De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Aan alle projectleiders en onderzoekers van de zeven pilotopleidingen die deelnemen aan de kick- off en diagnose-bijeenkomst van de pilot Protocol.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Aan alle projectleiders en onderzoekers van de zeven pilotopleidingen die deelnemen aan de kick- off en diagnose-bijeenkomst van de pilot Protocol."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Aan alle projectleiders en onderzoekers van de zeven pilotopleidingen die deelnemen aan de kick- off en diagnose-bijeenkomst van de pilot Protocol Afstuderen Domstad Utrecht, 3 maart 2015

2 Projectteam Pilot Protocol Afstuderen -Daan Andriessen (Hogeschool Utrecht), lector -Dominique Sluijsmans (Zuyd Hogeschool), lector -Mirjam Snel (Hogeschool Utrecht), onderzoeker -Fleurie Nievelstein (Zuyd Hogeschool), onderzoeker

3 Opening Roeland Smits, Vereniging Hogescholen

4 Programma 10.15Voorstelrondje aan de hand van meegebracht persoonlijk voorwerp 11.00Presentatie Pilot Protocol Afstuderen 11.30Uitleg Dropbox als werkomgeving 11.45 Pitch ‘kennismaking met elkaars beroep’ 13.00Lunch 13.45Opdrachten 1 en 2 + terugkoppeling 15.30Uitleg huiswerkopdrachten voor volgende bijeenkomst 17.00Evaluatie en afsluiting

5 Voorstelrondje met persoonlijke voorwerpen

6 De pilot in een breder kader - Vreemde ogen dwingen (2012) Aanbevelingen voor de externe validering van de examinering in het HBO - Beoordelen is mensenwerk (2014) Protocol Verbeteren en Verantwoorden van Afstuderen in het hbo, visie op onderzoekend vermogen

7 Doel en opzet van de pilot Doel -Ondersteunen van de implementatie van het protocol Afstuderen -Leren van de implementatie van het protocol Afstuderen Opzet -Implementatiedeel -Onderzoeksdeel -Kennisdeling

8 Protocol Verbeteren en Verantwoorden van Afstuderen in het hbo

9 Principes van afstuderen

10 Prestatie (s) moet blijken uit Beroeps- bekwaamheid Eindkwalificaties verwoord in Afstudeerprogramma

11 Beroeps- opdracht (en) leiden tot Prestatie (s) moet blijken uit Beroeps- bekwaamheid Eindkwalificaties verwoord in Afstudeerprogramma

12 Beroeps- opdracht (en) leiden tot Prestatie (s) moet blijken uit Examina- toren beoordeeld door Beroeps- bekwaamheid Eindkwalificaties verwoord in Afstudeerprogramma

13 Beroeps- opdracht (en) leiden tot Prestatie (s) moet blijken uit Examina- toren beoordeeld door Beroeps- bekwaamheid Eindkwalificaties verwoord in Beoordelings- model(len) Prestatie- criteria en beoordelings- schalen geoperationaliseerd in helpen de Afstudeerprogramma

14 Beroeps- opdracht (en) leiden tot Prestatie (s) moet blijken uit leidt tot conclusie over Examina- toren beoordeeld door Beroeps- bekwaamheid Eindkwalificaties verwoord in Beoordelings- model(len) Prestatie- criteria en beoordelings- schalen geoperationaliseerd in helpen de Beslissings- procedure(s) bepalen scores Afstudeerprogramma

15 Beroeps- opdracht (en) leiden tot Prestatie (s) moet blijken uit leidt tot conclusie over Examina- toren beoordeeld door Beroeps- bekwaamheid Eindkwalificaties verwoord in Beoordelings- model(len) Prestatie- criteria en beoordelings- schalen geoperationaliseerd in helpen de Beslissings- procedure(s) bepalen scores Afstudeerprogramma

16 Aanpak van de pilot

17 Doelstellingen Pilot Protocol Afstuderen Er is kennis ontwikkeld over manieren om het protocol te implementeren en methodieken die daarvoor kunnen worden gebruikt. Er is kennis ontwikkeld over de wijze waarop afstudeerprogramma’s van de pilotopleidingen zijn vormgegeven en de 12 vragen uit het protocol zijn beantwoord. Pilotopleidingen kunnen het afstudeerprogramma volgens het protocol ontwikkelen en implementeren.

18 Onderdelen Pilot Protocol Afstuderen Implementatiedeel -Pilotopleidingen analyseren hun programma en stellen een diagnose -Ontwerpen verbeteringen -Implementeren verbeteringen -Evalueren verbeteringen

19 Onderdelen Pilot Protocol Afstuderen Onderzoeksdeel -Pilotopleidingen verzamelen onderzoekgegevens o Vooraf over de context van implementatie o Over de diagnosefase o Over het verbeterplanfase o Over de implementatie o Over de evaluatie

20 1. Analyseren programma en stellen diagnose 2. Ontwerpen verbeteringen 3. Implementeren verbeteringen 4. Evalueren verbeteringen 1 september 201523 februari 20151 augustus 2016 Integratie implementatie en onderzoek Implementatie

21 1. Analyseren programma en stellen diagnose 2. Ontwerpen verbeteringen 3. Implementeren verbeteringen 4. Evalueren verbeteringen Integratie implementatie en onderzoek A Context beschrijving B Diagnose- resultaten C Redeneer- keten D Verbeterplan E Resultaat evaluatie F Proces evaluatie Implementatie Onderzoek 1 september 201523 februari 20151 augustus 2016

22 1. Analyseren programma en stellen diagnose 2. Ontwerpen verbeteringen 3. Implementeren verbeteringen 4. Evalueren verbeteringen A Context beschrijving B Diagnose- resultaten C Redeneer- keten D Verbeterplan E Resultaat evaluatie F Proces evaluatie Documenten Systemen Zelfevaluatie t0 Beschrijving proces Verslag resultaten Interviews Analyse verbeterplan Zelfevaluatie t2 Teamportret t2 Beschrijving proces Verslag resultaten Teamportret t1 Integratie implementatie en onderzoek Implementatie Onderzoek Beschrijving proces Verslag resultaten Interviews Systemen Zelfevaluatie t3 Teamportret t3 Observaties Logboek 1 september 201523 februari 20151 augustus 2016 Zelfevaluatie t4 ->

23 Cross-case analyse Praktijk- beschrijving Zelfevaluaties T0,2,3,4 Observaties bijeen- komsten Teamportretten T1,2,3 Cross-case analyse Rapportage VH Publicaties

24 Dropbox als werkomgeving uitnodiging voor de map Pilot Protocol Afstuderen Binnenring algemene map per opleiding met aantal submappen waarin opdrachtuitwerkingen kunnen worden geplaatst mappen zijn alleen zichtbaar voor de deelnemende hogescholen geen vertrouwelijke informatie in plaatsen

25 Pitch ‘kennismaken met elkaars beroep’

26

27 Diagnosebijeenkomst

28 Opdracht 1 Conceptueel kader en protocolvragen

29 Opdracht 2 Uitvoeren van een mini-lerende audit

30 Plenaire terugkoppeling opdracht 1 en 2

31 Huiswerk voor 21 april

32 Huiswerkopdrachten - Contextbeschrijving - Beroepsbekwaamheid (focusgroep) - Diagnose - Teamportret

33 Contextbeschrijving Doel: inzicht geven in de specifieke instellings- en opleidingscontext waarin de ‘Pilot Protocol Afstuderen’ wordt geïmplementeerd.  De onderzoekers maken een contextbeschrijving.  Maak gebruik van de tabel (zie deel 1) uit de handreiking praktijkbeschrijving.  Maak gebruik van onder andere: documenten, systemen, zelfevaluaties

34 Beroepsbekwaamheid  De projectleiders leiden de focusgroep, de onderzoekers zijn deelnemer van de focusgroep en verzamelen informatie  Focusgroep bestaat uit minimaal 5 deelnemers die betrokken zijn bij de huidige afstudeerfase. Uitkomst is een gezamenlijk overzicht (conceptmap) waarin “beroepsbekwaamheid” wordt gevisualiseerd.

35 Diagnose Doel: inzicht geven in de aard van de problematiek, de mogelijke oorzaak en mogelijke interventies / oplossingen vanuit de literatuur en de praktijk. Projectleiders -Waar lopen jullie tegenaan? -Waardoor wordt het probleem veroorzaakt? (gebruik daarvoor de 12 vragen). -Kies een prioriteit (waar gaat de opleiding aan werken?). -Wat weten we van het probleem en van mogelijke interventies / oplossingen? (literatuurstudie). Onderzoekers -Beschrijf het diagnoseproces, hoe hebben jullie de 12 vragen beantwoord? (welke methodieken hebben jullie toegepast, wie waren erbij betrokken, wat was het moeilijk om de vragen te beantwoorden?) -Wat is het resultaat van de diagnose?

36 Teamportret Doel: Het in beeld brengen van de samenwerking van het opleidingsteam. De onderzoekers maken gedurende het gehele traject 4x een teamportret. Het opleidingsteam betreft alle betrokkenen binnen de opleiding die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het afstudeerprogramma, zoals bijvoorbeeld: De coördinator van de afstudeerfase Leden van de examen- commissie ExaminatorenManagementteam

37 Teamportret Het portret geeft een beeld van de volgende twee aspecten: * De samenwerking * De teameffectiviteit

38 Teamportret Ieder teamportret bestaat uit drie onderdelen: 1) Een sociomatrix ‘samenwerkingsstructuur’ 2) Een sociomatrix ‘taakafhankelijkheid’ 3) Een matrix ‘samenwerkingsgedrag en perceptie op de teamprestaties’ Gezamenlijke doelen

39 Vooruitblik - Volgende bijeenkomst is 21 april van 10.00-17.00 in Domstad Utrecht - Plaats de uitwerking van de opdrachten uiterlijk 14 april in Dropbox in de daarvoor bestemde mappen - Jaarcongres op 23 april in Zwolle: wie doet mee?

40 Evaluatie dag 1

41 Evaluatievragen Waren de onderdelen van vandaag begrijpelijk en werkbaar? Ben je vandaag enthousiast geworden over het project? Wat heb je nog nodig om de volgende stapin het project te zetten?

42 Dank en tot ziens op 21 april!


Download ppt "Welkom! Aan alle projectleiders en onderzoekers van de zeven pilotopleidingen die deelnemen aan de kick- off en diagnose-bijeenkomst van de pilot Protocol."

Verwante presentaties


Ads door Google