De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sabine Gheysen, Hilde Van Leirsberghe en Frank Stubbe

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sabine Gheysen, Hilde Van Leirsberghe en Frank Stubbe"— Transcript van de presentatie:

1 Sabine Gheysen, Hilde Van Leirsberghe en Frank Stubbe
Problematiek van plattelandswegen en de rol van een functietoekenningsplan Frans Pauwels, Sabine Gheysen, Hilde Van Leirsberghe en Frank Stubbe VLM West-Vlaanderen 27 oktober 2009

2 Inhoud Plattelandswegen en functies Plattelandswegen en planning
Het EFRO-project ‘Landbouwwegen in de Westhoek’, met De opmaak van een functietoekenningsplan. Plattelandswegen en inrichting 27/10/09 Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland

3 Plattelandswegen en functies
1. Geen duurzame plattelandsmobiliteit zonder een (aan)gepast wegennet(werk). 27/10/09 Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland

4 Plattelandswegen en functies
Landbouwverkeer Grotere/zwaardere machines (intern/extern) Meer vergunningen om te groeien Mestverwerkingsinstallaties, para-agrarische bedrijven Zonevreemde bedrijvigheid verspreid in het landelijk gebied en lokale bedrijventerreinen Sluipverkeer (GPS) Fietsverkeer: functioneel – recreatief (drie groepen…) Ander recreatief verkeer: wandelaars, ruiters, menners Woon-werk verkeer (ook van zonevreemde woningen, woonkorrels,…) Schoolgaande jeugd Landschappelijke functies Ecologische functies weg-berm 27/10/09 Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland

5 Plattelandswegen en functies
Het platteland en zijn wegen: functies wijzigen, eisen wijzigen, … en de wegen ? 27/10/09 Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland

6 Een landbouwweg deel van een recreatieve fietsroute?
27/10/09 Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland

7 Plattelandswegen en functies
Veel wegen en problemen, weinig middelen. Een gerichte inzet is noodzakelijk, een plan-matige aanpak. 27/10/09 Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland

8 Plattelandswegen en planning
1. Geen duurzame plattelandsmobiliteit zonder een (aan)gepast wegennet(werk). 2. Geen (aan)gepast plattelandswegennet zonder een aangepaste planning. 27/10/09 Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland

9 Plattelandswegen en planning
Van wegcategorisering en (ruimtelijke) mobiliteitsplanning, … tot de opmaak van trage wegenplannen. En daartussen ? Rommelen in een vuilbak van “lokale wegen (III)”… 27/10/09 Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland

10 Plattelandswegen en planning
Een functietoekenningsplan als instrument: Het Brugse Ommeland – landinrichting (2002) Het EFRO-project: landbouwwegen in de Westhoek ( ) …. 27/10/09 Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland

11 Het EFRO-project ‘Landbouwwegen in de Westhoek’
EFRO, VLM, provincie West-Vlaanderen, Westhoekoverleg, Diksmuide, Houthulst, Poperinge De opmaak van een studie met een functietoekenningsplan olv VLM-WVL: Vectris + VLM (landbouwverkeer) Studiegebied = de volledige 18 gemeenten van de Westhoek muz. van kust. Afgeleid proces : mobiliteitsforum landelijke wegen Westhoekoverleg, bovengemeentelijke samenwerking en afstemming, communicatie,…. Investeren met Europese cofinanciering in innovatieve inrichting van drie plattelandswegen. 27/10/09 Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland

12 Functietoekenningsplan : situering van de studie
Functies landbouwwegen divers: Economisch: ontsluiting landbouwbedrijven, para-agrarisch en landbouwpercelen Woon-werkverkeer: ontsluiting bewoners (auto+fiets) Recreatief + toeristisch: fiets + autoverkeer Niet-gewenst: sluipverkeer, overdreven ‘zwaar’ verkeer 27/10/09 Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland

13 Doel van de studie De studie heeft tot doel een visie met betrekking tot de mobiliteit en het beheer van de plattelandswegen in de Westhoek te ontwikkelen. Aan de hand van die studie kunnen richtlijnen opgemaakt worden voor gemeentebesturen voor een goed beheer en inrichting van hun landelijk wegennet. 27/10/09 Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland

14 Functietoekenningsplan
Plan met aan elke landelijke weg een toekenning van (on)gewenste functies … rekening houdend met de omgeving en leidende tot / kaderend in gebiedsgerichte mobiliteitsvisies. 27/10/09 Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland

15 Onderdelen van de studie
Kader en methodiek In beeld brengen beleidskader met gemeentelijke ruimtelijke / mobiliteitsplannen (grensoverschrijdend) Overzicht regelgeving landelijke wegen en richtlijnen beheer en inrichting Op punt stellen methodiek opmaak functietoekenningsplan Inventarisatie en analyse Incl. bevraging gemeenten en terreinbezoeken, VLM landbouwverkeer In beeld brengen bestaand gebruik, bestaande functies, verwachte evolutie verkeer, veiligheidssituatie, knelpunten tussen conflicterende functies. Leidt tot in kaart brengen afzonderlijke verkeersstromen (GIS). Aanzet tot globale functietoekenning => functietoekenningsplan: wensstructuren – gebiedsgerichte mobiliteitsvisie Knelpunten en inrichtingsmodellen Typologie inrichtingsproblematieken Uitwerken in vier inrichtingscases 27/10/09 Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland

16 Plattelandswegen en inrichting
1. Geen duurzame plattelandsmobiliteit zonder een (aan)gepast wegennet(werk). 2. Geen (aan)gepast plattelandswegennet zonder een aangepaste planning. 3. Geen duurzame plattelandsmobiliteit zonder een innovatieve inrichting. 27/10/09 Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland

17 Plattelandswegen en inrichting
Een innovatieve inrichting : Betere ondersteuning gewenste functie(s) Verzoening van functies kan soms toch … Zoals een veiliger gebruik Ontmoedigen van een ongewenst gebruik Minder inrichtings- of onderhoudskosten ? 27/10/09 Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland

18 Conclusies Naar een duurzame(re) plattelandsmobiliteit …
Het wijzigende platteland leidt steeds meer tot weg-conflicten. Het wegennet moet aangepast worden met weinig middelen, er moeten keuzes gemaakt worden inzake inrichting en beheer … Een functietoekenningsplan vanuit de eigenheid van de gebieden helpt duurzame keuzes te maken. Een innovatieve inrichting is steeds meer een noodzaak, … ondersteunen, sturen, verzoenen, besparen,… 27/10/09 Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland

19 Conclusies Naar een duurzame(re) plattelandsmobiliteit …
Ondersteuning plattelandsgemeenten ? Middelen, expertise, grensoverschrijdende aanpak/streekbenadering – cfr resolutie Vlaams Parlement van 5/11/2008 IPO-thema ? (Interbestuurlijk Plattelandsoverleg) Plattelandsfonds Streekwerking (provincie …) Een duurzame mobiliteit op het platteland zal er niet vanzelf komen … 27/10/09 Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland

20 Einde


Download ppt "Sabine Gheysen, Hilde Van Leirsberghe en Frank Stubbe"

Verwante presentaties


Ads door Google