De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Abvakabo FNV, BVPP en CNV Publieke Zaak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Abvakabo FNV, BVPP en CNV Publieke Zaak"— Transcript van de presentatie:

1 Abvakabo FNV, BVPP en CNV Publieke Zaak 10-05-2012
Cendris / PostNL Abvakabo FNV, BVPP en CNV Publieke Zaak

2 Wat is er tot nu toe gebeurd?
Inzetbrief namens de vakbonden na instemming van de leden. (Dia 3 en 4) Inzet van de werkgever. (Dia 5) 2 onderhandelingen geweest over de standpunten van de partijen. 1ste onderhandelingsronde: toelichting op de voorstellen en onderbouwing 2de onderhandelingsronde verdieping van de voorstellen en de reactie op elkaars voorstellen (Dia 6 en verder) Bonden hebben aangegeven eerst deze stappen te willen bespreken met de leden en ook met de leden uit groep 3, omdat dit voor hen nieuw is.

3 Inzet van de vakbonden Werkgarantie
Vakorganisaties stellen voor een werkgelegenheidsgarantie af te spreken van 5 jaar. Ingangsdatum Vakorganisaties stellen voor eventuele aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden pas in te laten gaan nadat er een nieuw contract is afgesloten waarin de werkgelegenheidsgarantie ook is vastgelegd. Solidariteit Gezien het belang van een contractverlenging voor Cendris als geheel, verwachten de vakorganisaties dat er ook onderhandeld wordt over een eventuele aanpassing van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die niet vallen onder het convenant uit Het contract met PostNL levert een belangrijke bijdrage aan de omzet van Cendris en verlenging van dat contract heeft dus ook een positief effect op de werkgelegenheid voor de overige medewerkers van Cendris. Vertrekregeling Vakorganisaties stellen voor een vertrekregeling overeen te komen waarbij medewerkers de gelegenheid krijgen om Cendris te verlaten, dan wel bij Cendris te blijven werken onder de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Onderdeel van deze vertrekregeling zou een 55+ regeling moeten zijn. Afbouwregeling Naast de vertrekregeling stellen de vakorganisaties voor een afbouwregeling af te spreken voor medewerkers die in dienst blijven van Cendris, zodat de nieuwe arbeidsvoorwaarden geleidelijk van kracht worden.

4 Vervolg inzet vakbonden
Pensioenregeling en vroegpensioen Bij de afspraken over het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden blijven de vroegpensioen en pensioenregeling buiten beschouwing. Bij een mogelijk toekomstige wijziging van een van beide regelingen vindt daarover specifiek overleg plaats tussen Cendris en de vakorganisaties met als uitgangspunt te voorkomen dat maatregelen cumuleren met afspraken uit het nieuw af te spreken convenant. Arbeidsvoorwaarden buiten beschouwing De vakorganisaties stellen voor het aantal vakantiedagen, de wachtdagen bij ziekte en de kilometervergoeding ongewijzigd te laten. Bijscholing/omscholing Vakorganisaties stellen voor een regeling af te spreken ten aanzien van bijscholing en/of omscholing van medewerkers. Financieel advies Vakorganisaties stellen voor af te spreken dat alle medewerkers recht krijgen op persoonlijk financieel advies. Persoonlijke gesprekken/individueel maatwerk Vakorganisaties stellen voor met alle medewerkers een persoonlijk gesprek te voeren waarbij het uitgangspunt is dat medewerkers kunnen aangeven welke mogelijkheden zij zien om tot individueel maatwerk te komen. De uitkomst van deze gesprekken wordt gebruikt om individuele afspraken te maken die aansluiten bij de wensen van medewerkers.

5 Inzet van Cendris Alle medewerkers die nu onder het convenant vallen gaan over naar CCC arbeidsvoorwaarden. D.w.z.: Salarisverschillen opheffen Medewerkers worden geplaatst in schalen overeenkomstig schalen CCC Arbeidsvoorwaardelijke ongelijkheid opheffen Wachtdagenregeling (incl. verlofbonusregeling) Vakantieuren conform CCC Overige voorwaarden gelijktrekken O.a. geen structurele bijdrage 1%, koffiegeld, arbeidstijdverkorting, winstuitkering en gelijktrekken woon-werkverkeer en toeslagen onregelmatigheid Bespreken verhoging eigen bijdrage medewerkers aan de pensioenen Bereidheid tot overgangsmaatregelen

6 Onderhandelingen Op basis van de inzet van zowel de vakbonden als de werkgever zijn de onderhandelingen gestart. In de volgende dia’s zien jullie de huidige stand in de onderhandelingen schematisch uiteengezet met daarbij de reactie van Cendris (dit zijn de letterlijke dia’s die ook aan de vakbonden zijn gepresenteerd!) Er is nog GEEN akkoord bereikt op geen enkel punt, het is een tussenstand!

7 3 jaar lijkt haalbaar, inzet tot langer
Bespreekpunten Onderwerp VO Cendris Werkgarantie 5 jaar Niet reëel PostNL contract Zie werkgarantie 3 jaar lijkt haalbaar, inzet tot langer Ingangsdatum Bij ingang nieuw contract PostNL Akkoord. Verwachting nieuw contract medio 2012 Solidariteit Groep 3 ook betrekken bij nieuwe afspraken Akkoord. Individuele benadering vereist Afbouwregeling Via suppletiesystematiek in 3 jaar Vertrekregeling Incl 55+ regeling 55+ regeling complex Wel 60+ pensioenaanbod 7

8 Bespreekpunten Onderwerp VO Cendris Pensioen en vroegpensioen
Regeling: blijft in lijn met PostNL. Indien cumulerend effect opnieuw in gesprek Regeling: akkoord Eigen bijdrage Bespreken verhoging eigen bijdrage medewerkers aan de pensioenen Arbeidsvoorwaarden buiten beschouwing Wachtdagen, vakantie(leeftijds)dagen, reiskosten woon-werk Volledige overgang naar CCC voorwaarden Bijscholing/omscholing Regeling tbv bij/omscholing Inzetten PostNL Mobility 8

9 Bespreekpunten Onderwerp VO Cendris Financieel advies
Alle mdw’s recht op persoonlijk financieel advies Inzetten financieel adviseur PostNL Mobility Persoonlijke gesprekken/individueel maatwerk Wens uitgesproken om met iedereen in gesprek te gaan Gesprekken worden ingepland 9

10 Voorstel Cendris om verschil in arbeidsvoorwaarden af te bouwen
Suppletieregeling: Individuele arbeidsvoorwaarden in geld uitgedrukt Verschil met Cendris arbeidsvoorwaarden bepaald Lineaire afbouw in 3 jaar, per maand berekend

11 Berekeningssystematiek suppletie
Inschaling in Cendris loongebouw op basis van Cendris functieniveau op maximaal gelijk salarisniveau 11

12 Voorbeeld afbouw suppletie
Aannames: Suppletie bevat alle verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen Cendris en huidige arbeidsvoorwaardenpakket Positief verschil in eerste maanden obv bruto maandsalaris veroorzaakt door financieel maken van aantal secundaire arbeidsvoorwaarden Cendris salaris stijgt met WGCC CAO met 1% per jaar Afbouw suppletie per maand (lineair) Oud salaris cf convenant afspraak op nul-lijn

13 Afkoopregeling – 3 situaties, 3 opties
Uitgangspunt: Afkoopregeling gebaseerd op berekende suppletie Opties: De geldswaarde van de suppletie lineair afgebouwd in 3 jaar Afkoop ineens van suppletie. Medewerker blijft in dienst, factor 0,5 Afkoop ineens van de suppletie. Medewerker verlaat Customer Contact, factor 1,25 13

14 Wat hebben bonden als reactie gegeven
Een aantal belangrijke inzetpunten vanuit de vakbonden worden overgenomen door Cendris. De methodiek van suppletie en de keuzes willen wij bespreken met de leden alvorens we hier dieper op ingaan. Een aantal voorstellen zullen dieper moeten worden uitgewerkt, maar pas nadat de leden ons hiervoor mandaat hebben gegeven.

15 Hoe nu verder Dadelijk eerst gelegenheid tot het stellen van vragen en het plaatsen van opmerkingen. Daarna met elkaar bespreken hoe nu verder.

16 Vragen / opmerkingen

17 Hoe nu verder?


Download ppt "Abvakabo FNV, BVPP en CNV Publieke Zaak"

Verwante presentaties


Ads door Google