De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verslaving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verslaving."— Transcript van de presentatie:

1 Verslaving

2 Kerstlied: Laat ieder het horen
Dat eens werd geboren, De Redder der wereld, De Heer’ van ’t heelal. De engelen melden, In Efratha’s velden, Dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. Refrein: Komt, laten wij eren, De Here der Heren, Zo groot van ontferming en van gena. Want Hij wil ons geven, Dicht bij Hem te leven. De Heiland der wereld, Halleluja!

3 Kerstlied: Laat ieder het horen
En herders, zij kwamen Bij ’n kribbe tezamen, Omringden eerbiedig het Kindeke teer. De flonk’rende sterre, Riep wijzen van verre; Zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer. Refrein: Komt, laten wij eren, De Here der Heren, Zo groot van ontferming en van gena. Want Hij wil ons geven, Dicht bij Hem te leven. De Heiland der wereld, Halleluja!

4 Kerstlied: Laat ieder het horen
In doeken gewonden, Voor al onze zonden, Ligt hier in een kribbe het Godd’lijk Kind. De sterre gaat stralen, Voor wie moe van ’t dwalen, Bij ’t wonder van Bethlehem vrede vindt. Refrein: Komt, laten wij eren, De Here der Heren, Zo groot van ontferming en van gena. Want Hij wil ons geven, Dicht bij Hem te leven. De Heiland der wereld, Halleluja!

5 Bidden

6 Psalm 1 vers 1 Welzalig hij, die in der bozen raad, Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat, Noch nederzit, daar zulken samenrotten, Die roekeloos met God en godsdienst spotten; Maar 's HEEREN wet blijmoedig dag en nacht Herdenkt, bepeinst en ijverig betracht.

7 Bijbelteksten - Naaste
Luk 10,27   En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven. Rom 13,9   Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven. Gal 5,14   Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. Jak 2,8   Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven, zo doet gij wel;

8 Romeinen 13 Liefde tot de naaste
8 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 9 Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 10 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.

9 Romeinen 13 Liefde tot de naaste
11 En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. 12   De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. 13 Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. 14   Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.

10 Zingen - Oth 54 Heer, U doorgrondt en kent mij;
Mijn zitten en mijn staan En U kent mijn gedachten, Mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, Die zijn voor U bekend En waar ik ook naar toe zou gaan, Ik weet dat U daar bent.

11 Heer, U bent altijd bij mij,
U legt Uw handen op mij En U bent voor mij en naast mij en om mij heen. En U bent voor mij en naast mij en om mij heen, Elke dag.

12 Heer, U doorgrondt en kent mij;
Wat in de moederschoot Ben ik door U geweven; U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder, Heer, Dat U mijn leven kent En wat er ook gebeuren zal Dat U steeds bij mij bent.

13 Heer, U bent altijd bij mij,
U legt Uw handen op mij En U bent voor mij en naast mij en om mij heen. En U bent voor mij en naast mij en om mij heen, Elke dag.

14 Spreuken 24 vers 11 Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoud


Download ppt "Verslaving."

Verwante presentaties


Ads door Google