De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE INHOUD VAN DE PREDIKING 1Korinthe 15. evangelie 1 Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb…

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE INHOUD VAN DE PREDIKING 1Korinthe 15. evangelie 1 Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb…"— Transcript van de presentatie:

1 DE INHOUD VAN DE PREDIKING 1Korinthe 15

2 evangelie 1 Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb…

3 1 … dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook STAAT, 58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest (lett. WORDT) standvastig, onwankelbaar…

4 1 … dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, 22 … om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen, 23 indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het GELOOF en u niet laat afbrengen van DE HOOP VAN HET EVANGELIE… Kolosse 1

5

6 1 … dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, 20 … en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises… = aorist = zonder horizon NIET voltooid!!!

7 1 … dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, 20 … alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. ta panta = het al - de allen

8 1 … dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, 21 … Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend…

9 2 waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb… GEGARANDEERDE behoudenis, verzoening, rechtvaardiging bestaat UITSLUITEND in het Evangelie dat Paulus predikt.

10 2 … tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn.

11 3 Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: …

12 3 … Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften… Christus stierf … om op te kunnen staan en zo dood en zonde te overwinnen niet: om de straf op de zonden te dragen

13 3 … Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, 2 Hij is een verzoening (=bedekking) voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. 1Johannes 2

14 4 en Hij is begraven …

15 4 … en ten derden dage opgewekt…

16 4 … naar de Schriften… op de derde dag… … ontving Abraham zijn zoon terug

17 4 … naar de Schriften… op de derde dag… … ontving Abraham zijn zoon terug … ging Israël o.l.v. Jozua door de Jordaan

18 4 … naar de Schriften… op de derde dag… … ontving Abraham zijn zoon terug … ging Israël o.l.v. Jozua door de Jordaan … was Hizkia genezen van dodelijke ziekte en ging hij op naar het huis van God

19 4 … naar de Schriften… op de derde dag… … ontving Abraham zijn zoon terug … ging Israël o.l.v. Jozua door de Jordaan … was Hizkia genezen van dodelijke ziekte en ging hij op naar het huis van God … werd Esther gouden scepter aangereikt

20 4 … naar de Schriften… op de derde dag… … ontving Abraham zijn zoon terug … ging Israël o.l.v. Jozua door de Jordaan … was Hizkia genezen van dodelijke ziekte en ging hij op naar het huis van God … werd Esther gouden scepter aangereikt … kwam Jona uit de doodswateren

21

22 12 Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is?

23 13 Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt.

24 14 En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. positief: de inhoud van prediking en geloof: de opgewekte Christus, de Redder der wereld!


Download ppt "DE INHOUD VAN DE PREDIKING 1Korinthe 15. evangelie 1 Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb…"

Verwante presentaties


Ads door Google