De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1 Voorlichting Bachelor Eindopdracht Civiele Techniek Lisette Woud, april 2014 05 maart 20131.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1 Voorlichting Bachelor Eindopdracht Civiele Techniek Lisette Woud, april 2014 05 maart 20131."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1 Voorlichting Bachelor Eindopdracht Civiele Techniek Lisette Woud, april 2014 05 maart 20131

2 Bachelor Eindopdracht CiT (B-opdracht)  Wat is het?  Doelstellingen  Onderwerpen en organisaties  Proces (wanneer wat?)  Meer informatie 2

3 Wat is de B-opdracht?  Omvang van 16 EC (=448 uur), extern, individueel  Verslag in de vorm van een onderzoeksverslag  Meedraaien als werknemer in een organisatie  Contract minimaal 10 weken (= 1 kwartiel), maar reken op 3 maanden (enkele vrije dagen, terug naar de UT, kortere werkweek, ruimte voor andere klusjes bij bedrijf)  Gemeenschappelijk?  Eigen (deel)project met eigen vraagstelling en verantwoordelijkheid  Individueel rapport 3

4 Doelstellingen  De student laat zien dat hij/zij vakkennis op een civieltechnisch deelgebied van planning/management, modellering en/of ontwerpen zelfstandig kan toepassen en integreren en zo nodig deze kennis kan verbreden/verdiepen  De student laat zien systematisch en planmatig te werk te kunnen gaan en adequaat te kunnen rapporteren  De student laat zien dat hij/zij beschikt over voldoende communicatieve/reflectieve vaardigheden om in het beroepsveld te kunnen functioneren 4

5 Onderwerpen  Planning / management  evaluatie van een afgerond civieltechnisch project  risico-analyse tijdens een lopend project  onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw project  Modelleren:  een deel van de werkelijkheid systematisch in kaart brengen  met modellen voorspellingen doen  Ontwerpen  een oplossing ontwerpen voor een civieltechnisch probleem 5

6 Organisaties  Opdrachtgevers: Rijkswaterstaat, Gemeenten, Provincies, Projectontwikkelaars  Adviesbureaus: RoyalHaskoningDHV, Arcadis, Grontmij, Oranjewoud, Witteveen & Bos, Goudappel  Uitvoerder: HBG, Ballast Nedam, Volker Wessel Stevin, Heijmans, Haitsma, Cementbouw, Boskalis  Onderzoeksinstituut: TNO, Deltares 6

7 Wat wil je?  Soort organisatie: opdrachtgever, adviseur, uitvoerder, onderzoeksinstituut  Soort object: weg, tunnel, haven, kantoor, rivier  Werkwijze: modelleren, ontwerpen, beleid, planning etc. Belangrijk:  niet negatief formuleren  KIEZEN! 7

8 Het zoeken van een opdracht  Opdrachten ‘op de plank’ via vakgroepen / docenten / mobiliteitscentrum / Blackboard  Lijst afgeronde opdrachten op site CiT  Vakken bachelor en master en (gast)docenten  Internet  Krant, TV, tijdschrift  Bedrijvendagen  Eigen netwerk: medestudenten, ouders, buren.....  …………………………. 8

9 Wanneer mag je starten?  Ingangseis:  Maximaal 2 vakken basisprogramma open bij start B-opdracht  Civieltechnisch Ontwerpproject en B3-project moeten zijn afgerond  Keuze kwartiel/semester in principe vrij 9

10 Begin op tijd!  Aanmeldingsformulier in SMS invullen: 6-12 maanden van tevoren  Sollicitatietraining: wat wil je en waarom?? (mag vanaf 60 ec):  mei / juni (eerstvolgende 13 mei, aanmelden per mail)  oktober / november  februari / maart 10

11 Proces: vooraf  Aanmeldingsformulier SMS invullen: 6-12 maanden voor aanvang  Opdracht tot nadenken/oriënteren  intakegesprek vakgroep  Zoeken opdracht  Als opdracht duidelijk is: opdrachtformulier SMS  Opstellen onderzoeksplan  Voorverslag moet afgerond zijn voor je daadwerkelijk start met de opdracht!!  Als je bent gestart: meldingsformulier in SMS 11

12 Buitenland  Netwerk opleiding kleiner  Combinatie B- en minoropdracht mogelijk: International Management & As the world turns (duur 17 weken, let op procedures)  Geen garantie op plaats  Ondersteuning mobiliteitscentrum bij praktische zaken (subsidie, visa e.d.) !! Kost jezelf meer tijd en geld dan binnenland !! 12

13 Begeleiding tijdens de eindopdracht  Begeleiding door UT-docent  Formulering opdracht, goedkeuring voorverslag voor aanvang  Cijfer voorverslag (30%) uiterlijk twee weken na start  Voortgang: afspraken voor tussenrapportage(s)  Begeleiding door bedrijf  Mobiliteitscentrum aanspreekpunt bij problemen/vragen 13

14 Afronding en beoordeling  Eindverslag (70%)  Deadline voor het inleveren van je conceptverslag is de laatste dag bij de externe organisatie  Bespreking met UT-docent  3 weken om het verslag definitief te maken  Beoordelingsgesprek met UT-docent, tweede beoordelaar en indien mogelijk de bedrijfsbegeleider (anders is daarmee contact geweest)  Reflectieverslag (voldoende / onvoldoende)  Beoordelingscriteria op website en in handleiding 14

15 Mobiliteitscentrum CTW / CiT  Mobiliteitscoördinator: Lisette Woud – van der Graaf  ingangseis, tweede beoordelaar, reflectieverslag  Vakgroepcoördinator: Martijn Booij (water), Gerrit Snellink (bouwen), Tom Thomas (verkeer)  Matching (organisatie/opdracht)  Opdrachtformulering  Mobiliteitsmedewerker: Ellen van Oosterzee  Beheer site / Blackboard en info bedrijven  Administratieve afhandeling B-opdracht  Subsidies, visa e.d. (buitenlandse B-opdracht) 15

16 Contactinformatie  Bachelor-eindopdracht-CiT@utwente.nl  Lisette Woud  HR Z221, 053 4892584  l.a.woud@utwente.nl  Ellen van Oosterzee:  HR Z-210, 053-489 4326  Handleiding  Blackboard  Website: http://www.utwente.nl/cit/onderwijs/bachelor_eindopdrachten 16

17 17 Vragen? 17


Download ppt "Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1 Voorlichting Bachelor Eindopdracht Civiele Techniek Lisette Woud, april 2014 05 maart 20131."

Verwante presentaties


Ads door Google