De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AC Rijksvakbonden Kadermiddag CAO 2017 Aanvang: 13:00 uur Einde: 16:00 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AC Rijksvakbonden Kadermiddag CAO 2017 Aanvang: 13:00 uur Einde: 16:00 uur."— Transcript van de presentatie:

1 AC Rijksvakbonden Kadermiddag CAO 2017 Aanvang: 13:00 uur Einde: 16:00 uur

2 Wat gaan we doen? Speelveld deel 1 (Feiten en Cijfers) Inventarisatie CAO-onderwerpen Pauze Speelveld deel 2 (Omgeving, overlegstructuur en CAO- onderhandelingen) Strategie CAO-overleg Afronding Na afronding is er tijd voor bespreken ontwikkelingen Belastingdienst

3 CAO Rijk Sector Rijk AZ347 BZ2.695 BZK7.680 EZ8.820 Financien30.99230.000 (belastingdienst) IenM11.9288.368 (RWS) OCW3.9621700 (DUO) SZW2.277 VenJ27.46016.000 (DJI) VWS4.081 HCvS1.569 Rechtspraak7.337 Totaal (in fte)109.148 ZBO's Staatsbosbeheer1000 CBS2036

4 Verdeling naar werksoort Uitvoering77% Beleid11% Toezicht6% Ondersteuning7%

5 Vakbonden (met stevige korrel zout!) FNV Overheid1796946% AC Rijksvakbonden1273733% CNV Overheid516114% CMHF24317%

6 PAS-regeling Gebruik PAS-regeling in %20112012201320142015 Wel46 455051 Geen54 555049

7 Leeftijdsopbouw Percentage werkzame personen, jonger dan 30 jaar6% Percentage werkzame personen, 50 jaar of ouder46%

8 Verdeling arbeidsvoorwaarden Salaris501766,05% Vakantie-uitkering3955,20% Eindejaarsuitkering4055,33% Toe(s)lagen490,65% Kortingen-82-1,08% Inconveniënten1041,37% Overwerk130,17% Jubilea190,25% Reiskosten1091,43% Vergoedingen-Schadeloosstellingen280,37% Overig1061,40% WG-last pensioen76510,07% WG-last SV3224,24% WG-last ZVW3464,56%

9 Secundaire arbeidsvoorwaarden (1) Werktijden en –omstandigheden overwerktoeslag0,2 onregelmatigheidstoeslag1,2 Consignatie/bereikbaarheidstoeslag0,2 Mobiliteitstoeslag0,1 behoud onregelmatigheidstoeslag voor ouderen0,1

10 Secundaire arbeidsvoorwaarden (2) Leeftijdsgebonden ouderschapsverlof0,3 leeftijdsafhankelijke verlofdagen0,4 Seniorenverlof0,5

11 Secundaire arbeidsvoorwaarden (3) Reis- en verblijfkosten Ontslag en mobiliteit eenmalige toeslagen (gratificaties) 0,6 eenmalige toeslagen (gratificaties) 0,6 eenmalige toeslagen (gratificaties) 0,6 eenmalige toeslagen (gratificaties) 0,6 eenmalige toeslagen (gratificaties) 0,6 vergoeding woon-werkverkeer1,6 boven- en nawettelijke WW0,1 (functioneel) leeftijdsontslag0,4

12 Secundaire arbeidsvoorwaarden (4) Beoordelen en belonen Overig Eenmalige toeslagen (gratificaties)1,6 Loondoorbetaling bij ziekte1,5

13 Secundaire arbeidsvoorwaarden (overzicht) Totaal7,1 Werktijden- en omstandigheden1,8 Leeftijdsgebonden1,2 reis en verblijf1,6 ontslag en mobiliteit0,5 Beoordelen en belonen0,6 Overig1,5

14 Inventarisatie CAO-onderwerpen Maken groslijst Daarna bundelen en verdiepen Arbeidsvoorwaarden: salarisverhoging, secundaire arbeidsvoorwaarden Personeelsbeleid: bv. personeelszorg, reorganiseren Uitgangspunten: denk positief, vergeet inzetbrief Blok, geen VWNW (apart traject)

15 Pauze!

16 Omgeving Bovensectoraal Normalisering en advies Borstlap Loonruimteakkoord en advies van der Donk Pensioenontwikkelingen en Pensioenkamer Referentiemodel Sector Rijk Cocreatie (SPAR) VWNW Regulier SOR

17 Strategie start CAO-overleg Traditionele aanpak Getrapt komen tot gezamenlijke inzetbrief met opsomming eisen (rijksbond -> platform Rijk -> SCO Rijk) Zoeken naar alternatieve vormen Drie of vier kernpunten Één centraal punt/thema met een verhaal ? Houdt rekening met achterban, overige bonden, werkgever

18 Hoe verder? Conclusies van vanmiddag Hoe gaan we leden betrekken?.....


Download ppt "AC Rijksvakbonden Kadermiddag CAO 2017 Aanvang: 13:00 uur Einde: 16:00 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google