaf 1

2 2 Leerdoelen;  De kandidaat kan de begrippen zoals arbeidstijd, rijtijd, pauze en rusttijd op de juiste manier toepassen. (kennisdoel)  De kandidaat is in staat uitleg te geven over deze begrippen. (kennisdoel)  De kandidaat kan op zowel de digitale als de analoge tachograaf aangeven op welke wijze de arbeidstijd, de rijtijd, de pauze en de rusttijd wordt aangegeven. (kennisdoel)  De kandidaat is in staat aan te geven hoe en wanneer de dagelijkse en de wekelijkse rusttijd moet worden toegepast. (kennisdoel)  De kandidaat kan middels de tachograaf aangeven hoe deze tijden moeten worden geregistreerd. (vaardigheidsdoel)  De kandidaat kan aangeven over welke periode de geregistreerde gegevens in het voertuig moeten worden bewaard en over welke periode deze gegevens ten kantore van de onderneming moeten worden bewaard op basis van de Arbeidstijdenwetgeving. (kennisdoel)  De kandidaat kan uitleggen hoe hij kan zien tot wanneer de goedkeuring van de tachograaf geldt en kan uitleg geven over de informatie die terug te vinden is op het installatieplaatje. (vaardigheidsdoel)

3 Digitale tachograaf 3 Leer onderdelen; 1.De Arbeidstijdenwetgeving 2.Vervoerscategorieën 3.De regels van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer 4.Samenloopregeling 5.De tachograaf 6.De digitale tachograaf 7.Het gebruik van de digitale tachograaf 8.Verlies, defect of diefstal bestuurderskaart 9.De werkgever 10.Controle onderweg 11.Onderhoud tachograaf 12.Toetsen en functies 13.De tijd instellen 14.Bediening van de tachograaf 15.Wat leest u op het display 16.Het menu 17.Gebruik printer

4 Digitale tachograaf 4 Voorwoord; De groeiende complexiteit van het nationale en internationale verkeer stelt hoge eisen aan de vakbekwaamheid van vrachtauto-, bus- en touringcarchauffeurs. Het kwaliteitsniveau van chauffeurs is niet alleen van groot belang voor de verkeersveiligheid, maar ook voor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven en van vervoersondernemingen.

5 Digitale tachograaf 5 Arbeidstijdenwetgeving De Arbeidstijdenwet In deze Arbeidstijdenwet staat onder meer vermeld hoe lang een werknemer op een dag of in een week mag werken. Ook worden de minimale pauzes en rusttijden voorgeschreven. In de Arbeidstijdenwet worden eisen gesteld met het oog op de gezondheid, veiligheid en welzijn, maar tevens om de werkzaamheden, privé, maar ook zorgtaken te combineren. Deze eisen, dus de regels, gelden voor werknemers van 18 jaar en ouder. Voor kinderen onder 16 jaar en voor jongeren in de leeftijd van 16 en 17 jaar gelden aangepaste regels. Dat geldt overigens ook voor zwangere en pas bevallen vrouwen.

6 Digitale tachograaf 6 Het Arbeidstijdenbesluit (ATB) De Arbeidstijdenwet In het ATB staan een aantal uitzonderingen en aanvullingen op hetgeen in de Arbeidstijdenwet vermeld staan. In het ATB vervoer staan een aantal specifieke regels voor arbeid in het wegvervoer. •Vrachtautos •Bussen •Taxi’s

7 Digitale tachograaf 7 Vervoerscategorie (1) 1. Zwaar vervoer Meer dan 3.500 kg 2. Uitzondering categorieën “zwaar “ wegvervoer Dit zijn voertuigen zonder tachograafplicht a.Openbaar vervoer “bussen “ b.Voertuigen waarvan de toegestane maximum snelheid niet meer dan 40 km per uur c.Voertuigen; a.Strijdkrachten b.Civiele bescherming c.Brandweer d.Korpsen handhaving openbare orde d.Voertuigen, niet- commerciële vervoersoperaties m.b.t. humanitaire hulp e.Voertuigen, speciaal voor medische doeleinden f.Voertuigen, die worden beproefd met het oog op technische ontwikkelingen

8 Digitale tachograaf 8 Vervoerscategorie (2) 3. “Licht “wegvervoer” Iedere verplaatsing, lege of beladen toestand alsmede daarmee samenhangende werkzaamheden. •Een, vrachtauto waarvan een laadvermogen van meer dan 500 kg •Een, lossen trekker •Een, bus •Een, taxi, niet zijnde een ambulance

9 Digitale tachograaf 9 Vervoerscategorie (3) 4. Vervoer dat niet onder ATB vervoer valt, uitsluitend ATW •vrachtauto’s met een laadvermogen TOT 500 kg •Voertuigen met een maximum snelheid van 30 km/h •Voertuigen voor de handhaving openbare orde •Politievoertuigen •Strijdkrachten •Brandweer •Civiele bescherming •Medische doeleinden •Historische voertuigen •Reparaties en wegslepen •Testritten

10 Digitale tachograaf 10 Regels ATW en ATB vervoer Arbeidstijd Per dienst 12 uur Gemiddelde arbeidstijd 48 uur p/w bij een periode van 16 weken

11 Digitale tachograaf 11 Regels ATW en ATB vervoer Onder Arbeidstijd wordt verstaan •Laden en lossen •Toezicht houden op instappende en uitstappende passagiers •Schoonmaken •Technisch onderhoud •Administratieve werkzaamheden •Werkzaamheden om de veiligheid te waarborgen m.b.t. lading of passagiers

12 Digitale tachograaf 12 Regels ATW en ATB vervoer Houd echter rekening met het navolgende •Ziekte •Wettelijke en bovenwettelijke vakantie •Werk als lid van de OR of PVT Geen Arbeidstijd NIET als Arbeidstijd telt de tijd besteed is aan; •Pauze •Onderbreking van de rijtijd •Dagelijkse rusttijd •Wekelijkse rusttijd Let op met de beschikbaarheidstijd !!!

13 Digitale tachograaf 13 Regels ATW en ATB vervoer Pauze in de arbeidstijd Definitie van een pauze Een periode van tenminste 15 minuten waarin een werknemer vrij over zijn tijd kan beschikken Onderscheid tussen licht en zwaar vervoer; Lichtvervoer = Valt niet onder de verordening (EG) nr. 561/2006 Zwaar vervoer = Valt wel onder de verordening (EG) nr. 561/2006

14 Digitale tachograaf 14..

15 Digitale tachograaf 15 De rij- en rusttijden  De rijtijd  De ononderbroken tijd  De dagelijkse tijd  De wekelijkse rijtijd  De tweewekelijkse rijtijd  De dagelijkse rusttijd  De wekelijkse rusttijd  Arbeid op zondag  Nachtarbeid  Zwaar wegvervoer  Overmacht

16 Digitale tachograaf 16.

17 Digitale tachograaf 17

18 Digitale tachograaf 18 Samenloopregeling Samenloop van regels komt voor als een werknemer verschillende werkzaamheden verricht, waarbij in de ene situatie de Arbeidstijdenwet (ATW) geldt en in de andere het Arbeidstijdenbesluit vervoer (ATB-v). Samenloop komt in twee vormen voor: •Binnen één dienst •Tussen twee diensten

19 Digitale tachograaf 19 Tachograaf ‘Tachograaf’ is het Griekse woord voor ‘snelheidsschrijver’. Dit apparaat is een instrument dat werd en wordt gebruikt om de snelheden en de werkzaamheden te registreren en is verplicht voorgeschreven in vrachtauto’s en bussen. De tachograaf is in gebruik genomen in 1974 en registreert de snelheden, de tijdgroepen en de afstanden.

20 Digitale tachograaf 20 Sedert 16 juni 2010 zijn ook in de AETR-landen in alle nieuwe vrachtauto’s en bussen de digitale tachograaf verplicht gesteld. Ook zijn in 2010 de bepalingen van de rij- en rusttijden die in de Europese Unie werden gebruikt, van toepassing verklaard in de AETR-landen. Daarmee komt langzaam maar zeker een einde aan de verschillen in de rij- en rusttijden en het gebruik van de tachograaf tussen de EU-landen en de AETR-landen.

21 Digitale tachograaf 21 Uitzonderingen, gebruik van de tachograaf niet verplicht is  Voertuigen;  met een toegestane maximum snelheid van niet meer dan 40 km per uur;  van de strijdkrachten, brandweer en korpsen voor de handhaving…;  speciaal voor medische doeleinden;  die speciaal zijn uitgerust voor reparaties en wegslepen;  die op de weg worden beproefd met het oog op technische ontwikkeling, reparatie of onderhoud;  nieuwe of vernieuwde voertuigen die nog niet in gebruik zijn genomen;  of een combinatie van voertuigen die worden gebruikt voor niet- commercieel goederenvervoer en waarvan het toegestaan maximummassa niet meer dan 7.500 kg is;  commerciële voertuigen die krachtens de wetgeving van de lidstaat waar ermee wordt gereden een historische statuut hebben en die voor niet- commercieel vervoer van personen en goederen worden gebruikt.

22 Digitale tachograaf 22 EU landen

23 Digitale tachograaf 23 De digitale tachograaf De digitale tachograaf is verplicht : •in voertuigen ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder niet meegeteld; •in voertuigen ingericht voor het vervoer van goederen, al of niet voorzien van een aanhangwagen, waarvan •de toegestane maximummassa meer is dan 3.500 kg.

24 Digitale tachograaf 24 Gebruik digitale tachograaf Het is dus erg belangrijk dat de chauffeur en de werkgever goed op de hoogte zijn met het gebruik van deze nieuwe tachograaf. Op het moment dat beiden daarmee op de juiste wijze omgaan, loopt het bedrijf, maar ook de chauffeur minder risico op ongewenste situaties zoals boetes en rijverboden. Het is eveneens belangrijk dat de werkgever/planner maar ook de chauffeur zeer goed op de hoogte is met die rij- en rusttijden en het juiste gebruik van dit ‘nieuwe’ apparaat.

25 Digitale tachograaf 25 Verschillende merken De digitale tachograaf in z’n geheel bestaat in feite uit drie onderdelen. 1.Een sensor die aangesloten zit op de versnellingsbak van het voertuig en die de gegevens daaruit doorstuurt naar deze digitale tachograaf. 2.De kast met display en een ingebouwde printer. 3.De tachograafkaart.

26 Digitale tachograaf 26 Tachograafkaarten Bij de digitale tachograaf wordt gebruik gemaakt van tachograafkaarten in plaats van tachograafschijven (of registratiebladen). We kennen vier soorten kaarten bij het gebruik van deze tachograaf.

27 Digitale tachograaf 27 Behandeling van de tachograafkaarten De gebruiker, dus ook u als chauffeur, doet er goed aan zorgvuldig om te gaan met de bestuurderskaart.  Gebruik deze kaart niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is.  Buig of knik de kaart niet.  Houd de contactvlakken schoon, droog, vet- en olievrij en bewaar hem altijd in een beschermhoes.  Leg de kaart niet in de directe omgeving van sterke elektromagnetische velden.

28 Digitale tachograaf 28 Het gebruik De digitale tachograaf wordt via de versnellingsbak met een sensor gevoed. Deze sensor geeft meetimpulsen door aan de tachograaf en deze gegevens worden omgezet in snelheid en in afstand. Enerzijds wordt deze data vastgelegd op het interne geheugen van de tachograaf en anderzijds op de in de tachograaf aanwezige bestuurderskaart(en).

29 Digitale tachograaf 29 De tachograaf aan de voorzijde De Siemens VDO is de meest voorkomende tachograaf in de transport- en touringcarwereld. 1. Display. 2. Toetsenveld chauffeur 3. Kaartlezer 4. Download-interface / kalibratie- interface. 5. Toetsenveld chauffeur 6. Kaartlezer 7. Ontgrendelingstoets printerlade. 8. Afscheurrand. 9. Menutoetsen.

30 Digitale tachograaf 30 Procedure invoer bestuurderskaart Zodra u de kaart in de linker kaartsleuf aanbrengt, ‘heet het apparaat u welkom’ en geeft direct aan dat er twee tijden zijn, namelijk de ‘UTC-tijd’ en de lokale tijd. De UTC-tijd is de tijd die overeenkomt met de Engelse tijd. Zodra u de kaart in de linker kaartsleuf aanbrengt, ‘heet het apparaat u welkom’ en geeft direct aan dat er twee tijden zijn, namelijk de ‘UTC-tijd’ en de lokale tijd. De UTC-tijd is de tijd die overeenkomt met de Engelse tijd. De Nederlandse tijd, die afwijkt van de Engelse tijd, wordt aangegeven met de ‘lokale tijd’. Vervolgens laat het diplay de naam, vermeld op de bestuurderskaart zien en geeft aan wanneer de bestuurderskaart voor het laatst is gebruikt. Daarna volgt de vraag of u handmatig wilt invoeren. Dit is normaliter niet het geval, dus kunt u op ‘nee’ drukken.

31 Digitale tachograaf 31 Welk symbolen kent deze tachograaf? a.Rijtijd b.Rusttijd of pauze c.Overige werkzaamheden d.Beschikbaarheid

32 Digitale tachograaf 32 Defecte tachograaf De werkzaamheden handmatig moeten bijhouden en dat kunt u doen op de achterzijde van het printpapier. U treft daar dezelfde gegevens aan als in het vroegere werkboekje. U moet hierop met pen bijhouden wat uw werkzaamheden zijn geweest. Zorg eerst dat uw naam, bestuurderskaartnummer en datum is ingevuld. Op het einde van de dag plaatst u uw handtekening ten teken dat u akkoord gaat met de ingevulde vervoerwerkzaamheden.

33 Digitale tachograaf 33 En dit nog Voldoende papierrolletjes Zorg ook dat u altijd voldoende papierrolletjes bij u heeft om te kunnen printen. 7 dagen regeling Informeer bij een defecte tachograaf ook zo snel mogelijk uw werkgever zodat deze een afspraak kan maken met de installateur. Tot die tijd mag u blijven rijden met deze defecte tachograaf mits u maar handmatig de werkzaamheden vastlegt. Storingen Ook veelvoorkomende storingen moet u melden bij de werkgever.

34 Digitale tachograaf 34 Verlies, defect of diefstal bestuurderskaart Verplicht daarvan aangifte te doen bij de plaatselijke, ook in het buitenland, politie. Vraag in elk geval zo snel mogelijk de nieuwe kaart aan bij Kiwa register. U heeft in principe 15 dagen de tijd om een nieuwe bestuurderskaart aan te vragen. Mocht u nadien uw oude kaart weer terugvinden, dan bent u verplicht deze kaart terug te sturen naar Kiwa register. Vraag in elk geval aan uw werkgever een verklaring ter bevestiging dat een nieuwe bestuurderskaart is aangevraagd.

35 Digitale tachograaf 35 De werkgever gebruikt een bedrijfskaart of zoveel bedrijfskaarten als er nodig zijn om in het transport- of in het touringcarbedrijf de verplichtingen na te komen die opgelegd zijn op basis van de Arbeidstijdenwetgeving. De vervoerder kan tot 62 bedrijfskaarten aanvragen bij Kiwa- register. Voordat een nieuwe vrachtauto of bus in gebruik wordt genomen, plaatst de ondernemer de bedrijfskaart in de tachograaf en meldt zich aan. De werkgever

36 Digitale tachograaf 36 De werkgever heeft op basis van de Arbeidstijdenwetgeving de verplichting de werkzaamheden van de chauffeurs te laten vastleggen. Dit gebeurt dus door middel van de tachograaf. Vervolgens moet hij, volgens deze wetgeving, deze gegevens bewaren voor een periode van minimaal één jaar. Aangezien de bestuurderskaart een hoeveelheid informatie kan opslaan over een periode van 28 dagen, zal de werkgever dus steeds op tijd de opgeslagen informatie op de bestuurderskaart moeten kopieren en op het kantoor van de onderneming moeten bewaren. De werkgever

37 Digitale tachograaf 37 In artikel 11 van de Regeling tachograafkaarten staat vermeld dat de werkgever de gegevens van de bestuurderskaart uiterlijk om de drie weken moet kopieren en vastleggen in de bedrijfsadministratie. Veel bedrijven gebruiken hiervoor zogenaamde kaartlezers die op het kantoor of in de kantine hangen en waar de chauffeur zelf zijn kaart kan laten uitlezen. De werkgever

38 Digitale tachograaf 38 Op het moment dat alle gegevens op de computer zijn opgeslagen, kan door middel van de juiste programmatuur snel worden vastgesteld in hoeverre de regels met betrekking tot de rij- en rusttijden op de juiste wijze zijn nageleefd. Per chauffeur is dan eenvoudig te zien welke overtredingen er zijn gepleegd ten aanzien van die rij- en rusttijden. De werkgever heeft dan de taak de chauffeur hierover aan te spreken en dit vast te leggen. Op het moment dat de gegevens van de bestuurderskaart en het interne geheugen worden overgezet op de computer van de zaak, wordt er niets gewist op de bestuurderskaart en het interne geheugen, alleen maar gekopieerd. Toezicht houden

39 Digitale tachograaf 39 Indien een chauffeur onderweg wordt gecontroleerd, mogen de controleurs de rij- en rusttijd controleren aan de hand van de gegevens op de bestuurderskaart en op het interne geheugen. Meestal zal een controleur zijn controlepas in de tachograaf aanbrengen in de rechter kaartsleuf om te kunnen controleren in hoeverre de rij- rusttijden zijn nageleefd. Op het moment dat die controleur zijn kaart in de tachograaf plaatst, worden de gegevens van hem automatisch opgeslagen op uw bestuurderskaart en op het interne geheugen. De chauffeur hoeft aan het einde van de controle geen bevestiging meer te vragen dat hij gecontroleerd is. De tijd die wordt besteed aan die controle kan worden weggeschreven onder beschikbaarheidtijd. Controle onderweg

40 Digitale tachograaf 40 De controleur mag prints maken of gegevens downloaden om als bewijsmateriaal te dienen. Hij is echter niet bevoegd bestuurderskaarten in te nemen of in beslag te nemen tenzij daar misbruik van wordt gemaakt. In de regel wordt niet verder teruggekeken dan één week. In die periode wordt gekeken of de dagelijkse rusttijden en de wekelijkse rusttijd in acht zijn genomen. Uiteraard wordt wel gekeken in hoeverre de ononderbroken rijtijden en de pauzes in orde zijn. Controle onderweg

41 Digitale tachograaf 41 Waar u zich ook bevindt, u moet steeds over een periode van de lopende dag en 28 dagen daaraan voorafgaand, kunnen laten zien welke vervoerwerkzaamheden u heeft verricht. Controleurs kunnen ook verzoeken een print-out te maken van bepaalde dagen. Daar moet u dan wel gehoor aan geven. Werk zo veel mogelijk mee aan een controle des te minder problemen zult u ondervinden. Controle onderweg

42 Digitale tachograaf 42 De tachograaf moet uiterlijk om de twee jaar worden herkeurd. Dit gebeurt door een erkende installateur. Deze installateur zal met zijn installatiekaart de tachograaf herijken en controleren of het apparaat nog naar behoren werkt. Zodra dit is afgerond zal deze installateur een zogenaamde installatieplaatje aanbrengen nabij de tachograaf of in de deurstijl, waaruit blijkt dat de tachograaf is goedgekeurd. Onderhoud tachograaf

43 Digitale tachograaf 43 Op het installatieplaatje treft u de navolgende gegevens aan: - de naam en code van de installateur; - de datum van keuren; - het kenteken van het voertuig; - het impulsgetal; en - de bandenomtrek in millimeters. Onderhoud tachograaf

44 Digitale tachograaf 44 1. Informatie. 2. Bestuurder 3. Invoer Bestuurderskaart 4. Gegevens kan gedownload worden en alleen bestemd is voor de werkgever. 5. Bijrijder toetsen. 6. Invoer Bestuurderskaart voor de ‘tweede bestuurder’. 7. Printerlade kan worden geopend. 8. Uit, printpapier. 9. Menu-toets. Toetsen en functies

45 Digitale tachograaf 45 Wanneer het voertuig bemand is met twee bestuurders, wordt kaartsleuf 2 gebruikt voor degene die op dat moment het voertuig NIET bestuurt. Deze chauffeur is dan ‘beschikbaar’. Bij wisseling van bestuurder dienen ook de beide bestuurderskaarten te worden gewisseld van sleuf. Op het moment dat het voertuig slechts bemand is met één bestuurder, blijft kaartsleuf 2 leeg. Bij een eventuele controle van ondermeer Inspectie Leefbaarheid en Transport zal veelal kaartsleuf 2 worden gebruikt om met de controlekaart een onderzoek in te stellen op de naleving van de Arbeidstijdenwetgeving. Functie van kaartsleuf 2

46 Digitale tachograaf 46 De menutoets kan alleen worden gebruikt als het voertuig stilstaat. Dit is uiteraard gedaan om te voorkomen dat de bestuurder onder het rijden met deze menutoets aan de slag gaat en zijn aandacht niet meer op de weg heeft. De menutoets

47 Digitale tachograaf 47 Deze menutoets is dus te gebruiken als het voertuig stilstaat. Hier is echter één uitzondering op: U kunt al rijdend de pijltjestoets gebruiken om even te controleren hoe de stand van zaken is met betrekking tot de uitgevoerde ononderbroken rijtijd en de geldige pauze. Dit laat het apparaat voor een periode van 10 seconden zien om de chauffeur op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Dan springt de tachograaf automatisch terug op de basisstand’. Als het voertuig stilstaat, kunt u natuurlijk wel actief bezig zijn in het menu. Als u op ‘OK’ drukt, komt u in het hoofdmenu. Gebruik menutoets tijdens het rijden

48 Digitale tachograaf 48 Dit menu ziet er als volgt - printen chauffeur 1 - printen chauffeur 2 -printen voertuig - invoer chauffeur 1 - invoer chauffeur 2 -invoer voertuig - display chauffeur 1 - display chauffeur 2 - display voertuig Afhankelijk van wat u zoekt gaat u met de ‘pijltjestoets ’ naar een van deze onderwerpen. Heeft u dit gevonden dan drukt u op ‘OK’ en gaat u verder zoeken in het ‘submenu’. Uit. Gebruik menutoets tijdens het rijden

49 Digitale tachograaf 49 Printen chauffeur 1 Invoer chauffeur 1 Display chauffeur 1 24 h dag Begin land 24 h dag GebeurtenisEinde land Gebeurtenis Printen chauffeur 2 Invoer chauffeur 2 Display chauffeur 2 24 h dag Begin land 24 h dag Gebeurtenis Einde land Gebeurtenis Geen data ! Printen voertuig Invoer voertuig Display voertuig 24 h dagOUT > begin 24 h dag Gebeurtenis Boot/trein Gebeurtenis Snelheid Lokale tijd Snelheid Technische data UTC Correctie Technische data V-profielen Firma N-profielen Gebruik menutoets tijdens het rijden

50 Digitale tachograaf 50 Per onderwerp vindt u dan de activiteiten waarmee u aan de slag kunt. Op het moment dat u de actie wilt starten, drukt u op ‘OK’. Wilt u vervolgens teruggaan naar het hoofdmenu, dan drukt u op de ‘pijltjestoets met punt’ die tegenover de OK-toets te vinden is. Gebruik menutoets tijden het rijden

51 Digitale tachograaf 51 Als u stilstaat en u drukt op de menutoets op het ‘pijltjestoets ’ dan worden een viertal gegevens zichtbaar gemaakt: 1. De huidige ononderbroken rijtijd. 2. De geldige pauze tot nu toe. 3. De rijtijd opgeteld van deze en vorige week. 4. De activiteit op dit moment. U kunt met de menutoets weer teruggaan naar het hoofdmenu, maar zodra u gaat rijden doet hij dit automatisch. Gebruik menutoets tijdens het rijden

52 Digitale tachograaf 52 Sedert de ingebruikname van de digitale tachograaf wordt er gebruik gemaakt van de UTC-tijd en de lokale tijd. De UTC-tijd ( Universal Time Coödinated). Deze tijd is gelijk aan de Greenwich Mean Time (GMT). De lokale tijd is de tijd die van toepassing is in het land waar u werkzaam bent. De uniforme tijd, de UTC-tijd, wordt opgeslagen op het interne geheugen van de tachograaf, op de bestuurderskaart en op elke print-out die wordt gemaakt. U zult dan steeds moeten weten wat de afwijking is met de UTC-tijd om de tijden binnen de tijdzone te kunnen vaststellen. De tijd instellen

53 Digitale tachograaf 53 Gaat u rijden, dan springt het symbool van de tachograaf automatisch op ‘stuurtje’. Als u echter stopt om te lossen, moet u ervoor zorgen dat u eerst de ‘hamertjes’ op de tachograaf zichtbaar maakt ten teken dat u gaat lossen. Zodra u daarmee klaar bent en u gaat vervolgens pauzeren, zorg er dan voor dat u het ‘bedje’ op de tachograaf aangeeft. Bediening van de tachograaf

54 Digitale tachograaf 54 Is een voertuig bemand met twee chauffeurs, dan zal de chauffeur die niet achter het stuur zit, in de tijd dat de andere chauffeur rijdt, beschikbaar zijn. Tijdens het rijden zal op de plaats van de tweede bestuurder automatisch het symbool van ‘beschikbaarheidstijd’ zichtbaar worden. Bediening van de tachograaf

55 Digitale tachograaf 55 Zodra u klaar bent met uw vervoerwerkzaamheden, aan het eind van dag, zet u het voertuig stil en laat u het contact aan staan. Vervolgens gaat u uw bestuurderskaart uit de tachograaf halen, door op de ‘ejectknop’ te drukken. Bediening van de tachograaf

56 Digitale tachograaf 56 1 Lokale tijd. 2 Lokale tijd. 3 De tachograaf wordt nu bediend door een bestuurderskaart. 4 De snelheid die thans wordt gereden. 5 Bestuurder 1 die nu met rijtijd bezig is. 6 Bestuurder 1 die nu met rijtijd bezig is. 7 Kilometerstand. 8 Bestuurder 2 die thans beschikbaar is. Wat leest u op het display

57 Digitale tachograaf 57 Tijdens het rijden; Tijdens het rijden kunt u 10 seconden controleren hoe de stand van zaken is. In de bovenste regel treft u de huidige ononderbroken rijtijd tot nu toe en de inmiddels genoten geldige pauze. Wat leest u op het display

58 Digitale tachograaf 58 Als u stilstaat en u drukt op de pijltjestoets 1. De ononderbroken rijtijd tot nu toe. 2. De geldige pauze tot nu toe. 3. De opgetelde tweewekelijkse rijtijd. 4. De activiteit waarmee de bestuurder thans bezig is. Wat leest u op het display

59 Digitale tachograaf 59 Printen chauffeur 1 Invoer chauffeur 1 Display chauffeur 1 24 h dag Begin land 24 h dag GebeurtenisEinde land Gebeurtenis Printen chauffeur 2 Invoer chauffeur 2 Display chauffeur 2 24 h dag Begin land 24 h dag Gebeurtenis Einde land Gebeurtenis Geen data ! Printen voertuig Invoer voertuig Display voertuig 24 h dagOUT > begin 24 h dag Gebeurtenis Boot/trein Gebeurtenis Snelheid Lokale tijd Snelheid Technische data UTC Correctie Technische data V-profielen Firma N-profielen Het menu

60 Digitale tachograaf 60 Out of scope; ‘out begin’ is alleen van toepassing voor personen die doorgaans niet op de vrachtauto of bus rijden. Deze situatie is bedoeld onder andere voor - Reparatiewerkzaamheden aan het voertuig door monteurs. - Het rangeren op het eigen terrein door mensen die niet als bestuurder optreden. Denk maar eens aan 16- of 17-jarige personen die even de vrachtauto aan de ramp zetten om te kunnen laden of lossen. - Personen belast met het wassen van het voertuig. Een persoon die beroepsmatig bezig is met het besturen van een vrachtauto of bus kan dus nimmer gebruik maken van ‘out of scope’. Het menu

61 Digitale tachograaf 61 Boot / trein Deze situatie kunt u gebruiken als u uw rusttijd wilt onderbreken om op de boot of op de trein te gaan. De verordening EG Nr. 561/2006 laat toe dat u de ‘normale rusttijd’ twee maal mag onderbreken om op de boot / trein te rijden en er weer af te rijden. Deze onderbrekingen mogen samen niet langer duren dan Één uur. Het menu

62 Digitale tachograaf 62 Lokale tijd; Van lokale tijd hoeft u eigenlijk slechts twee keer per jaar gebruik te maken, namelijk bij de omschakeling van de zomer- en de wintertijd. U kunt met pijltjes van de menutoets per half uur vooruit of terug, afhankelijk wat in dit geval van toepassing is. Daarnaast kunt u dit gebruiken als u de tijdgrens overschrijdt om de lokale tijd, waar u dan bent, op uw display te laten zien. Denk bijvoorbeeld aan Engeland. Dit land heeft een andere lokale tijd dan Nederland. Het menu

63 Digitale tachograaf 63 UTC-correctie; Deze activiteit kan worden toegepast als het uurwerk van de tachograaf afwijkt van de werkelijke tijd. Stel u merkt dat de tijd op de tachograaf drie minuten voorloopt op de werkelijke tijd en u vindt dit storend. Dan kunt u, door in het menu te gaan naar ‘UTC-correctie’ deze tijd corrigeren door met de pijltjestoets een minuut toe te voegen of een minuut terug te gaan. Als u dan de tweede minuut toe wilt voegen of terug wilt gaan, dan geeft de tachograaf aan ‘UTC-correctie onmogelijk’. Het menu

64 Digitale tachograaf 64 Zodra u de bestuurderskaart uit de tachograaf wilt halen, ‘vraagt’ de tachograaf of u nog een 24-uur print wilt maken van die dag. In principe is dit niet nodig maken van die dag. In principe is dit niet nodig. Al uw werkzaamheden zijn vastgelegd in het interne geheugen van de tachograaf en op de bestuurderskaart van de chauffeur. In principe zijn er slechts drie momenten waarin een print noodzakelijk is, namelijk; 1. Als de tachograaf defect is. 2. Als u de bestuurderskaart niet kunt gebruiken. 3. In geval van overmacht, weergegeven in artikel 12 van de Verordening EG nr 561/2006. Gebruik printer

65 Digitale tachograaf 65 1. Als de tachograaf defect is. Als u bemerkt dat de tachograaf niet goed functioneert en u kunt onderweg niet zorgen dat dit apparaat weer goed werkt, dan moet u de werkzaamheden die u uitvoert, handmatig schriftelijk vastleggen. Dit doet u door aan de achterzijde van het printpapier met een pen aan te geven wat uw werkzaamheden zijn geweest. Dit is te vergelijken met een werkboekje of de achterzijde van de tachograafschijf, zoals dat eerder werd gebruikt. U kunt deze werkzaamheden handmatig blijven registreren tot de tachograaf is hersteld. De werkgever heeft hierin de taak zo snel mogelijk die tachograaf te laten herstellen en hij maakt dan ook hiervoor een afspraak met de erkende installateur. Gebruik printer

66 Digitale tachograaf 66 2. Als u de bestuurderskaart niet kunt gebruiken. Als een chauffeur zijn bestuurderskaart niet kan gebruiken of niet meer bezit, dan moet hij dus aangifte doen en zo snel mogelijk een vervangende kaart aanvragen. Tot die tijd mag hij rijden zonder kaart. Hij heeft dan 15 werkdagen de tijd om een nieuwe kaart aan te vragen. Als hij aanvangt met zijn werkzaamheden, zonder kaart, ziet hij de tachograaf oplichten met de tekst ‘rijden zonder kaart’. Door twee keer op de ‘OK-toets’ te drukken verdwijnt deze tekst. Gebruik printer

67 Digitale tachograaf 67 3. In geval van overmacht, weergegeven in artikel 12 van de Verordening EG nr. 561/2006. Op het moment dat u, door overmacht, moet afwijken van de regels van de rij- en rusttijden is dat toegestaan. U mag dan om een geschikte te kunnen bereiken afwijken van deze regels om de veiligheid van de personen, het voertuig of zijn lading te waarborgen. Maak dan zo snel mogelijk een print, waarop u aan de achterzijde de reden vermeldt van de afwijking. Gebruik printer

68 Digitale tachograaf 68 Print-out; Aan het einde van de dag als u bent afgewerkt, kunt u de bestuurderskaart uit de tachograaf halen. Dat doet u door op de ‘eject-knop’ te drukken. Op dat moment start de tachograaf de afsluitprocedure en komt dan altijd met de vraag of u een print wilt maken. Dat is, buiten de drie hierboven staande gevallen, niet nodig. U drukt dus met de ‘pijltjestoests ’ totdat u ‘nee’ op het display ziet staan. Daarna drukt u op de OK-toets en de estuurderskaart wordt uitgeworpen. Gebruik printer

69 Digitale tachograaf 69 Deze print is gemaakt op 20.09.2008 19.16 uur (UTC-tijd). De stippellijntjes geven aan waarover de informatie gaat. Het ‘driehoekje’ geeft de print aan. Dit is een ’24 uurs print van de bestuurderskaart’. Daaronder ziet u het ‘stuurtje’. Dit zijn de gegevens van de bestuurder (de Kort, Jacobus AM) Vervolgens de gegevens van het voertuig, het chassisnummer en het kenteken, afgegeven in Nederland. Vervolgens de gegevens van de tachograaf en de installateur (hamertje). Dan ziet u dat de bestuurder is gecontroleerd. Het was een Nederlandse controleur die op 15 februari 2008, te 10.00 uur zijn controlekaart heeft aangebracht. Het symbool ‘?’ geeft aan dat gedurende deze tijd geen activiteiten zijn geweest met het voertuig. Daarna ziet u de gegevens van de werkzaamheden van de chauffeur. Elke print begint op deze manier, zodat het voor een ieder op een gegeven moment ‘eenvoudig’ is om te lezen. Gebruik printer

70 Digitale tachograaf 70 Hier ziet u de werkzaamheden van de bestuurder. Aan de hand van de symbooltjes bemerkt u dat er alleen is gereden en gerust. Bovenaan ziet u het kenteken van het voertuig en vervolgens de Kilometerstand aan het begin van het gebruik van de tachograaf. Per minuut wordt aangegeven met symbolen wat dus de activiteiten zijn geweest. ‘dagoverzicht’. - De begintijd en beginstand van de kilometerteller - De eindtijd en eindstand van de kilometerteller - Het aantal uren rijtijd, de totaal afgelegde afstand. - De totale ‘overige werkzaamheden’, en de totale ‘beschikbaarheidtijd’ - De totaal opgetelde pauzes, de onbekende periodes. - Het rijden met twee bestuurders, in dit geval 00h00. Dan komt u de problemen en storingen van de bestuurderskaart tegen. Gebruik printer

71 Digitale tachograaf 71 Printen; Een print maakt u op verzoek van de controleur en wellicht ook van uw werkgever. Elke print is best wel lang dus u zult snel door uw printerrol heen zijn als u veel print. Op het einde van deze rol loopt een rode streep door het printpapier dat aangeeft dat u de printerrol moet vervangen. Zorg altijd dat u voldoende printpapier bij u heeft. Het vervangen van het rolletje is een kwestie van de printerlade openmaken en de rol vervangen. Houd er rekening mee dat het papier van de rol thermisch papier is en dit papier zal door licht en warmte snel zwart worden. Leg dus gemaakte prints ergens neer waar de zon of de warmte niet bij kan. Gebruik printer

72 Digitale tachograaf 72 Vergelijk de tachograafschijf met de print-out; Op de ‘oude’ tachograafschijf zag u ondermeer de afstandsregistratie. Ieder op-en-neergaand lijntje was 10 kilometer. Op de print-out van de ‘nieuwe’ tachograaf wordt de rijtijd zo voor u opgeteld. Ook de totale ‘overige werkzaamheden’, ‘beschikbaarheidtijd’ en de ‘pauze’ wordt weergegeven. Dus eigenlijk verandert en niet zoveel. De vervoerwerkzaamheden worden gewoon op een andere manier weergegeven. Ook de symbolen die op de oude tachograafschijven worden gebruikt, vinden we terug op de print-outs van de digitale tachograaf. Gebruik printer

73 Digitale tachograaf 73 Wat wel duidelijk een verschil is tussen de analoge en de digitale tachograaf is dat op de tachograafschijven de snelheid te zien was terwijl op de print-outs deze snelheden niet worden weergegeven. Elke snelheidsbegrenzer van de bus in de Europese Unie is afgesteld op 100 km/h terwijl de snelheidsbegrenzer van een vrachtauto is afgesteld op 90 km/h. Zodra u langer dan één minuut harder rijdt dan deze begrenzers toestaan, wordt dat als een snelheidsovertreding geregistreerd op het interne geheugen van de digitale tachograaf. Gebruik printer


Download ppt "Digitale tachograaf 1. 2 Leerdoelen;  De kandidaat kan de begrippen zoals arbeidstijd, rijtijd, pauze en rusttijd op de juiste manier toepassen. (kennisdoel)"

Verwante presentaties


Ads door Google