De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KICK-OFF PRESENTATIE <Projectnaam>

Verwante presentaties


Presentatie over: "KICK-OFF PRESENTATIE <Projectnaam>"— Transcript van de presentatie:

1 KICK-OFF PRESENTATIE <Projectnaam>
<datum> <Datum> <Naam>, beoogd PL <Naam>, Opdrachtgever 1

2 Agenda Doel van deze sessie Kick-off Presentatie Planning(ssessie)
Aanleiding Systeem en doel Problemen, kansen en/of risico’s Oplossing(selementen) Budget en leverdatum Projectorganisatie Planning(ssessie) Hoe verder?

3 1. Doel van deze sessie Organisatie XXX heeft (o.a.) als doel om sneller, méér projecten van waarde af te ronden op weg naar de gedefinieerde strategie Hiertoe implementeren we momenteel de oplossingselementen uit De Projectenfabriek 1 van de oplossingselementen is dat het MT (als zogeheten Project Board) akkoord en evt. budget geeft voor waardevolle projectideeën Na zo’n akkoord, plant de beoogde Projectleider een planningssessie in van 1 dagdeel met het beoogde projectteam. Vandaag is zo’n planningssessie Doel van deze sessie is alle elementen van een robuust Plan van Aanpak verzamelen, zodat de projectleider en de Opdrachtgever het snel kunnen vaststellen en de projectgroep voortvarend van start kan Dus … succes en veel plezier!

4 2.1. Aanleiding ‘Aanleiding’: <Waarom wilt u dit project starten (aanleiding, context)?>

5 2.2. Systeem en doel (Speelveld waar binnen het project zich gaat afspelen)
‘Systeem’: <Welk(e) organisatie(onderdeel) of –proces wilt u verbeteren? (wat is het speelveld waar binnen het project zich gaat afspelen)> Doel: <Wat is het doel van het huidige systeem, waarop het project van toepassing gaat zijn. Wat wil het systeem bereiken/leveren?> Binnen/buiten Scope: (indien relevant) < Noteer hier welke onderdelen binnen het benoemde systeem toch buiten scope vallen, of visa versa>

6 2.3. Problemen, kansen en/of Risico (‘s) (van het huidige systeem)
<Schrijf kort puntsgewijs op wat de problemen (P), kansen (K) en/of Risico’s (R) zijn die het project moet oplossen/inlossen of reduceren>

7 2.4. Oplossing en projectdoel
Oplossingselementen: <Schrijf kort puntsgewijs op wat de oplossingselementen zijn die het project moet ontwikkelen/implementeren teneinde de genoemde problemen (P), kansen (K) en/of risico’s (R) op- of in te lossen en/of te reduceren> Projectdoel: <Wat is het projectdoel? Wat is de gewenste uitkomst (outcome) van het project?> Fasering: (Indien van toepassing) Fase 2: <Benoem de projectdoelen van eventuele vervolgprojecten>

8 2.5. Budget en leverdatum Budget:
<(Hoeveel) out of pocket uitgaven mogen/denken we te gaan maken voor het project?> Leverdatum: <Wanneer willen OG en beoogd PL het project afronden? Wat gaat er mis als het project die leverdatum niet haalt?>

9 2.6. Projectorganisatie <Naam Opdrachtgever>
<Naam beoogd Projectleider> <Namen beoogde Projectteamleden> PL rapporteert maandelijks aan OG Projectteam vergadert wekelijks

10 3. Planningssessie Verzamel de obstakels op weg naar geïmplementeerde oplossingselementen en een succesvol afgerond project. Wat zijn de Tussendoelen die het project moet opleveren/realiseren om alle obstakels te overwinnen Incl. Risico’s Incl. Out of Scope Wat is de tijdsplanning van het project? Doorlooptijd per Tussendoel, incl. start- en levermoment Verantwoordelijke per Tussendoel Check … Out of Scope en afhankelijkheden Risico’s Out of pocket expenses per deliverable en evt. algemene projectuitgaven

11 4. Hoe verder? Vaststellen PvA in PG en OG Start en vergadermoment PG
Zorg voor een vergaderzaal met een beamer, zodat direct in Actie- en Besluitenlijst (ABL) kan worden genotuleerd


Download ppt "KICK-OFF PRESENTATIE <Projectnaam>"

Verwante presentaties


Ads door Google