De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DU project Ontwerpgericht Onderzoek Subtitels: Verbinden van Onderwijs en Onderzoek; Praktijkgericht Ontwerponderzoek Review 23 oktober 2006 Review 23.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DU project Ontwerpgericht Onderzoek Subtitels: Verbinden van Onderwijs en Onderzoek; Praktijkgericht Ontwerponderzoek Review 23 oktober 2006 Review 23."— Transcript van de presentatie:

1 DU project Ontwerpgericht Onderzoek Subtitels: Verbinden van Onderwijs en Onderzoek; Praktijkgericht Ontwerponderzoek Review 23 oktober 2006 Review 23 oktober • Steven Nijhuis • oktober 2006 • 1/10

2 Aanpak Review Achtergronden: waarom dit project, wat zijn de uitdagingen Inhoudelijk: aanpak van het project Inhoudelijk: wat hebben we nu Inhoudelijk: wat gaan we nog doen? Review 23 oktober • Steven Nijhuis • oktober 2006 • 2/10

3 Waarom dit project Beroepspraktijk heeft steeds meer behoefte aan een ‘kenniswerker’: Ontwerpgericht oplossen van een (praktijk)probleem Via prototyping komen tot de daadwerkelijke oplossing Implementatie (het oplossen zelf) onderdeel van de taak Kennis vergaren voor het oplossen (eigen/organisatiekennis niet toereikend) Vastleggen van kennis voor later gebruik Binnen het hoger onderwijs geen / weinig ervaring met ontwerpgericht oplossen van praktijkproblemen: Niet overal wordt met praktijkproblemen (‘echte’ problemen) gewerkt Implementatie is (nagenoeg) nooit onderdeel van de opdracht Binnen het hoger onderwijs geen ervaring met het bruikbaar vastleggen van opgedane kennis voor later gebruik HBO zoekt naar invulling van de onderzoekswens Review 23 oktober • Steven Nijhuis • oktober 2006 • 3/10

4 Uitdagingen Studenten komen na de opleiding (meestal) in de beroepspraktijk Beroepspraktijk heeft behoefte aan kenniswerkers Er moet ervaring komen met praktijkgericht ontwerponderzoek Handleiding ontwerpen Uittesten Verbeteren Er moet ervaring komen met combinatie oplossen en kennis bruikbaar vastleggen Idem Studenten die aan praktijkopdrachten werken moeten ook nog wat leren Leg ervaringen vast, zodat ook anderen praktijkgericht ontwerponderzoek kunnen invoeren. Review 23 oktober • Steven Nijhuis • oktober 2006 • 4/10

5 De methodiek Review 23 oktober • Steven Nijhuis • oktober 2006 • 5/10

6 Ingevuld voor ons eigen project
Valideren van de werkzaamheden door externe reviews te houden Partners gezocht die ook dezelfde competentiewens en praktijkvraag hebben. Kennis kwaliteitscriteria; eerdere ervaringen Wat moet je doen om tot kenniswerkers te kunnen opleiden? Zo kun je het doen We willen kennis-werkers opleiden Het kan Kenniswerkers kunnen opleiden Wij kunnen het Waar lopen we tegenaan Kwaliteitscriteria Interne review van eigen werkzaamheden Delen van ervaringen van docenten Review 23 oktober • Steven Nijhuis • oktober 2006 • 6/10

7 De toevoegingen aan de huidige praktijk
Advertentie/vraagontwikkeling Review ipv wekelijks ‘hoe gaat het?’-gesprekken Validering door klant ipv door docent Kwaliteitscriteria voor (tussen)producten Combinatie praktijk- en kennisvraag Implementatie als onderdeel van het werk (zie voorbeeld) Review 23 oktober • Steven Nijhuis • oktober 2006 • 7/10

8 Casus implementatie Praktijkvraag
BV Utrecht (= gemeente + provincie + omliggende gemeenten) wil tussen 2015 en 2030 in de omliggende zones (zoekzones) extra woningen realiseren. Er zijn 6 zoekzones en voor iedere zone moet een strategische visie opgesteld worden (per zone één studententeam) Deze strategische visies moeten bij elkaar voldoen aan de opgave van woningen ‘Implementatie’ in deze context? Strategische visie eerder presenteren dan aan het einde van het project. Klant geeft commentaar op de visie (bijv. in termen van bruikbaarheid/haalbaarheid) Commentaar wordt verwerkt voordat definitief een visie wordt afgegeven. Review 23 oktober • Steven Nijhuis • oktober 2006 • 8/10

9 Hoever zijn we? Projectidee (voorjaar 2005)
Projectoutline (september 2005) Definitiefase (maart 2006) Materiaal Uittesten / valideren Opleveren (januari/februari 2007) Ontwerp- en realisatiefase (februari – september 2006) Ontwerp- en realisatiefase Nazorg Implementatiefase (september 2006 – januari 2007) Review 23 oktober • Steven Nijhuis • oktober 2006 • 9/10

10 Wat hebben we bereikt Enthousiaste docenten Enthousiaste lectoren
Enthousiaste studenten Geïnteresseerde reacties vanuit: HRO: PI projecten Fontys Saxion: Minor ROB HvA TIO Review 23 oktober • Steven Nijhuis • oktober 2006 • 10/10

11 Wat hebben we beschikbaar
Handleiding versie 1 Ervaring pilots gebruikt voor versie 1 Ervaring wordt momenteel opgedaan bij negen projecten: docenten die wel zijn voorbereid, maar nog niet ervaren Uitbreiding nodig voor vraagontwikkeling Meer werken vanuit de grote lijn en verwijzen naar bijlagen Flyer in ontwikkeling Aanzet tot implementatiehandleiding O.a. vergelijking gebruikelijke methoden Start van een CoP Landelijke website (ter ondersteuning van) Review 23 oktober • Steven Nijhuis • oktober 2006 • 11/10

12 Haken en ogen Vergt voorbereiding door docent, meer dan de meeste instellingen ‘budgetteren’: Overleg met klant Formulering praktijk- en kennisvraag Formulering competentieprofielen van toepassing Selectieproces Vergt loslaten door docent (voor sommige is dat erg lastig) Vergt ‘echte’ klanten Kennisvraag kost uren = geld (zie business case) Het goed stellen van een kennisvraag moet nog geleerd worden (ook door ons) Review 23 oktober • Steven Nijhuis • oktober 2006 • 12/10

13 Wat gaan we nog doen? Verder met implementeren op plaatsen waar ervaring minder is: Verspreiden methodiek Meer inzicht voor implementatiehandleiding ‘standaarden’ voor startup docenten/studenten Inzicht in bruikbaarheid handleiding (eerste resultaten => anders opzetten) CoP starten Bijeenkomst Vervolg borgen door onderdeel te maken van HU traject Digitale omgeving opleveren Eindfeest = verspreiding resultaten Opleveren handleiding, implementatiehandleiding & CoP De student aan het woord Review 23 oktober • Steven Nijhuis • oktober 2006 • 13/10

14 Vragen? Gaan we met deze aanpak een resultaat neer zetten dat gebruikt gaat worden? Gaan we de goede dingen doen om een optimaal resultaat te bereiken? Hebben we als projectteam nog de juiste focus? Review 23 oktober • Steven Nijhuis • oktober 2006 • 14/10


Download ppt "DU project Ontwerpgericht Onderzoek Subtitels: Verbinden van Onderwijs en Onderzoek; Praktijkgericht Ontwerponderzoek Review 23 oktober 2006 Review 23."

Verwante presentaties


Ads door Google