De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst Schriftlezingen zijn: Genesis 4:1-16 Mattheus 5:21, 22, 43 – 48 Thema: Zesde Gebod Gij zult niet doodslaan nav Heidelbergse Catechismus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst Schriftlezingen zijn: Genesis 4:1-16 Mattheus 5:21, 22, 43 – 48 Thema: Zesde Gebod Gij zult niet doodslaan nav Heidelbergse Catechismus."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst Schriftlezingen zijn: Genesis 4:1-16 Mattheus 5:21, 22, 43 – 48 Thema: Zesde Gebod Gij zult niet doodslaan nav Heidelbergse Catechismus Zondag 40

2 Schriftlezingen: Genesis 4:1-16 Mattheus 5:21, 22, 43 – 48

3 Heidelbergse Catechismus Zondag 40 Vraag en antwoord 105 Vr. Wat eist God in het zesde gebod? Antw. Dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelven of door anderen ontere, hate, kwetse of dode; maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge; ook mijzelven niet kwetse of moedwilliglijk in enig gevaar begeve; waarom ook de overheid het zwaard draagt om den doodslag te weren.

4 Heidelbergse Catechismus Zondag 40 Vraag en antwoord 106 Vr. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken? Antw. God, verbiedende den doodslag, leert ons dat Hij den wortel van den doodslag, als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt.

5 Heidelbergse Catechismus Zondag 40 Vraag en antwoord 107 Vr. Maar is het genoeg dat wij onzen naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Antw. Neen; want God, verbiedende den nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onzen naaste liefhebben als onszelven, en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren, en ook onzen vijanden goeddoen.

6 Geef vrede, Heer’, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons sterke Heer’.

7 Geef vrede, Heer’, geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!

8 Geef vrede, Heer’, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

9 Geef vrede, Heer’, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons Uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: Uw vrede wint de strijd!


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst Schriftlezingen zijn: Genesis 4:1-16 Mattheus 5:21, 22, 43 – 48 Thema: Zesde Gebod Gij zult niet doodslaan nav Heidelbergse Catechismus."

Verwante presentaties


Ads door Google