De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AC Rijksvakbonden Kadermiddag CAO 2017

Verwante presentaties


Presentatie over: "AC Rijksvakbonden Kadermiddag CAO 2017"— Transcript van de presentatie:

1 AC Rijksvakbonden Kadermiddag CAO 2017
Aanvang: 13:00 uur Einde: 16:00 uur

2 Wat gaan we doen? Speelveld deel 1 (Feiten en Cijfers)
Inventarisatie CAO-onderwerpen Pauze Speelveld deel 2 (Omgeving, overlegstructuur en CAO- onderhandelingen) Strategie CAO-overleg Afronding Na afronding is er tijd voor bespreken ontwikkelingen Belastingdienst

3 CAO Rijk Sector Rijk AZ 347 BZ 2.695 BZK 7.680 EZ 8.820 Financien
30.992 (belastingdienst) IenM 11.928 8.368 (RWS) OCW 3.962 1700 (DUO) SZW 2.277 VenJ 27.460 (DJI) VWS 4.081 HCvS 1.569 Rechtspraak 7.337 Totaal (in fte) ZBO's Staatsbosbeheer 1000 CBS 2036

4 Verdeling naar werksoort
Uitvoering 77% Beleid 11% Toezicht 6% Ondersteuning 7%

5 Vakbonden (met stevige korrel zout!)
FNV Overheid 17969 46% AC Rijksvakbonden 12737 33% CNV Overheid 5161 14% CMHF 2431 7%

6 PAS-regeling Gebruik PAS-regeling in % 2011 2012 2013 2014 2015 Wel 46
45 50 51 Geen 54 55 49

7 Leeftijdsopbouw Percentage werkzame personen, jonger dan 30 jaar 6%
Percentage werkzame personen, 50 jaar of ouder 46%

8 Verdeling arbeidsvoorwaarden
Salaris 5017 66,05% Vakantie-uitkering 395 5,20% Eindejaarsuitkering 405 5,33% Toe(s)lagen 49 0,65% Kortingen -82 -1,08% Inconveniënten 104 1,37% Overwerk 13 0,17% Jubilea 19 0,25% Reiskosten 109 1,43% Vergoedingen-Schadeloosstellingen 28 0,37% Overig 106 1,40% WG-last pensioen 765 10,07% WG-last SV 322 4,24% WG-last ZVW 346 4,56%

9 Secundaire arbeidsvoorwaarden (1)
Werktijden en –omstandigheden overwerktoeslag 0,2 onregelmatigheidstoeslag 1,2 Consignatie/bereikbaarheidstoeslag Mobiliteitstoeslag 0,1 behoud onregelmatigheidstoeslag voor ouderen

10 Secundaire arbeidsvoorwaarden (2)
Leeftijdsgebonden ouderschapsverlof 0,3 leeftijdsafhankelijke verlofdagen 0,4 Seniorenverlof 0,5

11 Secundaire arbeidsvoorwaarden (3)
Reis- en verblijfkosten Ontslag en mobiliteit eenmalige toeslagen (gratificaties) 0,6 eenmalige toeslagen (gratificaties) 0,6 eenmalige toeslagen (gratificaties) 0,6 eenmalige toeslagen (gratificaties) 0,6 eenmalige toeslagen (gratificaties) 0,6 vergoeding woon-werkverkeer 1,6 boven- en nawettelijke WW 0,1 (functioneel) leeftijdsontslag 0,4

12 Secundaire arbeidsvoorwaarden (4)
Beoordelen en belonen Overig Eenmalige toeslagen (gratificaties) 1,6 Loondoorbetaling bij ziekte 1,5

13 Secundaire arbeidsvoorwaarden (overzicht)
Totaal 7,1 Werktijden- en omstandigheden 1,8 Leeftijdsgebonden 1,2 reis en verblijf 1,6 ontslag en mobiliteit 0,5 Beoordelen en belonen 0,6 Overig 1,5

14 Inventarisatie CAO-onderwerpen
Maken groslijst Daarna bundelen en verdiepen Arbeidsvoorwaarden: salarisverhoging, secundaire arbeidsvoorwaarden Personeelsbeleid: bv. personeelszorg, reorganiseren Uitgangspunten: denk positief, vergeet inzetbrief Blok, geen VWNW (apart traject)

15 Pauze!

16 Omgeving Bovensectoraal Sector Rijk Normalisering en advies Borstlap
Loonruimteakkoord en advies van der Donk Pensioenontwikkelingen en Pensioenkamer Referentiemodel Sector Rijk Cocreatie (SPAR) VWNW Regulier SOR

17 Strategie start CAO-overleg
Traditionele aanpak Getrapt komen tot gezamenlijke inzetbrief met opsomming eisen (rijksbond -> platform Rijk -> SCO Rijk) Zoeken naar alternatieve vormen Drie of vier kernpunten Één centraal punt/thema met een verhaal ? Houdt rekening met achterban, overige bonden, werkgever

18 Hoe verder? Conclusies van vanmiddag Hoe gaan we leden betrekken?
.....


Download ppt "AC Rijksvakbonden Kadermiddag CAO 2017"

Verwante presentaties


Ads door Google