De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kiezen of gekozen worden? Frans Meijers Conferentie ‘ Zelf en loopbaan: dialoog in tijden van onzekerheid ’ 21 april 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kiezen of gekozen worden? Frans Meijers Conferentie ‘ Zelf en loopbaan: dialoog in tijden van onzekerheid ’ 21 april 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Kiezen of gekozen worden? Frans Meijers Conferentie ‘ Zelf en loopbaan: dialoog in tijden van onzekerheid ’ 21 april 2010

2 Loopbanen in tijden van zekerheid ‘ons soort mensen’ heldere coördinaten (stabiele identiteit)

3 Loopbanen verliezen hun co ö rdinaten 1. individualisering (incl. ontkerkelijking) 2. opkomst diensteneconomie: verdwijnen beroepen (in 1976: 5500 beroepen en ca. 2000 functies; in 2008 nog ca. 900 beroepen en ca. 23.000 functies)

4 De oplossing van het onderwijs 1. Een goede keuze is een ge ï nformeerde keuze (en dus een rationele keuze) 2. Alles draait om ‘ zelfconceptverheldering ’ en ‘ horizonverruiming ’

5 De determinanten van keuzegedrag 1. Ervaringen * eigen ervaringen * ervaringen van relevante anderen (vooral ouders) 2. Geruchten 3. Contaminatie (= op basis van veelal massamediale beeldvorming een situatie of zaak bepaalde eigenschappen toerekenen die er objectief gezien niet bij horen) 4. Objectieve informatie

6 Wanneer je een schip wilt gaan bouwen breng dan geen mensen bijeen om timmerhout te sjouwen of te tekenen alleen voorkom dat ze taken ontvangen deel evenmin plannen mee maar leer eerst de mensen verlangen naar de eindeloze zee Uit Citadelle van Antoine de Saint Exupéry

7 Een krachtige loopbaanleeromgeving is praktijkgestuurd: levensechte problemen centraal is dialogisch: met de leerling een dialoog voeren over wat zij uit praktijkervaringen leert over ‘wat voor soort mens’ zij is en ‘wat voor soort werk’ er bij haar past kent keuzemogelijkheden

8 Inhoud begeleidingsgesprekken (V)MBO Landelijk Schaal 1 – 4 Studie(voortgang) 2,9 Zelf-/toekomstbeelden 2,4 Werk/loopbaanacties 2,3 Netwerken 2,2 Privésituatie 2,7

9 Communicatie met leerlingen in 24 bpv-gesprekken Over 21% Tegen65% Met 9% Onduidelijk 5%

10 Begeleiding op de stageplaats 1. Er zijn wel warme relaties maar die zijn gericht op · het oefenen van vaardigheden · socialisatie op de werkplek · resultaat: ongeplande en dus onvoorspelbare beroepsvolwassenheid 2. Geen ruimte voor reflectie · vertraagde tijd ontbreekt · praktijkopleiders/begeleiders hebben slechts oog voor reproductief leren 3.Het contact tussen ROC en bedrijf over de leerling is vooral procedureel · niet gericht op ervaringen van de cursist in het bedrijf · niet gericht op het leerproces, slechts op de uitkomsten ervan · niet gericht op het produceren van een leervraag

11 Instrumentalisering begeleiding Intakegesprek Instroom- assessment Doorstroom- assessment Uitstroom- assessment Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Reflectie- verslagen Praktijk- evaluaties POP-gesprekken Voortgangsgesprekken (inclusief inter- en supervisie) Portfolio

12 Verandering van professionele identiteit van explicitering ik-posities via ontwikkeling van meta-posities naar promoter-posities

13 Mogelijke oplossing  op reële ervaringen gebaseerde gesprekken over  kernproblemen  beroepsdilemma’s  ontwikkelingen in het vakgebied/vakbekwaamheid

14 Voor nuancering en detaillering www.frans-meijers.nl


Download ppt "Kiezen of gekozen worden? Frans Meijers Conferentie ‘ Zelf en loopbaan: dialoog in tijden van onzekerheid ’ 21 april 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google