De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. inleiding Islam & Koran actueel... * een kleine miljoen moslims in Nederland; 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. inleiding Islam & Koran actueel... * een kleine miljoen moslims in Nederland; 2."— Transcript van de presentatie:

1

2 1. inleiding Islam & Koran actueel... * een kleine miljoen moslims in Nederland; 2

3 1. inleiding Islam & Koran actueel... * een kleine miljoen moslims in Nederland; * brandhaard nr. 1 van de wereld: het Islamitische Midden-Oosten; 3

4 1. inleiding Islam & Koran actueel... * een kleine miljoen moslims in Nederland; * brandhaard nr. 1 van de wereld het Islamitische Midden-Oosten; * recente opleving van militante Islam (9/11); * enz. 4

5 1. inleiding 5

6 6

7 de Koran is een boek... de Bijbel een bibliotheek 2. de Bijbel is een bibliotheek 7

8 "de Schriften" (70 boeken) geschreven...... in tijdsbestek van duizenden jaren... door vele auteurs... op talloze plaatsen... met zeer diverse achtergronden en toch... 8

9 Johannes 10 de Schrift 35... de Schrift niet kan gebroken worden... 2. de Bijbel is een bibliotheek 9

10 3. de Bijbel bewijst zichzelf historisch claimt Koran claimt: boodschap van een engel aan een mens bewijst de Bijbel bewijst zichzelf... A. historisch; B. profetisch. 10

11 2Petrus 1 17 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. 3. de Bijbel bewijst zichzelf historisch 11

12 1Johannes 1 1 Hetgeen... wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens... 3. de Bijbel bewijst zichzelf historisch 12

13 Lucas 1 1 Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken, die onder ons hun beslag hebben gekregen, 2 gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn, 3. de Bijbel bewijst zichzelf historisch 13

14 Lucas 1 3 ben ook ik tot het besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedele Teofilus... 3. de Bijbel bewijst zichzelf historisch 14

15 De Koran verdraait de geschiedenis * Op grond van een 'engelverschijning' worden Bijbels geschiedenissen van Adam, Noach, Abraham, enz. veranderd (lees: vervalst); * Jezus zou niet zijn gestorven én opgestaan. 3. de Bijbel bewijst zichzelf historisch 15

16 Deuteronomium 18 21 Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft? 22 Als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft... 4. de Bijbel bewijst zichzelf profetisch 16

17 4. de Bijbel bewijst zichzelf profetisch Gabriël (!!) verscheen aan Daniël en voorzegde nauwkeurig o.a. het tijdstip van de Messias en zijn sterven. Talloze profetieën (vanaf Genesis t/m Maleachi) legitimeren "het Woord des HEREN". 17

18 5. de Bijbel is een Goed Bericht! De Bijbel is geen wetboek maar Evangelie (=Goed Bericht)! vijf zuilen Islam: De geloofsbelijdenis De rituele gebeden Het vasten tijdens ramadan Het geven van aalmoezen De pelgrimstocht naar Mekka 18

19 Galaten 1 8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! 5. de Bijbel is een Goed Bericht! 19 Gabriël via Mohammed...

20 NIET: christendom versus Islam MAAR: religie versus Evangelie 5. de Bijbel is een Goed Bericht! 20

21 6. slot herinnert aan offer van Ismaël (?!) door Abraham... maar onbekend met betekenis van het offer... (dood én opstanding, de 3-de dag > Genesis 22) 70 dagen na Ramadan, het offerfeest of feest van Ibrahiem (2010: 16 november). Duurt drie dagen... 21


Download ppt "1. inleiding Islam & Koran actueel... * een kleine miljoen moslims in Nederland; 2."

Verwante presentaties


Ads door Google