De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De goede Herder Pinkstergemeente de Schuilplaats Spijkenisse, 3 juli 2016 160703b PGS De goede Herder / 1 van van 9.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De goede Herder Pinkstergemeente de Schuilplaats Spijkenisse, 3 juli 2016 160703b PGS De goede Herder / 1 van van 9."— Transcript van de presentatie:

1 De goede Herder Pinkstergemeente de Schuilplaats Spijkenisse, 3 juli 2016 160703b PGS De goede Herder / charleshnmpetit@gmail.com 1 van van 9

2 2 van van 9 3 vragen Bijbeltekst: Joh. 9:35 t/m Joh. 10:18 (NBG) 1.Met wie is Jezus in gesprek? Wat is de toon van het gesprek? 2.Welke beelden gebruikt Jezus? a.Schaapskooi b.Deur c.Herder 3.Wat wil Jezus duidelijk maken?

3 3 van van 9 1. Met wie spreekt Jezus? Joh. 9:35-40 God = herder: Ez. 34:1-5+15 Jes. 40:11 Ps. 23 “Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en Hij zeide, toen Hij hem aantrof: Gelooft gij in de Zoon des mensen? Hij antwoordde en zeide: En wie is Hij, Here, dat ik in Hem moge geloven? Jezus zeide tot hem: Gij hebt Hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het. Hij zeide: Ik geloof, Here, en hij wierp zich voor Hem neder. En Jezus zeide: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden. Dit hoorden sommigen uit de Farizeeën, die bij Hem waren, en zij zeiden tot Hem: Zijn wij soms ook blind? Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; daarom blijft uw zonde.”

4 4 van van 9 2. Beelden: de schaapskooi Joh. 10:1-5 Geen bressen: Ef. 6:10-12 Neh. 4 Gen. 3:24 Naam: Joh. 6:44 Op. 2:17 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover ; maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen.” PS. Er zijn twee schaapskooien (Joh. 10:16)

5 5 van van 9 2. Beelden: Ik ben de deur Joh. 10:6-10 “In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak. Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u : Ik ben de deur der schapen. Allen, die voor Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur ; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.” Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Joh. 14:6 Ziel en leven: Jes. 55:1-3 Luc. 11:52 1 Kor. 3:16 1 Kor. 6:19 Jes. 56:5

6 6 van van 9 2. Beelden: Ik ben de deur Luc. 11:52 binnenkomt “ Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan, en hen, die trachten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden. “ 1 Kor. 3:16 1 Kor. 6:19 Jes. 56:5

7 7 van van 9 2. Beelden: Ik ben de goede herder “Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen ; maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht – en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen – want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.” Joh. 10:11-16 Vanaf grondlegging der wereld: Ef. 1:4-5 Ef. 1: 11-12

8 8 van van 9 3. Wat wil Jezus duidelijk maken? “Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.” Joh. 10:17-18 Vrij maken “Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden : Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.” Geloof volgens Johannes: aannemen, doen, er in leven Joh. 8:30-32

9 9 van van 9 Avondmaal


Download ppt "De goede Herder Pinkstergemeente de Schuilplaats Spijkenisse, 3 juli 2016 160703b PGS De goede Herder / 1 van van 9."

Verwante presentaties


Ads door Google