De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemeneinformatieavond Groep 8 Welkom CBS Het Anker Donderdag 15 september 2016 ‘van advisering tot inschrijving’ ‘van huiswerk tot kamp’ Dank u.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemeneinformatieavond Groep 8 Welkom CBS Het Anker Donderdag 15 september 2016 ‘van advisering tot inschrijving’ ‘van huiswerk tot kamp’ Dank u."— Transcript van de presentatie:

1 Algemeneinformatieavond Groep 8 Welkom CBS Het Anker Donderdag 15 september 2016 ‘van advisering tot inschrijving’ ‘van huiswerk tot kamp’ Dank u

2 2 Doel van de Avond  U heeft een algemeen beeld van de scholen in de omtrek.  U kent de overgangsprocedure van Het Anker naar het VO.  U weet wat uw kind kan verwachten in groep 8.  U bent op de hoogte van NIO en drempelonderzoek.  Veel van uw vragen worden in de loop van de avond beantwoord.

3 3

4 4 Huiswerk groep 8 Huiswerk  Een cognitief leermoment.  Werken aan weekplanning!!!  Zoeken naar een persoonlijke leervorm.  Werkhouding: structuur en discipline.  Zelfstandigheid – ondersteuning.  Agenda/website.  Repetities doen we niet over. Huiswerkpakket:  Eén keer per week repetitie en één keer per week huiswerk.  Eén boekbespreking (met PowerPoint).  Eén werkstuk, met presentatie; land buiten Europa. Hier wordt soms ook op school aan gewerkt. Hier wordt soms ook op school aan gewerkt.  Boekverslagen, deze worden op school gemaakt.

5 5 Schrijven  De kinderen vormen hun eigen handschrift.  Eisen voor leesbaarheid en verzorging. Differentiatie Tijdens de lessen “doseren” de kinderen. Weektaken; niet alle kinderen hoeven hetzelfde te maken. Soms huiswerkdifferentiatie. Er zijn verschillende niveaus in onze groep. Bijv: doseren, maatschrift, tafelkaart, voorinstructie, enz.

6 6 Schoolkamp  Waar: Landgoed Ten Vorsel in Bladel Hoeve : “De Vorselse Molen”.  Wanneer: 8 mei 2017 t/m 11 mei 2017  Kosten: € 100,-  Vrijdag 12 mei zijn de kinderen en de leerkrachten vrij.  Fietsen gaan hopelijk mee.

7 7 Kiezen voor de juiste school  Als ouder/verzorger bent u verantwoordelijk voor de schoolkeuze van uw kind.  Als school dragen wij een medeverantwoordelijkheid, wij geven u een goed onderbouwd advies.  Het is belangrijk dat u zich zo breed mogelijk informeert.

8 8 Informeer u  Lees het komende voorlichtingsmateriaal van (alle) scholen.  Bezoek opendagen en informatieavonden.  Ga mee met de klas op bezoek bij de scholen.  Elke school heeft een mooie website.  Bezoek de scholenmarkt (woensdag 16 november).  Ga in gesprek met uw zoon of dochter.

9 9 Verschillende schoolsoorten  VMBOvoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs  HAVO hoger algemeen voortgezet onderwijs  VWO voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Alle drie beginnen ze met de basisvorming. Deze duurt meestal 2 à 3 jaar en bestaat uit een breed vakkenpakket. In principe is dat pakket voor iedereen gelijk, maar verder verschillen ze flink (bijvoorbeeld in opleidingsduur en eindniveau).

10 10 VMBO  Duurt 4 jaar.  Uitgebreide schoolsoort, ingevoerd op 1 augustus 1999.  Bestaat uit zogenaamde leerwegen.  Bedoeld om de aansluiting op het MBO te verbeteren.  Er zijn 4 sectoren met vaste vakkenpakketten.  Leerlingen kiezen na het 2 e jaar voor een van die sectoren.  Zo ontstaat grotere eenheid in de vakkenpakketten.

11 11 Leerwegen van het VMBO 4 routes, die je volgt van basisvorming naar MBO  de theoretische leerweghet oude MAVO  de gemengde leerwegeen tussenweg  de kaderberoepsgerichte leerweghet oude VBO  de basisberoepsgerichte leerweghet oude VBO voor ondersteuning in alle leerwegen is er het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) je krijgt o.a. les in kleinere groepen kan meer je eigen tempo volgen maar volgt hetzelfde programma als in de reguliere leerwegen

12 12 Sectoren van het VMBO Binnen een leerweg kies je uit 4 sectoren:  Techniek  Zorg en Welzijn  Economie  Landbouw Deze sectoren zijn weer opgesplitst in afdelingen. Zo is er bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek… Geen enkele school heeft al deze sectoren/afdelingen in huis. Daarom is het raadzaam naar het programma te informeren. Eigenlijk moet je dus al heel vroeg keuzes maken. oa. op Oude Maas / Haven & Transport College oa. op Oude Maas / West IJsselmonde oa. op Scala /R. van Putten oa. op Anna Hoeve

13 13 een VMBO-er denkt praktijkgericht

14 14 HAVO   Buurt 5 jaar.   Doorstroming naar VWO-5.   Bereidt voor op het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).   Na 3 jaar kan je doorstromen naar een vakopleiding of middenkaderopleiding (MBO). Een Havist staat wat verder van de praktijk.

15 15 VWO   Duurt 6 jaar.   Bereidt voor op het Wetenschappelijk Onderwijs (WO).   (na 3 jaar kun je doorstromen naar een vakopleiding of middenkaderopleiding (MBO). Atheneum   Soms wordt Latijn of Grieks gegeven als keuzevak. Gymnasium   Je krijgt Grieks en Latijn in de onderbouw.   En Grieks en/of Latijn in de bovenbouw. Met dank aan Democrites en Aristoteles!

16 16 HAVO en VWO “opgefrist” Doelstelling  Het verbeteren van de aansluiting op HBO en WO.  Het verminderen van het aantal drop-outs. Profielen  Vrije keuze van examenvakken is grotendeels verdwenen.  Er is keuze uit 4 profielen met verplichte vakken.  Zo ontstaat grotere eenheid in de vakkenpakketten.  Kiezen doe je na het 3 e jaar. Zelfstandig werken (voormalig studiehuis) Begeleiding door de docent, erop gericht je in toenemende mate zelfstandig je werk te laten doen. Kinderen zijn verplicht deze uren te maken.

17 17 Profielen van HAVO en VWO Er zijn 4 profielen:  Natuur en Techniek  Natuur en Gezondheid  Economie en Maatschappij  Cultuur en Maatschappij Elk profiel is opgebouwd uit 3 delen:  Een gemeenschappelijk deel, voor alle profielen gelijk.  Een specifiek deel, dat het profiel kenmerkt.  Een vrij deel, betere aansluiting op je vervolgopleiding.

18 18 Algemene Schoolinformatie  De Oude Maas  Scala Molenwatering Rietvelden  Anna Hoeve  Charles de Foucauld  Ring van Putten  Scheepvaart en Transport college

19 19 Schoolbezoeken   Scala   De Oude Maas   Charles de Foucauld   De Ring van Putten   Anna Hoeve ( PPP in de klas)   Scholenmarkt!!   Wilt u graag met ons mee (op de fiets), meld het ons.   Zorg voor een geschikte fiets. “Het is goed om te zien waar je klasgenoten volgend jaar verder gaan leren.”

20 20 De Oude Maas * VMBO (BBL, KBL) met 3 sectoren nl: * Techniek, economie en zorg & welzijn. Er zijn 10 afdelingen. Er zijn 10 afdelingen. * TL= Techno mavo (ICT route, Medtech en Proces express). Proces express). * Veilige school, leerlingen als surveillant. * Leerweg Ondersteuning (LWOO) op alle niveaus. http://om.penta.nl

21 21 Anna Hoeve * VMBO basis/kader/gemengd. * Gevestigd in Brielle. * Aanbod 5 praktijkvakken : Dierhouderij, Groenvoorziening, Agrarische techniek, Bloemschikken. * Praktijkgerichte opdrachten samen uitwerken. Inloopmiddagen ‘s woensdags van 13.30-15.00 uur vanaf oktober. Maak dan wel een afspraak. * Leerweg Ondersteuning (LWOO) http://www.annahoeve.nl

22 22 Scheepvaart en transportcollege  School voor VMBO of VMBO/LWOO.  Basisvorming en beroepsvoorbereiding.  Je begint met 2 jaren basisvorming.  Aan het eind van het 2e leerjaar kun je kiezen uit de volgende drie afdelingen:  Haven en vervoer Haven en vervoer Haven en vervoer  Transport en logistiek  Rijn- en binnenvaart Rijn- en binnenvaart Rijn- en binnenvaart  Erkent vakonderwijs in 9 bedrijfstakken.

23 23 Scala Voormalige Blaise Pascal en Angelus Merula. MAVO, HAVO, VWO (incl. gymnasium en atheneum). MAVO, HAVO, VWO (incl. gymnasium en atheneum). Scala disciplines: keuzevakken voor 3 jaar, bijv. bèta junior, sport, kunst waaronder beeldend, dans, muziek, drama en beeld & geluid http://scala.penta.nl

24 Ring van Putten  Advies MAVO (VMBO-TL) / HAVO klassen MAVO (VMBO-TL) / HAVO klassen HAVO / VWO klassen HAVO / VWO klassen TTO klassen TTO klassen  Eerste jaar in eigen afdeling.  1 e jaar: Plusklas (kunst, sport, Xpi). http://www.deringvanputten.nl 24

25 25 Charles de Foucauld * VMBO theoretisch leerweg. * Klein, gezellig, veilig. * Zorgzaam (o.a. studiebegeleiding en huiswerkklas 2 uur p/w.). * Voor een MAVO+leerling is het mogelijk om naar de HAVO door te stromen. http://www.novacollege-lmc.nl

26 26 Niveaubepaling Vordering van de leerling:  t.o.v. zichzelf.  t.o.v. leeftijdsgenoten. De gebruikte instrumenten  De gegevens uit ons leerlingvolgsysteem.  Het Drempelonderzoek.  De Nio-toets+NPV-J.

27 27 Advisering  Maandag 30 januari 2017.  Prestaties van uw kind op de lange termijn.  Mate van vordering.  Werkhouding (relatie kunnen en willen).  Het concentratievermogen.  Belemmerende dan wel stimulerende factoren (dyslexie/dyscalculie/hoogbegaafdheid).  Sociale en emotionele factoren (faalangst, zelfredzaamheid).  Motivatie en interesses van uw kind.

28 28 Het Drempelonderzoek  Afname op woensdag 28 september 2016.  Brengt de mogelijkheden voor het VO in kaart.  Differentiatie-instrument voor VMBO.  Spelling, woordenschat, begrijpend en technisch lezen en rekenen.  Kinderen met LWOO worden eerder besproken.  Uitslag gekoppeld aan een Cito-score. Het profiel wordt gebruikt om samen met de overige gegevens (NIO en leerlingvolgsysteem), een zo goed mogelijk advies te geven. http://drempelonderzoek.nl http://drempelonderzoek.nlhttp://drempelonderzoek.nl

29 29 NIO-toets  De NIO meet de capaciteiten van uw kind.  Er wordt gewerkt met een “kwadrantmodel” met de onderdelen: kunnen, willen, presteren en doen. Toestemming/oudergegevens!! Afname woensdag 26 oktober 2016

30 30 kunnencapaciteitenNIOintelligentieonderzoekwillenschoolbelevingNPV-jwelbevindenmotivatiezelfbeeld presterenschoolprestaties didactisch gegeven DrempelonderzoekCITO-LVSdoenschoolgedraginteressewerkhoudingmotivatiezelfdiscipline

31 31  Onderdelen:  Synoniemen sterk 1 dik 2 krachtig 3 appel 4 slim 5 strand  Analogieën vogel-vleugels hond- ________ 1 voedsel 2 ketting 3 poten 4 man 5 deken  Categorieën licht – donker 1 gelijk 2 tegengesteld 3 soort 4 deel 5 oorzaak 6 middel De NIO

32 32  Getallen 20 19 18 17 16 15 _____ (10 12 14 15 16)  Rekenen  Voorbeeld 1: 16 … 4 = 4 (x : + -)  Voorbeeld 2:1 … 3 = 8 … 2 (x : + -) (x : + -)  Uitslagen De NIO

33 33  Persoonlijkheidsvragenlijst: Inadequatie-onzekerheid/faalangst Inadequatie-onzekerheid/faalangst Volharding-ordelijkheid/ambitie Volharding-ordelijkheid/ambitie Sociale Inadeq.-sociale onzekerheid Sociale Inadeq.-sociale onzekerheid Recalcitrantie-vertrouwen in anderen Recalcitrantie-vertrouwen in anderen Dominantie-vertrouwen in eigen kunnen Dominantie-vertrouwen in eigen kunnen De NPV-j

34 34 Schooladvies: De basis van het schooladvies:De basis van het schooladvies: Leerprestaties (didactisch gegeven: bijv. Drempel, LVS, CITO-eindtoets, enz.). Leerprestaties (didactisch gegeven: bijv. Drempel, LVS, CITO-eindtoets, enz.). Werkhouding/inzet leerling op de basisschool. Werkhouding/inzet leerling op de basisschool. Uitkomsten NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Uitkomsten NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Uitkomsten NPV-j (Nederlandse Persoonlijkheids- vragenlijst junior). Uitkomsten NPV-j (Nederlandse Persoonlijkheids- vragenlijst junior). Deze vier componenten vormen dus samen het kwadrantmodel. Deze vier componenten vormen dus samen het kwadrantmodel.

35 35 Inschrijfprocedure  Na het adviesgesprek kunt u gaan inschrijven (voor 15 maart).  Het concept onderwijskundig rapport ontvangt u tijdens het adviesgesprek in januari. het adviesgesprek in januari.  Zorgleerlingen moeten uiterlijk 1 februari aangemeld zijn.  Het definitieve onderwijskundig rapport en de leerlingcode heeft u nodig voor de inschrijving van uw kind.

36 36 Heeft u vragen?


Download ppt "Algemeneinformatieavond Groep 8 Welkom CBS Het Anker Donderdag 15 september 2016 ‘van advisering tot inschrijving’ ‘van huiswerk tot kamp’ Dank u."

Verwante presentaties


Ads door Google