De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Review 23 oktober Steven Nijhuis oktober 2006 1/10 DU project Ontwerpgericht Onderzoek Subtitels: Verbinden van Onderwijs en Onderzoek; Praktijkgericht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Review 23 oktober Steven Nijhuis oktober 2006 1/10 DU project Ontwerpgericht Onderzoek Subtitels: Verbinden van Onderwijs en Onderzoek; Praktijkgericht."— Transcript van de presentatie:

1 Review 23 oktober Steven Nijhuis oktober 2006 1/10 DU project Ontwerpgericht Onderzoek Subtitels: Verbinden van Onderwijs en Onderzoek; Praktijkgericht Ontwerponderzoek Review 23 oktober 2006

2 Review 23 oktober Steven Nijhuis oktober 2006 2/10 Aanpak Review Achtergronden: waarom dit project, wat zijn de uitdagingen Inhoudelijk: aanpak van het project Inhoudelijk: wat hebben we nu Inhoudelijk: wat gaan we nog doen?

3 Review 23 oktober Steven Nijhuis oktober 2006 3/10 Waarom dit project Beroepspraktijk heeft steeds meer behoefte aan een ‘kenniswerker’: –Ontwerpgericht oplossen van een (praktijk)probleem Via prototyping komen tot de daadwerkelijke oplossing Implementatie (het oplossen zelf) onderdeel van de taak –Kennis vergaren voor het oplossen (eigen/organisatiekennis niet toereikend) –Vastleggen van kennis voor later gebruik Binnen het hoger onderwijs geen / weinig ervaring met ontwerpgericht oplossen van praktijkproblemen: –Niet overal wordt met praktijkproblemen (‘echte’ problemen) gewerkt –Implementatie is (nagenoeg) nooit onderdeel van de opdracht Binnen het hoger onderwijs geen ervaring met het bruikbaar vastleggen van opgedane kennis voor later gebruik HBO zoekt naar invulling van de onderzoekswens

4 Review 23 oktober Steven Nijhuis oktober 2006 4/10 Uitdagingen Studenten komen na de opleiding (meestal) in de beroepspraktijk Beroepspraktijk heeft behoefte aan kenniswerkers Er moet ervaring komen met praktijkgericht ontwerponderzoek –Handleiding ontwerpen –Uittesten –Verbeteren Er moet ervaring komen met combinatie oplossen en kennis bruikbaar vastleggen –Idem Studenten die aan praktijkopdrachten werken moeten ook nog wat leren –Idem Leg ervaringen vast, zodat ook anderen praktijkgericht ontwerponderzoek kunnen invoeren.

5 Review 23 oktober Steven Nijhuis oktober 2006 5/10 De methodiek

6 Review 23 oktober Steven Nijhuis oktober 2006 6/10 Ingevuld voor ons eigen project Wat moet je doen om tot kenniswerkers te kunnen opleiden? We willen kennis- werkers opleiden Kenniswerkers kunnen opleiden Zo kun je het doen Het kan Wij kunnen het Partners gezocht die ook dezelfde competentiewens en praktijkvraag hebben. Valideren van de werkzaamheden door externe reviews te houden Interne review van eigen werkzaamheden Kennis kwaliteitscriteria; eerdere ervaringen Waar lopen we tegenaan Delen van ervaringen van docenten Kwaliteitscriteria

7 Review 23 oktober Steven Nijhuis oktober 2006 7/10 De toevoegingen aan de huidige praktijk Advertentie/vraagontwikkeling Review ipv wekelijks ‘hoe gaat het?’-gesprekken Validering door klant ipv door docent Kwaliteitscriteria voor (tussen)producten Combinatie praktijk- en kennisvraag Implementatie als onderdeel van het werk (zie voorbeeld)

8 Review 23 oktober Steven Nijhuis oktober 2006 8/10 Casus implementatie Praktijkvraag –BV Utrecht (= gemeente + provincie + omliggende gemeenten) wil tussen 2015 en 2030 in de omliggende zones (zoekzones) 30.000 extra woningen realiseren. –Er zijn 6 zoekzones en voor iedere zone moet een strategische visie opgesteld worden (per zone één studententeam) –Deze strategische visies moeten bij elkaar voldoen aan de opgave van 30.000 woningen ‘Implementatie’ in deze context? –Strategische visie eerder presenteren dan aan het einde van het project. –Klant geeft commentaar op de visie (bijv. in termen van bruikbaarheid/haalbaarheid) –Commentaar wordt verwerkt voordat definitief een visie wordt afgegeven.

9 Review 23 oktober Steven Nijhuis oktober 2006 9/10 Hoever zijn we? Projectidee (voorjaar 2005) Projectoutline (september 2005) Definitiefase (maart 2006) MateriaalOpleveren (januari/februari 2007) Uittesten / valideren Ontwerp- en realisatiefase Implementatiefase (september 2006 – januari 2007) Ontwerp- en realisatiefase (februari – september 2006) Nazorg

10 Review 23 oktober Steven Nijhuis oktober 2006 10/10 Wat hebben we bereikt Enthousiaste docenten Enthousiaste lectoren Enthousiaste studenten Geïnteresseerde reacties vanuit: –HRO: PI projecten –Fontys –Saxion: Minor ROB –HvA –TIO

11 Review 23 oktober Steven Nijhuis oktober 2006 11/10 Wat hebben we beschikbaar Handleiding versie 1 –Ervaring pilots gebruikt voor versie 1 –Ervaring wordt momenteel opgedaan bij negen projecten: docenten die wel zijn voorbereid, maar nog niet ervaren –Uitbreiding nodig voor vraagontwikkeling –Meer werken vanuit de grote lijn en verwijzen naar bijlagen Flyer in ontwikkeling Aanzet tot implementatiehandleiding –O.a. vergelijking gebruikelijke methoden Start van een CoP Landelijke website (ter ondersteuning van)

12 Review 23 oktober Steven Nijhuis oktober 2006 12/10 Haken en ogen Vergt voorbereiding door docent, meer dan de meeste instellingen ‘budgetteren’: –Overleg met klant –Formulering praktijk- en kennisvraag –Formulering competentieprofielen van toepassing –Selectieproces Vergt loslaten door docent (voor sommige is dat erg lastig) Vergt ‘echte’ klanten Kennisvraag kost uren = geld (zie business case) Het goed stellen van een kennisvraag moet nog geleerd worden (ook door ons)

13 Review 23 oktober Steven Nijhuis oktober 2006 13/10 Wat gaan we nog doen? Verder met implementeren op plaatsen waar ervaring minder is: –Verspreiden methodiek –Meer inzicht voor implementatiehandleiding –‘standaarden’ voor startup docenten/studenten –Inzicht in bruikbaarheid handleiding (eerste resultaten => anders opzetten) CoP starten –Bijeenkomst –Vervolg borgen door onderdeel te maken van HU traject –Digitale omgeving opleveren Eindfeest = verspreiding resultaten –Opleveren handleiding, implementatiehandleiding & CoP –De student aan het woord

14 Review 23 oktober Steven Nijhuis oktober 2006 14/10 Vragen? Gaan we met deze aanpak een resultaat neer zetten dat gebruikt gaat worden? Gaan we de goede dingen doen om een optimaal resultaat te bereiken? Hebben we als projectteam nog de juiste focus?


Download ppt "Review 23 oktober Steven Nijhuis oktober 2006 1/10 DU project Ontwerpgericht Onderzoek Subtitels: Verbinden van Onderwijs en Onderzoek; Praktijkgericht."

Verwante presentaties


Ads door Google