De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop 5 Leefbaarheid - Onderhoud 14 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop 5 Leefbaarheid - Onderhoud 14 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop 5 Leefbaarheid - Onderhoud 14 juni 2016

2 A. Wettelijk kader B. Procedures Zonnige Kempen (ZK)

3 A.Wettelijk kader Huurovereenkomst (HO) Reglement van orde (RVO) Basisartikel = art. 18 huurovereenkomst: “De huurder is verplicht de woning te onderhouden als een goede huisvader. Hij zal de woning op zodanige wijze bewonen dat er geen overmatige hinder wordt veroorzaakt voor de buren en de naaste omgeving en dat de leefbaarheid niet in het gedrang komt.”

4 B.Procedures ZK Leefbaarheid: zeer divers begrip Huurders: veelheid aan verscheidene vragen/meldingen: onderhoud Vaststaande procedure hypothekeert maatwerk Leidraad toch noodzakelijk: – Kennisgeving en opvolging van meldingen – Gelijkheid huurders – Weergave van inspanningen door ZK

5 B.Procedure ZK: leefbaarheid - onderhoud Melding(sformulier): schriftelijk 1 e brief: – In kennis stellen vermeende hinder, overlast, ontoereikend onderhoud woning/tuin, … – Binnen 15 dagen op orde stellen 2 e brief: – Herinneringsbrief (verwijzing naar 1e schrijven) – Huisbezoek (min. 8 werkdagen na versturing 2e schrijven)

6 B.Procedure ZK Huisbezoek: – Op orde gesteld: opvolgbezoek inplannen ter controle – Niet op orde gesteld: opvolgbezoek met duidelijke afspraken -> bevestigen met afsprakennota – Huurder niet aanwezig: kaartje contactopname in brievenbus: binnen 8 werkdagen Reageert tijdig: nieuw huisbezoek Reageert niet/te laat: huuropzeg 3 e brief: huuropzeg (aangetekend) – Vermeldt duidelijk reden tot huurontbinding – Kan gedurende opzegperiode ingetrokken worden indien: Nakomen gemaakte afspraken Bewijs aanmelding zorginstelling + schriftelijk engagement tot verbetering

7 B.Procedure ZK: burentwist Onderling gesprek tussen huurders Melding(sformulier): schriftelijk ZK mobiliseert objectieve bemiddeling: – Politie: wijkinspecteur / sociale dienst politie – CAW: bemiddeling => schriftelijke afspraken overmaken aan ZK Verzoeningsprocedure bij vrederechter tussen huurders – Initiatief van huurder – Gratis – beslissing kracht van vonnis => schriftelijke afspraken overmaken aan ZK

8 B.Procedure ZK: burentwist Procedure ten gronde – mogelijkheid tot mutatie (verhuis binnen patrimonium ZK) – Procedure voor vredegerecht – Mutatie: geen voorrang noch prioriteit Raad van Bestuur: uitzondering! – Verplichte mutatie – Huuropzeg !! Zonnige Kempen is géén partij: adviesfunctie of doorverwijzer!!

9 Vragen/opmerkingen? ? ? ? ? ?


Download ppt "Workshop 5 Leefbaarheid - Onderhoud 14 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google