De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma OvRAN Symposium Toekomst Accountant WELKOM 17.00-18.00 uur: buffet 18.00-19.45 uur : Guus Ham en Gert van den Brink met Jan Thijs Drupsteen over.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma OvRAN Symposium Toekomst Accountant WELKOM 17.00-18.00 uur: buffet 18.00-19.45 uur : Guus Ham en Gert van den Brink met Jan Thijs Drupsteen over."— Transcript van de presentatie:

1 Programma OvRAN Symposium Toekomst Accountant WELKOM 17.00-18.00 uur: buffet 18.00-19.45 uur : Guus Ham en Gert van den Brink met Jan Thijs Drupsteen over “Regeldruk kleine kantoren” 19.45-20.00 uur: koffiepauze 20.00-20.45 uur: Marcel Spoelstra over “Online accounting" 20.45-21.25 uur: Joost Groeneveld met Jan Thijs Drupsteen over "Neem geen accountants in dienst" 21.25-22 uur: Willem Okkerse en Corneel Spil met Jan Thijs Drupsteen over "Verklaringen die het publiek niet wil" 22-... uur: borrel

2 Guus Ham en Gert van den Brink met Jan Thijs Drupsteen over “Regeldruk kleine kantoren” Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk van kleine kantoren (Guus Ham) en toetsingen (Gert van den Brink) zal Jan Thijs Drupsteen uitleggen waarom deze regeldruk nodig is en of/hoe dit anders kan. Via vragen (uit het publiek of voorbereid) zullen alternatieve oplossingen worden gepresenteerd. Dit onderdeel wordt afgesloten met stellingen waar de aanwezigen over stemmen.

3 Guus Ham en Gert van den Brink met Jan Thijs Drupsteen over “Regeldruk kleine kantoren” VRAGEN 1 Het is algemeen bekend dat de wet toelaat dat grotere kantoren zich aan veel hun onwelgevallige regelgeving kunnen onttrekken via de netwerk-definitie. Kleinere kantoren kunnen dat niet. Bij de nieuwe regelgeving voor micro-entiteiten, bijna het hele klantenbestand van kleine kantoren, schrijft NBA nu voor dat standaard 4410H van toepassing blijft. Via in naam zelfstandige ondernemingen onttrekken grotere kantoren zich aan standaard 4410H, VGBA en andere voorschriften. 4410H VGBA Vraag is of 4410H nu kwaliteit toevoegt of alleen administratieve ballast en of het niet beter zou zijn dat kleine kantoren zich ook aan die administratieve ballast kunnen onttrekken gezien hun VGBA verplichtingen?4410H

4 Guus Ham en Gert van den Brink met Jan Thijs Drupsteen over “Regeldruk kleine kantoren” VRAGEN 2 Als een klein accountantskantoor bijv. een aangifte ‘IB-plus’ levert, is standaard 4410H onder voorwaarden niet van toepassing. Er is immers geen sprake van een financieel overzicht. Van de andere kant bevat die aangifte een "conclusie bedoeld om het vertrouwen van de belastingdienst of bank, in de uitkomst van de evaluatie of de toetsing van het object van onderzoek ten opzichte van de criteria, te versterken. De uitkomst van de evaluatie of de toetsing van het object van onderzoek is de informatie (hier belastingaangifte) die het gevolg is van de toepassing van de omschreven criteria;" Dus is sprake van "assurance" en raakt de veel zwaardere regelgeving over "assurance" van toepassing via de NVAK. Dat verwijt komt pas aan de orde als de belastingdienst terecht of ten onrechte aangiftefouten constateert en de accountant verwijten daarover maakt. Weliswaar regelt standaard 4410H onder 6 dat: "Een samenstellingsopdracht is geen assurance-opdracht" maar bij die belastingaangifte was juist geen sprake van samenstellen en voorwaarde A2 is ook niet vervuld.”4410HNVAK4410H Als het de bedoeling is om deze IB-aangftes onder een lichter regime te brengen is het dan niet onlogisch dat daardoor het zwaardere assurance regime van toepassing raakt?

5 Guus Ham en Gert van den Brink met Jan Thijs Drupsteen over “Regeldruk kleine kantoren” VRAGEN 3 De afdeling Bijzonder Beheer vraagt via een wederzijdse klant een klein accountantskantoor om een (regelmatig) debiteuren overzicht. Volgens standaard 4410H is een debiteurenoverzicht zonder toelichting "andere historische financiële informatie" en is 4410H niet van toepassing. Het is mogelijk dat standaard "4400 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie" dan van toepassing is. Van de andere kant vraagt/eist de bank via zijn klant niet voor niets een debiteurenoverzicht van de accountant. Er is dus een object van onderzoek, de accountant gebruikt criteria en de bank ontleent zekerheid aan die rapportage. Dus is de hele mikmak regelgeving over "assurance" van toepassing. Zolang niet getoetst wordt, komt dit praktisch pas aan de orde als de bankjuristen de accountant terecht of ten onrechte serieuze verwijten maken. 4410H 4400 Het kan toch niet de bedoeling zijn deze debiteurenoverzichten enerzijds vrij te stellen en tegelijk het zwaardere assurance regime van toepassing te verklaren?

6 Guus Ham en Gert van den Brink met Jan Thijs Drupsteen over “Regeldruk kleine kantoren” VRAGEN 4 Een klein accountantskantoor met slechts één NBA-lid en enkele medewerkers specialiseert zich in advies over financieringsproblemen, ook voor klanten bij andere kantoren. In dat geval is onvermijdelijk dat de jaarrekening van de klant van dat andere kantoor wordt aangeleverd als bijlage bij de kredietaanvraag bij een bank, venture kapitalist, crowdfunding etc. Er is geen sprake van samenstellen en het kantoor vermeldt dus ingevolge art. 20 dat standaard 4410H niet is toegepast. De documentatie van dat kantoor bij de kredietaanvraag bevat uiteraard criteria zoals prognoses, risico analyses etc. en een conclusie bedoeld om het vertrouwen van de kredietverschaffer via de toegepaste criteria te versterken. Dus is de hele mikmak regelgeving over "assurance" van toepassing. Ondanks Die mikmak in samenhang met de onafhankelijkheidsregels uit de ViO is onmogelijk uit te voeren als eenmanskantoor. 4410HViO Is het logisch om kleine kantoren het zo bezwaarlijk te maken om zich te specialiseren terwijl grote kantoren dat via zogenaamd zelfstandige entiteiten wel kunnen doen?

7 Guus Ham en Gert van den Brink met Jan Thijs Drupsteen over “Regeldruk kleine kantoren” VRAGEN 5 Een klein accountantskantoor met slechts twee NBA-maten en enkele medewerkers adviseert ook over financieringsproblemen voor eigen klanten waarvoor samenstellingsverklaringen zijn afgegeven. Zoals blijkt uit het voorgaande is dan sprake van "assurance" als de documentatie van dat kantoor bij de kredietaanvraag naast de historische financiële informatie de gebruikelijke criteria bevat zoals prognoses, risico analyses etc. en een conclusie bedoeld om het vertrouwen van de kredietverschaffer via de toegepaste criteria te versterken. Omdat dit kantoor ook de historische financiële informatie aanleverde en een samenstellingsverklaring afgaf, verbiedt artikel 20 ViO om te adviseren over financieringsproblemen voor eigen klanten. Via de historische financiële informatie en de samen­ stellingsverklaring is immers sprake is van materiële invloed is op het assurance-object die subjectief of niet-routinematig is. Het feit dat beide NBA-maten onder omstandigheden elkaar vervangen, leidt daarnaast tot niet oplosbare problemen met art. 11, 18 of 28 ViO.ViO Is het logisch om kleine kantoren het zo bezwaarlijk te maken om zich te specialiseren terwijl grote kantoren dat via zogenaamd zelfstandige entiteiten wel kunnen doen?

8 Guus Ham en Gert van den Brink met Jan Thijs Drupsteen over “Regeldruk kleine kantoren” VRAGEN 6 Een klein accountantskantoor met slechts twee NBA-maten en enkele medewerkers adviseert ook bij waarderingsvraagstukken voor eigen klanten waarvoor samenstellingsverklaringen zijn afgegeven. Zoals blijkt uit het voorgaande is dan sprake van "assurance" omdat het waarderingsrapport naast de historische financiële informatie en de samenstellingsverklaring via de gebruikelijke criteria zoals prognoses, risico- en scenario analyses etc. een conclusie bevat bedoeld om het vertrouwen in het waarderingsuitkomst via de toegepaste criteria te versterken. Omdat dit kantoor ook de historische financiële informatie aanleverde en een samenstellingsverklaring afgaf, verbiedt art. 20 ViO om te adviseren over waarderingsvraagstukken voor eigen klanten. Via de historische financiële informatie en de samenstellingsverklaring is immers sprake van materiële invloed is op het assurance-object die subjectief of niet- routinematig is. Het feit dat beide NBA-maten onder omstandigheden elkaar vervangen, leidt daarnaast tot niet oplosbare problemen met art. 11, 18 of 28 ViO. ViO Is het logisch dat de regelgeving deze specialisatie bij kleine kantoren bemoeilijkt en het tegelijk grote kantoren mogelijk maakt zich aan die regelgeving en de VGBA te onttrekken via in naam zelfstandige entiteiten?VGBA

9 Guus Ham en Gert van den Brink met Jan Thijs Drupsteen over “Regeldruk kleine kantoren” VRAGEN 7 Een klein accountantskantoor adviseert en bemiddelt ook bij fusie en overname transacties. Advies over waarderingsvragen zijn daarbij onvermijdelijk. Dientengevolge is sprake van “assurance” en is die zware voor kleine kantoren bijna onuitvoerbare en onduidelijke regelgeving van toepassing. In deze soms zeer lucratieve branche is no cure no pay in allerlei vormen gebruikelijk. Helaas leidt dit tot onoplosbare problemen met hoofdstuk 13 ViO over prestatie-afhankelijke beoordeling en beloning. Grotere kantoren lossen dit probleem op via zogenaamd zelfstandige corporate finance afdelingen. Is het logisch dat de regelgeving deze specialisatie bij kleine kantoren vrijwel onmogelijk maakt en het tegelijk grote kantoren mogelijk maakt zich aan die regelgeving en de VGBA te onttrekken via in naam zelfstandige entiteiten?VGBA

10 Guus Ham en Gert van den Brink met Jan Thijs Drupsteen over “Regeldruk kleine kantoren” PRESENTATIES Guus Ham over “Regeldruk kleine kantoren”Regeldruk kleine kantoren Gert van den Brink over “Toetsingen”Toetsingen

11 Guus Ham en Gert van den Brink met Jan Thijs Drupsteen over “Regeldruk kleine kantoren” STELLINGEN 1. Is de NBA regelgeving altijd helder, eenduidig en ondubbelzinnig? Ja=Groen/Nee=Rood 2. Zouden toetsers niet beter alleen het kwaliteitsbeheerssysteem kunnen toetsen dan de uitgebrachte stukken met de bijbehorende dossiers ? Ja=Groen/Nee=Rood 3. Is het voor kleinere kantoren niet beter om dezelfde flexibiliteit qua NBA regelgeving te hebben als grote kantoren? Ja=Groen/Nee=Rood 4. Om dezelfde flexibiliteit qua regelgeving te bereiken zou het ieder NBA lid niet vrij moeten staan op iedere uitlating te vermelden: "geen assurance beoogd in de zin van de NBA-regelgeving" waardoor alleen nog de VGBA van toepassing is en niet alle andere detail regels. Ja=Groen/Nee=Rood 5. Om dezelfde flexibiliteit qua regelgeving te bereiken moet de NBA de weg openstellen voor zelfstandige ledengroepen die zelfstandig hun eigen regelgeving kunnen bepalen zoals bij OvRAN. Ja=Groen/Nee=Rood

12 PAUZE 15 MINUTEN PAUZE Op iedere stoel wordt een consumptie bon gelegd voor koffie/borrel na afloop. Bij geen gebruik graag inleveren bij secretariaat.

13 Marcel Spoelstra over “Online accounting” Bij de moeilijke keuzes hoe om te gaan met het fenomeen “Online accounting”, offensief of meer defensief, zal Marcel Spoelstra deze offensieve benadering verdedigen. offensieve benadering Via een reeks interactieve vragen komen de verschillende nuances aan de orde die pleiten voor een meer defensieve benadering. Dit onderdeel wordt afgesloten met stellingen waar de aanwezigen over stemmen.

14 Vragen en discussie over “Online accounting” 1. In de “cloud” werken heeft voor- en nadelen. Nadeel is dat altijd extra vertraging optreedt door de internet verbinding. Die kan soms wegvallen evenals de provider. Er zijn ook extra kosten want eigen schijfruimte op de eigen server kost bijna niets en maakt je minder afhanke­ lijk. Wegen die nadelen voorlopig niet zwaarder? 2. In mijn klantenbestand zitten “digibeten”. Kunnen die niet beter hun periodiek schoenendozen op kantoor blijven inleveren? 3. In mijn klantenbestand zitten ook “sloddervossen”. Kunnen die ook niet beter hun periodiek schoenendozen bij mij blijven inleveren? 4. In mijn klantenbestand zit ook een “digibeet annex sloddervos” die, gek gemaakt door spotgoedkope online aanbiedingen, met alle geweld wil online boekhouden. Wat moet ik met die klant?

15 Vragen en discussie over “Online accounting” 5. Als voordelen van online boekhouden wordt aangeprezen: – geen boekhoudkennis nodig – je hoeft geen administratieve handelingen te doen – altijd online inzicht in de financiën. Maar de administratie uitbesteden levert toch ook ditzelfde resultaat? Of dat duurder is, blijft nog maar de vraag. 6. Zelfs mijn medewerkers zijn inmiddels "gek"geworden door de oplossing van mijn softwarepakket (te langzaam, nog te onvolwassen) terwijl ogenschijnlijk Yuki voorop­ loopt met volledig digitaal aanleveren. Herkent u dat?\ 7. Is het niet verstandiger om online accounting voorlopig alleen defensief aan te bieden aan bestaande klanten die daar specifiek om vragen en geschikt daarvoor zijn?

16 Stemonderwerpen over “Online accounting” 1. Denkt u dat werken in de “cloud” nu al meer voordelen heeft dan nadelen? Ja=Groen/Nee=Rood 2. Werkt uw kantoor al in de “cloud” of is voornemens dat op korte termijn te doen? Ja=Groen/Nee=Rood 3. Is het niet verstandiger om online accounting voorlopig alleen defensief aan te bieden aan bestaande klanten die daar specifiek om vragen en geschikt daarvoor zijn? Ja=Groen/Nee=Rood

17 Joost Groeneveld in debat met Jan Thijs Drupsteen over "Neem geen accountants in dienst” Bestaat “assurance” en “aan assurance verwant” eigenlijk wel? Toch zijn aan die vage en overlappende en mogelijk niet bestaande begrippen veel soorten regelgeving gekoppeld. Dit leidt er toe dat onverhoeds regelgeving van toepassing kan zijn waar niemand op bedacht is. Joost Groeneveld zet uiteen dat dit grote gevolgen kan hebben voor bijv. accountants in business. Hoe dit op te lossen is onderdeel van het debat. Joost Groeneveld Dit onderdeel wordt afgesloten met stellingen waar de aanwezigen over stemmen.

18 Joost Groeneveld in debat met Jan Thijs Drupsteen over "Neem geen accountants in dienst” VRAGEN 1 Een zelfstandig gevestigd accountant in business adviseert over waarderings­ vraagstukken en bemiddelt ook bij fusie en overname transacties. Waarderingen zijn bijna altijd gerelateerd aan een transactie. Dus is standaard 5500N over Transactiegerelateerde adviesdiensten van toepassing. Waarderingen vormen gebruikelijk een belangrijk onderdeel van een transactie. Ingevolge art. 5 onder a van standaard 5500N is dus sprake van assurance want waarderingen zijn zelden "slechts van ondergeschikte betekenis binnen de gehele opdracht". Dus is ook de NVAK.ass van toepassing met een reeks van nadere voorschriften. Gelukkig stelt art. 3 dat rekening wordt gehouden "met de aard en omvang van het accountants­ kantoor." Gezien de aard van de voorschriften over het kwaliteitsbeheersingstelsel, onafhankelijkheid en integere bedrijfsvoering is dit vrijwel onmogelijk uitvoerbaar of ridicuul voor een zelfstandig gevestigd accountant in business waar in deze branche veelal met zeer kleine teams wordt gewerkt die ieder een zeer beperkt aantal transacties per jaar uitvoeren. In deze soms zeer lucratieve branche is no cure no pay in allerlei vormen gebruikelijk. Helaas leidt dit tot onoplosbare problemen met hoofdstuk 13 ViO over prestatie-afhankelijke beoordeling en beloning. Grotere kantoren lossen dit probleem op via zogenaamd zelfstandige corporate finance afdelingen en de concurrentie in de branche heeft van al die voorschriften geen last. Waarom dan wel accountants? Stemonderwerp: Is het niet beter en voldoende dat deze accountant en zijn collega's accountants in business alleen gebonden zijn aan de VGBA voorschriften? Ja=Groen/Nee=Rood

19 Joost Groeneveld in debat met Jan Thijs Drupsteen over "Neem geen accountants in dienst” VRAGEN 2 De voormalige voorzitter AIB Herbert Reimers werkt bij Nauta Dutilh en publiceert/adviseert/procedeert als advocaat/accountant over externe verslaggeving, jaarrekeningenrecht, regelgeving waar in ieder geval zijn lezers en klanten zekerheid aan ontlenen. Zo publiceerde Herbert Reimers onder andere een analyse over de beroepsaansprakelijkheid van de accountant met de conclusie: "Een doordachte wettelijke beperking van de aansprakelijkheid kan het aantal aanbieders in deze markt vergroten, zonder dat de kwaliteit van de accountantscontrole daaronder leidt." Hier is sprake van een doorwrochte analyse met criteria en een conclusie die beoogt het vertrouwen van de lezers in de conclusie te versterken. Dus is sprake van "assurance" en is ook op Nauta Dutilh de NVAK.ass van toepassing met een reeks van nadere voorschriften die met grote mate van zekerheid nooit zijn of zullen worden uitgevoerd. Collega advocaten/meesters in de rechten hebben geen last van al die voorschriften. Waarom wel accountants? Stemonderwerp: Is het niet beter en voldoende dat Herbert Reimers en alle andere accountants in business alleen zijn gebonden zijn aan de VGBA? Ja=Groen/Nee=Rood

20 Joost Groeneveld in debat met Jan Thijs Drupsteen over "Neem geen accountants in dienst” VRAGEN 3 Marcel Pheiffer is hoogleraar Nijenrode, publiceert regelmatig met soms duidelijke conclusies veelal gebaseerd op criteria. Kennelijk wekken die conclusies vertrouwen want de NBA heeft hem aangesteld als lid van de Monitoringcommissie. Recentelijk is een tuchtklacht tegen hem ingediend door twee locale politieke partijen. Dit naar aanleiding van zijn conclusie na uitvoerig onderzoek dat: "er met het declaratiegedrag van burgemeester Heijman weinig mis was". Zonder alle details van de zaak te kennen is wel duidelijk dat er onderzoek is verricht op verzoek van de Provincie Noord-Holland en het lijkt ondenkbaar dar er geen criteria zijn gebruikt die beoogden het vertrouwen van de opdrachtgever in de conclusie te versterken. Dus is sprake van "assurance" en is ook op de universiteit Nijenrode de NVAK.ass van toepassing met een reeks van nadere voorschriften die met grote mate van zekerheid nooit zijn of zullen worden uitgevoerd. Collega hoogleraren hebben geen last van al die voorschriften. Waarom wel accountants? Stemonderwerp: Is het niet beter en voldoende dat hoogleraren en alle andere accountants in business alleen gebonden zijn aan de VGBA? Ja=Groen/Nee=Rood

21 Joost Groeneveld in debat met Jan Thijs Drupsteen over "Neem geen accountants in dienst” VRAGEN 4 Er zijn maar relatief weinig “echte” openbaar accountants. Maak dus een Orde van openbaar accountants die ONAFHANKELIJK moeten zijn van hun klanten en adviesdiensten en zich beperken tot verklaringen bij Financiële verantwoordingen. Zij vormen het accountantsberoep. Alle andere RA’s/AA’s behouden hun opleidingstitel maar zijn geen lid van de Nieuwe Orde. Al die andere accountants kunnen zich naar keuze organiseren en zijn vrij zich met andere disciplines te associëren. Stemonderwerp: Kan de organisatie van het beroep niet beter wijzigen in bovengenoemde zin dan door zelfstandige ledengroepen die hun eigen regelgeving zelfstandig bepalen maar nog wel gebonden blijven aan de VGBA? Ja=Groen/Nee=Rood

22 Willem Okkerse en Corneel Spil met Jan Thijs Drupsteen over "Verklaringen die het publiek niet wil” Het publiek wil maar één ding van accountants verklaringen: na goedkeurende verklaringen geen faillissement! Continuïteitsverklaring dus. Corneel Spil zet uiteen waarom regelgeving juist continuïteitsverklaringen belet. continuïteitsverklaringen Willem Okkerse legt uit dat via deze OK-score goede hulpmiddelen beschikbaar zijn. Debat met Jan Thijs Drupsteen of het niet anders kan.OK-score Dit onderdeel wordt afgesloten met stellingen waar de aanwezigen over stemmen.

23 Willem Okkerse en Corneel Spil met Jan Thijs Drupsteen over "Verklaringen die het publiek niet wil” VRAGEN 1 Het publiek hecht veel waarde aan verklaringen van de accountant om twijfels over de uitspraken van het management over de integriteit van de verslaglegging en continuïteit van de onderneming weg te nemen. Accountants proberen traditioneel de verant­ woordelijkheid voor die integriteit en de toelichting op de mate van continuïteit zoveel mogelijk bij het management te leggen. Het publiek weet echter ook dat ondernemers tot vlak voor hun faillissement zelden publiekelijk twijfelen aan die continuïteit. De waarde van de verklaring van de accountant in de ogen van het publiek kan dus toenemen als óók die accountant spreekt over de mate van continuïteit. Stemonderwerp: Neemt de waarde van de accountantsverklaring toe als die ook uitspraken bevat over de mate van continuïteit van de onderneming? Ja=Groen/Nee=Rood

24 Willem Okkerse en Corneel Spil met Jan Thijs Drupsteen over "Verklaringen die het publiek niet wil” VRAGEN 2 Publieke uitspraken over discontinuïteit veroorzaken juist discontinuïteit als ze plotseling uit de lucht komen vallen zijn EN niet goed zijn onderbouwd. De huidige regelgeving verhindert juist tijdige en goed onderbouwde continuïteits-uitspraken. Gegeven de continue stroom van faillissementen vlak na goedkeurende verklaringen (een per jaar, alleen al op de Nederlandse beurzen), heeft het publiek weinig vertrouwen meer in accoun­tants­ verklaringen. Stemonderwerp: Is het verstandig om de regelgeving zo te verduidelijken dat deze tijdige en goed onderbouwde continuïteits-uitspraken mogelijk maakt? Ja=Groen/Nee=Rood

25 Willem Okkerse en Corneel Spil met Jan Thijs Drupsteen over "Verklaringen die het publiek niet wil” VRAGEN 3 Bij het signaleren van discontinuïteit zijn er twee fout­ kansen: (1) de kans dat VALS alarm wordt geslagen voor discon­ tinuïteit (‘false warning’) en (2) de kans dat bij discontinuïteit GEEN alarm wordt geslagen (‘no warning’). Deze kansen kunnen nooit 100% worden uitgesloten. Overwogen kan daarom worden die waarschuwing te nuanceren via goed onderbouwde argumenten in accountantsverklaringen. Stemonderwerp: Is het verstandig de door de accountant bepaalde kans op discontinuïteit toe te lichten in de ac­ countantsverklaring? Ja=Groen/Nee=Rood

26 Einde van dit programma Met dank voor uw aanwezigheid. Borrel of koffie voor de liefhebbers. Voor rekening van OvRAN (via de consumptiebon!) De laatste bus vertrekt 00:44 richting Utrecht Centraal vanaf Stadion Galgenwaard of Rijnsweerd Zuid. Alternatief vervoer regelt het secretariaat via privé auto’s of taxi. Graag even melden.


Download ppt "Programma OvRAN Symposium Toekomst Accountant WELKOM 17.00-18.00 uur: buffet 18.00-19.45 uur : Guus Ham en Gert van den Brink met Jan Thijs Drupsteen over."

Verwante presentaties


Ads door Google