De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8 dec. 2013 Zoetermeer 1. 1 Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8 dec. 2013 Zoetermeer 1. 1 Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd."— Transcript van de presentatie:

1 8 dec. 2013 Zoetermeer 1

2 1 Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens -1Johannes 1- 2

3 1 Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens -1Johannes 1- 3

4 2 (het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en GETUIGEN en verkondigen u het eeuw-ige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is) -1Johannes 1- 4

5 2 (het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en GETUIGEN en verkondigen u het eeuw-ige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is) -1Johannes 1- 5

6 3 hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben (...) -1Johannes 1- 6

7 4 En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. -1Johannes 1- 7

8 8

9 1 Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken, die onder ons hun beslag hebben gekregen, -Lucas 1- 9

10 2 gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die van het begin aan OOGGETUIGEN en dienaren van het woord geweest zijn, -Lucas 1- 10

11 3 ben ook ik tot het besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedele Teofilus, -Lucas 1- 11

12 4 opdat gij de betrouwbaarheid zoudt erkennen der zaken, waarvan gij onderricht zijt. -Lucas 1- 12

13 13

14 16 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn OOGGETUIGEN geweest van zijn majesteit. -2Petrus 1- 14

15 16 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn OOGGETUIGEN geweest van zijn majesteit. -2Petrus 1- 15

16 16

17 16 Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en GETUIGE daarvan, dat gij Mij gezien hebt en dat Ik aan u verschijnen zal... -Handelingen 26- (Jezus roept Saulus van Tarsus) 17

18 16 Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en GETUIGE daarvan, dat gij Mij gezien hebt en dat Ik aan u verschijnen zal... -Handelingen 26- (Jezus roept Saulus van Tarsus) 18

19 (...) 24 En terwijl hij dit tot zijn verdediging aanvoerde, zeide Festus met luider stem: Gij spreekt wartaal, Paulus, uw vele studie brengt u in de war. -Handelingen 26- 19

20 25 Maar Paulus zeide: Hoogedele Festus, ik spreek geen wartaal, maar nuchtere waarheid. -Handelingen 26- 20

21 26 Want de koning weet van deze dingen en tot hem spreek ik vrijmoedig, want ik kan niet geloven, dat hem iets van deze dingen onbekend is; dit is immers niet in een uithoek geschied. -Handelingen 26- 21

22 26 Want de koning weet van deze dingen en tot hem spreek ik vrijmoedig, want ik kan niet geloven, dat hem iets van deze dingen onbekend is; dit is immers niet in een uithoek geschied. -Handelingen 26- 22

23 23

24 4 en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, -1Korinthe 15- 24

25 5 en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. -1Korinthe 15- 25

26 6 Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. -1Korinthe 15- 26

27 7 Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; -1Korinthe 15- 27

28 8 maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. -1Korinthe 15- 28

29 (...) 11 Daarom dan, ik (=Paulus) of zij (=collega-apostelen), zo prediken wij, en zo zijt gij tot het geloof gekomen. -1Korinthe 15- 29

30 (...) 11 Daarom dan, ik (=Paulus) of zij (=collega-apostelen), zo prediken wij, en zo zijt gij tot het geloof gekomen. -1Korinthe 15- 30


Download ppt "8 dec. 2013 Zoetermeer 1. 1 Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd."

Verwante presentaties


Ads door Google