De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trekkingsrecht werkdruk CAO-VO Jo Simons, projectleider Arbo-VO juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trekkingsrecht werkdruk CAO-VO Jo Simons, projectleider Arbo-VO juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Trekkingsrecht werkdruk CAO-VO Jo Simons, projectleider Arbo-VO juni 2009

2 Ledenpanel VO-raad april/mei 2009 Aantal respondenten: 112 Functie van de respondenten: 60% eindverantwoordelijk schoolleider / bestuurder 30% overig management 10% staf

3 Verdeling naar schoolgrootte 200 Aantal

4 Percentage docenten dat kiest voor uitbetalen 75% Op 57% van de scholen kiest meer dan 50% van de docenten voor uitbetalen Aantal

5 Keuze werkdrukvermindering Lestaken Niet-lestaken Bij werkdrukvermindering kiest 2/3 van de docenten voor vermindering van niet-lestaken Aantal

6 Motief om te kiezen voor uitbetalen Het belangrijkste motief (volgens schoolleiding) van docenten om te kiezen voor uitbetalen is dat de 24-uur trekkingsrecht geen merkbaar effect heeft op de werkdruk. Dit motief wordt door 45% van de schoolleiders aangekruist.

7 Beoordeling trekkingsrecht door schoolleiding positief negatiefneutraal 80% van de schoolleiders oordeelt negatief over het trekkingsrecht Aantal

8 Oordeel docenten volgens schoolleiding positief neutraalnegatief Volgens 45% van de schoolleiders beoordeelt een meerderheid van de docenten het trekkingsrecht als neutraal Aantal

9 Achtergrond negatieve beoordeling Volgens de schoolleiding zijn de uitvoeringsproblemen groot terwijl het effect op de werkdruk gering is. Wat betreft het oordeel van docenten zijn de toelichtingen speculatief en het beste samen te vatten als: “Meningen zijn verdeeld, sommigen zijn positief, deel vindt het een sigaar uit eigen doos”

10 Correlaties 1.Neutrale houding van de schoolleiding t.o.v. het trekkingsrecht gaat samen met een - volgens de schoolleiding - grotere groep docenten die neutraal of positief is. 2.Een negatieve houding van de schoolleiding gaat samen met een groter percentage docenten dat zich laat uitbetalen en het argument dat trekkingsrecht geen effect op de werkdruk heeft.

11 Inventarisatie onder docenten (AOb) AOb heeft aan leden gevraagd hoe het trekkingsrecht op school wordt uitgewerkt. Eerste beeld (60 reacties) laat zien: –Op de helft van de scholen krijgen docenten een uitgebreide toelichting en een duidelijke keuzeformulier –Op de andere helft worden andere procedures gehanteerd, zoals: Inkadering al dan niet na overleg met de PMR Voorstel of voorkeur directie voor collectieve mogelijkheden

12 Conclusies op persoonlijke titel 1.Implementatie trekkingsrecht is ingewikkeld, vooral vanwege organisatorische consequenties. 2.Keuze voor uitbetalen zegt niets over al dan niet bestaan van werkdruk. 3.Of het trekkingsrecht het gesprek over werkdruk in de school op positieve wijze beïnvloedt, is vooral afhankelijk van het overlegklimaat in de school en de vertrouwensrelatie tussen schoolleiding en medewerkers. 4.Om werkdruk, of wat daarachter schuilgaat, werkelijk aan te pakken zullen schoolleiding en personeel (inclusief OOP) samen aan de slag moeten.


Download ppt "Trekkingsrecht werkdruk CAO-VO Jo Simons, projectleider Arbo-VO juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google