De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Problematiek van plattelandswegen en de rol van een functietoekenningsplan Frans Pauwels, Sabine Gheysen, Hilde Van Leirsberghe en Frank Stubbe VLM West-Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Problematiek van plattelandswegen en de rol van een functietoekenningsplan Frans Pauwels, Sabine Gheysen, Hilde Van Leirsberghe en Frank Stubbe VLM West-Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Problematiek van plattelandswegen en de rol van een functietoekenningsplan Frans Pauwels, Sabine Gheysen, Hilde Van Leirsberghe en Frank Stubbe VLM West-Vlaanderen 27 oktober 2009

2 27/10/092Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland Inhoud 1.Plattelandswegen en functies 2.Plattelandswegen en planning  Het EFRO-project ‘Landbouwwegen in de Westhoek’, met  De opmaak van een functietoekenningsplan. 3.Plattelandswegen en inrichting

3 27/10/093Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland Plattelandswegen en functies 1. Geen duurzame plattelandsmobiliteit zonder een (aan)gepast wegennet(werk).

4 27/10/094Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland Plattelandswegen en functies  Landbouwverkeer  Grotere/zwaardere machines (intern/extern)  Meer vergunningen om te groeien  Mestverwerkingsinstallaties, para-agrarische bedrijven  Zonevreemde bedrijvigheid verspreid in het landelijk gebied en lokale bedrijventerreinen  Sluipverkeer (GPS)  Fietsverkeer: functioneel – recreatief (drie groepen…)  Ander recreatief verkeer: wandelaars, ruiters, menners  Woon-werk verkeer (ook van zonevreemde woningen, woonkorrels,…)  Schoolgaande jeugd  Landschappelijke functies  Ecologische functies weg-berm  …

5 27/10/095Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland Plattelandswegen en functies Het platteland en zijn wegen: functies wijzigen, eisen wijzigen, … en de wegen ?

6 27/10/096Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland Een landbouwweg deel van een recreatieve fietsroute?

7 27/10/097Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland Plattelandswegen en functies Veel wegen en problemen, weinig middelen. Een gerichte inzet is noodzakelijk, een plan-matige aanpak.

8 27/10/098Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland Plattelandswegen en planning 1. Geen duurzame plattelandsmobiliteit zonder een (aan)gepast wegennet(werk). 2. Geen (aan)gepast plattelandswegennet zonder een aangepaste planning.

9 27/10/099Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland Plattelandswegen en planning Van wegcategorisering en (ruimtelijke) mobiliteitsplanning, … tot de opmaak van trage wegenplannen. En daartussen ? Rommelen in een vuilbak van “lokale wegen (III)”…

10 27/10/0910Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland Plattelandswegen en planning  Een functietoekenningsplan als instrument:  Het Brugse Ommeland – landinrichting (2002)  Het EFRO-project: landbouwwegen in de Westhoek (2009-2010)  ….

11 27/10/0911Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland Het EFRO-project ‘Landbouwwegen in de Westhoek’ EFRO, VLM, provincie West-Vlaanderen, Westhoekoverleg, Diksmuide, Houthulst, Poperinge 1.De opmaak van een studie met een functietoekenningsplan olv VLM- WVL:  Vectris + VLM (landbouwverkeer)  2009-2010  Studiegebied = de volledige 18 gemeenten van de Westhoek muz. van kust. 2.Afgeleid proces : mobiliteitsforum landelijke wegen Westhoekoverleg, bovengemeentelijke samenwerking en afstemming, communicatie,…. 3.Investeren met Europese cofinanciering in innovatieve inrichting van drie plattelandswegen.

12 27/10/0912Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland Functietoekenningsplan : situering van de studie  Functies landbouwwegen divers:  Economisch: ontsluiting landbouwbedrijven, para-agrarisch en landbouwpercelen  Woon-werkverkeer: ontsluiting bewoners (auto+fiets)  Recreatief + toeristisch: fiets + autoverkeer  Niet-gewenst: sluipverkeer, overdreven ‘zwaar’ verkeer

13 27/10/0913Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland Doel van de studie De studie heeft tot doel een visie met betrekking tot de mobiliteit en het beheer van de plattelandswegen in de Westhoek te ontwikkelen. Aan de hand van die studie kunnen richtlijnen opgemaakt worden voor gemeentebesturen voor een goed beheer en inrichting van hun landelijk wegennet.

14 27/10/0914Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland Functietoekenningsplan Plan met aan elke landelijke weg een toekenning van (on)gewenste functies … rekening houdend met de omgeving en leidende tot / kaderend in gebiedsgerichte mobiliteitsvisies.

15 27/10/0915Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland Onderdelen van de studie 1.Kader en methodiek  In beeld brengen beleidskader met gemeentelijke ruimtelijke / mobiliteitsplannen (grensoverschrijdend)  Overzicht regelgeving landelijke wegen en richtlijnen beheer en inrichting  Op punt stellen methodiek opmaak functietoekenningsplan 2.Inventarisatie en analyse  Incl. bevraging gemeenten en terreinbezoeken, VLM landbouwverkeer  In beeld brengen bestaand gebruik, bestaande functies, verwachte evolutie verkeer, veiligheidssituatie, knelpunten tussen conflicterende functies. Leidt tot in kaart brengen afzonderlijke verkeersstromen (GIS). 3.Aanzet tot globale functietoekenning => functietoekenningsplan: wensstructuren – gebiedsgerichte mobiliteitsvisie 4.Knelpunten en inrichtingsmodellen  Typologie inrichtingsproblematieken  Uitwerken in vier inrichtingscases

16 27/10/0916Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland Plattelandswegen en inrichting 1. Geen duurzame plattelandsmobiliteit zonder een (aan)gepast wegennet(werk). 2. Geen (aan)gepast plattelandswegennet zonder een aangepaste planning. 3. Geen duurzame plattelandsmobiliteit zonder een innovatieve inrichting.

17 27/10/0917Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland Plattelandswegen en inrichting Een innovatieve inrichting :  Betere ondersteuning gewenste functie(s)  Verzoening van functies kan soms toch …  Zoals een veiliger gebruik  Ontmoedigen van een ongewenst gebruik  Minder inrichtings- of onderhoudskosten ?

18 27/10/0918Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland Conclusies  Naar een duurzame(re) plattelandsmobiliteit …  Het wijzigende platteland leidt steeds meer tot weg-conflicten. Het wegennet moet aangepast worden met weinig middelen, er moeten keuzes gemaakt worden inzake inrichting en beheer …  Een functietoekenningsplan vanuit de eigenheid van de gebieden helpt duurzame keuzes te maken.  Een innovatieve inrichting is steeds meer een noodzaak, … ondersteunen, sturen, verzoenen, besparen,…

19 27/10/0919Plattelandsacademie - Duurzame mobiliteit op het platteland Conclusies  Naar een duurzame(re) plattelandsmobiliteit …  Ondersteuning plattelandsgemeenten ? Middelen, expertise, grensoverschrijdende aanpak/streekbenadering – cfr resolutie Vlaams Parlement van 5/11/2008  IPO-thema ? (Interbestuurlijk Plattelandsoverleg)  Plattelandsfonds  Streekwerking (provincie …)  …  Een duurzame mobiliteit op het platteland zal er niet vanzelf komen …

20 Einde


Download ppt "Problematiek van plattelandswegen en de rol van een functietoekenningsplan Frans Pauwels, Sabine Gheysen, Hilde Van Leirsberghe en Frank Stubbe VLM West-Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google