De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP, een context creëren voor je eigen talent en dat van anderen Gent, 6 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PERSOONLIJK LEIDERSCHAP, een context creëren voor je eigen talent en dat van anderen Gent, 6 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 PERSOONLIJK LEIDERSCHAP, een context creëren voor je eigen talent en dat van anderen Gent, 6 mei 2014

2 ontdekkingstocht naar de (kern)talenten van de medewerkers binnen de afdeling Wonen-vzw Stebo Matching tussen talenten en werkopdrachten De kracht van het team

3 wie is Stebo Buurtopbouwwerk partner tussen bewoners en beleid Kansrijk Ondernemen ondernemen in buurten en door kansengroepen Werken begeleiding werkzoekenden en werkgevers Wonen kennis en praktijk voor een betere woonkwaliteit (IGS’en LWB) Energie slim investeren in mens en milieu (energiescans, FRGE, SDIP) “ Academie” vormen en inspireren Projectorganisatie Genk 70 medewerkers 67 financierings- contracten

4 werkdomein wonen  Februari 2005: team van 7 personen en 3 projecten  2009 (ten tijde van de start van de talentoefening): team van 11 personen 5 projecten  Mei 2014: team van 14 personen en 7 projecten multidisciplinair team met diverse achtergronden en verschillende functies premie-adviseurs technisch adviseurs (inhoudelijke medewerkers)

5 ambities •voor elke medewerker een takenpakket met zo veel mogelijk taken die het meest aanleunen bij de eigen sterktes •elke medewerker is ten volle verantwoordelijk voor het afgebakende takenpakket (= persoonlijk leiderschap) •de coördinator/leidinggevende heeft taken gedelegeerd en kan zich daardoor meer toeleggen op de initiële taken die bij deze functie horen • iedereen tevreden en met goesting in het werk • coördinator neemt deel aan traject: begeleiding traject door derde

6 inspiratie: appreciative inquiry ontdekken verbeelden ontwerpen/concretiseren verwerkelijken

7 1e dagdeel DISCOVER – ONTDEKKEN 1.Individueel stilstaan bij energiegevende activiteiten en eventueel ook de energievretende activiteiten

8 1e dagdeel DISCOVER – ONTDEKKEN 2.Duo-gesprek over de ‘goed-gevoel-activiteiten en eventueel ook de energievretende activiteiten (Identificatie van sterke en zwakke punten in het dagelijks werk) Exploratie van de activiteiten door uitgebreide/gedetailleerde bevraging van mekaar (onderzoek)

9 1e dagdeel DISCOVER – ONTDEKKEN 2.Duo-gesprek over de ‘goed-gevoel-activiteiten en eventueel ook de energievretende activiteiten Op basis bespreking activiteiten, formuleren sterke (zwakke) punten statements

10 2e dagdeel DISCOVER – ONTDEKKEN 2.Terugkoppeling naar volledige team van de duo-gesprekken •Creatie ‘IK-per medewerker’ – vastleggen als portfolio •Ontdekkingen over talenten van zichzelf •Toevoegingen van anderen

11 2e dagdeel DREAM – DROMEN/VERBEELDEN 1.Inbeelding ‘jij in je job – 3 jaar later’. Hoe ziet je werkcontext er dan uit? •Wat heb je dan gedaan? •Hoe ziet de afdeling er dan uit? •Wat is er anders/beter dan vandaag? •Waarop ben jij dan trots?

12 2e dagdeel DREAM – DROMEN/VERBEELDEN 2.In duo vorm proberen te geven aan de realisatie van de droom  Vertrekkende vanuit een ‘carte blanche-principe’ Huiswerkoefening (cf Marcus Buckingham) F(ocus), R(esultaat), E(ducatie), E(xpansie) S(top), T(eamwerk), O(pofferen), P(erspectief)

13 3e dagdeel VERBINDING MAKEN MET WERKDAG 1 EN VERDER 1. In trio’s uitwisseling ervaringen FREE-en STOP-oefening 2.Ontwikkeling mindmap rond afdelings-opdrachten tot op zeer concreet uitvoeringsniveau

14 3e dagdeel

15 3.CONCRETISERING DROMEN MEDEWERKERS A.H.V. TAKENKADER MINDMAP - DESIGN Individuele reflectie, uitgaand van situatie waarin onze dromen zijn gerealiseerd. •Aangeven taken en thema’s waartoe men zich aangetrokken voelt •Eigen taken: realisatie, eigen bijdragen, hulpmiddelen In trio’s: ideaal toekomstbeeld verder vorm geven en verfijnen

16 3e dagdeel 4.GEDROOMDE TAKENPAKKET DELEN MET COLLEGA’S One minute commercial over de gedroomde werkinhouden Aanzet voor individuele gesprekken medewerker-coördinator: concretisering van de droom-job-inhouden naar concrete op ‘talent’- gebaseerde werkinhouden (a.h.v. gespreksleidraad en mindmap)

17 individuele gesprekken 1.Droomomschrijving + verder exploreren •activiteiten •aanduiden op mindmap •Activiteit die zeker in takenpakket moet zitten 2.Pad van concretisering •belangrijkste competenties om opdracht met voldoening uit te kunnen voeren •gewenste hulp, ondersteuning of context •concreet maken te bewandelen weg •realistisch? haalbaar? 3. Afspraken

18 4 e dagdeel 1.Na de individuele gesprekken, concreet worden naar de collega’s Deze taken wil ik in de toekomst graag doen… Deze taken maken de hoofdmoot uit van mijn toekomstig takenpakket…

19 4 e dagdeel 2.Van de huidige taakverdeling naar gedroomde takenpakketten – wie doet wat momenteel?

20 4 e dagdeel 2.Van de huidige taakverdeling naar gedroomde takenpakketten Mijn en ons toekomstpalet… De puzzel leggen… Alle opdrachten verdeeld?! Nog wat wikken en wegen, verfijnen… Een leemte: een aanwerving

21 5 e dagdeel 3.In trio’s: uitwisseling rond de werkinhouden Wat heb ik nodig om me verder te specialiseren/focussen? Wat heeft onze afdeling nodig? Welke expertise kan ik inbrengen in de groep? Welke communicatievormen hebben we nodig? Ieders persoonlijke bijdrage hierin. Om alles waar te maken en te laten functioneren:  wat dient er dan op afdelingsniveau te gebeuren?  hoe communicatie stroomlijnen: intern en extern?

22 5 e dagdeel 4.Uitwisseling in teamverband Delen van individuele expertise die kan worden ingebracht Delen van verwachting naar ondersteuning, hulpmiddelen enz Hoe gaan we ons hierop organiseren: intern en extern?

23 5 e dagdeel Het resultaat van de gedroomde werkinhouden

24 5 e dagdeel 5.The finish! DESTINY – de nieuwe praktijk verwerkelijken Met vernieuwde energie en bezieling samen een ‘getalenteerde’ toekomst tegemoet

25 Verder verloop Al doende Uitrollen van talentoefening Verdere taakinvulling op basis van talentoefening 1 e stap: mei 2009 Maart 2011: quasi volledige personeelsinzet rekeninghoudend met talentoefening (20 – 80%) Bij elk nieuw project en elke aanwerving: talentreflex in relatie tot gewenste competenties

26 Resultaten op de werkvloer  Mekaar sneller om hulp vragen rond ‘energievretende’ onderdelen takenpakket – elkaars talenten en competenties opzoeken  Vlottere taakverdeling – weg met de Chinese vrijwilliger  In sollicitatieprocedures: andere gesprekken  Werkresultaten en realisaties = teamresultaten  Meer innovatie en verdieping  Verantwoordelijkheid en mede-verantwoordelijkheid

27 Ter info www.talent-bezieling.bewww.vuurwerkt.be www.talent-bezieling.be

28 Hilde Van Ransbeke coördinator afdeling Wonen hilde.vanransbeke@stebo.be


Download ppt "PERSOONLIJK LEIDERSCHAP, een context creëren voor je eigen talent en dat van anderen Gent, 6 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google