De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

genade een cadeau van God Genade als de enige basis van je bestaan Genade als de enige kracht die je leven vult Genade… een cadeau van God.

Verwante presentaties


Presentatie over: "genade een cadeau van God Genade als de enige basis van je bestaan Genade als de enige kracht die je leven vult Genade… een cadeau van God."— Transcript van de presentatie:

1

2 genade een cadeau van God

3 Genade als de enige basis van je bestaan Genade als de enige kracht die je leven vult Genade… een cadeau van God

4 2 e zendingsreis van Paulus

5 1 Korinthe 15 De opstanding van Christus 1.Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, 2.waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. 3.Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, 4.en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, Genade… een cadeau van God

6 5.en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. 6.Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. 7.Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; 8.maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Genade… een cadeau van God

7 9.Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 10.Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. 11.Daarom dan, ik of zij, zó prediken wij, en zó zijt gij tot het geloof gekomen. Genade… een cadeau van God

8 9.Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 10.Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs (= niet zonder uitwerking) geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar (door) de genade Gods, die met mij is. 11.Daarom dan, ik of zij, zó prediken wij, en zó zijt gij tot het geloof gekomen Genade… een cadeau van God

9 9.Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 10.Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. 11.Daarom dan, ik of zij, zó prediken wij, en zó zijt gij tot het geloof gekomen Genade… een cadeau van God Heeft Gods genade je gevormd tot wie je (nu) bent?

10 1 Korinte 15 De opstanding van de doden 1.Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat (= fundament), 2.waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het (evangelie) zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. 3.Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, 4.en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, Genade… een cadeau van God

11 1 Korinte 15 De opstanding van de doden 1.Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, 2.waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het (evangelie) zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. 3.Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, 4.en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, Genade… een cadeau van God

12 5.en Hij is verschenen aan Kefas (= Petrus), daarna aan de twaalven. 6.Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. 7.Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; 8.maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Genade… een cadeau van God

13 9.Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 10.Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs (= niet zonder uitwerking) geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar (door) de genade Gods, die met mij is. 11.Daarom dan, ik of zij, zó prediken wij, en zó zijt gij tot het geloof gekomen Genade… een cadeau van God Paulus voerde een gevecht tégen God

14 Handelingen 5: 38, 39 Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, 39 maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt.’ Theomachos = ‘god-vechter’ Genade… een cadeau van God

15 9.Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 10.Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs (= niet zonder uitwerking) geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar (door) de genade Gods, die met mij is. Paulus ontvangt genade, samengevoegd in… Mercy: Paulus krijgt niet wat hij wel verdient  dood Grace: Paulus krijgt wel wat hij niet verdient  leven Genade… een cadeau van God

16 1 Timotheüs 1: 12 Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd Hem te dienen, 13 hoewel ik Hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft Hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. 14 Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. Genade… een cadeau van God

17 Genade = Gods antwoord op de zonde Pauls ogen voor Gods genade gaan open: in de ontmoeting met Jezus Paulus wordt zich bewust: Van zijn opstand, zijn rebellie tegen God Van Gods liefde en ontferming over een zondig mens Genade = ontdekken en geloven dat Hij de gevende God is Geloven = God geeft en jij mag ontvangen Genade… een cadeau van God

18 Als je veel van iemand houdt, geef je 't mooiste wat je hebt; Da's heel gewoon… Omdat God van mensen houdt, gaf Hij 't mooiste wat Hij had: Zijn eigen Zoon! Hoe ik ook denk hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet Elly & Rikkert Genade… een cadeau van God

19 Genade als de enige kracht die je leven vult

20 9.Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 10.Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs (= niet zonder uitwerking) geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar (door) de genade Gods, die met mij is. 11.Daarom dan, ik of zij, zó prediken wij, en zó zijt gij tot het geloof gekomen Genade… een cadeau van God

21 9.Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 10.Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs (= niet zonder uitwerking) geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar (door) de genade Gods, die met mij is. 11.Daarom dan, ik of zij, zó prediken wij, en zó zijt gij tot het geloof gekomen Genade… een cadeau van God

22 9.Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 10.Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs (= niet zonder uitwerking) geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar (door) de genade Gods, die met mij is. 11.Daarom dan, ik of zij, zó prediken wij, en zó zijt gij tot het geloof gekomen Genade… een cadeau van God

23 Door genade: ik ben wat ik ben  een discipel van Jezus Een discipel is: een leerling, vertrouweling en navolger van Jezus Navolging is kostbaar  leven van genade 2 Korinthe 12:9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is (voor) u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.. Genade… een cadeau van God

24 Genade is kwetsbaar Misbruik: vrijbrief om te zondigen: ‘alles kan en alles mag’ Handelingen 17 : 25 Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat Hij nodig heeft, Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Genade… een cadeau van God

25 Genade is ‘a free gift’  géén uitruil met iets van ons Dankbaarheid = géén terugbetaling voor ontvangen genade Dankbaarheid = geloof in de genade die God schenkt en schenken zal Gods genade belooft iets voor vandaag en morgen!!! Genade… een cadeau van God

26 Genade zo oneindig groot…!


Download ppt "genade een cadeau van God Genade als de enige basis van je bestaan Genade als de enige kracht die je leven vult Genade… een cadeau van God."

Verwante presentaties


Ads door Google